Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Žamberské listy

Žamberské listy
- čtrnáctideník, periodický tisk územního samosprávného celku, povoleno MK ČR E 12836
- odpovědná redaktorka Monika Škodová
- Redakční rada
- tel.: 465 670 305, 775 709 005.
- termíny uzávěrek a distribuce
- Pravidla pro vydávání ŽL a ceník inzerce
Ročníky:
2021  ·  2020  ·  2019  ·  2018  ·  2017  ·  2016  ·  2015  ·  2014  ·  2013  ·  2012  ·  2011  ·  2010  ·  2009  ·  2008  ·  2007  ·  2006  ·  2005  ·  2004  ·  2003  · 

Žamberské listy č. 10/04

Svátky dřeva, Z kanceláře starosty, Dnes jsme se ptali místostarosty - stavba průtahu městem, Prominutí penále, Demolice objektu Správy budov a stěhování do nového objektu, Osobní doklady po vstupu do EU, Z komise Rady pro zahraniční styky - návštěva v Senftenbergu, Volby do Evropského parlamentu.
Žamberské listy č. 10/04 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 10/04 | soubor: 40861.pdf | velikost: 13.4 MB
Škodová Monika, Mgr., dne 22.02.2019


Žamberské listy č. 21/04

Z obsahu: Zprávy z radnice, Projekty pro rok 2005, Projekty prevence kriminality, Informace MP, Povídka štědrovečerní..., Upoutávky na akce konané během vánočních svátků, atd.
Žamberské listy č. 21/04 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 0457579d5d6b7a.doc | velikost: 0.3 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 20/04

Z obsahu: Dozvuky voleb, 70 let od smrti MUDr. Rudolfa Lukeše, XIV: Folkové vánoce, Příloha ŽL - Stanovéní záplavové zóny řeky Divoké Orlice, atd.
Žamberské listy č. 20/04 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 0457579b578d5f.doc | velikost: 0.28 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 19/04

Z obsahu: Jak jsme volili v Žamberku, Rozhovor s místostarostou J.Dytrtem na téma - informace o bydlení, Rodinné centrum získalo prestižní ocenění, Sametová revoluce-politický převrat trochu jinak, atd.
Žamberské listy č. 19/04 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 04575799327b2f.doc | velikost: 0.35 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 18/04

Z obsahu: Dopravní situace v centru města, Ani v podzimním čase čilý stavební ruch ve městě neustává..., "Výletní okruh městem", Mezinárodní den diabetu, Olympiáda seniorů, pravidelné rubriky, atd.
Žamberské listy č. 18/04 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 0457579675f875.doc | velikost: 0.25 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 17/04

Z obsahu: A přece není zbytečná - úvodník k nově otevřenému průtahu městem, Příprava rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2005, Oznámení o době a místě konání voleb, Informace Úřadu práce ÚO, Dny BARIA v Žamberku, Z našich škol, atd.
Žamberské listy č. 17/04 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045757936418f7.doc | velikost: 0.59 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 16/04

Z obsahu: Vyhlášení záměru na polyfunkční dům, DNY BARIA V ŽAMBERKU - vzpomínková akce k 60. výročí příchodu Čs. paravýsadkářů do Žamberka, Krajští zastupitelé podpořili Žamberk v záležitosti školícího střediska hasičů, ANKETA, Státní symboly ČR symboly EU a pravidla jejich užití, Zpětný pohled na rok strávený v USA, atd.
Žamberské listy č. 16/04 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 0457578ca02f46.doc | velikost: 0.25 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 15/04

Z obsahu: Podnikání v zemědělství - infomace pro zemědělce o účinnosti zákon č. 85/2004 Sb., Program oslav 50. výročí založení Gymnázia Žamberk, Dny Baria v Žamberku, Animo informuje - ohlédnutí za letní činností DDM-ANIMO, ŽIFA - 10 let partnerství, atd.
Žamberské listy č. 15/04 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 04575786febc5f.doc | velikost: 0.28 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 14/04

Z obsahu: 125 let hasičské župy č. 7, Oprava dlažby na Masarykově náměstí, Městská policie informuje, Ročenka Žambersko 2005, 150.výročí objevu protisvitu zodiakálního světla, atd.
Žamberské listy č. 14/04 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 0457577fbc7bda.doc | velikost: 0.29 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 13/04

Z obsahu: Než půjde do školy, Chcete se zúčastnit dražby a nevíte jak, na to?, Informace Policie ČR, Sportovní úspěchy žáků speciální školy v Žamberku, Zprávy z fotbalu, pravidelné rubriky ze sportu, kultury a další informace...
Žamberské listy č. 13/04 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 0457577d2b0662.doc | velikost: 0.34 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 12/04

Z obsahu: Vojáčkovy sady - seznámení se záměrem města Žamberka, s rekonstrukcí Vojáčkových sadů a prostorem před Městským úřadem, Náš rozhovor ... s ředitelem Správy budov, Poděkování za celoživotní pedagogickou práci Mgr. Josefu Kvičerovi, Gymnázium Žamberk - POŘÁD SE NĚCO DĚJE... , a další informace...
Žamberské listy č. 12/04 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 0457577af5a682.doc | velikost: 0.22 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 11/04

Z obsahu: INDIÁNSKÉ LÉTO - Festival česko-amerického kulturního dědictví, Povodňové prohlídky, Koupaliště otevřeno, Jak cestovat..., Kultura, Sport, atd...
Žamberské listy č. 11/04 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 04575778a11294.doc | velikost: 0.31 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 09/04

Z obsahu: Dny Nowe Sóli v Žamberku - 21.-23. května 2004, Záměr budoucího nakládání s majetkem města Žamberka - části Orlických kasáren v Žamberku, Proč to ti lidé dělají...?, "Informace pro zákazníky Východočeské energetiky a.s. o změně kontaktních míst, Krátce z penzionu..., atd...
Žamberské listy č. 09/04 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 04575775a8e6c8.doc | velikost: 0.36 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 08/04

Z obsahu: Festival česko-amerického kulturního dědictví aneb 10 let partnerství měst ŽAMBERK a RICE LAKE (USA), informace k volbam do Evropského parlamentu, Označování popelnic občanů známkami, Významné výročí v tomto roce slaví Klub důchodců v Žamberku, Den otevřených dveří v Mateřské škole Sluníčko, atd...
Žamberské listy č. 08/04 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 0457577265fef1.doc | velikost: 0.34 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 07/04

Z obsahu: Jste připraveni na vstup do EU?, Informace - Dotační politika, Upozornění pro provozovatele malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, Informace z SDH Žamberk, Americké obrázky - Obrázek sedmý a poslední: devět triček, Informace Stavebního úřadu - SPRÁVNÍ POPLATKY, atd...
Žamberské listy č. 07/04 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 0457576fbba4fd.doc | velikost: 0.28 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 06/04

Z obsahu: Poslední odvody branců, Upozornění na poplatek ze psů, Povodňová beseda, Projekty na podporu činnosti dětí a mládeže, Konzum ztrácí důvěru svých zákazníků, atd...
Žamberské listy č. 06/04 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 0457576d86dafc.doc | velikost: 0.35 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 05/04

Z obsahu: Barokní kostnice, Informace o grantech na projekty v oblasti spolupráce s partnerskými regiony v zahraničí na rok 2004, Americké obrázky - obrázek pátý: jídlo, bydlení, Obnova části páteřní silniční sítě Pardubického kraje v roce 2004 a další zajímavé informace...
Žamberské listy č. 05/04 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045757695a13bb.doc | velikost: 0.33 MB Dokument: Listy | soubor: 0457576a39526b.pdf | velikost: 1.04 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 04/04

Z obsahu: 50. výročí založení Gymnázia Žamberk, Zpráva Kontrolního výboru, Americké obrázky - Obrázek čtvrtý: volný čas a sport, Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2004, Postní zamyšlení a další zajímavé informace
Žamberské listy č. 04/04 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 0457575a58d213.doc | velikost: 0.58 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 03/04

Z obsahu: Informace o grantech na projekty v oblasti spolupráce s partnerskými regiony v zahraničí na rok 2004, Americké obrázky - Obrázek třetí: správa věcí veřejných, Soutěž "Obec zdravotně postiženým", Důležité rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje, a další zajímavé informace
Žamberské listy č. 03/04 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 04575758349aa3.doc | velikost: 0.33 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 02/04

Z obsahu: Dokončení II. fáze reformy státní správy v Žamberku, Prohlášení k ročence Žamberska 2004, informace o regionálních programech podpory malého a středního podnikání, Informace pro provozovatele středních zdrojů znečišťování ovzduší, Americké obrázky - další díl vyprávění o cestě pana starosty do partnerského města Rice Lake a další zajímavé informace
Žamberské listy č. 02/04 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 045757563524fa.doc | velikost: 0.41 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006


Žamberské listy č. 01/04

Z obsahu: Petr Eben - 75. výročí narození, Zprávy z radnice, info o zahájení činnosti oddělení dopravních agend na MěÚ, info o změnách v místních poplatcích, 10 let partnerství měst Žamberk a Rice Lake, Malé ohlédnutí za činností klubu důchodců v roce 2003, Ohlédnutí za časem vánočním, a další zajímavé informace
Žamberské listy č. 01/04 v elektronické podobě:   Dokument: Listy | soubor: 04575753f2c314.doc | velikost: 0.36 MB
Vanický Zdeněk, dne 05.12.2006