Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sloupek starosty - archiv

Zástupci města se zúčastnili pietního aktu v Králíkách

V sobotu 8. dubna 2017 se v pěchotním srubu K-S 14 U Cihelny v Králíkách konal vzpomínkový akt k uctění památky četaře Arnošta Hrada.

Informace k zahájené výstavbě protipovodňových opatření v Žamberku

Záplavy v roce 1997 a 2000 poškodily majetek fyzických a právnických osob v částce přesahující 150 mil. Kč. Na základě výše škod způsobených v těchto letech navrhl vlastník toku Divoké Orlice Povodí Labe s. p. ochranu území podél řeky Divoké Orlice.

Informace z porady starostů měst a obcí obvodu úřadu s rozšířenou působností v Žamberku

Starosta Jiří Dytrt přivítal ve čtvrtek 16. 3. 2017 starostky a starosty obcí obvodu úřadu s rozšířenou působností v Žamberku na poradě starostů ORP Žamberk.

Odpovědi na otázky redakce ŽL k plnění volebního programu a prioritám města

Starosta města Žamberka odpovídal na otázky pro Žamberské listy.

Setkání Euroregionu Glacensis s europoslancem Tomášem Zdechovským

V pátek 10. února 2017 proběhlo pracovní setkání Euroregionu Glacensis s europoslancem Tomášem Zdechovským. V rámci programu proběhla v odpoledních hodinách návštěva unikátního Muzea starých strojů a technologií v Žamberku.

Město Žamberk má schválený Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 2016-2017

Po několika letech se nám vrátila zima nejen s mrazy, ale také se sněhovou pokrývkou. Oblíbené reakce na nečekanou sněhovou nadílku nás řidičů a chodců bývá často komentována slovy "silničáři zase zaspali". Podobné poznámky slýcháváme často, jak je to tedy ve skutečnosti?

Letošní výborné sněhové podmínky umožnily vznik běžeckých tratí v Žamberku

Z iniciativy pana Martina Dolečka, Jana Kubíčka ml. a Tomáše Strnada vznikly v Žamberku běžecké tratě na klasické a volné lyžování, a to hned na více místech.

Přátelské novoroční setkání zástupců samosprávy, ředitelů příspěvkových organizací a zástupců firem se neslo v příjemné atmosféře

V pondělí dne 16. ledna 2017 se uskutečnilo přátelské novoroční setkání členů rady města a ředitelů příspěvkových organizací se zástupci firem, které v uplynulých letech finančně či materiálně podpořili akce nebo činnost těchto organizací.

Informace z jednání k aktualizaci „Memoranda o přivaděčích k D35"

Z pověření náměstka hejtmana Pardubického kraje Michala Kortyše a vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství KRÚ Pk Ing. Ladislava Umbrauna proběhlo dne 9. prosince 2016 jednání k aktualizaci "Memoranda o přivaděčích k D35".

Poděkování veliteli výjezdové jednotky SDH Žamberk Milanu Červovi

Konec roku 2016 přinesl změnu na postu velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Žamberk. Po 14-ti letech odešel z funkce velitele výjezdové jednotky pan Milan Červ a od prosince byl jmenován velitelem pan Stanislav Ulrych.

Oprava opěrné zdi na silnici I/11 Žamberk – odstranění dopravní závady v km 100,5 je dokončena.

Na základě odborného znaleckého posudku z roku 2004 (ohrožení chodců, nevhodné průjezdní profily pro kamionovou přepravu), dalších analýz a urgencí bylo zahájeno jednání s vlastníkem komunikace ŘSD o opravě úseku silnice I/11 mezi čerpací stanicí Benzina a budovou městského muzea.

Sbor pro občanské záležitosti města Žamberka uspořádal tradiční vánoční posezení

V úterý 13. prosince se v zasedací místnosti města Žamberka v budově městského úřadu konalo tradiční vánoční posezení a přátelská beseda s představiteli města pro osamělé seniory.

Informace z porady starostů měst a obcí obvodu úřadu s rozšířenou působností v Žamberku

Dne 6. prosince 2016 proběhla porada starostek a starostů obcí obvodu úřadu s rozšířenou působností v Žamberku, kterou zahájil starosta města Žamberk Jiří Dytrt.

Město Žamberk získalo ocenění od Svazu diabetiků

Ve středu 9. listopadu převzal starosta města Jiří Dytrt v Brožíkově síni Staroměstské radnice plaketu prof. MUDr. Jiřího Syllaby, Dr.Sc. od Svazu diabetiků České republiky.

Návštěva senátora Parlamentu ČR Mgr. Radko Martínka v Žamberku

V pondělí 7. listopadu navštívil Žamberk senátor Parlamentu ČR Mgr. Radko Martínek. Pan senátor je členem výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a členem stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17