Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Struktura MěÚ

STAROSTA
MíSTOSTAROSTA
TAJEMNíK
    Kancelář starosty (KSTA)
      ... Redakce Žamberských listů
    Kancelář tajemníka (KTAJ)
      ... Oddělení informatiky
    Odbor právní (PRAV)
      ... Živnostenský úřad (ZIV)
    Odbor obrany a krizového řízení (OBR)
    Odbor správní a dopravy (SPDO)
      ... Oddělení správní
      ... Oddělení dopravních agend
    Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (SOCZ)
      ... Oddělení sociálně právní ochrany
      ... Oddělení sociálních služeb a pomoci
    Odbor finanční (FIN)
      ... Oddělení školství
    Odbor regionálního rozvoje a ÚP (REUP)
      ... Oddělení územního plánování
      ... Stavební úřad
    Odbor životního prostředí a zemědělství (ZPZE)
      ... Oddělení životního prostředí
      ... Oddělení vodního hospodářství
    Informační středisko (IS)