Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Upozornění
Přehled veškerých přijatých usnesení vlády ČR a mimořádných opatření MZ ČR v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 jsou nově zveřejněna v sekci:
Bezpečnost obyvatel - COVID-19 Platná usnesení.

Úřední deska  (archiv)

NázevDokumentyVyvěšeno
Sejmuto

Ostatní úřady a subjekty

Krajský úřad Pardubického kraje - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 - 2027"Již skartováno29.05.2020
15.06.2020
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2019Již skartováno04.05.2020
20.05.2020
Pardubický kraj - Záměr kraje - Bezúplatný převod pozemku p.č. 793/2 v obci a k.ú. ŽamberkJiž skartováno18.03.2020
17.04.2020
Převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v katastru nemovitostí, které se nachází na území obce Žamberk ( v přiloženém souboru), http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/Již skartováno02.03.2020
16.03.2020
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, pobočka Ústí nad Orlicí - Oznámení zahájení aktualizace BPEJ na části k.ú. Žamberk - pozemky p.č. 2802/1 a 2802/4Již skartováno17.10.2019
03.11.2019
Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostůJiž skartováno20.09.2019
15.11.2019
Převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v katastru nemovitostí, které se nachází na území obce Žamberk ( v přiloženém souboru), http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/ 29.08.2019
16.09.2019
Krajský úřad Pardubického kraje - Záměr kraje na bezúplatný převod pozemků v obci a k.ú. ŽamberkJiž skartováno17.07.2019
17.08.2019
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí - Oznámení ukončení aktualizace BPEJ (bonitovaných půdně ekologických jednotek) v části k.ú. Žamberk a vyhlášení platnosti nových map BPEJ v k.ú. Žamberk - vše ke dni 27.5.2019Již skartováno04.06.2019
20.06.2019
Krajský úřad Pardubického kraje - Záměr kraje - Prodej pozemku st.p.č. 3728/18 v obci a k.ú. Žamberk (oddělený z pozemku p.č. 3728/1)Již skartováno21.05.2019
21.06.2019
Státní pozemkový úřad, pracoviště Ústí nad Orlicí - Nabídka pozemků v k.ú. Žamberk k pronájmu (KN 1031/1, KN 3274) Již skartováno06.05.2019
02.07.2019
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018Již skartováno18.04.2019
20.05.2019
Krajský pozemkový úřad, Pobočka Ústí nad Orlicí - Oznámení o vyložení návrhu změn BPEJ na části k.ú. Žamberk (parcely KN 3042/1, 3036, 2428 a 2422/1) k veřejnému nahlédnutí a podání případných námitek či připomínek od 25.3.2019 do 24.4.2019Již skartováno25.03.2019
24.04.2019
Převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v katastru nemovitostí, které se nachází na území obce Žamberk ( v přiloženém souboru), http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/Již skartováno27.02.2019
30.04.2019
Státní pozemkový úřad, pracoviště Ústí nad Orlicí - Nabídka pozemků v k.ú. Žamberk k pronájmuJiž skartováno06.02.2019
09.03.2019
Rozhodnutí - Rekonstrukce žst. Letohrad
Veřejná vyhláška - stavební povolení
Již skartováno30.01.2019
14.02.2019
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, pobočka Ústí nad Orlicí - Oznámení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Žamberk (parcely KN 3042/1, 3036, 2428, 2422/1)Již skartováno22.11.2018
07.12.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ústí nad Orlicí - Výběrové řízení s aukcí č. HUO/008/2018 na prodej majetku - stavba RD a stavba garáže včetně movitého majetku a pozemky v k.ú. ŽamberkJiž skartováno25.10.2018
15.11.2018
Pardubický kraj - Pozvánka na konferenci "Sociální služby pro seniory v 21. století v Pardubickém kraji" konanou dne 23.10.2018 v CSP ŽamberkJiž skartováno12.10.2018
23.10.2018
Státní pozemkový úřad pro Pardubický kraj - Nabídka pozemků v k.ú. Žamberk k pronájmuJiž skartováno03.10.2018
03.12.2018
Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostůJiž skartováno06.09.2018
16.11.2018
Převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v katastru nemovitostí, které se nachází na území obce Žamberk ( v přiloženém souboru), http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/Již skartováno04.09.2018
31.12.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ústí nad Orlicí - Oznámení o prodeji movitého majetku formou aukce - prodej motocyklu "moped KORADO 216000"Již skartováno22.08.2018
10.09.2018
Státní pozemkový úřad - žádost i zveřejněnou Nabídku pozemků k pronájmu najdete v příloze.Již skartováno01.08.2018
03.09.2018
Krajský úřad Pardubického kraje - Závěr zjišťovacího řízení ve věci "Územní energetické koncepce Pardubického kraje-aktualizace 2018"Již skartováno14.06.2018
02.07.2018
Krajský úřad Pardubického kraje - Záměr na bezúplatný převod pozemků v obci a k.ú. ŽamberkJiž skartováno24.05.2018
24.06.2018
Krajský úřad Pardubického kraje - Územní energetická koncepce Pardubického kraje-aktualizace 2018 - zjišťovací řízeníJiž skartováno14.05.2018
31.05.2018
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017Již skartováno09.04.2018
25.04.2018
Ministerstvo životního prostředí - sdělení k evidenci ochranných pásem vodních zdrojů - žádost o kontrolu souladu údajůJiž skartováno03.04.2018
30.08.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ústí nad Orlicí - výběrové řízení s následnou aukcí č. HUO/004/2018 na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k.ú. Celné a obci TěchonínJiž skartováno04.04.2018
02.05.2018
Převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v katastru nemovitostí, které se nachází na území obce Žamberk ( v přiloženém souboru), http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/Již skartováno26.02.2018
14.03.2018
Krajský úřad Pardubického kraje - Záměr kraje na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Žamberk z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Žamberk.Již skartováno25.01.2018
26.02.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ústí nad Orlicí - Výběrové řízení s aukcí č. HUO/037/2017 na prodej pozemku v k.ú. Celné a obci TěchonínJiž skartováno14.11.2017
12.12.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ústí nad Orlicí - Výběrové řízení s aukcí č. HUO/036/2017 na prodej nemovitého majetku v k.ú. Velká MoravaJiž skartováno09.11.2017
04.01.2018
Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostůJiž skartováno19.09.2017
16.10.2017
Výzva k podání nabídky a k prokazání splnění kvalifikace akce na realizaci veřejné zakázky "Vodovod a kanalizace ul. Na Špitálce ŽamberkJiž skartováno18.09.2017
10.10.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ústí nad Orlicí - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HUO/027/2017 na prodej nemovitého majetku v k.ú. Celné a obci TěchonínJiž skartováno19.09.2017
17.10.2017
Převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v katastru nemovitostí, které se nachází na území obce Žamberk ( v přiloženém souboru), http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/Již skartováno11.09.2017
27.09.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Hradec Králové - Výběrové řízení s aukcí č. HMSO/006/2017 na prodej zajištěného motorového vozidla Peugeot 308Již skartováno15.06.2017
13.07.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ústí nad Orlicí - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HUO/016/2017 na prodej nemovitého majetku v k.ú. Mladkov a obci MladkovJiž skartováno14.06.2017
11.07.2017
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj - Nabídka pozemků v k.ú. Žamberk k pronájmuJiž skartováno03.05.2017
03.07.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ústí nad Orlicí - Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/007/2017 na prodej majetku - nemovitosti v k.ú. Mladkov a obci MladkovJiž skartováno20.04.2017
15.05.2017
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2016Již skartováno30.03.2017
17.04.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Hradec Králové - Výběrové řízení s aukcí č. HMSO/006/2017 na prodej zajištěného motorového vozidlaJiž skartováno01.03.2017
05.04.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ústí nad Orlicí - Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/003/2017 na prodej nemovitého majetku v k.ú. Mladkov.Již skartováno23.02.2017
20.03.2017
Převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v katastru nemovitostí, které se nachází na území obce Žamberk ( v přiloženém souboru), http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/Již skartováno14.02.2017
02.03.2017
Krajský úřad Pardubického kraje - Určení termínů sčítání zvěře v roce 2017Již skartováno09.02.2017
25.03.2017
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 Vodovody a kanalizace Žamberk v.o.s.Již skartováno06.02.2017
22.02.2017
výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR ( životní podmínky 2017)Již skartováno02.02.2017
28.05.2017
Státní pozemkový úřad, pobočka Ústí nad Orlicí - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části k.ú. Žamberk parcely dle KN 1160 a 1171/2Již skartováno26.01.2017
12.02.2017
Starší zprávy:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7