Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Sloupek starosty - archiv

Společnost přátelská rodině v Pardubickém kraji

Síť Mateřských center v Pardubickém kraji dne 22. října 2009 ve Spolkovém domě v Chrudimi předala certifikáty Společnost přátelská rodině v rámci kampaně Sítě MC.

Povodňová beseda

Dne 21. října t.r. proběhla beseda s občany ve věci výstavby protipovodňových opatření na katastru města Žamberk a rovněž seznámení s aktualizací manipulačního řádu vodního díla Pastviny.

Obchvat města Žamberka

Dne 22. října proběhlo jednání ve věci vyhledávací studie pro obchvat města Žamberka silnicí I/11.

Setkání starostek a starostů

Dne 8. října t.r. proběhlo ve městě Litomyšl pracovní setkání starostek a starostů pověřeným měst v Pardubickém kraji tzv. asociace starostů. Za město Žamberk se jednání zúčastnil starosta města Jiří Dytrt. Z jednání vzešel požadavek na hejtmana Pardubického kraje Mgr. R. Martínka, viz níže.

XX. memoriál profesora Jaroslava Svobody

Ve dnech 5. - 6. září 2009 proběhl na katastru města Žamberka v zámeckém parku jubilejním XX. memoriál profesora Jaroslava Svobody. Jedná se o vrcholnou klubovou všestrannou soutěž hrubosrtých a maďarských ohařů s mezinárodní účastí.

Pěší zóna

Vážení spoluobčané,
na základě provedené uzávěrky části Kostelní ulice a následných výsledků křižovatkového sčítání informuji Vás o dalších krocích spočívajících v realizaci pěší zóny.

Podpis smlouvy

Podpis smlouvy na "Regeneraci a revitalizaci veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch-pěší zóna Žamberk".

Smlouva města s Poliklinikou s.r.o.

Dnešního dne starosta města Jiří Dytrt společně s ředitelem Polikliniky s.r.o. Žamberk ing. K. Vojtou podepsali smlouvu o spolufinancování nově vznikajícího jednodenního stacionáře.

Soutěž škol ve sběru

Starosta města Jiří Dytrt předával ceny místním školám, které se zapojili do vyhlášené soutěže ve sběru druhotných surovin.

Cyklo Glacensis 2009

Dne 15 května starosta města Jiří Dytrt přivítal v budově radnice účastníky "mezinárodní spanilé jízdy" Cyklo Glacensis 2009.

Světový běh harmonie v Žamberku

Dne 20 května přivítal starosta Jiří Dytrt účastníky Světového běhu harmonie, nejdelšího štafetového běhu na světě, který pravidelně probíhá už od roku 1987.

Asociace starostů obcí s rozšířenou působností jednala v Ústí nad Orlicí

V úterý 19. května 2009 proběhlo v Hernychově vile v Ústí nad Orlicí 3. jednání Asociace starostů obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje. Asociace je volným seskupením starostek a starostů všech 15 obcí s rozšířenou působností v našem kraji.

Zahájení výstavby cyklostezky

Dne 6.května dopoledne za nepříliš lichotivého počasí byla slavnostně zahájena výstavba cyklostezky Žamberk - Líšnice o délce cca 1.300 m a šířce 3 m.

Základní kámen stavby cyklostezky Letohrad - Lukavice v Čechách - Žamberk

V pondělí 4 května dopoledne poklepali starostové Žamberka a Letohradu a starostka Lukavice na základní kámen stavby cyklostezky Letohrad - Lukavice v Čechách - Žamberk.

Návštěva hejtmana v Žamberku

Dne 4. května navštíví hejtman Pardubického kraje Radko Martínek město Žamberk. Starosta Jiří Dytrt, který bude hejtmana doprovázet k tomu řekl:„Prvním bodem pracovní cesty pana hejtmana bude slavnostní zahájení výstavbu cyklostezky Žamberk Letohrad na pomyslné polovině trasy a to v obci Lukavice".

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24