Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Úřední deska  (archiv)

NázevDokumentyVyvěšeno
Sejmuto

Správní řízení – městský úřad

Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ - Dlouhoňovice MK Pod vlekem - jednosměrná ulice - obec DlouhoňoviceJiž skartováno04.02.2019
20.02.2019
Oznámení zahájení územního řízení - Prodloužení VO Dolní Konec, Za kostelem, Ostrov - k.ú. Helvíkovice - Obec HelvíkoviceJiž skartováno01.02.2019
17.02.2019
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - lokalita pro bydlení pod Antikorem LetohradJiž skartováno28.01.2019
13.02.2019
Opatření obecné povahy - stanovení DZ - parkoviště u Distance LetohradJiž skartováno28.01.2019
13.02.2019
Veřejná vyhláška - usnesení o zastavení řízení OOP DlouhoňoviceJiž skartováno28.01.2019
13.02.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Lokalita pro bydlení Letohrad Nad Bažantnicí . 2. etapa, SO 06 - Komunikace a zpevněné plochy"Již skartováno23.01.2019
31.01.2019
Územní rozhodnutí o umístění stavby - Dlouhoňovice-rekonstrukce vozovky a chodníku ul. Sídlištní - v. k.ú. Dlouhoňovice - Obec Dlouhoňovice.Již skartováno16.01.2019
02.02.2019
Opatření obecné povahy - stanovení DZ - Letohrad místní komunikace U Dvora - zjednosměrnění parkovištěJiž skartováno15.01.2019
31.01.2019
Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ - údržbové práce na silnicích II. a III. tříd - Správa a údržba silnic Pardubického krajeJiž skartováno08.01.2019
24.01.2019
Usnesení o stanovení lhůty pro možnost uplatnit nárok na náhradu škodyJiž skartováno07.01.2019
25.01.2019
Usnesení o stanovení lhůty pro možnost uplatnit nárok na náhradu škodyJiž skartováno07.01.2019
25.01.2019
Rozhodnutí - společné povolení - Vodovody a kanalizace Jablonné n. Orl. - schválení "Letohrad, ul. Pod Ovčínem - rekonstrukce vodovodu", k. ú. Kunčice u LetohraduJiž skartováno28.12.2018
15.01.2019
Veřejná vyhláška o zahájení vodoprávního řízení - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. - ve věci povolení k nakládání s podzemními vodami, povolení stavby vodního díla "Skupinový vodovod Letohradsko", povolení k odstranění stavby.Již skartováno20.12.2018
06.01.2019
Opatření obecné povahy - stanovení DZ - MK PísečnáJiž skartováno20.12.2018
05.01.2019
Opakované oznámení zahájení stavebního řízení Žamberk - komunikace U Dlouhoňovic - město ŽamberkJiž skartováno18.12.2018
03.01.2019
Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ - dokončení části stavby MK v průmyslové zóně nad OEZ LetohradJiž skartováno17.12.2018
02.01.2019
Seznámení s podklady pro vydání územního rozhodnutí - Dlouhoňovice-rekonstrukce vozovky a chodníku ul. Sídlištní - Obec DlouhoňoviceJiž skartováno12.12.2018
31.12.2018
Opatření obecné povahy - návrh DZ - lokalita pod Antikorem LetohradJiž skartováno10.12.2018
26.12.2018
Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ - Letohrad, parkoviště u DistanceJiž skartováno10.12.2018
26.12.2018
Opatření obecné povahy - stanovení DZ v Jablonném nad Orlicí ul. U Borku - zákaz zastavení - město Jablonné nad OrlicíJiž skartováno07.12.2018
27.12.2018
Územní rozhodnutí o umístění stavby, pokládka datového vedení Žamberk – ulice 28. října, Komenského a Mánesova, Město ŽamberkJiž skartováno06.12.2018
22.12.2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost uloženou u MěÚ Žamberk, Stavebního úřadu, ve věci rozhodnutí čj. MUZBK-23000/2017/STAV-15. Adresát Romana Plodrová, Dobrovského 366, Lanškroun, kterému se prokazatelně nedaří doručovatJiž skartováno03.12.2018
19.12.2018
Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Žamberk - Masarykovo náměstí - Novoroční ohňostrojJiž skartováno28.11.2018
14.12.2018
Opatření obecné povahy - stanovení DZ - Česká Rybná odrazová zrcadla, omezení rychlosti a omezení vjezdu Již skartováno28.11.2018
13.12.2018
Opatření obecné povahy - stanovení DZ - zatížitelnost mostů Kunvald, Klášterec n. Orlicí, BystřecJiž skartováno28.11.2018
13.12.2018
Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ - Letohrad, parkoviště před čp. 656/567 v ulici U DvoraJiž skartováno26.11.2018
12.12.2018
Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Jablonné nad Orlicí - uzavírka - tradiční vánoční setkání na náměstí - město Jablonné nad OrlicíJiž skartováno26.11.2018
12.12.2018
Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ - uzavírka křižovatky silnic III/31215 a III/31216 v Nekoři - pokládka MADOS MT s.r.o., LupeniceJiž skartováno23.11.2018
10.12.2018
Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ na silnici II/311 v Mistrovicích za areálem lomu - MDS projekt s.r.o.Již skartováno19.11.2018
05.12.2018
Opatření obecné povahy - přechodné DZ - uzavírka MK ul. Havlíčkovo nábř. Žamberk - přeložka plynovoduJiž skartováno16.11.2018
02.12.2018
Opatření obecné povahy - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. mění ochranné pásmo I. a II. stupně zdroje podzemní vody, k. ú. Bystřec a ČenkoviceJiž skartováno16.11.2018
03.12.2018
Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Místní komunikace 7d v k.ú. KameničnáJiž skartováno15.11.2018
24.11.2018
Opatření obecné povahy - přechodné DZ uzavírka křižovatka III/31215 a III/3126 - větev od LíšniceJiž skartováno15.11.2018
01.12.2018
Opatření obecné povahy - stanovení DZ Těchonín silnice II/311, III/3114, MK - obec TěchonínJiž skartováno14.11.2018
30.11.2018
Veřejná vyhláška - stavební povolení "Propojení stávajících cyklostezek Letohrad"Již skartováno14.11.2018
30.11.2018
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby "Sklad zemědělských komodit a zemědělské techniky" - VIKA Kameničná - na p. p. č. 1837/3, 1837/1, 1834 a st.131 v k. ú. Kameničná.Již skartováno07.11.2018
24.11.2018
Oznámení o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy na stavbu - Chodníky Letohrad SO 111, SO 311 Orlice - Kunčice - Město LetohradJiž skartováno05.11.2018
14.11.2018
Opatření obecné povahy - přechodné DZ, rekonstrukce chodníku ul. Komenského LetohradJiž skartováno05.11.2018
21.11.2018
Opatření obecné povahy - přechodné DZ havárie vodovodu Litice nad OrlicíJiž skartováno02.11.2018
18.11.2018
Oznámení o zahájení stavebního povolení na stavbu Žamberk - komunikace U Dlouhoňovic - město ŽamberkJiž skartováno02.11.2018
19.11.2018
Vyrozumění o pokračování zahájeného vodoprávního řízení o odstranění stavby "Studna, vodovod a vodojem pro zahrádkářskou kolonii v obci Písečná", k. ú. Písečná, obec PísečnáJiž skartováno02.11.2018
20.11.2018
Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ - MK PísečnáJiž skartováno02.11.2018
18.11.2018
Územní rozhodnutí o umístění stavby - splašková kanalizace s likvidací odpadních vod na ČOV Klášterec nad Orlicí, dotčené pozemky v kat. území Klášterec nad Orlicí, žadatel Obec Klášterec nad Orlicí zast. VIS-Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Hradec KrálovéJiž skartováno02.11.2018
19.11.2018
Opatření obecné povahy - přechodné DZ uzavírka ul. Tyršova LetohradJiž skartováno01.11.2018
17.11.2018
Opatření obecné povahy - přechodné DZ - provádění údržbových prací TS LetohradJiž skartováno01.11.2018
17.11.2018
Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Žamberk MK ul. Husovo nábřeží, Havlíčkovo nábřeží a stezka pro pěší - PPO - MADOS MT s.r.o., LupeniceJiž skartováno01.11.2018
19.11.2018
Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ v Lukavici - silnice II/310 - pokládka obrusné vrstvy vozovky - MADOS MT s.r.o., LupeniceJiž skartováno01.11.2018
19.11.2018
Návrh veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby, skladovací hala, Bühler CZ s.r.o., ŽamberkJiž skartováno01.11.2018
09.11.2018
Opatření obecné povahy - přechodné DZ - rekonstrukce chodníku ul. Družstevní LetohradJiž skartováno26.10.2018
12.11.2018
Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Žamberk Masarykovo náměstí - rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmarkJiž skartováno22.10.2018
07.11.2018
Starší zprávy:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31