Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Upozornění
Přehled veškerých přijatých usnesení vlády ČR a mimořádných opatření MZ ČR v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 jsou nově zveřejněna v sekci:
Bezpečnost obyvatel - COVID-19 Platná usnesení.

Úřední deska  (archiv)

NázevDokumentyVyvěšeno
Sejmuto

Prodeje, pronájmy, dražby

Záměr prodeje části (3 m2) pozemku parc .č. 1093/3-ost. plocha,ost. komunikace z celkové výměry 616 m2, dle GP č. pl. 2708-371/2012 ze dne 04.09.2012 se jedná o pozemek parc.č. 1093/14-zast. plocha o výměře 3 m2 v obci a k.ú. Žamberk.Již skartováno22.06.2015
08.07.2015
RM vyhlašuje záměr výpůjčky části (6m2)pozemku parc.č. 3703/1-ost.plocha,ost.komunikace z celkové výměry 2496 m2 v obci a k.ú. Žamberk.Již skartováno11.05.2015
27.05.2015
RM vyhlásila pronájem části (cca 2779 m2)parc.č.3684-ost.pl.,ost.kom.z celk.výměry 5263 m2, parc.č.3686-ost.pl.,ost.kom. o výměře 1371 m2,části (cca 228 m2)parc.č.3687/17-ost.pl.,ost.kom. z celk.výměry 5020 m2,části(cca 3162m2)parc.č.1758/4-orná půda z celk.výměry 13672 m2 v obci a k.ú.Žamberk.Již skartováno27.04.2015
13.05.2015
ZM vyhlásilo prodej části pozemku parc.č. 749/3-tr.tr. porost z celkové výměry 4321 m2 v obci a k.ú. Žamberk pro výstavbu bytového domu. GP bude vyhotoven na náklady žadatele.Již skartováno23.04.2015
12.05.2015
RM vyhlásila záměr:
- výpůjčky části pozemku parc.č. 3752/3-ost.pl. o výměře cca 13 m2;
- prodeje části pozemku parc.č. 3723/1-ost.pl. o výměře cca 32 m2
vše v obci a k.ú. Žamberk.
Již skartováno30.03.2015
14.04.2015
Jedná se záměr výpůjčky části pozemku (54 m2) parc.č. 3687/17-ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 5020 m2 v obci a k.ú. Žamberk na dobu určitou od 01.05. do 31.10.2015.Již skartováno12.03.2015
27.03.2015
RM vyhlásila záměr:
- výpůjčky prostor v č.p. 550, v č.p. 39
- prodeje části pozemku p.č.2593/48
- změny podst.prvku nájemní smlouvy ze dne 26.04.2005
vše v obci a k.ú. Žamberk
Již skartováno02.03.2015
18.03.2015
RM č. 6/2015-RADA ze dne 05.02.2015 vyhlašuje záměr změny podstatného prvku nájemní smlouvy ze dne 10.06.2013 ve věci pronájmu objektu o zastavěné ploše cca 8 m2 na části pozemku parc.č. 783 v obci a k.ú. Žamberk.Již skartováno06.02.2015
23.02.2015
RM č. 3/2014-RADA ze dne 18.12.2014 vyhlásila záměr:
- pronájmu části pozemku (21 m2)p.č.1371/1 v obci a k.ú. Žamberk
- výpůjčku na pozemky a stavby v lokalitě Pod Černým lesem p.č. 1660, 1661/9, 1661/8, 1683/2,1656/1,1683/6,1659/5,1655/2, 1657/1,1662 vše v obci a k.ú. Žamberk.
Již skartováno19.12.2014
05.01.2015
RM č. 1/2014-RADA ze dne 13.11.2014 vyhlásila záměr změny podstatného prvnku nájemní smlouvy:
- zdanitelné plnění+změna čísla pozemku:nově část parc.č.749/33 o výměře 15 m2;
- zdanitelné plnění+infl.doložka-část p.č.395 o výměře 63 m2, část pozemku p.č. 2687/2 vše v obci a k.ú. Žamberk
Již skartováno14.11.2014
01.12.2014
RM vyhlašuje pronájem prostorů sloužících k podnikání divadelní kavárny s příslušenstvím v přízemí nemovitosti č.p. 39 - Divišovo divadlo.Již skartováno24.10.2014
30.09.2015
RM vyhlašuje pronájem části pozemku (cca 7000 m2) parc.č. 1758/4 - orná půda z celkové výměry 13672 m2 v obci a k.ú. Žamberk, jehož součástí je zimní stadion - ledová plocha vč. příslušenství.Již skartováno06.10.2014
22.10.2014
RM vyhlásila záměr:
- pronájmu pozemků parc.č.2368,2371 v obci a k.ú. Žamberk k provozování sportovních disciplín motoristického charakteru;
- pronájmu jednoho pole zábradlí 2,30x0,80 m na křižovatce ulic Zámecká a Tyršova na p.p.č.3750/5 ve vlastnictví města na dobu neurčitou k umístění reklamy.
Již skartováno29.09.2014
15.10.2014
RM vyhlašuje záměr výpůjčky části pozemku (39 m2) p.č. 3684-ost.pl.,ost.kom. o celkové výměře 5263 m2;pronájmu nebytových prostor divadelní kavárny;bezúplatného převodu spoluvl.podílu města 51/100 vzhledem k celku na budovách čp.974,975 na p.č. 530/37 a budově čp.963 na p.č.530/39 vše v k.ú.Žamberk.Již skartováno15.09.2014
01.10.2014
RM vyhlašuje záměr:
- prodeje pozemku p.č.3809/4-ost.pl.,ost.komunikace o výměře 94 m2 v obci a k.ú. Žamberk;
- výpůjčky prostor umístěných v č.p. 550 v obci a k.ú. Žamberk.
Již skartováno04.09.2014
22.09.2014
Vyhláška č. 20 na základě usnesení RM č. 111/2014-RADA ze dne 31.07.2014 ve věci prodeje pozemků parc.č. 2106/28-ost. plocha o výměře 83 m2, parc.č. 2106/29-ost.plocha o výměře 273 m2, parc.č. 4322-zst.plocha a nádvoří o výměře 40 m2 vše v obci a k.ú. Žamberk.Již skartováno04.08.2014
20.08.2014
RM vyhlašuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 749/3 - tr. tr. porost z celkové výměry 4321 m2 v obci a k.ú. Žamberk pod stavbou trafostanice "Žamberk,Divišova,30xb.j.-Kvn,DTS,knn".Již skartováno07.07.2014
23.07.2014
RM vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor divadelní kavárny s příslušenstvím v č.p. 39-Divišovo divadlo v k.ú. Žmaberk.
RM vyhlašuje záměr pronájmu reklamní plochy na informační tabuli v lokalitě u vstupu do koupaliště Pod Černým lesem.
Již skartováno23.06.2014
09.07.2014
RM vyhlašuje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1861/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 441 m2 v obci a k.ú. Žamberk.Již skartováno06.06.2014
23.06.2014
RM vyhlašuje záměr:
- prodeje pozemků p.č.3165/10-tr.tr.porost o výměře 826 m2,p.č.3165/11-tr.tr. porost o výměře 78 m2 v k.ú. Žamberk
-změny podstatného prvku nájemní smlouvy mezi městem Žamberk a soukr.osobou ze dne 20.02.2008 ve věci pozemku p.č.1659/6 v k.ú. Žamberk-stavba minigolfu
Již skartováno02.06.2014
18.06.2014
RM vyhlašuje záměr:
- prodeje pozemku p.č. 4997-zast.pl. o výměře 3 m2, část (cca 16 m2) p.č. 3694/4 - ost. pl. z celkové výměry 1508 m2;
- směny pozemku p.č.499/4-ost.pl.o výměře 48 m2,p.č.499/2-ost.pl.o výměře 7 m2 za č.pozemku p.č.493/1-ost.pl. vše v obci a k.ú. Žamberk.
Již skartováno19.05.2014
04.06.2014
Prodej pozemků parc.č. 3160/64 - orná půda o výměře 320 m2 a parc.č.3160/65 - orná půda o výměře 1112 m2 v obci a k.ú. Žamberk.Již skartováno28.04.2014
14.05.2014
RM vyhlašuje záměr výpůjčky části pozemku (4,5 m2) parc.č. 3684 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 5263 m2 v obci a k.ú. Žamberk pro provozovnu Dva světy s.r.o., Masarykovo náměstí 90, ŽamberkJiž skartováno14.04.2014
30.04.2014
-výpůjčka č.(6 m2) pozemku parc.č. 3703/1 - ost. pl., ost. kom.
- výpůjčka č.(13 m2) pozemku parc.č.3752/3-ost.pl., ost.kom.
vše v obci a k.ú. Žamberk
Již skartováno31.03.2014
16.04.2014
RM č. 100/2014-RADA/4807 ze dne 13.03.2014 vyhlašuje prodej části (cca 900 m2) pozemku parc.č. 2422/1 - orná půda z celkové výměry 260519 m2 v obci a k.ú. Žamberk.Již skartováno17.03.2014
02.04.2014
RM usnesením č. 99/2014-RADA ze dne 06.03.2014 vyhlašuje záměr směny pozemků parc.č. 1861/5, 10194 a 10197 ve vlastnictví města za pozemky parc.č. 2274, 2304 ve vlastnicví soukromé osoby vše v obci a k.ú. Žamberk.Již skartováno10.03.2014
26.03.2014
RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014 vyhlašuje záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/1 - tr. tr. porost o výměře 58 m2 v obci a k.ú. Žamberk.Již skartováno17.02.2014
05.03.2014
RM vyhlašuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 3809/1 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 359 m2 v obci a k.ú. Žamberk.
RM vyhlašuje záměr změny podstatného prvku nájemní smlouvy (provozování autokempinku) ze dne 20.02.2008 včetně všech dodatků ve věci změny doby nájmu do 31.12.2025.
Již skartováno04.02.2014
20.02.2014
RM vyhlašuje záměr výpůjčky části pozemku (cca 54 m2) parc.č. 3687/17 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 5020 m2 u č.p. 64 na Masarykově náměstí v obci a k.ú. Žamberk na předzahrádku.Již skartováno20.01.2014
05.02.2014
- pronájem nebytových prostor objektu bufetu na pozemku parc.č. 5008 a veřejného WC na pozemku parc.č. 4440/3 vše v obci a k.ú. Žamberk
- pronájem komínu a části pozemku parc.č. 471 v obci a k.ú. Žamberk
Již skartováno23.12.2013
08.01.2014
Vyhlášení záměru prodeje části pozemku (0,20 m2) parc.č. 686/47 v obci a k.ú. ŽamberkJiž skartováno09.12.2013
27.12.2013
- pronájem části pozemku parc.č. 683/47 v obci a k.ú. Žamberk
- prodej části pozemku parc.č. 2336/1 v obci a k.ú. Žamberk
- pronájem nebytových prostor objektu bufetu na pozemku parc.č. 5008 a objektu veřejného WC na pozemku parc.č. 4440/3 v obci a k.ú. Žamberk
Již skartováno25.11.2013
10.12.2013
Záměr pronájmu části pozemku (20 m2) parc.č. 686/47 v ulici U DaliborkyJiž skartováno08.11.2013
25.11.2013
Pronájem pozemku (Sokolovská ulice)
Prodej pozemku (Družstevní ulice)
Již skartováno29.10.2013
14.11.2013
Vyhlášky č. 36. a 37.Již skartováno30.09.2013
16.10.2013
Vyhlášky č. 30 - 35Již skartováno06.09.2013
23.09.2013
Vyhlášky č. 28, 29Již skartováno05.08.2013
21.08.2013
Vyhlášky č. 25-27Již skartováno08.07.2013
23.07.2013
Vyhlášky č. 21 - 24Již skartováno13.05.2013
29.05.2013
Vyhlášky č. 18 - 20Již skartováno30.04.2013
16.05.2013
Vyhlášky č. 16,17Již skartováno12.04.2013
29.04.2013
Vyhlášky č. 12 - 15Již skartováno02.04.2013
18.04.2013
Vyhláška č. 11Již skartováno18.03.2013
03.04.2013
Vyhlášky č. 7 - 10Již skartováno04.03.2013
20.03.2013
Vyhlášky č. 5 a 6Již skartováno18.02.2013
06.03.2013
Vyhlášky č. 3 a 4Již skartováno04.02.2013
20.02.2013
Vyhláška č. 2Již skartováno23.01.2013
11.02.2013
Vyhláška č. 1Již skartováno11.01.2013
28.01.2013
Vyhláška č. 286Již skartováno10.12.2012
27.12.2012
Vyhlášky č. 283 -285Již skartováno23.11.2012
10.12.2012
Starší zprávy:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7