Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Veřejné zakázky

Na této stránce najdete výzvy a dodatečné informace ke všem veřejným zakázkám od března 2007. Aktuálně vypsané najdete na úřední desce!

"Veřejné zakázky"

Patří do kategorie:  "Dokumenty úřadu"
Zobrazit období:  rok 2017 (22) | rok 2016 (14) | rok 2015 (25) | rok 2014 (14) | rok 2013 (10) | rok 2012 (10) | rok 2011 (30) | rok 2010 (25) | rok 2009 (18) | rok 2008 (30) | rok 2007 (19) |  ... vypsat vše

Rok 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 veřejné zakázky "Realizace úspor energií - Radnice Žamberk" část A. Výměna špaletových oken v zadním traktuDokument: Příloha vysvětlení II. vzor čestného prohlášení obsah nabídky | soubor: 34209.docx | velikost: 0.01 MB Stránská Radka19.07.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "PD lokality Na Skalách, Žamberk pro výstavbu rodinných domů a dopravní a technické infrastruktury"Dokument: Výzva VZ "PD lokality Na Skalách, Žamberk" | soubor: 34192.pdf | velikost: 0.27 MB Dokument: Příloha č.1 Krycí list nabídky PD lokality Na Skalách | soubor: 34193.doc | velikost: 0.07 MB Dokument: Příloha č.2 vzor čestné prohlášení základní způsobilost | soubor: 34194.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Příloha č.3 vzor čestné prohlášení obsah nabídky | soubor: 34195.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: Příloha č.4 Návrh smlouvy o dílo PD lokality Na Skalách | soubor: 34196.doc | velikost: 0.09 MB Dokument: Příloha č.4 Návrh smlouvy o dílo PD lokality Na Skalách | soubor: 34197.pdf | velikost: 0.18 MB Dokument: Příloha č.5a Územní studie prostranství grafická část | soubor: 34198.pdf | velikost: 4.92 MB Dokument: Příloha č.5b Územní studie prostranství textová část | soubor: 34199.pdf | velikost: 0.71 MB Stránská Radka18.07.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 veřejné zakázky "Realizace úspor energií - Radnice Žamberk" část A. Výměna špaletových oken v zadním traktuDokument: Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 | soubor: 34150.pdf | velikost: 0.25 MB Dokument: Příloha vysvětlení Výkaz výměr okna Žamberk | soubor: 34151.xlsx | velikost: 0.02 MB Dokument: Příloha vysvětlení Návrh smlouvy o dílo radnice okna | soubor: 34152.docx | velikost: 0.28 MB Stránská Radka14.07.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 veřejné zakázky "Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk"Již skartovánoStránská Radka12.07.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Realizace úspor energií - Radnice Žamberk, část A. Výměna špaletových oken v zadním traktu", přílohy č.2 Výkaz výměr, č. 3 Návrh smlouvy o dílo a č.5 vzor čest.prohl. obsah nabídky jsou umístěny u vysvětlení zadávací dokumentDokument: Výzva VZ "Realizace úspor energií - Radnice Žamberk, část A. výměna špaletových oken | soubor: 34031.pdf | velikost: 0.3 MB Dokument: Příloha č.1 Krycí list nabídky Radnice okna | soubor: 34032.doc | velikost: 0.05 MB Dokument: Příloha č.4 vzor čestné prohlášení způsobilost | soubor: 34035.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Příloha č. 6 radnice výměna špaletových oken | soubor: 34037.zip | velikost: 9.17 MB Stránská Radka19.07.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk"Již skartovánoStránská Radka30.06.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Městské muzeum Žamberk - zřízení bezbariérového WC"Již skartovánoStránská Radka26.06.2017
Dodatečné informace č.1 k veřejné zakázce "Dodatečná hydroizolace a související vnitřní rekonstrukce části budovy ZŠ 28.října 581, Žamberk"Již skartovánoStránská Radka14.06.2017
Dodatečné informace č.2 k veřejné zakázce "Realizace úspor energií PD rekonstrukce tenisové haly v areálu pod Černým lesem, Žamberk"Již skartovánoStránská Radka14.06.2017
Dodatečné informace č.1 k veřejné zakázce "Realizace úspor energií - PD rekonstrukce tenisové haly v areálu Pod Černým lesem, Žamberk"Již skartovánoStránská Radka13.06.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Dodatečná hydroizolace a související vnitřní rekonstrukce části budovy ZŠ 28.října 581, Žamberk" PRODLOUŽENA LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 28.6.2017 do 16:00 hod.Již skartovánoStránská Radka14.06.2017
Vázva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Realizace úspor energií - PD rekonstrukce tenisové haly v areálu Pod Černým lesem, Žamberk"Již skartovánoStránská Radka14.06.2017
Dodatečné informace k veřejné zakázce "PD rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú. Žamberk"Již skartovánoStránská Radka24.04.2017
Dodatečné informace č.1 k veřejné zakázce "Žamberk - Most ev.č. 000420 do Polska, rekonstrukce"Již skartovánoStránská Radka13.04.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Žamberk - Tyršova ulice - parkoviště (u sokolovny)"Již skartovánoStránská Radka07.04.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "PD rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú. Žamberk"Již skartovánoStránská Radka26.04.2017
Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky "Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk" dle § 53 zákona 134/2016 Sb. jsou zveřejněny na http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e6554c83-2f01-4651-9c0d-818701ad16cb/Zakazka/P17V00000001 Stránská Radka10.05.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Žamberk - Most ev. č. 000420 do Polska, rekonstrukce"Již skartovánoStránská Radka30.03.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Hřiště ZŠ 581, Žamberk - rekonstrukce asfaltové plochy, nové šatny II." část B. nové šatnyJiž skartovánoStránská Radka29.03.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Rekonstrukce opěrné zdi a chodníku před č.p.655, ulice Smetanova"Již skartovánoStránská Radka28.03.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Hřiště ZŠ 581, Žamberk - rekonstrukce asfaltové plochy, nové šatny"Již skartovánoStránská Radka27.02.2017
Město Žambeerk vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Městský architekt"Již skartovánoStránská Radka01.02.2017