Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Struktura MěÚ

STAROSTA
1. MíSTOSTAROSTA
2. MíSTOSTAROSTA
TAJEMNíK
    Kancelář starosty (KSTA)
      ... Redakce Žamberských listů
    Kancelář tajemníka (KTAJ)
      ... Oddělení informatiky
    Odbor právní (PRAV)
      ... Živnostenský úřad (ZIV)
    Odbor obrany a krizového řízení (OBR)
    Odbor správní a dopravy (SPDO)
      ... Oddělení správní
      ... Oddělení dopravních agend
    Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (SOCZ)
      ... Oddělení sociálně právní ochrany
      ... Oddělení sociálních služeb a pomoci
    Odbor finanční (FIN)
      ... Oddělení školství
    Odbor regionálního rozvoje a ÚP (REUP)
      ... Oddělení územního plánování
      ... Stavební úřad
    Odbor životního prostředí a zemědělství (ZPZE)
      ... Oddělení životního prostředí
      ... Oddělení vodního hospodářství
    Informační středisko (IS)