Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Ochrana obyvatel

Všeobecná ustanovení

Je jedním ze základních úkolů a činností orgánů veřejné správy a dalších orgánů, organizací a složek státu. Ochrana obyvatel vychází z Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z r. 1949 a plní tyto úkoly:

Základní úkoly zabezpečení ochrany obyvatel jsou přeneseny zákonem č. 239/2000 Sb. (o IZS) a zákonem č. 240/2000 Sb. (krizový zákon) na obec.

Současná legislativa a vlastní vývoj v této oblasti staví do popředí i otázky sebeochrany osob, hlavně u kategorie práce aktivního obyvatelstva.

Stát zabezpečuje přednostní péči při řešení úkolů ochrany obyvatelstva těmto kategoriím:

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky ...), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo:
150 - Hasičský záchranný sbor ČR

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla:
155 - Zdravotnická záchranná služba

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo
158 -
Warning: get_object_vars() expects parameter 1 to be object, boolean given in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/knihovny/class/subject.class.php on line 197


nebo

Jednotlivé evropské číslo tísňového volání 112 je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Při předávání na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.

Nezapomeňte:

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM!

OBECNÉ ZÁSADY