Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Nový příspěvek
* Předmět:
* Obsah příspěvku:
* Autor:
E-mail autora:
Vyřídit neveřejněUpozornit e-mailem     

* Položky je nutné vyplnit. HTML tagy nejsou povoleny!
Přečtěte si pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
Pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
 1. Služba je určena ke vkládání dotazů, namětů, připomínek, atd...
 2. Na službu dohlíží odpovědná osoba, nadále označená jako "správce služby".
 3. Obsah jednotlivých příspěvků je omezen velikostí (počtem cca 400 znaků). Delší projevy systém automaticky odmítá.
 4. Služba je provozována v tzv. off-line režimu. Váš příspěvek není zveřejněn okamžitě, ale je nejprve správcem služby přidělen odpovědné osobě k vyřízení. Až následně bude, společně s příslušnou reakcí, zveřejněn.
 5. Pokud Váš příspěvek svým charakterem nebude vyžadovat odpověď, bude po posouzení odpovědnou osobou zveřejněn.
 6. V případě, že jste zvolili neveřejný režim, nebude příspěvek, ani příslušné reakce, žádným způsobem zveřejněn. Reakce obdržíte e-mailem na Vámi zadanou elektronickou adresu. V tomto případě je příslušná elektronická adresa vyžadována.

 7. Příspěvky, které jsou zcela mimo téma služby, nebo jí jiným způsobem zbytečně zahlcují, nebudou zveřejněny.
 8. Obsah jakýchkoliv textů vkládaných uživatelem
  1. Nesmí obsahovat sexuálně explicitní informace, případně informace, které by některé osoby mohly pohoršovat nebo urážet!
  2. Nesmí být propagací násílí, urážek kohokoliv a jinak odporovat morálním zvyklostem a zákonům republiky.
  3. Nesmí technicky poškozovat fungování serveru Zamberk.cz (spam, nesmyslné sekvence znaků apod.).
  4. Nesmí obsahovat HTML tagy.
 9. Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 7") budou správcem služby označeny jako závadné a jejich obsah nebude zveřejněn! Nadále však budou uloženy pro případné další jednání.
  Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 8") budou odstraněny.
 10. Správce služby si vyhrazuje právo dle svého uvážení příspěvek ze služby vyřadit (viz  "Pravidla, bod č. 7 a 8).
 11. Dotazy nejsou vyřizovány v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a proto se na ně nevztahuje patnáctidenní lhůta k vyřízení.

Celkový počet příspěvků: 420

Park 2021

občan Žamberka
I mne zajímá jak to bude s využíváním našeho krásného zámeckého parku od roku 2021.Doufám,že nehrozí ,i když už to mnohokrát hrozilo,varianta se zavřením parku pro veřejnost?Na jednu stranu bych se ani nedivil.Ten bordel co tam je,lavičky poničené atd..Ale jak pak k tomu příjdou slušní občané města,že kvůli pár …. by musel být park uzavřený?

Re: Park 2021

Dobrý den,
mohu jen zopakovat, že vlastník zámeckého parku pan Parish připravuje návrh dohody s městem, která by měla upravit podmínky využívání zámeckého parku od roku 2021. Protože návrh konkrétní dohody zatím nemáme, nemůžeme se blíže k věci vyjádřit.

S pozdravem

Oldřich Jedlička
starosta

COVID

Ing. Jaroslava Červená
Jaké jsou konkrétní pravomoci města v podpoře účinnosti opatření proti šíření COVID?

Re: COVID

Dobrý den,
a) Pokud není vyhlášen krizový stav, pravomoci města jsou velice omezené a to:
- Dle zákona č. 239/2000 Sb. o IZS §15: *starosta obce zajišťuje varování osob a organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití
*obecní úřad organizuje přípravu obce na mimořádné události a podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací spolu se složkami IZS
- Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích § 35 obec v samostatné působnosti pečuje o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb ochrany a rozvoje zdraví, o potřeby informací a o ochranu veřejného pořádku
b) Pokud je vyhlášen krizový stav, pravomoci města jsou již širší:
- Dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon § 21 a 21a: *starosta zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách správ. obvodu obce, plní úkoly stanovené starostou ORP (starosta ORP plní úkoly hejtmana), zabezpečuje varování a informování osob na území obce, zajišťuje organizaci dalších opatření pro řešení krizové situace
* Obecní úřad organizuje přípravu na krizové situace a podílí se na zajištění veřejného pořádku.

Ing. Vladimír Fikejs, vedoucí odboru obrany a krizového řízení

Využívání parku od roku 2021

Jan Bříza
Na posledním zasedání RM vzala na vědomí oznámení pana Parishe o postupu využívání zámeckého parku občany a organizacemi od roku 2021. Jaký je ten postup? Co konkrétně to bude znamenat pro občany? Děkuji.

Re: Využívání parku od roku 2021

Dobrý den,
pan Parish nás informoval o skutečnosti, že připravuje návrh dohody s městem, která by měla upravit podmínky využívání zámeckého parku od roku 2021. Předmětný návrh dohody ještě nemáme k dispozici a tudíž se nemůžeme k této záležitosti blíže vyjádřit.

Hezký den

Oldřich Jedlička
starosta

Chodník pod zámkem

Martin Fenik
Děkuji městu,jako investorovi,za bezstarostné a bezpečné zdolávání chodníku pod zámkem.Pro rodiče s kočárky,pro lidi na invalidních vozících,ale nejen pro ně,je tento úsek zajisté vyhledávaným cílem našeho města,na cestě na koupaliště a do kempu.Mám to jít po práci dodělat já?

Re: Chodník pod zámkem

Vážený pane,
předně se jako město omlouváme za vzniklé komplikace, které realizace této stavby občanům přináší. Bohužel rekonstrukce chodníku v Zámecké ulici musela být dočasně přerušena, protože po odbourání stávajícího chodníku bylo zjištěno, že stav betonového zábradlí, které mělo být podle projektové dokumentace a původního předpokladu projektanta pouze opraveno, je mnohem horší a nebude možné jej zachránit. Bylo tedy připraveno a naprojektováno nové, náhradní řešení, které mimo jiného představovalo projednání s poskytovatelem dotace, památkáři i vlastníkem vedlejšího pozemku, vyžádání a vydání závazného stanoviska orgánu památkové péče a současně korespondující správní řízení na stavební úřadu v podobě změny stavby před dokončením. V návaznosti na končící proces administrace této změny byl osloven zhotovitel s žádostí o pokračování v realizaci předmětné stavby a jejím dokončení v co nejkratším termínu.

S úctou a přáním hezkého dne
Oldřich Jedlička, starosta

Občanský průkaz

Zlatníková
Dobrý den, musím si na nový občanský průkaz donést fotografie(popřípadě kolik) nebo mne vyfotíte přímo u Vás na místě?děkuji Zlatníková

Re: Občanský průkaz

Dobrý den,

k žádosti o nový občanský průkaz (OP) fotografii nepotřebujete.
V případě, že žádáte o nový OP z důvodu konce jeho platnosti,
osobní údaje zapsané v OP jsou v pořádku a OP je ještě platný,
je třeba se dostavit k jeho výměně.
Žádost s Vámi sepíše referentka včetně pořízení fotografie.
V případě dalších dotazů volejte: 465 670 224 (223, 227).

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy

Konec olatnosti OP

J.Filip
Dobrý den,
končí mi platnost OP. Jsou potřeba nějaké formuláře nebo fotografie?
Děkuji

Re: Konec olatnosti OP

Dobrý den,

k Vašemu dotazu ohledně konce platnosti OP sděluji,
že pokud je OP ještě platný a nedošlo ke změnám v osobních údajích,
dostavte se pouze na úřad k jeho výměně.
Žádost se tiskne elektronicky včetně fotografie pořízené úředníkem na místě.
V případě dalších dotazů volejte.

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy

Dědictví

Brožek Zdeněk
Dobrý den
V dědickém řízení jsem zdědil auto ,jawa 350,přívěsný vozík.Auto a jawu bych chtěl přepsat na moji osobu a vozík bych potřeboval zrušit.Co potřebuji s sebou a jaké dokumenty mám předvyplnit?Děkuji za odpověd

Re: Dědictví

Dobrý den,

k uvedenému - dědictví vozidel:
- vozidla musí být uvedena v "usnesení o dědictví" s uvedením kdo je nový vlastník, a doložkou nabytí právní moci, (doložit originál)

nový vlastník předloží:
- doložit doklady od vozidel - tj. velký tech.průkaz (ORVII) a malý tech .průkaz (ORVI),
- doložit EK (evidenční kontrolu z STK) ne starší 30ti dnů,
- zelenou kartu (pojištění vozidla),
- osobní doklady - Občanský průkaz (nový vlastník).

Vyplnit "Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla"
na každé vozidlo zvlášť.

S pozdravem

Ing.Vladimír Janoušek
vedoucí odd. dopravních agend

Přihlášení přípojného vozíku

J. Novotný
Dobrý den, koupil jsem si vozík a potřebuji ho do 10 dní přihlásit. Jak mám postupovat? Rezervační systém nefunguje. Děkuji za radu

Re: Přihlášení přípojného vozíku

Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že od 20.04.2020 včetně je opět možné se objednat k agendám na odboru správním a dopravy (OP, CD, ŘP, EV) v úřední dny pondělí a středa na určitou hodinu.
(www.zamberk.cz, Portál občana, Rezervační systém).

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy

Odpady

Stejskal
Navýšení za odpady na rok 2020 o 20 procent mi přijde poněkud přemrstěny.Hledal se vůbec nějaký program jak nezdrazovat a motivovat lidi aby víc tridili odpad?Nebo se jen proste zdrazilo,protože to bylo nejmíň pracné.Dekuji za odpověď.

Re: Odpady

Dobrý den.

Odpady produkujeme všichni. Jejich sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování je upravena Obecně závaznou vyhláškou města Žamberk č. 3/2019, jejíž účinnost je od 1. ledna 2020. Na veškeré nakládání s komunálními odpady jsou městem Žamberk vynakládány nemalé prostředky, a to okolo 5,5 mil. Kč za rok. Místní poplatek za odpady se v Žamberku nezvyšoval od roku 2009, do minulého roku byl 500,- Kč za osobu a rok. V průběhu let se ovšem navyšovala cena pohonných hmot i minimální mzdy, tedy lidská práce. Kromě vývozu popelnic a barevných kontejnerů na tříděný odpad se ve městě zavedl sběr a svoz bioodpadů, textilu, olejů a tuků, recyklace elektrozařízení a pro zástavbu rodinných domů pytlový sběr na tříděné odpady. Abychom mohli dostát všem zákonným předpisům a naše město zůstalo čisté, něco to stojí. Vyprodukované množství odpadů obyvateli města také mírně stoupá, nejen těch k recyklaci, ale i těch které směřují na skládku. Současný poplatek za odpady nás vyjde měsíčně na 50,- Kč.

Podle současného zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je kladen důraz na předcházení vzniku odpadů, je stanovena hierarchie nakládání s nimi včetně opětovného použití výrobků, recyklace a teprve poté je možné odstranění. Je odpovědností každého z nás nakolik budeme dodržovat a využívat stanovený systém nakládání s odpady a jak jednotlivci přispějí i svým dílem navíc.

Ing. Alena Hovádková

čištění lesa po nárazových větrech (polomy)

Jan
Dobrý den, chtěl
bych se zeptat jestli by byla možnost sběru,dřívi(likvidace padlých stromů) v lesích ve vlastnictví města.
Po nedávných vychřicích je spoustu polomu v okolních lesich i kolem cest a nikdo s tím nic nedělá.

Re: čištění lesa po nárazových větrech (polomy)

Zděnka Šebková, 31.03.2020
Dobrý den.

V městských lesích se polom po vichřicích likviduje postupně. Hajný s těžební firmou v první řadě likvidují nejrizikovější místa kalamit.

Opravdu se nedají v tomto množství obsáhnout celé lesní porosty najednou.

Město, na Váš dotaz sběru, nabízí samovýrobu palivového dříví na pozemcích ve vlastnictví dle daného ceníku schválený radou města.

Po dohodě s hajným městských lesů bude vyznačeno množství dřevní hmoty ke zpracování.

Hajný musí před zahájením samovýroby vystavit zadávací list, na kterém určí místo, rizika a bezpečnost.

V případě zájmu mě kontaktujte. Mobil: 775 580 585

S pozdravem Zděnka Šebková,2.místostarosta města