Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Upozornění
Přehled veškerých přijatých usnesení vlády ČR a mimořádných opatření MZ ČR v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 jsou nově zveřejněna v sekci:
Bezpečnost obyvatel - COVID-19 Platná usnesení.

Úřední deska

Obsah

· Opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (0)
· VOLBY (3) (22.03.21)
· Veřejné zakázky (2) (14.04.21)
· Rozpočet města (3) (18.02.21)
· Závěrečný účet (2) (25.06.20)
· Rozpočtové opatření (4) (13.04.21)
· Střednědobý výhled rozpočtu (1) (01.04.21)
· Usnesení RM (1) (07.04.21)
· Usnesení ZM (0)
· Správní řízení - ostatní orgány (2) (29.07.20)
· Správní řízení – městský úřad (9) (14.04.21)
· Dotace (27) (10.02.21)
· Životní prostředí (18) (07.04.21)
· Personální záležitosti (1) (31.03.21)
· Veřejnoprávní smlouvy  (0)
· Informace o konání zastupitelstva (1) (09.04.21)
· Prodeje, pronájmy, dražby (1) (09.04.21)
· Bytové záležitosti (1) (13.04.21)
· Obecně závazné vyhlášky a nařízení (0)
· Oznámení obecního živnostenského úřadu (0)
· Projednávání územních plánů a změn  (5) (13.04.21)
· Výroční zprávy (0)
· Informace o výsledcích kontrol dle zák.č. 255/2012 Sb (4) (21.09.18)
· Město Žamberk - různé (0)
· Finanční úřady, soudy, exekutoři, dražby (3) (29.03.21)
· Ostatní úřady a subjekty (0)
· Ztráty a nálezy (0)
· Informace o elektronické podatelně  (1) (25.10.17)
· Sdružení Orlicko (1) (06.01.21)


Závorky: celkový počet vyvěšených dokumentů sekce a datum vyvěšení posledního.

NázevDokumentyVyvěšeno
Sejmuto
 

Opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

VOLBY

Žádost o vydání voličského průkazu Dokument: žádost VP | soubor: 47779.doc | velikost: 0.03 MB Dokument: žádost VP | soubor: 47780.pdf | velikost: 0.27 MB 22.03.2021
11.10.2021
Informace k voličským průkazům Dokument: Informace k voličským průkazům | soubor: 47778.pdf | velikost: 0.42 MB 22.03.2021
11.10.2021
Úvodní informace Dokument: Úvodní informace | soubor: 47777.pdf | velikost: 0.25 MB 22.03.2021
11.10.2021
 

Veřejné zakázky

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 veřejné zakázky "Úprava dopravního a pobytového prostoru v ulici Macharova a Chelčického" Dokument: Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 | soubor: 48058.pdf | velikost: 2.01 MB Dokument: Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 příloha | soubor: 48059.xls | velikost: 0.04 MB 14.04.2021
21.04.2021
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Úprava dopravního a pobytového prostoru v ulici Macharova a Chelčického"  Dokument: Příloha č. 1 Krycí list nabídky | soubor: 47909.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Příloha č. 2a Výkaz výměr (položkový rozpočet) komplet | soubor: 47910.xlsx | velikost: 0.15 MB Dokument: Příloha č. 2b Výkaz výměr (položkový rozpočet) SO401VO | soubor: 47911.xls | velikost: 0.04 MB Dokument: Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo | soubor: 47912.docx | velikost: 0.05 MB Dokument: Příloha č. 4 vzor čestné prohlášení základní způsobilost | soubor: 47913.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Příloha č. 5 vzor čestné prohlášení obsah nabídky | soubor: 47914.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: Příloha č. 6 PD Macharova | soubor: 47915.zip | velikost: 32.08 MB Dokument: Příloha č. 7 Podmínky elektronické aukce 2021 | soubor: 47916.pdf | velikost: 0.15 MB Dokument: Přílohy č. 1-5 v .pdf | soubor: 47917.zip | velikost: 1.57 MB 31.03.2021
21.04.2021
 

Rozpočet města

Schválený rozpočet na rok 2021 Dokument: Schválený rozpočet na rok 2021 | soubor: 47424.doc | velikost: 0.27 MB Dokument: Schválený rozpočet na rok 2021 | soubor: 47425.pdf | velikost: 0.21 MB 18.02.2021
31.03.2022
Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 | soubor: 30095.doc | velikost: 0.77 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015 | soubor: 30096.pdf | velikost: 2.67 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberk ke dni 31.12.2015, Zpráva z přezkumu hospodaření | soubor: 30097.pdf | velikost: 2.88 MB 03.06.2016
31.12.2026
Závěrečný účet města Žamberka za r. 2013 - důvodová zpráva, podrobný komentář k finančním ukazatelům Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2013 - důvodová zpráva | soubor: 053bc088e702a4.pdf | velikost: 0.16 MB 08.07.2014
30.06.2024
 

Závěrečný účet

Závěrečný účet města Žamberka za rok 2019 Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2019 | soubor: 44899.doc | velikost: 0.42 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2019 | soubor: 44900.pdf | velikost: 0.79 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2019 příloha číslo 1) | soubor: 44901.pdf | velikost: 0.09 MB Dokument: Závěrečný účet města Žamberka za rok 2019 příloha číslo 2) | soubor: 44902.pdf | velikost: 1.66 MB 25.06.2020
30.06.2021
Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016, schváleno dne 27.6.2017 na jednání ZM č. 24/2017-ZAST Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34046.pdf | velikost: 0.62 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34047.doc | velikost: 0.42 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 1 | soubor: 34048.doc | velikost: 0.35 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 1 | soubor: 34049.pdf | velikost: 0.52 MB Dokument: Schválený závěrečný účet města Žamberka ke dni 31.12.2016 příloha č. 2 | soubor: 34050.pdf | velikost: 3.33 MB Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34051.docx | velikost: 0.1 MB Dokument: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Žamberka ke dni 31.12.2016 | soubor: 34052.pdf | velikost: 0.66 MB 04.07.2017
31.12.2021
 

Rozpočtové opatření

RO schválené RM č. 70 dne 8.4.2021 Dokument: RO schválené RM č. 70 dne 8.4.2021 | soubor: 48028.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 70 dne 8.4.2021 | soubor: 48029.pdf | velikost: 0.05 MB 13.04.2021
31.03.2022
RO schválené RM č. 69 dne 25.3.2021 Dokument: RO schválené RM č. 69 dne 25.3.2021 | soubor: 48026.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 69 dne 25.3.2021 | soubor: 48027.pdf | velikost: 0.05 MB 13.04.2021
31.03.2022
RO schválené RM č. 68 dne 11.3.2021 Dokument: RO schválené RM č. 68 dne 11.3.2021 | soubor: 47782.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 68 dne 11.3.2021 | soubor: 47783.pdf | velikost: 0.05 MB 22.03.2021
31.03.2022
RO schválené RM č. 67 dne 25.2.2021 Dokument: RO schválené RM č. 67 dne 25.2.2021 | soubor: 47611.docx | velikost: 0.01 MB Dokument: RO schválené RM č. 67 dne 25.2.2021 | soubor: 47612.pdf | velikost: 0.05 MB 04.03.2021
31.03.2022
 

Střednědobý výhled rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2026 Dokument: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2026 | soubor: 47947.doc | velikost: 0.25 MB Dokument: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2026 | soubor: 47948.pdf | velikost: 0.22 MB 01.04.2021
21.04.2021
 

Usnesení RM

Usnesení RM č. 69 ze dne 25.03.2021 Dokument: Usnesení RM | soubor: 47979.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Usnesení RM | soubor: 47980.pdf | velikost: 0.16 MB 07.04.2021
23.04.2021
 

Usnesení ZM

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Správní řízení - ostatní orgány

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
 Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 45145.pdf | velikost: 0.21 MB Dokument: Příloha | soubor: 45146.pdf | velikost: 1.6 MB 29.07.2020
31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - Opatření odchylná od ustanovení lesního zákona - kůrovcová kalamita Dokument: Seznam katastrálních území | soubor: 45476.pdf | velikost: 1.6 MB Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 44147.pdf | velikost: 0.25 MB 07.04.2020
31.12.2022
 

Správní řízení – městský úřad

Opatření obecné povahy - stanovení DZ při výjezdu z park. do křiž. ul. Tyršova a U Distance, Letohrad Dokument: OOP - stanovení místní úpravy provozu-výjezd z park. do křiž. ul. Tyršova a U Distance, Letohrad | soubor: 48052.pdf | velikost: 0.16 MB Dokument: OOP - stan. místní úprav provozu-výjezd z park. do křiž. ul. Tyršova a U Distance, Letohrad - příloh | soubor: 48053.pdf | velikost: 0.43 MB 14.04.2021
29.04.2021
Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ u přejezdu P4055 Helvíkovice Dokument: OOP - návrh stanovení místní úpravy provozu u přejezdu P4055 Helvíkovice | soubor: 48038.pdf | velikost: 0.16 MB Dokument: OOP - návrh stanovení místní úpravy provozu u přejezdu P4055 Helvíkovice - příloha | soubor: 48039.pdf | velikost: 2.33 MB 13.04.2021
28.04.2021
Opatření obecné povahy - přechodné DZ sil. II/310 a MK v rámci umístění přípojky elektřiny Dokument: OOP přech. DZ sil. II-310 a MK - Lukavice | soubor: 48036.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: OOP přech. DZ sil. II-310 a MK - Lukavice - příloha | soubor: 48037.pdf | velikost: 0.29 MB 13.04.2021
28.04.2021
Opatření obecné povahy - stanovení DZ MK 63d, Václavské náměstí, Letohrad Dokument: OOP - stanovení místní úpravy provozu MK 63d, Letohrad | soubor: 47989.pdf | velikost: 0.16 MB Dokument: OOP - stanovení místní úpravy provozu MK 63d, Letohrad - příloha | soubor: 47990.pdf | velikost: 0.92 MB 08.04.2021
23.04.2021
Veřejná vyhláška, Rozhodnutí o vydání stavebního povolení, "Kanalizace Jamné nad Orlicí" v k.ú. Jamné nad Orlicí a v k.ú. Jablonné nad Orlicí Dokument: Veřejná vyhláška, Rozhodnutí o vydání stavebního povolení, "Kanalizace Jamné nad Orlicí", k.ú. Jamné | soubor: 47988.pdf | velikost: 0.33 MB 08.04.2021
24.04.2021
OOP stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Husovo nábřeží a ulice Hluboká v Žamberku Dokument: OOP stanovení přechodné úpravy provozu | soubor: 47984.pdf | velikost: 0.15 MB Dokument: příloha situace | soubor: 47985.pdf | velikost: 0.69 MB 07.04.2021
15.04.2021
Informace o podepsání veřejnoprávní smlouvy - "Verměřovice - parkoviště u ZŠ" - Obec Verměřovice Dokument: Oznámení uzavření veřejnoprávní smlouvy Verměřovice - parkoviště u ZŠ | soubor: 47905.pdf | velikost: 0.14 MB 30.03.2021
14.04.2021
Opatření obecné povahy - přechodné DZ na parkovišti v Pastvinách z důvodu provádění zkoušek motocyklů Dokument: OOP přech. DZ z důvodu provádění zkoušek na motockyl v Pastvinách | soubor: 47903.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: OOP přech. DZ z důvodu provádění zkoušek na motockyl v Pastvinách - příloha | soubor: 47904.pdf | velikost: 0.35 MB 30.03.2021
14.04.2021
OOP Přechodná úprava provozu v ulici Revoluční v Žamberku Dokument: OOP Stanovení přechodné úpravy provozu v ulici Revoluční Žamberk | soubor: 47926.pdf | velikost: 0.14 MB 29.03.2021
15.04.2021
 

Dotace

Pravidla pro poskytování dotací města Žamberka Dokument: Pravidla pro poskytování dotací | soubor: 47343.doc | velikost: 0.4 MB Dokument: Pravidla pro poskytování dotací | soubor: 47344.pdf | velikost: 0.66 MB 10.02.2021
31.01.2022
Příloha žádosti o dotaci 2021 - Čestné prohlášení Dokument: Čestné prohlášení | soubor: 47342.docx | velikost: 0.01 MB 10.02.2021
31.01.2022
Žádost o poskytnutí dotace 2021- formulář Dokument: Žádost o poskytnutí dotace 2021 | soubor: 47341.doc | velikost: 0.1 MB 10.02.2021
31.01.2022
Vyúčtování poskytnutých dotací na rok 2021- formulář Dokument: Vyúčtování poskytnutých dotací 2021 | soubor: 47340.xlsx | velikost: 0.02 MB 10.02.2021
31.01.2022
Podmínky pro poskytování individuálních dotací 2021 Dokument: Individuální dotace 2021 | soubor: 47338.docx | velikost: 0.28 MB Dokument: Individuální dotace 2021 | soubor: 47339.pdf | velikost: 0.52 MB 10.02.2021
31.01.2022
Dotační program 2021 - Podpora sociálních služeb a zdravotnictví Dokument: Dotační program 2021 Podpora sociálních služeb a zdravotnictví | soubor: 47336.docx | velikost: 0.29 MB Dokument: Dotační program 2021 Podpora sociálních služeb a zdravotnictví | soubor: 47337.pdf | velikost: 0.52 MB 10.02.2021
31.01.2022
Dotační program 2021 - Podpora prevence kriminality Dokument: Dotační program 2021 Podpora prevence kriminality | soubor: 47334.docx | velikost: 0.29 MB Dokument: Dotační program 2021 Podpora prevence kriminality | soubor: 47335.pdf | velikost: 0.52 MB 10.02.2021
31.01.2022
Dotační program 2021 - Podpora památkové péče Dokument: Dotační program 2021 Podpora památkové péče | soubor: 47332.docx | velikost: 0.29 MB Dokument: Dotační program 2021 Podpora památkové péče | soubor: 47333.pdf | velikost: 0.52 MB 10.02.2021
31.01.2022
Dotační program 2021 - Podpora volnočasových aktivit Dokument: Dotační program 2021 Podpora volnočasových aktivit | soubor: 47330.docx | velikost: 0.28 MB Dokument: Dotační program 2021 Podpora volnočasových aktivit | soubor: 47331.pdf | velikost: 0.52 MB 10.02.2021
31.01.2022
Dotační program 2021 - Podpora sportu a tělovýchovy Dokument: Dotační program 2021 Podpora sportu a tělovýchovy | soubor: 47328.docx | velikost: 0.29 MB Dokument: Dotační program 2021 Podpora sportu a tělovýchovy | soubor: 47329.pdf | velikost: 0.55 MB 10.02.2021
31.01.2022
Dotační program 2021 - Podpora kultury Dokument: Dotační program 2021 Podpora kultury | soubor: 47326.docx | velikost: 0.29 MB Dokument: Dotační program 2021 Podpora kultury | soubor: 47327.pdf | velikost: 0.53 MB 10.02.2021
31.01.2022
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Žamberka TOSK Žamberk Dokument: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Žamberka TOSK Žamberk | soubor: 46612.pdf | velikost: 0.56 MB 18.12.2020
18.12.2023
Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Žamberka TOSK Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Žamberka TOSK Žamberk | soubor: 46610.pdf | velikost: 2.85 MB 18.12.2020
18.12.2023
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka TS ŽAMBERK s.r.o. na provoz ZS Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka TS ŽAMBERK s.r.o. | soubor: 46609.pdf | velikost: 1.57 MB 18.12.2020
18.12.2023
Smlouva o poskytnutí dotace 2020 Klub vodních sportů Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - KVS | soubor: 45279.pdf | velikost: 0.92 MB 24.07.2020
24.07.2023
Smlouva o poskytntuí dotace 2020 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk | soubor: 45282.pdf | velikost: 0.93 MB 16.07.2020
16.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - TOSK Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - TOSK | soubor: 45283.pdf | velikost: 1.5 MB 08.07.2020
08.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - SK Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - SK Žamberk | soubor: 45281.pdf | velikost: 0.94 MB 08.07.2020
08.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace 2020 TJ Sokol Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - TJ Sokol | soubor: 45280.pdf | velikost: 0.94 MB 08.07.2020
08.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace 1. FC 2020 Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - 1. FC | soubor: 45278.pdf | velikost: 0.94 MB 03.07.2020
03.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 Aeroklub Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - Aeroklub Žamberk | soubor: 41639.pdf | velikost: 0.97 MB 17.06.2019
17.06.2022
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 Klub vodních sportů Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - KVS | soubor: 41503.pdf | velikost: 1.01 MB 22.05.2019
22.05.2022
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 TJ Sokol Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - TJ Sokol | soubor: 41482.pdf | velikost: 1.01 MB 16.05.2019
16.05.2022
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 Junák Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - Junák | soubor: 41449.pdf | velikost: 0.92 MB 13.05.2019
13.05.2022
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 SK Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - SK Žamberk | soubor: 41448.pdf | velikost: 1 MB 13.05.2019
13.05.2022
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 1. FC Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - 1. FC | soubor: 41412.pdf | velikost: 0.97 MB 06.05.2019
06.05.2022
Smlouva o poskytnutí dotace 2019 TOSK Žamberk Dokument: Smlouva o poskytnutí dotace 2019 - TOSK | soubor: 41413.pdf | velikost: 0.99 MB 06.05.2019
06.05.2022
 

Životní prostředí

Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší 045 - novostavba RD na p.p.č. 237/1 v k.ú. České Petrovice - kachlová kamna o výkonu 14 kW Dokument: ovzduší 045 | soubor: 47983.pdf | velikost: 0.14 MB 07.04.2021
08.05.2021
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 044 - MŠ Taušlova p.p.č. 491/1 a 491/2, st. p. č. 410 k.ú. Letohrad - závěsné plynové kondenzační kotle Dokument: ovzduší 044 | soubor: 47982.pdf | velikost: 0.14 MB 07.04.2021
08.05.2021
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 043 - Rodinný dům na p.p.č. 504/5 k.ú. Orličky - krbová kamna s výměníkem, palivo: dřevo a dřevěné brikety o výkonu 15 - 20 kW Dokument: ovzduší 43 | soubor: 47981.pdf | velikost: 0.14 MB 07.04.2021
08.05.2021
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 042 - Novostavba RD na p.p.č. 1110/5 k.ú. Líšnice - krbová vložka HEAT 36 L 50.51.40.21 o výkonu 3,3 - 8,4 kW Dokument: ovzduší 42 | soubor: 47900.pdf | velikost: 0.14 MB 30.03.2021
30.04.2021
Zahájení zjišťovacího řízení - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., "Modernizace zemědělského podniku VEMAS a.s." Dokument: zjišťovací řízení | soubor: 47845.pdf | velikost: 0.18 MB 29.03.2021
14.04.2021
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 041 - rodinný dům na p.p.č. 164 k.ú. Bystřec - plynový kotel kombinovaný s ohřevem a krbová kamna Dokument: ovzduší 041 | soubor: 47811.pdf | velikost: 0.14 MB 25.03.2021
27.04.2021
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 040 - rodinný dům na p.p.č. 2741/2 k.ú. Písečná u Žamberka - krbová vložka bez výměníku, typ ROMOTOP Dynamic B2G, palivo: dřevo a dřevěné brikety, o výkonu 7,8 kW Dokument: ovzduší 040 | soubor: 47810.pdf | velikost: 0.14 MB 25.03.2021
27.04.2021
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 039 - výstavba rodinného domu na p.p.č. 155/5, 480/65 k.ú. Těchonín - obezděná krbová vložka na biomasu (brikety a kusové dřevo), o výkonu do 8 kW Dokument: ovzduší 039 | soubor: 47809.pdf | velikost: 0.14 MB 25.03.2021
27.04.2021
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 038 - Novostavba RD na poz. parc. č. 668/3, k.ú. Žampach - krbová vložka start 6 dle EN 13 229, palivo: dřevo (buková polena, o výkonu 8 kW Dokument: ovzduší 038 | soubor: 47808.pdf | velikost: 0.12 MB 25.03.2021
27.04.2021
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší 037 Dokument: ovzduší 037 | soubor: 47807.pdf | velikost: 0.14 MB 25.03.2021
27.04.2021
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 036 - zahradní domek na st.p.č. 960 a p.p.č. 283/11 Jablonné nad Orlicí - kamna Thermo Petry Kerpen 2U4P o výkonu 7,5 kW Dokument: ovzduší 36 | soubor: 47800.pdf | velikost: 0.14 MB 24.03.2021
24.04.2021
Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 035 - samoobslužná myčka na poz. parc. č. 2111, 4982, 2110/1, 2098/26 k.ú. Žamberk - plynový kondenzační kotel o výkonu 34,2 kW a bourací práce, které jsou zdrojem prachu Dokument: ovzduší 35 | soubor: 47799.pdf | velikost: 0.14 MB 24.03.2021
24.04.2021
34_Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší "Výstavba rodinného domu p.č. 463/8 a 463/3 k.ú. Sobkovice", krbová kamna s troubou, o výkonu 3 - 10 kW, na p.p.č. 463/8, k.ú. Sobkovice Dokument: 34_Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší "Výstavba rodinného domu p.č. 463/8 a 463/ | soubor: 47765.pdf | velikost: 0.14 MB 18.03.2021
18.04.2021
33_Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší "Výstavba společné stezky pro cyklisty a pěší na cyklotrase č. 4361 v Jablonném nad Orlicí", stavební práce, které jsou zdrojem prachu Dokument: 33_Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší "Výstavba společné stezky pro cyklisty a p | soubor: 47764.pdf | velikost: 0.14 MB 18.03.2021
18.04.2021
30_Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší "Novostavba rodinného domu" na p.p.č. 603/30, k.ú. Jamné nad Orlicí Dokument: 30_Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 47746.pdf | velikost: 0.14 MB 15.03.2021
15.04.2021
32_Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší_Rekonstrukce místní komunikace "U KŔÍŽE" na p.p.č. 4304, 4290, 4285, k.ú. Lukavice v Čechách Dokument: 32_Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 47745.pdf | velikost: 0.14 MB 15.03.2021
15.04.2021
31_Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší "Účelová komunikace p.č. 8661-3277/1 Kunvald" na p.p.č. 237/2, 253, 8662, 3277/1, 8661, k.ú. Kunvald Dokument: 31_Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 47747.pdf | velikost: 0.14 MB 15.03.2021
15.04.2021
29_Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší_pozemek st.p.č. 1/2, k.ú. Kunvald Dokument: 29_Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší | soubor: 47748.pdf | velikost: 0.14 MB 15.03.2021
15.04.2021
 

Personální záležitosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici "kurátor pro mládež/kolizní opatrovnictví" na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Žamberk.
Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou).
 Dokument: VŘ SOCZ kurátor | soubor: 47918.doc | velikost: 0.08 MB Dokument: VŘ SOCZ kurátor | soubor: 47919.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Přihláška | soubor: 47920.docx | velikost: 0.09 MB Dokument: Přihláška | soubor: 47921.pdf | velikost: 0.22 MB 31.03.2021
26.04.2021
 

Veřejnoprávní smlouvy

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Informace o konání zastupitelstva

Pozvánka na jednání ZM č. 19 dne 20.04.2021.
Při osobní účasti na jednání zastupitelstva musí každý použít ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, ústenka, nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
 Dokument: Pozvánka | soubor: 48004.pdf | velikost: 0.05 MB Dokument: Program | soubor: 48005.pdf | velikost: 0.17 MB 09.04.2021
20.04.2021
 

Prodeje, pronájmy, dražby

RM svým usnesením č. 70/2021-RADA ze dne 08.04.2021 vyhlásila záměr pronájmu pozemku parc.č. 749/3 - tr. tr. porost o výměře 4309 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk. Dokument: Vyhláška č. 17 | soubor: 47997.pdf | velikost: 0.6 MB 09.04.2021
26.04.2021
 

Bytové záležitosti

Město Žamberk vyhlašuje pronájem bytu pro sociálně potřebné občany o velikosti 1+1 v ul. Ke Střelnici 535 Dokument: Karta bytu | soubor: 48030.docx | velikost: 0.02 MB Dokument: Karta bytu | soubor: 48041.pdf | velikost: 0.11 MB 13.04.2021
13.05.2021
 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Oznámení obecního živnostenského úřadu

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Projednávání územních plánů a změn

Oznámení o vydání změny č. 2 ÚP Helvíkovice  Dokument: Veřejná vyhláška o vydání změny | soubor: 48042.pdf | velikost: 0.06 MB Dokument: Textová část změny včetně úplného znění | soubor: 48057.pdf | velikost: 1.27 MB 13.04.2021
28.04.2021
Vydání změny č. 4 Územního plánu Bystřec včetně úplného znění  Dokument: Veřejná vyhláška o vydání změny | soubor: 47998.pdf | velikost: 0.67 MB Dokument: Změna - Výkres základního členění území | soubor: 47999.pdf | velikost: 36.93 MB Dokument: Změna - Hlavní výkres | soubor: 48000.pdf | velikost: 35.17 MB Dokument: Změna - výkres předpokládaných záborů ZPF | soubor: 48001.pdf | velikost: 36.45 MB Dokument: Změna - textová část | soubor: 48002.pdf | velikost: 1.96 MB Dokument: Úplní znění - textová část ÚP | soubor: 48003.pdf | velikost: 0.4 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 48040.pdf | velikost: 123.84 MB 09.04.2021
26.04.2021
Zpráva o uplatňování ÚP Bystřec za období 03/2017-03/2021 Dokument: Zpráva o uplatňování územního plánu | soubor: 47805.pdf | velikost: 0.45 MB Dokument: Oznámení | soubor: 47806.pdf | velikost: 0.06 MB 25.03.2021
26.04.2021
Zpráva o uplatňování ÚP Hejnice za období 12/2016-03/2021 Dokument: Oznámení | soubor: 47802.pdf | velikost: 0.06 MB Dokument: Zpráva o uplatňování územního plánu | soubor: 47803.pdf | velikost: 0.56 MB 24.03.2021
25.04.2021
Změna č. 1 ÚP Letohrad - veřejné projednání Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 47706.pdf | velikost: 0.12 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 47707.pdf | velikost: 9.16 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 47708.pdf | velikost: 2.91 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 47709.pdf | velikost: 13.84 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 47710.pdf | velikost: 5.29 MB Dokument: Výkres koncepce veřejné DI a TI - výřez | soubor: 47711.pdf | velikost: 12.65 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 47712.pdf | velikost: 20.6 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 47713.pdf | velikost: 8.09 MB Dokument: Výkres předpokládaných záborů ZPF | soubor: 47714.pdf | velikost: 13.86 MB Dokument: Textová část | soubor: 47766.pdf | velikost: 0.88 MB 11.03.2021
26.04.2021
 

Výroční zprávy

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Informace o výsledcích kontrol dle zák.č. 255/2012 Sb

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2017 provedených odborem právním, obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Žamberk v r. 2017 Dokument: Zpráva 2017 | soubor: 39319.doc | velikost: 0.11 MB Dokument: Zpráva 2017 | soubor: 39320.pdf | velikost: 0.22 MB 21.09.2018
21.09.2021
Zpráva o výsledcích kontrol provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce 2017

 Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce 2017 | soubor: 39317.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: Zpráva o výsledcích kontrol provedených finančním odborem Městského úřadu Žamberk v roce 2017 | soubor: 39318.pdf | velikost: 0.3 MB 21.09.2018
21.09.2021
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených odborem právním, obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Žamberk  Dokument: Kontrola | soubor: 32414.doc | velikost: 0.11 MB Dokument: Kontrola | soubor: 32415.pdf | velikost: 0.22 MB 17.01.2017
31.12.2022
Informace o výsledcích kontrol provedených u příjemců příspěvků z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk finančním odborem MěÚ Žamberk v roce 2015 Dokument: Informace o výsledcích kontrol provedených odborem FIN MěÚ Žamberk v roce 2015 | soubor: 31348.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: Informace o výsledcích kontrol provedených odborem FIN MěÚ Žamberk v roce 2015 | soubor: 31349.pdf | velikost: 0.3 MB 30.09.2016
31.12.2021
 

Město Žamberk - různé

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Finanční úřady, soudy, exekutoři, dražby

Exekutorský úřad ve Zlíně - Usnesení o opakované elektronické dražbě nemovitých věcí zapsaných na LV 578 pro katastrální území Klášterec nad Orlicí, obec Klášterec nad Orlicí - konání dražby dne 26.5.2021 Dokument: Usnesení | soubor: 47901.pdf | velikost: 0.09 MB Dokument: Oprava usnesení | soubor: 47902.pdf | velikost: 0.07 MB 29.03.2021
26.05.2021
Exekutorský úřad Písek - Dražební vyhláška o dražbě nemovitých věcí v katastrálním území Kunvald, obec Kunvald - konání dražby dne 18.5.2021 Dokument: Dražební vyhláška | soubor: 47781.pdf | velikost: 0.14 MB 22.03.2021
18.05.2021
Exekutorský úřad Frýdek-Místek - Nařízení dražby nemovitých věcí v k.ú. Celné, obec Těchonín - konání dražby dne 30.4.2021 Dokument: Dražební vyhláška | soubor: 47267.pdf | velikost: 0.23 MB 04.02.2021
30.04.2021
 

Ostatní úřady a subjekty

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Ztráty a nálezy

V této sekci momentálně nejsou vyvěšeny žádné dokumenty ...
 

Informace o elektronické podatelně

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Městském úřadě Žamberk Dokument: Povinně zveřejňované informace | soubor: 35505.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: Povinně zveřejňované informace | soubor: 35506.docx | velikost: 0.02 MB 25.10.2017
31.12.2027
 

Sdružení Orlicko

Dokumenty finančního hospodaření Sdružení obcí ORLICKO: Nové rozpočtové opatření č.2/2020, Rozpočet 2021 a Střednědobý výhled 2022-2023 Dokument: Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Orlicko | soubor: 46729.pdf | velikost: 0.55 MB 06.01.2021
31.12.2021