Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Setkání starostů obcí se zástupci firmy OREDO

Dne 20. září 2011 v dopoledních hodinách proběhla porada starostek a starostů obcí obvodu s rozšířenou působností v Žambersku, kterou svolal starosta Jiří Dytrt.
Této porady se zúčastnili zástupci firmy OREDO, zajišťující pro Pardubický a Hradecký kraj dopravní obslužnost. Na této poradě byla mimo jiné projednávána problematika vznikajících jízdních řádů. Na základě výzvy v Žamberských listech a na webu města měli občané a firmy možnost zaslat své připomínky k návrhům. Na základě těchto připomínek, bylo zástupci obcí a pověřených osob vedeno jednání se zástupci firmy OREDO za účelem zapracování podnětů a připomínek. Konečné datum pro zpracování jízdních řádů bylo stanoveno v měsíci říjnu s platností od 1. prosince letošního roku.

Jiří Dytrt
Vanický Zdeněk | dne 29.09.2011