Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Sloupek starosty - archiv

ANKETA - DOTACE

Vážení občané,

Místní akční skupina Orlicko připravuje MRS (Místní rozvojovou strategii) na další plánovací období a prostřednictvím města Žamberka žádá občany k účasti v krátké anonymní anketě, která je zaměřena na hodnocení stavu a potřeb města.

Přípravy na rekonstrukci bývalých ČVZ pokračují

Podáváme vám zprávu z pravidelných pracovních jednání se zástupci Českých vinařských závodů ohledně nevyužitých objektů za zámeckou branou.

Poděkování prezidenstké volby

Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za účast při první přímé volbě prezidenta republiky. S jakou účastí a jakými výsledky jste se mohli seznámit v přehledné tabulce v Žamberských listech č. 2.

Prohlášení starosty města Žamberka Jiřího Dytrta k mediálním vystoupením Ing. Ivana Prchala

Vážení spoluobčané města Žamberka,

jelikož se v posledních dnech objevila ve sdělovacích prostředcích, včetně komerčních televizí, nepravdivá a hrubě zkreslující tvrzení prezentovaná Ing. Ivanem Prchalem, coby osobou vykonávající do konce března 2012 funkci tajemníka našeho města,

Poděkování Jiřímu Strnadovi za reprezentaci města Žamberk.

Rada města přijala na svém jednání Jiřího Strnada, který na mistrovství světa na italské řece Tiber v Římě získal v maratonském závodě v kategorii C1 1. místo.

PODĚKOVÁNÍ ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS V PÉČI O DIABETIKY

Ve středu dne 28.11.2012 převzal děkovný list z rukou pana Miroslava Vondřicha- předsedy Územní organizace svazu diabetiků v Žamberku starosta města Jiří Dytrt.

Služebna Policie ČR pro veřejnost.

V ŽAMBERKU je nově otevřena moderní služebna Policie ČR pro veřejnost.

Poděkování

Poděkování za mnohaletou práci ředitelky paní Mgr. Bronislavě Havlíkové

Komise pro zahraniční styky - rozšíření

Změna v přeshraniční spolupráci a výběru studentů, aneb rozšíření komise pro zahraniční styky

Poděkování za účast na vzpomínkové akci

Poděkování za účast na Vzpomínkové akci k 70. výročí působení paraskupiny SILVER A v okupované vlasti „ Pocta statečným“ pořádané obcí Senice u Poděbrad.

Tisková zpráva - digitální kino

Kino v Žamberku nabídne nejmodernější technologii

Poděkování

Poděkování za dlouholetou práci dvěma ředitelům žamberských škol

Tisková zpráva - Varovný a vyrozumívací systém

Město Žamberk mám dokončenou instalaci varovného a informačního systému

Pozvánka

Výnos z loterií a financování tělovýchovné jednoty a sportovních klubů od roku 2012 – setkání zástupců tělovýchovné jednoty a sportovních klubů se starostou města Žamberka

Tisková zpráva - dotace přechody

Město Žamberk získalo dotaci na úpravu přechodů ve výši 1,6 mil Kč od Státního fondu dopravní infrastruktury.

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24