Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Sloupek starosty - archiv

Tisková zpráva

Město Žamberk podalo žádost o digitalizaci projekce dle standardu DCI kino Žamberk do státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Investiční akce na rok 2011

Vážení spoluobčané, níže Vám předkládám tabulku plánovaných investičních akcí na rok 2011 schválenou zastupitelstvem města Žamberka.
Jedná se o akce tzv. malého rozsahu do 500 tis. Kč. Akce převyšující tuto částku, jsou samostatně uvedeny ve schváleném rozpočtu na rok 2011.

Jiří Dytrt

Informace o jednání s ÚOHS

Informace o jednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci „Regenerace a revitalizace veřejného prostranství, včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch - Pěší zóna Žamberk“.

Infromace pro občany o víceúčelové ploše

Vážení spoluobčané,

níže Vám předkládáme informace o provozování víceúčelové plochy v areálu Pod černým lesem. Tento areál byl na základě výběrového řízení provozován TS Žamberk s.r.o. na základě nájemní smlouvy s platností jednoho roku tzn. od listopadu 2010 do listopadu 2011.

Jiří Dytrt

PODĚKOVÁNÍ zastupitelům města Žamberka

Na jednání zastupitelstva města dne 19.4.2011 zastupitelé města schválili poskytnutí půjčky Českému zahrádkářskému svazu základní organizaci v Žamberku.

Nové týmy do okresního přeboru volejbalu

Okresní výbor volejbalu Ústí nad Orlicí hledá nové týmy do okresního přeboru volejbalu.

Tisková zpráva ČT

Česká televize k 28. 4. 2011 spustila další dokrývače svého digitálního zemského vysílání. Dostupnost sítě 1 posilují v Hronově, Jablonném nad Orlicí a Žamberku.

Kraj sjednotil poskytování pohotovosti

Rozsah poskytované péče Lékařské služby první pomoci (LSPP) v Pardubickém kraji se od 1. května sjednotí. Lékaři ve Svitavách, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Litomyšli budou sloužit na pohotovosti jen o víkendu.

Město Žamberk se umístilo na 2. místě v soutěži obcí v třídění odpadu za rok 2010

Město Žamberk obsadilo druhé místo v soutěži obcí v třídění odpadu, kterou vyhlásil Pardubický kraj a společnost EKO-KOM, a.s. Obce a města Pardubického kraje, která uspěla v klání "O perníkovou popelnici", získala rovněž finanční odměny.

Projekt cyklopůjčovny ČD v Pardubickém kraji 2011

V roce 2010 zahájily České dráhy, a.s. s podporou města Žamberka, měst našeho regionu a za přispění Pardubického kraje projekt, jehož hlavním cílem bylo zvýšení atraktivity a dostupnosti regionu pro jeho návštěvníky.

Instalace solární lampy ECOSTAR

Město Žamberk přistoupilo k instalaci solární lampy ECOSTAR v lokalitě Po Sanatoriem

Informace o opravách silnic

Vážení spoluobčané, níže vám podávám zprávu ve věci oprav uvedených silnic nacházejících se na katastru města Žamberka, které nejsou ve vlastnictví města a podléhají správě Pardubického kraje.

Setkání se starosty měst a obcí Orlickoústeckého regionu

Dne 31.3.2011 proběhlo setkání se starosty měst a obcí Orlickoústeckého regionu v Orlickoústecké nemocnici.

Tisková zpráva

Informace k realizaci spuštění dokrývače vysílání digitálního signálu pro naši lokalitu.

Lotyšský velvyslanec v Žamberku

Dne 18.3.2011 přivítal starosta města Jiří Dytrt v Žamberku lotyšského velvyslance Kasparse Ozolinše s chotí. Na pracovním setkání bylo panu velvyslancovi představeno město Žamberk a okolí na prezentačním DVD.

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23