Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Porada starostů měst a obcí území obvodu úřadu s rozšířenou působností v Žamberku

Na čtvrtek 19. října svolal starosta města Žamberka Oldřich Jedlička poradu starostek a starostů obcí obvodu úřadu s rozšířenou působností Žamberk. Porada se konala v přednáškovém sále Odborného léčebného ústavu Albertinum.
Zúčastněné přivítal také ředitel ústavu Ing. Rudolf Bulíček a představil nabídku služeb následné a dlouhodobé péče a informoval o investicích do areálu OLÚ, které za posledních pět let dosáhly výše 100 milionů korun a přispěly k vyššímu standardu péče a modernizaci ústavu. Zájemci si poté prohlédli areál a seznámili se podrobně se službami poskytovanými odborným léčebným ústavem.
Starostkám a starostům byly na poradě dále předány informace o tom, co bude obsahovat chystaná novela zákona o místních poplatcích, která čeká na projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, a co budou tyto změny znamenat pro praxi měst a obcí. Dalším důležitým bodem jednání byla reforma financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí platná od 1. ledna 2020. Podrobnosti vysvětlila referentka odboru školství Městského úřadu Žamberk Andrea Fišerová. Představitelé obcí se také zajímali o povinnost zajistit dostupnost webových stránek pro hendikepované občany. Tato nová povinnost se týká všech organizací a škol s účinností dle zákona od 23. září roku 2020, oddělení informatiky MěÚ Žamberk nabídlo obcím metodickou pomoc.
Škodová Monika, Mgr. | dne 24.09.2019
porada starostů ORPporada starostů ORPporada starostů ORP