Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Veřejné zakázky

Na této stránce najdete výzvy a dodatečné informace ke všem veřejným zakázkám od března 2007. Aktuálně vypsané najdete na úřední desce!

"Veřejné zakázky"

Patří do kategorie:  "Dokumenty úřadu"
Zobrazit období:  rok 2017 (30) | rok 2016 (14) | rok 2015 (25) | rok 2014 (14) | rok 2013 (10) | rok 2012 (10) | rok 2011 (30) | rok 2010 (25) | rok 2009 (18) | rok 2008 (30) | rok 2007 (19) |  ... vypsat vše

Rok 2017

Výzva k podání nabdíky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Realizace úspor energií - Radnice Žamberk" část A. Výměna špaletových oken v zadním traktu II.Dokument: Výzva VZ "Realizace úspor energií - Radnice Žamberk", část A. výměna špaletových oken II. | soubor: 35662.pdf | velikost: 0.27 MB Dokument: Přloha č.1 Krycí list nabdíky špaletová okna radnice | soubor: 35663.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Přloha č.2 Výkaz výměr špaletová okna radnice | soubor: 35664.xlsx | velikost: 0.02 MB Dokument: Příloha č.3 Návrh smlouvy o dílo špaletová okna radnice | soubor: 35665.docx | velikost: 0.29 MB Dokument: Příloha č.4 vzor čestného prohlášení základní způsobilost | soubor: 35666.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Příloha č.5 vzor čestného prohlášení obsah nabídky | soubor: 35667.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: Příloha č.6 PD špaletová okna radnice | soubor: 35668.zip | velikost: 9.15 MB Stránská Radka06.11.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky "Hřiště ZŠ 581, Žamberk - rekonstrukce asfaltové plochy, nové šatny III." část B. nové šatnyDokument: Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 | soubor: 35596.pdf | velikost: 0.19 MB Dokument: Příloha Vysvětlení ZD č.1 nový rozpis cen šatny hřiště ZŠ 581 | soubor: 35597.xlsx | velikost: 0.01 MB Dokument: Příloha Vysvětlení ZD č.1 nový návrh SOD šatny hřiště ZŠ 581 | soubor: 35598.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: Příloha Vysvětlení ZD č.1 nová PD šatny hřiště ZŠ 581 | soubor: 35599.zip | velikost: 0.46 MB Stránská Radka01.11.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Hřiště ZŠ 581, Žamberk - rekonstrukce asfaltové plochy, nové šatny III." část B. nové šatny, Přílohy: rozpis cen, návrh SOD, nová PD jsou uvedeny u vysvětlení zadávací dokumentaceDokument: Výzva VZ "Hřiště ZŠ 581, Žamberk - rekonstrukce asfaltové plochy, nové šatny III" část B. nové šatny | soubor: 35334.pdf | velikost: 0.27 MB Dokument: Příloha č.1 Krycí list nabídky hřiště ZŠ 581, část B. nové šatny | soubor: 35335.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Příloha č.4 vzor čestné prohlášení způsobilost | soubor: 35338.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Příloha č.5 vzor čestné prohlášení obsah nabídky | soubor: 35339.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: Příloha č.6 PD hřiště ZŠ 581 III., část B. nové šatny | soubor: 35340.zip | velikost: 5.1 MB Stránská Radka01.11.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Svoz, dotřídění a předání k recyklaci vytříděných složek komunálního odpadu, jehož původcem je město Žamberk"Již skartovánoStránská Radka11.09.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 veřejné zakázky "PD lokality Na Skalách, Žamberk pro výstavbu rodinných odmů a dopravní a technické infrastruktury"Již skartovánoStránská Radka02.08.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Realizae šikmých parkovacích stání v ulici U Polikliniky"Již skartovánoStránská Radka01.08.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 veřejné zakázky "PD lokality Na Skalách, Žamberk pro výstavbu rodinných domů a dopravní a technické infrastruktury" Již skartovánoStránská Radka02.08.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 veřejné zakázky "PD lokality Na Skalách, Žamberk pro výstavbu rodinných domů a dopravní a technické infrastruktury"Již skartovánoStránská Radka24.07.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 veřejné zakázky "Realizace úspor energií - Radnice Žamberk" část A. Výměna špaletových oken v zadním traktuJiž skartovánoStránská Radka19.07.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "PD lokality Na Skalách, Žamberk pro výstavbu rodinných domů a dopravní a technické infrastruktury"Již skartovánoStránská Radka18.07.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 veřejné zakázky "Realizace úspor energií - Radnice Žamberk" část A. Výměna špaletových oken v zadním traktuJiž skartovánoStránská Radka14.07.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 veřejné zakázky "Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk"Již skartovánoStránská Radka12.07.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Realizace úspor energií - Radnice Žamberk, část A. Výměna špaletových oken v zadním traktu", přílohy č.2 Výkaz výměr, č. 3 Návrh smlouvy o dílo a č.5 vzor čest.prohl. obsah nabídky jsou umístěny u vysvětlení zadávací dokumentJiž skartovánoStránská Radka19.07.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk"Již skartovánoStránská Radka30.06.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Městské muzeum Žamberk - zřízení bezbariérového WC"Již skartovánoStránská Radka26.06.2017
Dodatečné informace č.1 k veřejné zakázce "Dodatečná hydroizolace a související vnitřní rekonstrukce části budovy ZŠ 28.října 581, Žamberk"Již skartovánoStránská Radka14.06.2017
Dodatečné informace č.2 k veřejné zakázce "Realizace úspor energií PD rekonstrukce tenisové haly v areálu pod Černým lesem, Žamberk"Již skartovánoStránská Radka14.06.2017
Dodatečné informace č.1 k veřejné zakázce "Realizace úspor energií - PD rekonstrukce tenisové haly v areálu Pod Černým lesem, Žamberk"Již skartovánoStránská Radka13.06.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Dodatečná hydroizolace a související vnitřní rekonstrukce části budovy ZŠ 28.října 581, Žamberk" PRODLOUŽENA LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 28.6.2017 do 16:00 hod.Již skartovánoStránská Radka14.06.2017
Vázva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Realizace úspor energií - PD rekonstrukce tenisové haly v areálu Pod Černým lesem, Žamberk"Již skartovánoStránská Radka14.06.2017
Dodatečné informace k veřejné zakázce "PD rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú. Žamberk"Již skartovánoStránská Radka24.04.2017
Dodatečné informace č.1 k veřejné zakázce "Žamberk - Most ev.č. 000420 do Polska, rekonstrukce"Již skartovánoStránská Radka13.04.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Žamberk - Tyršova ulice - parkoviště (u sokolovny)"Již skartovánoStránská Radka07.04.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "PD rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú. Žamberk"Již skartovánoStránská Radka26.04.2017
Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky "Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk" dle § 53 zákona 134/2016 Sb. jsou zveřejněny na http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e6554c83-2f01-4651-9c0d-818701ad16cb/Zakazka/P17V00000001 Stránská Radka10.05.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Žamberk - Most ev. č. 000420 do Polska, rekonstrukce"Již skartovánoStránská Radka30.03.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Hřiště ZŠ 581, Žamberk - rekonstrukce asfaltové plochy, nové šatny II." část B. nové šatnyJiž skartovánoStránská Radka29.03.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Rekonstrukce opěrné zdi a chodníku před č.p.655, ulice Smetanova"Již skartovánoStránská Radka28.03.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Hřiště ZŠ 581, Žamberk - rekonstrukce asfaltové plochy, nové šatny"Již skartovánoStránská Radka27.02.2017
Město Žambeerk vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Městský architekt"Již skartovánoStránská Radka01.02.2017