Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Sloupek starosty - archiv

Festival Harriet Parish v Žamberku

Festival Harriet Parish je novinkou v kulturním kalendáři města Žamberka a svým významem a mimořádným obsazením dalece přesahuje hranice regionu. Od festivalu si slibujeme nejen přímý přínos pro kostel sv. Václava, ale také propagaci Žamberka jako kulturního a turistického cíle.

Městská knihovna Žamberk - pasování prvňáčků na čtenáře

Ve čtvrtek 9. června proběhlo v Městské knihovně za přítomnosti starosty Jiřího Dytrta tradiční slavnostní pasování žáků prvních tříd na čtenáře.

Evropskému svazku měst je dvacet let!

Starosta města Jiří Dytrt spolu s předsedkyní komise pro zahraniční styky PhDr.Hanou Chvátilovou navštívili ve dnech 20. - 23.května 2016 polské město Nowa Sól u příležitosti tradičního setkání starostů měst evropského svazku.

Pozemek na náměstí gen. Knopa v Žamberku patří městu

s velkou radostí vám předávám informaci ohledně řešení stavu nevzhledného pozemku v centru města, na kterém měl původně vzniknout obchodní dům prodejního řetězce LIDL.

Dohoda o přeshraniční spolupráci byla podepsána v Žamberku.

Zástupce muzea starých strojů a technologií Michal Bednář, zástupce polské nadace na ochranu průmyslového dědictví Piotr Gerber a starosta města Žamberka Jiří Dytrt podepsali dohodu o spolupráci na projektu přeshraničních muzeí techniky,

Poděkování za vynikající spolupráci a dlouhodobou regionální podporu

Vážený pane, starosto,
rádi bychom Vám poděkovali za vynikající spolupráci a dlouhodobou regionální podporu v našem společném úsilí, jímž je udržitelný rozvoj.

Informace z porady starostů měst a obcí území obvodu úřadu s rozšířenou působností v Žamberku

Dne 07.04.2016 proběhla od 9 hod porada starostů obcí PÚ III, jednání se uskutečnilo v sále zastupitelstva města ( III. poschodí MěÚ Žamberk, ul. Nádražní 833 ) na pozvání starosty města Žamberk Jiřího Dytrta.

Poděkování společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.

V úvodu mého příspěvku předesílám, že si velmi vážím podnětů a připomínek spoluobčanů k chodu našeho města. Všímaví občané, kterým záleží na našem městě, mohou svými podněty ovlivnit jeho rozvoj.

Poděkování Jiřímu Strnadovi a Štěpánovi Michalovičovi za reprezentaci města Žamberk.

Rada města přijala na svém jednání Jiřího Strnada a Štěpána Michaloviče, kteří v roce 2015 na mezinárodních závodech reprezentovali město Žamberk a za své výkony stanuli na stupních pro vítěze.

Město ŽAMBERK má schválený rozpočet na rok 2016

S přebytkem 33 milionů začíná město Žamberk rok 2016. Tyto finanční prostředky zůstaly na účtech města především z důvodu nedokončených a nebo nerealizovaných investičních akcí v roce 2015.

Shrnutí roku 2015

Začátek nového roku přímo vybízí k bilancování roku minulého. Myslím si, že rok 2015 byl hodně nabitý, stalo se mnoho méně či více významných událostí, splnila se mnohá přání, ne však všechna.

Anketa "Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí" za rok 2015.

V pondělí 11. ledna proběhlo od 17 hodin v Ústí nad Orlicí v Kulturním domě slavnostní vyhlášení 47. ročníku ankety "Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí" za rok 2015.

Tradiční Novoroční ohňostroj zahájil nový rok v Žamberku 1.1.2016 na Masarykově náměstí poprvé v 18 hodin.

V minulosti jsme vítali nový rok vždy na tradičním Novoročním ohňostroji na Masarykově náměstí v 00.30 hodin.

PF 2016

Vážení spoluobčané a návštěvníci města Žamberk,
s blížícím se časem vánočním přejeme štědré Vánoce a klidné vánoční svátky a do nového roku přejeme pevné zdraví, štěstí a dobré přátele kolem sebe.
Za město Žamberk Jiří Dytrt

Výrobce lokomotiv CZ LOKO otevřel laserové centrum

Řezací laserové centrum dnes v Žamberku slavnostně uvedla do provozu společnost CZ LOKO, a.s., která je největším výrobcem motorových lokomotiv v zemi.

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23