Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Formuláře

"Odbor stavebního úřadu a územního plánování (SUUP)"

Patří do kategorie:  "Formuláře"

Oddělení územního plánování

Žádost o závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákonaDokument: Žádost o závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona | soubor: 47678.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: Žádost o závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona | soubor: 47679.pdf | velikost: 0.06 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.08.03.2021
Žádost o vydání regulačního plánuDokument: Žádost o vydání regulačního plánu | soubor: 47676.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Žádost o vydání regulačního plánu | soubor: 47677.pdf | velikost: 0.08 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.08.03.2021
Podnět k pořízení regulačního plánuDokument: Podnět k pořízení regulačního plánu | soubor: 47674.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Podnět k pořízení regulačního plánu | soubor: 47675.pdf | velikost: 0.06 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.08.03.2021
Žádost o vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace obceDokument: Žádost o vyjádření z hlediska územního plánování | soubor: 47672.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Žádost o vyjádření z hlediska územního plánování | soubor: 47673.pdf | velikost: 0.08 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.08.03.2021
Žádost o územně plánovací informaciDokument: Žádost o územně plánovací informaci | soubor: 47670.doc | velikost: 0.07 MB Dokument: Žádost o územně plánovací informaci | soubor: 47671.pdf | velikost: 0.06 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.08.03.2021
Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupemDokument: Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem | soubor: 47668.DOC | velikost: 0.07 MB Dokument: Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem | soubor: 47669.pdf | velikost: 0.06 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.08.03.2021
Návrh na pořízení nebo změnu územního plánuDokument: Návrh na pořízení nebo změnu UP | soubor: 47650.doc | velikost: 0.07 MB Dokument: Návrh na pořízení nebo změnu UP | soubor: 47665.pdf | velikost: 0.09 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.08.03.2021

Památková péče

Žádost k restaurování kulturní památkyDokument: Žádost k restaurování kulturní památky | soubor: 47684.doc | velikost: 0.07 MB Dokument: Žádost k restaurování kulturní památky | soubor: 47685.pdf | velikost: 0.1 MB Hoffmannová Iveta, Ing.08.03.2021
Žádost k obnově kulturní památkyDokument: Žádost k obnově kulturní památky | soubor: 47682.doc | velikost: 0.07 MB Dokument: Žádost k obnově kulturní památky | soubor: 47683.pdf | velikost: 0.1 MB Hoffmannová Iveta, Ing.08.03.2021
Žádost k obnově nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóněDokument: Žádost k obnově nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně | soubor: 47680.doc | velikost: 0.07 MB Dokument: Žádost k obnově nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně | soubor: 47681.pdf | velikost: 0.1 MB Hoffmannová Iveta, Ing.08.03.2021

Stavební úřad

Žádost o územně plánovací informaci (o podmínkách vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu)Dokument: žádost | soubor: 47878.doc | velikost: 0.05 MB Dokument: žádost | soubor: 47879.pdf | velikost: 0.16 MB Dušková Iveta, Bc.29.03.2021
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na územíDokument: žádost | soubor: 37857.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: žádost | soubor: 37858.pdf | velikost: 0.37 MB Dušková Iveta, Bc.05.03.2021
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavbyDokument: žádost | soubor: 37853.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: žádost | soubor: 37854.pdf | velikost: 0.24 MB Dušková Iveta, Bc.05.03.2021
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití územíDokument: žádost | soubor: 37855.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: žádost | soubor: 37856.pdf | velikost: 0.24 MB Dušková Iveta, Bc.05.03.2021
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmuDokument: žádost | soubor: 37882.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: žádost | soubor: 37883.pdf | velikost: 0.12 MB Dušková Iveta, Bc.05.03.2021
Oznámení záměru (k vydání územního souhlasu)Dokument: oznámení | soubor: 37880.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: oznámení | soubor: 37881.pdf | velikost: 0.13 MB Dušková Iveta, Bc.05.03.2021
Ohlášení stavby - podle písm. a) až e)Dokument: ohlášení | soubor: 37878.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: ohlášení | soubor: 37879.pdf | velikost: 0.14 MB Dušková Iveta, Bc.29.03.2021
Ohlášení stavby podle písm. f) až k)Dokument: Ohlášení f) až k) | soubor: 47871.doc | velikost: 0.07 MB Dokument: Ohlášení f) až k) | soubor: 47872.pdf | velikost: 0.19 MB Dušková Iveta, Bc.29.03.2021
Žádost o stavební povoleníDokument: žádost | soubor: 37876.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: žádost | soubor: 37877.pdf | velikost: 0.14 MB Dušková Iveta, Bc.05.03.2021
Žádost o vydání společného povoleníDokument: žádost | soubor: 37874.docx | velikost: 0.05 MB Dokument: žádost | soubor: 37875.pdf | velikost: 0.24 MB Dušková Iveta, Bc.05.03.2021
Žádost o vydání kolaudačního souhlasuDokument: žádost | soubor: 37871.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: žádost | soubor: 37872.pdf | velikost: 0.21 MB Dokument: příloha | soubor: 37873.pdf | velikost: 0.37 MB Dušková Iveta, Bc.05.03.2021
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (pro stavby pravomocně povolené před 1.1.2007)Dokument: Návrh | soubor: 47873.doc | velikost: 0.08 MB Dokument: Návrh | soubor: 47874.pdf | velikost: 0.22 MB Dokument: Příloha RUIAN | soubor: 47875.pdf | velikost: 0.37 MB Dušková Iveta, Bc.29.03.2021
Oznámení změny v užívání stavby (bez stavebních úprav)Dokument: oznámení | soubor: 37868.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: oznámení | soubor: 37869.pdf | velikost: 0.12 MB Dokument: příloha | soubor: 37870.pdf | velikost: 0.37 MB Dušková Iveta, Bc.05.03.2021
Ohlášení odstranění stavby, zařízení, terénní úpravyDokument: ohlášení | soubor: 47888.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: ohlášení | soubor: 47889.pdf | velikost: 0.13 MB Dušková Iveta, Bc.29.03.2021
Žádost o povolení výjimky podle § 169 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (z vyhl. č. 501/2006 Sb. a č. 268/2009 Sb.)Dokument: výjimka | soubor: 47876.doc | velikost: 0.09 MB Dokument: žádost výjimka | soubor: 47877.pdf | velikost: 0.23 MB Dušková Iveta, Bc.29.03.2021
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemkůDokument: žádost | soubor: 37863.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: žádost | soubor: 37864.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: nepovinná příloha | soubor: 37865.doc | velikost: 0.03 MB Dušková Iveta, Bc.29.03.2021
Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením (pro rozestavěné stavby povolené stavebním povolením)Dokument: žádost | soubor: 47886.doc | velikost: 0.08 MB Dokument: žádost | soubor: 47887.pdf | velikost: 0.21 MB Dušková Iveta, Bc.29.03.2021
Žádost o povolení předčasného užívání stavbyDokument: žádost | soubor: 37861.doc | velikost: 0.14 MB Dokument: žádost | soubor: 37862.pdf | velikost: 0.21 MB Dušková Iveta, Bc.05.03.2021
Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení (pro stavbu, která nebyla zahájena)Dokument: žádost | soubor: 47884.doc | velikost: 0.07 MB Dokument: žádost | soubor: 47885.pdf | velikost: 0.21 MB Dušková Iveta, Bc.29.03.2021
Prohlášení osoby provádějící odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí)Dokument: Prohlášení - stavbyvedoucí | soubor: 47841.doc | velikost: 0.03 MB Dokument: Prohlášení - stavbyvedoucí | soubor: 47842.pdf | velikost: 0.09 MB Dušková Iveta, Bc.29.03.2021
Prohlášení osoby provádějící odborný dozor nad prováděním stavby (stavební dozor)Dokument: Prohlášení - dozor | soubor: 47843.doc | velikost: 0.03 MB Dokument: Prohlášení - dozor | soubor: 47844.pdf | velikost: 0.09 MB Dušková Iveta, Bc.29.03.2021
Zplnomocnění ke všem úkonům v řízeníDokument: plná moc | soubor: 47882.doc | velikost: 0.02 MB Dokument: plná moc | soubor: 47883.pdf | velikost: 0.13 MB Dušková Iveta, Bc.29.03.2021
Vzdání se práva odvoláníDokument: vzdání | soubor: 47880.doc | velikost: 0.02 MB Dokument: vzdání | soubor: 47881.pdf | velikost: 0.14 MB Dušková Iveta, Bc.29.03.2021
Ohlášení dokončení stavby a žádost o zajištění přidělení čp/čeDokument: ohlášení | soubor: 47898.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: ohlášení | soubor: 47899.pdf | velikost: 0.23 MB Dušková Iveta, Bc.12.04.2021
Žádost o ověření pasportu stavby a o zápis stavby do RUIANDokument: žádost | soubor: 47896.doc | velikost: 0.08 MB Dokument: žádost | soubor: 47897.pdf | velikost: 0.19 MB Dušková Iveta, Bc.12.04.2021
Žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutíDokument: žádost | soubor: 47894.doc | velikost: 0.07 MB Dokument: žádost | soubor: 47895.pdf | velikost: 0.21 MB Dušková Iveta, Bc.12.04.2021
Žádost o souhlas podle § 15 stavebního zákona po povolení umístění stavby (pro speciální stavební úřad)Dokument: žádost | soubor: 47892.doc | velikost: 0.05 MB Dokument: žádost | soubor: 47893.pdf | velikost: 0.16 MB Dušková Iveta, Bc.12.04.2021
Žádost o závazné stanovisko - § 94j stavebního zákona (k vedlejší stavbě souboru staveb speciální stavby hlavní)Dokument: žádost | soubor: 47890.docx | velikost: 0.03 MB Dokument: žádost | soubor: 47891.pdf | velikost: 0.19 MB Dušková Iveta, Bc.12.04.2021
Společné oznámení záměru (pro vydání územního souhlasu se souhlasem s ohlášením)Dokument: oznámení | soubor: 37884.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: oznámení | soubor: 37885.pdf | velikost: 0.14 MB Dušková Iveta, Bc.05.03.2021
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektoraDokument: oznámení | soubor: 37859.docx | velikost: 0.04 MB Dokument: oznámení | soubor: 37860.pdf | velikost: 0.13 MB Dušková Iveta, Bc.05.03.2021
« Zpět