Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Formuláře

"Stavební úřad (STAV)"

Patří do kategorie:  "Formuláře"
Žádost o územně plánovací informaci (o podmínkách vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu)Dokument: Žádost | soubor: 051506f3e27c8f.doc | velikost: 0.05 MB Dokument: Žádost | soubor: 051506f4bafe00.pdf | velikost: 0.12 MB Dušková Iveta, Bc.25.05.2018
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na územíDokument: žádost | soubor: 37857.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: žádost | soubor: 37858.pdf | velikost: 0.37 MB Dušková Iveta, Bc.25.05.2018
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavbyDokument: žádost | soubor: 37853.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: žádost | soubor: 37854.pdf | velikost: 0.24 MB Dušková Iveta, Bc.25.05.2018
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití územíDokument: žádost | soubor: 37855.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: žádost | soubor: 37856.pdf | velikost: 0.24 MB Dušková Iveta, Bc.25.05.2018
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmuDokument: žádost | soubor: 37882.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: žádost | soubor: 37883.pdf | velikost: 0.12 MB Dušková Iveta, Bc.25.05.2018
Oznámení záměru (k vydání územního souhlasu)Dokument: oznámení | soubor: 37880.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: oznámení | soubor: 37881.pdf | velikost: 0.13 MB Dušková Iveta, Bc.25.05.2018
Ohlášení stavby - podle písm. a) až e)Dokument: ohlášení | soubor: 37878.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: ohlášení | soubor: 37879.pdf | velikost: 0.14 MB Dušková Iveta, Bc.25.05.2018
Ohlášení stavby podle písm. f) až k)Dokument: Ohlášení | soubor: 051506f756723c.doc | velikost: 0.07 MB Dokument: Ohlášení | soubor: 051506f842b5f8.pdf | velikost: 0.13 MB Dušková Iveta, Bc.25.05.2018
Žádost o stavební povoleníDokument: žádost | soubor: 37876.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: žádost | soubor: 37877.pdf | velikost: 0.14 MB Dušková Iveta, Bc.25.05.2018
Žádost o vydání společného povoleníDokument: žádost | soubor: 37874.docx | velikost: 0.05 MB Dokument: žádost | soubor: 37875.pdf | velikost: 0.24 MB Dušková Iveta, Bc.25.05.2018
Žádost o vydání kolaudačního souhlasuDokument: žádost | soubor: 37871.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: žádost | soubor: 37872.pdf | velikost: 0.21 MB Dokument: příloha | soubor: 37873.pdf | velikost: 0.37 MB Dušková Iveta, Bc.25.09.2009
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (pro stavby pravomocně povolené před 1.1.2007)Dokument: Návrh | soubor: 05051b73d2c972.doc | velikost: 0.08 MB Dokument: Návrh | soubor: 05051b74978adc.pdf | velikost: 0.2 MB Dokument: příloha | soubor: 22634.pdf | velikost: 0.37 MB Dušková Iveta, Bc.25.09.2009
Oznámení změny v užívání stavby (bez stavebních úprav)Dokument: oznámení | soubor: 37868.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: oznámení | soubor: 37869.pdf | velikost: 0.12 MB Dokument: příloha | soubor: 37870.pdf | velikost: 0.37 MB Dušková Iveta, Bc.25.09.2009
Ohlášení odstranění stavby, zařízení, terénní úpravyDokument: ohlášení | soubor: 37866.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: ohlášení | soubor: 37867.pdf | velikost: 0.13 MB Dušková Iveta, Bc.25.09.2009
Žádost o povolení výjimky podle § 169 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (z vyhl. č. 501/2006 Sb. a č. 268/2009 Sb.)Dokument: Žádost | soubor: 051506fd176a63.doc | velikost: 0.08 MB Dokument: Žádost | soubor: 051506fdf5f8a0.pdf | velikost: 0.22 MB Dušková Iveta, Bc.25.09.2009
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemkůDokument: žádost | soubor: 37863.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: žádost | soubor: 37864.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: nepovinná příloha | soubor: 37865.doc | velikost: 0.03 MB Dušková Iveta, Bc.25.09.2009
Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením (pro rozestavěné stavby povolené stavebním povolením)Dokument: Žádost | soubor: 0515071555e8cf.doc | velikost: 0.08 MB Dokument: Žádost | soubor: 05150716017fc2.pdf | velikost: 0.2 MB Dušková Iveta, Bc.25.09.2009
Žádost o povolení předčasného užívání stavbyDokument: žádost | soubor: 37861.doc | velikost: 0.14 MB Dokument: žádost | soubor: 37862.pdf | velikost: 0.21 MB Dušková Iveta, Bc.25.09.2009
Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení (pro stavbu, která nebyla zahájena)Dokument: Žádost | soubor: 05051b84b07673.doc | velikost: 0.07 MB Dokument: Žádost | soubor: 05051b857c57bb.pdf | velikost: 0.19 MB Dušková Iveta, Bc.25.09.2009
Prohlášení osoby provádějící odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí)Dokument: Prohlášení | soubor: 0515071c232af5.doc | velikost: 0.03 MB Dokument: Prohlášení | soubor: 0515071cfef7fc.pdf | velikost: 0.08 MB Dušková Iveta, Bc.25.09.2009
Prohlášení osoby provádějící odborný dozor nad prováděním stavby (stavební dozor)Dokument: Prohlášení | soubor: 0515071fa03a9b.doc | velikost: 0.03 MB Dokument: Prohlášení | soubor: 05150720820ce2.pdf | velikost: 0.08 MB Dušková Iveta, Bc.25.09.2009
Zplnomocnění ke všem úkonům v řízeníDokument: Plná moc | soubor: 05051b81c5a9fd.doc | velikost: 0.02 MB Dokument: Plná moc | soubor: 05051b82b33d96.pdf | velikost: 0.11 MB Dušková Iveta, Bc.25.09.2009
Vzdání se práva odvoláníDokument: Vzdání se | soubor: 41710.doc | velikost: 0.02 MB Dokument: Vzdání se | soubor: 41711.pdf | velikost: 0.11 MB Dušková Iveta, Bc.20.06.2019
Společné oznámení záměru (pro vydání územního souhlasu se souhlasem s ohlášením)Dokument: oznámení | soubor: 37884.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: oznámení | soubor: 37885.pdf | velikost: 0.14 MB Dušková Iveta, Bc.25.05.2018
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektoraDokument: oznámení | soubor: 37859.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: oznámení | soubor: 37860.pdf | velikost: 0.13 MB Dušková Iveta, Bc.25.03.2013
« Zpět