Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Žamberské listy

Ročníky:
2020  ·  2019  ·  2018  ·  2017  ·  2016  ·  2015  ·  2014  ·  2013  ·  2012  ·  2011  ·  2010  ·  2009  ·  2008  ·  2007  ·  2006  ·  2005  ·  2004  ·  2003  · 

Žamberské listy č. 6/20

O stopování kolem světa s Tonym Danilovem, Výzva k seniorům v souvislosti s koronavirem, Nabídka hlídání dětí, Pomoc v naléhavých situacích, Investice města: Skatepark, Vaše kino, Podnikatelská pohotovost, Omezení dopravy, Informace pro rodiče předškoláků.
Žamberské listy č. 6/20 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 6/20 | soubor: 44116.doc | velikost: 0.62 MB Dokument: Žamberské listy č. 6/20 | soubor: 44117.pdf | velikost: 3.3 MB Dokument: Žamberské listy č. 6/20 - příloha | soubor: 44118.pdf | velikost: 0.18 MB
Škodová Monika, Mgr., dne 02.04.2020


Žamberské listy č. 5/20

Rozhovor s Romanem Kutálkem o knize Hasiči, Databáze ztracených psů, Návrh podoby informačního střediska, Talent 2019, Masopust v Žamberku, Kytaristé soutěžili, Pozdravy z Rice Lake, Březen - měsíc čtenářů, Humanitární sbírka, Žamberk v roce 1920.
Žamberské listy č. 5/20 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 5/20 | soubor: 43844.doc | velikost: 0.32 MB Dokument: Žamberské listy č. 5/20 | soubor: 43845.pdf | velikost: 1.8 MB
Škodová Monika, Mgr., dne 12.03.2020


Žamberské listy č. 4/20

Žamberské jarní slavnosti 2020, Ochrana obyvatel, havarijní a krizová připravenost, Veletrh Infotour, Informace o situaci na trhu s druhotnými surovinami, Žamberská rodačka Marie Kubicová, Výluka železniční dopravy, Příměstské a letní tábory, Cena blanca aneb Bílá večeře.
Žamberské listy č. 4/20 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 4/20 | soubor: 43750.doc | velikost: 0.43 MB Dokument: Žamberské listy č. 4/20 | soubor: 43751.pdf | velikost: 5.29 MB Dokument: Žamberské listy č. 4/20 - příloha | soubor: 43752.pdf | velikost: 0.17 MB
Škodová Monika, Mgr., dne 28.02.2020


Žamberské listy č. 3/20

9. žamberský masopust, Oznámení k bezpečnostní situaci, Koncepce veřejného osvětlení města Žamberka, Nová garantka památkové péče pro ORP Žamberk, Talent 2019, ZM dalo zelenou rekonstrukci koupaliště a zastřešení zimního stadionu, Z historie Orlických kasáren v Žamberku, Týden hokeje, Winter Classic
Žamberské listy č. 3/20 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 3/20 | soubor: 43594.doc | velikost: 1.12 MB Dokument: Žamberské listy č. 3/20 | soubor: 43595.pdf | velikost: 7.88 MB Dokument: Žamberské listy č. 3/20 - příloha | soubor: 43596.pdf | velikost: 0.08 MB
Škodová Monika, Mgr., dne 10.02.2020


Žamberské listy č. 2/20

Gymnázium Žamberk má sedm opravených odborných učeben, Poděkování firmě Dibaq za sponzorský dar, Doprava v Žamberku, Pozvánka na veřejné projednání projektu "Macharova a Chelčického", Tříkrálová sbírka, Pochod Vysoká n. L. - Žamberk, Rozhovor s Kadem McCannem, studentem z Rice Lake, 80 let hokeje.
Žamberské listy č. 2/20 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 2/20 | soubor: 43571.doc | velikost: 0.38 MB Dokument: Žamberské listy č. 2/20 | soubor: 43572.pdf | velikost: 2.29 MB Dokument: Žamberské listy č. 2/20 - příloha | soubor: 43573.pdf | velikost: 0.8 MB
Škodová Monika, Mgr., dne 31.01.2020


Žamberské listy č. 1/20

Církev československá husitská slaví 100 let, Investice města v roce 2020, Činnost SPOZ v roce 2019, Informace z Občanské poradny, Dotační programy města Žamberka, Rozpočet příjmů a výdajů 2020, Nová vyhláška o odpadech, Vodné a stočné v roce 2020, Za Růženou Steinerovou, S Erasmem+ do Španělska
Žamberské listy č. 1/20 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 1/20 | soubor: 43401.doc | velikost: 0.72 MB Dokument: Žamberské listy č. 1/20 | soubor: 43402.pdf | velikost: 2.06 MB Dokument: Žamberské listy č. 1/20 - příloha | soubor: 43403.pdf | velikost: 0.09 MB
Škodová Monika, Mgr., dne 10.01.2020
Žamberské listy
- čtrnáctideník, periodický tisk územního samosprávného celku, povoleno MK ČR E 12836
- odpovědná redaktorka Monika Škodová
- Redakční rada
- tel.: 465 670 305, 775 709 005.
- termíny uzávěrek a distribuce
- Pravidla pro vydávání ŽL a ceník inzerce