Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Veřejné zakázky

Na této stránce najdete výzvy a dodatečné informace ke všem veřejným zakázkám od března 2007. Aktuálně vypsané najdete na úřední desce!

"Veřejné zakázky"

Patří do kategorie:  "Dokumenty úřadu"
Zobrazit období:  rok 2020 (2) | rok 2019 (16) | rok 2018 (25) | rok 2017 (31) | rok 2016 (14) | rok 2015 (25) | rok 2014 (14) | rok 2013 (10) | rok 2012 (10) | rok 2011 (30) | rok 2010 (25) | rok 2009 (18) | rok 2008 (30) | rok 2007 (19) |  ... vypsat vše

Rok 2020

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Komunikace U Dlouhoňovic na pozemcích parc. číslo 3785/1 a 3786 v k.ú. Žamberk" Dokument: Výzva VZ Komunikace U Dlouhoňovic | soubor: 43637.pdf | velikost: 0.24 MB Dokument: Příloha č. 1 Krycí list nabídky | soubor: 43638.doc | velikost: 0.05 MB Dokument: Příloha č. 2 Výkaz výměr | soubor: 43639.xls | velikost: 0.11 MB Dokument: Příloha č. Návrh SOD (pdf) | soubor: 43640.pdf | velikost: 0.26 MB Dokument: Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo (doc) | soubor: 43641.docx | velikost: 0.05 MB Dokument: Příloha č. 4 Vzor Čestné prohlášení základní způsobilost | soubor: 43642.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Příloha č. 5 Vzor Čestné prohlášení obsah nabídky | soubor: 43643.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: Příloha č. 6 PD Komunikace U Dlouhoňovic | soubor: 43644.zip | velikost: 12.54 MB Stránská Radka19.02.2020
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Obnova střechy radnice č.p. 166, Masarykovo náměstí, Žamberk" je umístěna na profilu zadavatele https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e6554c83-2f01-4651-9c0d-818701ad16cb/zakazka/P20V00000002Stránská Radka20.01.2020