Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Sloupek starosty - archiv

Vážení občané, děkujeme za vaše hlasy, kterými jste podpořili projekty v rámci participativního rozpočtu Náš Žamberk

O vaše hlasy se v 1. ročníku participativního rozpočtu města ucházely celkem čtyři projekty a vzhledem k jejich finanční (ne)náročnosti byly hned tři z nich vybrány k možné realizaci.

Vánoční přání a zhodnocení roku 2021

Vážení spoluobčané, s adventním časem, blížícími se Vánoci a sklonkem roku nastává opět vhodná příležitost ohlédnout se za rokem letošním a zhodnotit ho.

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky "Zimní stadion Žamberk"

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 7. prosince 2021 rozhodlo o zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Zimní stadion Žamberk".

Pandemie COVID-19 – výzva k občanům

Vážení spoluobčané,
v současné době je zcela zřejmé, že pandemie koronaviru opět nabírá na síle.

Město rozdělilo dar od společnosti Dibaq a. s.

Společnost Dibaq a. s. věnovala na začátku letošního roku 250 tisíc Kč městu Žamberku na podporu aktivit pro děti.

Finanční dar pro novou požární stanici v Žamberku

Ředitel Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje pan Aleš Černohorský a starosta města Žamberka Oldřich Jedlička podepsali v pátek 15. října 2021 darovací smlouvu - peněžitý dar v hodnotě 500 tis. Kč je určen na pořízení vybavení nové požární stanice v Žamberku.

Město Žamberk převzalo pamětní medaili od Československé obce legionářské

V letošním roce slaví Československá obec legionářská významné jubileum - 100 let od svého založení.

Zastupitelstvo města neschválilo rámcové podmínky Smlouvy o nájmu pozemků nesloužících k podnikání (Zámecký park), které jsou ve vlastnictví D. A. Parishe

Zámecký park, který je ve vlastnictví Davida Anthonyho Parishe, patří k hojně vyhledávaným a navštěvovaným místům v Žamberku, a to jak ze strany místních občanů, tak přespolních či turistů.

Zimní stadion Žamberk - město hledá zhotovitele stavby

Město Žamberk vyhlásilo nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Zimní stadion Žamberk" formou otevřeného řízení podle platného zákona o zadávání veřejných zakázek.

Město Žamberk bylo úspěšné s žádostmi o dotace na 2. etapu rekonstrukce chodníku v ulici Zámecká, rekonstrukci radnice i na nový dopravní automobil pro jednotku SDH

Státní fond dopravní infrastruktury schválil pro město Žamberk finanční podporu ve výši 565 529 Kč na realizaci akce "Chodník Zámecká Žamberk - 2. etapa".

Město Žamberk získalo dotaci 90 milionů na zimní stadion

Město Žamberk bylo úspěšné při podání žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu zimního stadionu v Žamberku.

Jiří Fogl čestným občanem města

V pátek 4. června si umělecký knihař a žamberský patriot pan Jiří Fogl za přítomnosti své rodiny a přátel převzal v obřadní síni radnice dekret o jmenování čestným občanem města. Bylo nám velkou ctí pana Fogla na radnici přivítat a poděkovat mu za jeho mimořádný přínos městu.

V následujících letech dojde k významnému zlepšení stavu dopravní infrastruktury v Žamberku

V Žamberku bychom mohli nalézt několik dopravních komunikací, jejichž technický stav je velmi špatný. K těmto bezpochyby patří komunikace v úsecích ulic Draha a Tyršova, jejichž vlastníkem je Pardubický kraj.

Poděkování za zajištění přípravy a provozu očkovacího místa v Žamberku

29. března 2021 bylo v Žamberku otevřeno očkovací místo v Albertinu, odborném léčebném ústavu, Žamberk, v přízemí budovy LDN.

Přezkum hospodaření města za rok 2020 dopadl na výbornou

Ve dnech 7. a 8. dubna 2021 provedl Krajský úřad Pardubického kraje konečné přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok 2020 s tímto závěrem: při přezkoumání hospodaření města za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26