Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Krizové a havarijní orgány města, Složky ISZ

I. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností

Bezpečnostní rada je koordinační orgán obce pro přípravu na krizové situace. Její vznik a úkoly jsou vymezeny zákonem č. 240/2000 Sb. (krizový zákon), § 21, 24 a nařízením vlády č. 462/2000 Sb., § 8, 9. Bezpečnostní rada hodnotí stávající situaci, připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací a vytyčuje úkoly na pravidelných jednáních, které se konají zpravidla 3-4x za rok. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Žamberk provádí svoji činnost pro celý správní obvod.

II. Krizový štáb obce s rozšířenou působností

Krizový štáb je pracovním orgánem starosty pro řešení krizových situací. Jeho vznik a úkoly jsou vymezeny zákonem č. 240/2000 Sb. (krizový zákon), § 21 a nařízením vlády č. 462/2000 Sb., § 12-14.

Při aktivaci krizového štábu k řešení krizové situace nebo rozsáhlé mimořádné události zasedá tento orgán zpravidla na zasedací místnosti zastupitelstva města Žamberk - budova MěÚ, Nádražní 833.

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Žamberk provádí svoji činnost pro celý správní obvod.

III. Povodňová komise obce s rozšířenou působností

Povodňová komise je povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností Žamberk a v tomto správním obvodu zabezpečuje činnost. Povodňová komise ORP je zřízena v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., § 79. V jejím čele stojí starosta města Žamberk.

V případě aktivace Krizového štábu ORP Žamberk se povodňová komise stává součástí krizového štábu.

IV. Povodňová komise města Žamberk

Povodňová komise je povodňovým orgánem města Žamberk a zde zabezpečuje činnost. Povodňová komise města je zřízena v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., § 78. V jejím čele stojí starosta města Žamberk. Tato komise je podřízena Povodňové komisi obce s rozšířenou působností Žamberk.Krizové orgány města a ORP

Organizace a spojení Krizového štábu ORP Žamberk - pracovní skupiny pro řešení krizových situací a rozsáhlých mimořádných událostí.Dokument: Organizace a spojení krizového štábu | soubor: 42793.pdf | velikost: 0.03 MB Fikejs Vladimír, Ing.15.10.2019

Složky IZS


Integrovaný záchranný systém (IZS) - je koordinovaným postupem jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. IZS specifikuje zákon č. 239/2000 Sb. v posledním platném znění.

IZS se člení na základní složky (HZS ČR, Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami PO,
Warning: get_object_vars() expects parameter 1 to be object, boolean given in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/knihovny/class/subject.class.php on line 197
a Zdravotnická záchranná služba) a ostatní složky, které při řešení mimořádné události poskytují plánovanou pomoc na vyžádání.

1. Hasičský záchranný sbor ČR

Základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. HZS ČR tvoří:

  1. generální ředitelství HZS a
  2. hasičské záchranné sbory krajů

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje sídlí v Pardubicích, ul. Teplého 1526, kde je rovněž stálá služba - Krajské operační a informační středisko (KOPIS) tísňové č. 150 a v bývalých okresních městech má své územní odbory - územní odbor Ústí nad Orlicí sídlí v Hylvátech čp. 5, tel. 950 585 111. Tyto územní odbory vytvářejí požární stanice - Požární stanice HZS sídlí i v Žamberku, ul. Vrbí 257, tel. 950 588 111 a zabezpečuje nepřetržitou službu 1 + 3 hasičů. Velitelem stanice je npor. Ing. Ria Suchopovová.

Více na stránkách http://www.hzspa.cz

2. Jednotky požární ochrany (JPO) zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami PO

Město Žamberk zřizuje JPO kategorie II, která má 20 členů s danou dobou výjezdu do 5 minut pro družstvo ve složení 1 + 3 hasičů. Velitele jednotky je pan Milan Červ. Jednotka sídlí v pronajatých prostorách u jednotky HZS v ul. Vrbí 257.

3. Policie ČR

Policii ČR tvoří na středním stupni Krajské správy Policie ČR v krajských městech - včetně Pardubic. V bývalých okresních městech jsou zřízeny územní odbory Policie ČR - územní odbor Policie ČR Ústí nad Orlicí, ul. Dělnická 1188, tel. 974 580 111 (101), tísňové č. 158. Ve vybraných městech jsou zřízena Obvodní oddělení Policie ČR -
Warning: get_object_vars() expects parameter 1 to be object, boolean given in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/knihovny/class/subject.class.php on line 197
s nepřetržitou službou min. 2 policistů. Velitelem je npor. Ing. Michal Hirka.

4. Zdravotnická záchranná služba

Činnost této služby zabezpečují kraje. ZZS Pardubického kraje, Průmyslová 450, Pardubice vytváří operační středisko tísňové č. 155, běžná linka 469 666 666. Výjezdové stanoviště ZZS Žamberk, nám. Gen. Knopa, tel. v prac. době 465 676 811. Spojení přes dispečink v Pardubicích.

Více na stránkách Polikliniky Žamberk.

5. Ostatní složky IZS

  1. Městská policie Žamberk, sídlo Nádražní 833, tel. 775 580 581, velitelem je pan Patrik Lauterbach
  2. Armáda ČR. Otázky komunikace s armádou řeší Krajské vojenské velitelství Pardubice, kasárna Hůrka, tel. 973 243 200.
  3. Orgány ochrany veřejného zdraví - privátní lékaři s nejvyšší koncentraci na Poliklinice Žamberk (viz internetové stránky Polikliniky Žamberk a zdravotnické zařízení Albertinum Žamberk).
  4. Neziskové organizace a sdružení občanů (např. Sbor dobrovolných hasičů, vodácký klub, sdružení kynologů, ...)
  5. Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (např. havarijní služba VČE a.s., VČP a.s., VAK, pohřební služba, psychologická pomoc, ...)
  6. Humanitární a charitativní organizace (např. Adra)
  7. Další sdružení, organizace, sbory a vyčleněné síly a prostředky právnických a fyzických osob ...