Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Veřejné zakázky

Na této stránce najdete výzvy a dodatečné informace ke všem veřejným zakázkám od března 2007. Aktuálně vypsané najdete na úřední desce!

"Veřejné zakázky"

Patří do kategorie:  "Dokumenty úřadu"
Zobrazit období:  rok 2018 (6) | rok 2017 (31) | rok 2016 (14) | rok 2015 (25) | rok 2014 (14) | rok 2013 (10) | rok 2012 (10) | rok 2011 (30) | rok 2010 (25) | rok 2009 (18) | rok 2008 (30) | rok 2007 (19) |  ... vypsat vše

Rok 2018

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "ZŠ Žamberk 743 - rekonstrukce WC dívky"Dokument: Výzva VZ "ZŠ Žamberk 743 - rekonstrukce WC dívky" | soubor: 37610.pdf | velikost: 0.23 MB Dokument: Přloha č. 1 Krycí list nabdíky WC ZŠ 743 | soubor: 37611.doc | velikost: 0.05 MB Dokument: Příloha č.2 Výkaz výměr VZ WC ZŠ 743 | soubor: 37612.xlsx | velikost: 0.04 MB Dokument: Příloha č.3 Návrh smlouvy o dílo WC ZŠ 743 .doc | soubor: 37613.docx | velikost: 0.05 MB Dokument: Příloha č.3 Návrh smlouvy o dílo WC ZŠ 743 .pdf | soubor: 37614.pdf | velikost: 0.33 MB Dokument: Příloha č.4 vzor čestného prohlášení základní způsobilost | soubor: 37615.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Příloha č.5 vzor čestného prohlášení obsah nabídky | soubor: 37616.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: Příloha č. 6 PC WC dívky ZŠ 743 | soubor: 37617.zip | velikost: 19.32 MB Stránská Radka04.05.2018
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Nové zázemí na dětském dopravním hřišti - Žamberk II."Dokument: Výzva VZ "Nové zázemí na dětském dopravním hřišti - Žamberk II." | soubor: 37618.pdf | velikost: 0.23 MB Dokument: Přloha č.1 Krycí list nabídky Nové zázemí na dopravním hřišti | soubor: 37619.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Příloha č.2a Výkaz výměr hřiště venkovní učebna | soubor: 37620.xlsx | velikost: 0.01 MB Dokument: Příloha č.2b Výkaz výměr hřiště zázemí venkovní učebny | soubor: 37621.xlsx | velikost: 0.02 MB Dokument: Příloha č.3 Návrh smlouvy o dílo Nové zázemí dopravní hřiště II. | soubor: 37622.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: Příloha č.3 Návrh smlouvy o dílo Nové zázemí dopravní hřiště II. | soubor: 37623.pdf | velikost: 0.25 MB Dokument: Příloha č.4 vzor čestného prohlášení základní způsobilost | soubor: 37624.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Příloha č.5 vzor čestného prohlášení obsah nabídky | soubor: 37625.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: Příloha č.6 PD Nové zázemí na dětském dopravním hřišti | soubor: 37626.zip | velikost: 3.68 MB Dokument: Příloha č.7 Fotodokumentace Nové zázemí na dopravním hřišti II. | soubor: 37627.pdf | velikost: 0.78 MB Stránská Radka04.05.2018
Výzva k podání nabídky vč.příloh veřejné zakázky "Rekonstrukce a výstavba chodníků, komunikací a parkovišť v k.ú. Žamberk“ zadávané dle §53 zákona 134/2016 Sb. je zveřejněna na https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e6554c83-2f01-4651-9c0d-818701ad16cb/zakazka/P18V00000002Stránská Radka04.05.2018
Výzva k podání nabídky vč.příloh veřejné zakázky "Realizace úspor energií – MěÚ č.p.833 Žamberk", „Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk“ zadávané dle §53 zákona 134/2016 Sb. je zveřejněna na https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e6554c83-2f01-4651-9c0d-818701ad16cb/zakazka/P18V00000001Stránská Radka25.04.2018
Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky "Nové zázemí na dětském dopravním hřišti - Žamberk"Již skartovánoStránská Radka20.04.2018
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Nové zázemí na dětském dopravním hřišti - Žamberk"Již skartovánoStránská Radka11.04.2018