Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Žamberské listy

Žamberské listy
- čtrnáctideník, periodický tisk územního samosprávného celku, povoleno MK ČR E 12836
- odpovědná redaktorka Monika Škodová
- Redakční rada
- tel.: 465 670 305, 775 709 005.
- termíny uzávěrek a distribuce
- Pravidla pro vydávání ŽL a ceník inzerce
Ročníky:
2021  ·  2020  ·  2019  ·  2018  ·  2017  ·  2016  ·  2015  ·  2014  ·  2013  ·  2012  ·  2011  ·  2010  ·  2009  ·  2008  ·  2007  ·  2006  ·  2005  ·  2004  ·  2003  · 

Žamberské listy č. 4/03

Z komise pro zahraniční styky: Žamberk + Senftenberg=40 let, Mistrovství ČR leteckých modelářů, Změny jízdního řádu.
Žamberské listy č. 4/03 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 4/03 | soubor: 40860.pdf | velikost: 8.63 MB
Škodová Monika, Mgr., dne 22.02.2019


Žamberské listy č. 3/03

Kalendárium - významná žamberská data, Malá glosa ledová, Rada Pardubického kraje, Výjezdy HZS Žamberk v roce 2002, Městské muzeum v Žamberku 2002, Jamboree, Kanoistika.
Žamberské listy č. 3/03 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 3/03 | soubor: 40859.pdf | velikost: 8.72 MB
Škodová Monika, Mgr., dne 22.02.2019


Žamberské listy č. 2/03

Setkání starostů měst a obcí obvodu ORP Žamberk, Oznámení RM - vyhlášení ankety k krajské příslušnosti Žamberka, Orlice nás opět pozlobila, Transformace celních úřadů před vstupem do EU.
Žamberské listy č. 2/03 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 2/03 | soubor: 40858.pdf | velikost: 10.08 MB
Škodová Monika, Mgr., dne 22.02.2019


Žamberské listy č. 1/03

Městský úřad s rozšířenou působností, Základní informace o Městském úřadu v Žamberku, Informace o ČT 2, Reforma státní sociální podpory, Krátce z Penzionu, Sponzoři ohňostroje roku 2003, Vánoční závod KK Žamberk.
Žamberské listy č. 1/03 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 1/03 | soubor: 40857.pdf | velikost: 12.23 MB
Škodová Monika, Mgr., dne 22.02.2019


Žamberské listy č. 21/03

Z obsahu: Mgr. Tomáš Kalous - Zhodnocení prvního roku volebního období, SPŽ - oznámení o přechodu do opozice, Vodovody a kanalizace Žamberk na přelomu roku 2003 a 2004, Možnosti získání finanční podpory na kulturní, sportovní a volnočasové aktivity, atd.
Žamberské listy č. 21/03 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 0457574e075f3c.doc | velikost: 0.26 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 20/03

Z obsahu: Změny v lékařské pohotovosti a zdravotnické záchranné službě od 1.1.2004, komentář starosty města Žamberka ke kauze "Přeložka II/310", informace z redakce, MC na kongresu v Praze, Setkání podnikatelů Orlicka, atd.
Žamberské listy č. 20/03 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 04575749a4adca.doc | velikost: 0.35 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 19/03

Z obsahu: Oslava 85. výročí - Dne vzniku samostatného Československa, Technické služby, Prohlášení k rezignaci na mandát v Radě města a ohlasy, programn kina, atd.
Žamberské listy č. 19/03 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 0457574345e1f2.doc | velikost: 0.26 MB Dokument: Listy | soubor: 045757448ea380.pdf | velikost: 1.55 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 18/03

Z obsahu: "Jdou do školy. Díky Vám...", z kanceláře starosty, Národní program PHARE, Projekty prevence kriminality, Integrovaný záchranný systém na nohou a další zajímevé informace.
Žamberské listy č. 18/03 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 0457574126f9bb.doc | velikost: 0.36 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 17/03

Z obsahu: 28.říjen a Žamberk, Kronika města nalezena, Oznámení o pořízení nové územně plánovací dokumentace, GRANTY ministerstva kultury NA ROK 2004, Jak se slavil 28.říjen před 85 lety v Žamberku, Vzpomínka na válečný rok 1943, a další zajímevé informace.
Žamberské listy č. 17/03 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 0457573ed41b43.doc | velikost: 0.29 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 16/03

Z obsahu: Voda na Žambersku, Oschlý chlebíček aneb co vše někdy musí zákazník vydržet, Stonožka opět pomáhá, Mistrovství ČR leteckých modelářů-žáků 2003, as pousta dalších informací.
Žamberské listy č. 16/03 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 0457573bd29918.doc | velikost: 0.33 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 15/03

Z obsahu: Rekapitulace II. fáze reformy státní správy v Žamberku, z našich škol, MP infomuje, Vymáhání dlužného nájemného - mandátní smlouva, atd...
Žamberské listy č. 15/03 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045757392e9196.doc | velikost: 0.25 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 14/03

Z obsahu: Léčebna dlouhodobě nemocných v Žamberku po rekonstrukci, pozvánka na Den otevřených dveří PÚ-III, pokračování seriálu Hromosvod a přepětí, program FIDIKA, zážitky z ME F3J v Rumunsku, informace o podepsání "Smlouvy o užívání a údržbě zámeckého parku", atd...
Žamberské listy č. 14/03 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 04575735ec1722.doc | velikost: 0.33 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 13/03

Z obsahu: Úprava značení a parkovacích ploch před PÚ-3, z kanceláře starosty, setkání s prezidentem republiky, vestavba byů s pečovatelskou službou v penzionu, pravidla pro uzavírání nájemních smluv v domě s pečovatelskou službou, atd...
Žamberské listy č. 13/03 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 04575731f63651.doc | velikost: 0.35 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 12/03

Z obsahu: Výsledky referenda, Info o Hospodářské komoře, informace z radnice, setkání starostů družebních měst v Itálii, atd.informace Státní sociální podpory, sloupek opozice, atd...
Žamberské listy č. 12/03 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 0457572ecb2d7a.doc | velikost: 0.35 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 11/03

Z obsahu: Mimořádné události a ochrana osob, usneseni RM, Hromosvod a přepětí,informace komise výstavby a rozvoje, Voda na Žambersku II. díl, program kina, atd...
Žamberské listy č. 11/03 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 04575727a36e07.doc | velikost: 0.22 MB Dokument: Listy | soubor: 0457572850c99f.pdf | velikost: 0.34 MB Dokument: Listy | soubor: 045757298804df.pdf | velikost: 0.73 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 10/03

Z obsahu: 130 let sboru dobrovolných hasičů, informace k referendu o přistoupení ČR k EU, vzpomínka na Ing.Pavla Kohna-Kubína, pozvánka na III. ročník svátků dřeva, enviromantální výchova na Zvláštní škole, atd...
Žamberské listy č. 10/03 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045757159dcff1.doc | velikost: 0.28 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 9/03

Z obsahu: Voda na Žambersku, z redakční pošty - školní jídelna, Žamberk + Senftenberk = 40 let, vzpomínka na den Země, atd...
Žamberské listy č. 9/03 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045757131dec10.doc | velikost: 0.35 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 8/03

Z obsahu: Pozvánka na Majáles, informace z radnice, informace z muzea, v příloze usnesení RM, Pardubický kraj, Národní program počítačové gramotnosti v ČR, atd...
Žamberské listy č. 8/03 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 0457570d42d613.doc | velikost: 0.27 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 7/03

Z obsahu: O velikonocích, změny úředních hodin na MěÚ, Majáles 2003, Voda na Žambersku - informace Komise pro životní prostředí, sport, kultura, atd...
Žamberské listy č. 7/03 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 04575709040bad.doc | velikost: 0.27 MB Dokument: Listy | soubor: 0457570a263699.pdf | velikost: 0.76 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 6/03

Z obsahu: Historie jednoho partnerství, informace z MěÚ pomocí SMS, povodňová prevence, informace z městského informačního střediska, kulturní akce, rok 2002 v muzeu, z redakční pošty, atd...
Žamberské listy č. 6/03 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045757053e46a7.doc | velikost: 0.35 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 5/03

Z obsahu: zpráva o průběhu a výsledcích ankety o příslušnosti Žamberka k Pardubickému nebo Královéhradeckému kraji, zprávy z ranice, rozpočet příjmů a výdajů pro město Žamberk na rok 2003, krátce o povodni, program kina, informace z knihovny, MP informuje, příloha - informace z MěÚ a spoustu dalších zajímavostí
Žamberské listy č. 5/03 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 04575701a4e8c9.doc | velikost: 0.28 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006