Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Nový příspěvek
* Předmět:
* Obsah příspěvku:
* Autor:
E-mail autora:
Vyřídit neveřejněUpozornit e-mailem     

* Položky je nutné vyplnit. HTML tagy nejsou povoleny!
Přečtěte si pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
Pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
 1. Služba je určena ke vkládání dotazů, namětů, připomínek, atd...
 2. Na službu dohlíží odpovědná osoba, nadále označená jako "správce služby".
 3. Obsah jednotlivých příspěvků je omezen velikostí (počtem cca 400 znaků). Delší projevy systém automaticky odmítá.
 4. Služba je provozována v tzv. off-line režimu. Váš příspěvek není zveřejněn okamžitě, ale je nejprve správcem služby přidělen odpovědné osobě k vyřízení. Až následně bude, společně s příslušnou reakcí, zveřejněn.
 5. Pokud Váš příspěvek svým charakterem nebude vyžadovat odpověď, bude po posouzení odpovědnou osobou zveřejněn.
 6. V případě, že jste zvolili neveřejný režim, nebude příspěvek, ani příslušné reakce, žádným způsobem zveřejněn. Reakce obdržíte e-mailem na Vámi zadanou elektronickou adresu. V tomto případě je příslušná elektronická adresa vyžadována.

 7. Příspěvky, které jsou zcela mimo téma služby, nebo jí jiným způsobem zbytečně zahlcují, nebudou zveřejněny.
 8. Obsah jakýchkoliv textů vkládaných uživatelem
  1. Nesmí obsahovat sexuálně explicitní informace, případně informace, které by některé osoby mohly pohoršovat nebo urážet!
  2. Nesmí být propagací násílí, urážek kohokoliv a jinak odporovat morálním zvyklostem a zákonům republiky.
  3. Nesmí technicky poškozovat fungování serveru Zamberk.cz (spam, nesmyslné sekvence znaků apod.).
  4. Nesmí obsahovat HTML tagy.
 9. Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 7") budou správcem služby označeny jako závadné a jejich obsah nebude zveřejněn! Nadále však budou uloženy pro případné další jednání.
  Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 8") budou odstraněny.
 10. Správce služby si vyhrazuje právo dle svého uvážení příspěvek ze služby vyřadit (viz  "Pravidla, bod č. 7 a 8).
 11. Dotazy nejsou vyřizovány v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a proto se na ně nevztahuje patnáctidenní lhůta k vyřízení.

Celkový počet příspěvků: 371

Svátky dřeva,kultura ve městě

Plánujete s obnovením úspěšných Svátků dřeva?A nebo s pořádáním nějaké nové akce?Jam Rock je stálice,Orlická brána mi příjde rok od roku slabší ať co se týče divadel pro děti tak muziky.Chtělo by to něco nového,nějakou inovaci,byl zvolen nový pan starosta a tak by se mohlo v nadcházejícím roce 2019 udát co se týče kultury v Žamberku něco nového.

Re: Svátky dřeva,kultura ve městě

s, 22.01.2019
Dobrý den,
svátky dřeva v roce 2019 v Žamberku neplánujeme. Tradiční kulturní akce město hodlá samozřejmě nadále podporovat. Otázka jejich úrovně či „nějaké inovace“, jak píšete , jsou nyní předmětem diskuse. Pevně věřím, že se nám podaří zajistit pestrou a zajímavou nabídku pro uspokojení kulturních potřeb nejen našich občanů.

Hezký den

Oldřich Jedlička
starosta

Zimní stadion

Prosím o sděleni, proč není v provozu zimní stadion.Bude ještě letos led?

Re: Zimní stadion

Vážený pane,
chladící zařízení na zimním stadionu vykazuje neopravitelnou závadu na jednom ze dvou výparníků. V praxi to znamená, že chladící jednotka dosahuje max. polovinu ze svého chladícího výkonu. Vysoká cena a dlouhý termín dodání nového dílu znamenají, že během letošní sezóny bude led udržitelný pouze za příznivějších klimatických podmínek. Větší investice do opravy zastaralé chladící technologie by byla zjevně nerentabilní.

Hezký den

Oldřich Jedlička
starosta

Odměny zastupitelů a radních

Dobrý den, na posledním zastupitelstvu byly schvalovány odměny zastupitelů a radních za práci v zastupitelstvu a radě. Schváleny byly podle přílohy, kterou jsem nikde nenašel. Prosím o zveřejnění odměn.

Re: Odměny zastupitelů a radních

Vážený pane,

na základě Vašeho dotazu, ohledně výše odměn radních a zastupitelů, Vám zdvořile sděluji, že výši odměn město touto cestou zveřejňovat nebude. O tyto informace si můžete požádat dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Formulář žádosti je zveřejněn na webových stránkách města - http://www.zamberk.cz/index.php?ids=216&idkz=27.

S úctou a přáním hezkého dne

Oldřich Jedlička
starosta

Rozhodnutí o pozastavení povolení kácení lip KÚ

Zveřejněte, prosím, na stránkách města rozhodnutí KÚ o pozastavení povolení kácení lip kvůli PPO. Žádám město, aby ustoupilo od realizace PPO podle současného projektu a projekt nechalo přepracovat tak, aby PPO bylo šetrné k životnímu prostředí. I za cenu finančních ztrát. Ty k tíži zastupitelů.

Re: Rozhodnutí o pozastavení povolení kácení lip KÚ

Dobrý den,
k Vaší žádosti o zveřejnění rozhodnutí krajského úřadu o pozastavení povolení kácení lip kvůli PPO Vám zdvořile sděluji, že toto rozhodnutí město zveřejňovat nebude. Tímto rozhodnutím se ukládá povinnost investorovi protipovodňových opatření, tj. Povodí Labe s.p., nikoli městu. Účastníkem řízení je v uvedeném případě pouze Povodí Labe s.p., nikoli město. Uvedené rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. Správní řízení, pro které je typická zásada neveřejnosti, není tedy ukončeno.
V případě Vaší žádosti, aby město ustoupilo od realizace PPO podle současného projektu a projekt nechalo přepracovat tak, aby PPO bylo šetrné k životnímu prostředí, a to i za cenu finančních ztrát (ty k tíži zastupitelů), uvádím, že investorem protipovodňových opatření a tedy i příjemcem dotace je Povodí Labe, s.p., nikoli město. V r. 2013 bylo zahájeno řízení ve věci povolení stavby PPO. V rámci celého vodoprávního řízení byly k záměru stavby předloženy i písemnosti orgánů státní správy, mimo jiné i vyjádření orgánů ochrany přírody a životního prostředí. Žádný z účastníků řízení se k podkladům řízení nevyjádřil, a proto bylo vydáno stavební povolení (formou veřejné vyhlášky, která byla zveřejněna na úřední desce městského úřadu, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup), které nabylo právní moci dne 15.01.2014. Pokud by orgány ochrany přírody nesouhlasily se záměrem stavby protipovodňových opatření, případně měly výhrady, nemohlo by být stavební povolení vydáno.
Město má povinnost využívat svůj majetek účelně a hospodárně v souladu s úkoly, které mu stanoví zákon, mimo jiné i pečovat o ochranu zdraví a majetku občanů i města. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, mezi které zcela určitě patří i ochrana před povodněmi. Závěrem dodávám, že otázky spojené s vydáním výše uvedeného rozhodnutí krajského úřadu pečlivě vyhodnocujeme. Děkuji za Váš podnět.

S úctou a přáním hezkého dne Oldřich Jedlička, starosta

Darovací smlouva dle Přílohy ŹL č. 18/2018

Dobrý den.
Zajímalo by mě dle usnesení RM č. 111 ze dne 4.10.2018 - RADA/5538 jak byla např. obdarovaná Školní jídelna (viz příloha), ta už nemůže být přílohou listů?
Děkuji za odpověď
J.Krčál

Re: Darovací smlouva dle Přílohy ŹL č. 18/2018

Dobrý den,
V ŽL nejsou přílohy usnesení zveřejňovány z důvodu jejich rozsahu. Pokud Vás zajímá obsah a předmět darovacích smluv, můžete navštívit na webu města oddíl „ Smlouvy uzavřené městem“, kde naleznete veškeré uzavřené smlouvy vč. příloh.

S úctou a přáním hezkého dne

Oldřich Jedlička
starosta

Přesazení šeříku na nám. Gen Knopa

Dle PD má být pokácen starý šeřík stromového tvaru na nám. G.K. naproti lékárně. Domnívám se, že by stálo za pokus tento strom přesadit. Zrovna šeříky to zvládají dobře, když to provede profesionál.

Re: Přesazení šeříku na nám. Gen Knopa

Dobrý den.
Děkujeme za upozornění. Přesazení šeříku budeme konzultovat se ŽPZE a odborným dodavatelem a případně provedeme začátkem roku před zahájením stavby.

Ing. Lenka Fránková
Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Nová lávka u sokolovny

Pokud je opravdu nezbytné lávku u sokolovny zbourat, domnívám se, že je vhodné pro novou lávku vypsat otevřenou architektonickou soutěž. Současná lávka má specifickou podobu a je dominantou této lokality, která bude silně narušena už stavbou PPO. Proto není vhodné nahradit lávku nějakou obyčejnou utilitární konstrukcí a tím lokalitu definitivně znehodnotit.

Re: Nová lávka u sokolovny

Dobrý den.
Možnost vypsání architektonické soutěže jsme zvažovali u více projektů, lávka byla jedním z nich.
Vzhledem k tomu, jak je taková soutěž časově a finančně náročná, se její organizace vyplatí pouze pro strategické projekty řádově vyšší hodnoty (např. na návrh řešení budoucí rekonstrukce náměstí, studii rekonstrukce divadla a prostoru okolo něj, využití plochy po plánované stavbě Lidlu apod.). Soutěž je záležitost na měsíce a na odměny účastníků soutěže „padnou“ statisíce korun; u lávky by šlo téměř o cenu kompletní projektové dokumentace.
Lávku je vzhledem k jejímu havarijnímu stavu potřeba řešit rychle, aby mohla být v horizontu 1-2 let realizována. Na její podobě budou spolupracovat odborní projektanti i městský architekt a jistě není jejich záměrem „znehodnotit lokalitu“. Osoby, které by se chtěly k projektu vyjádřit vítáme a rádi jim umožníme názor přednést.
Vypracovaná studie navrhuje tři možné varianty podoby, nad finální podobou je možné diskutovat. Projektovou dokumentaci chceme připravit přes zimu, aby bylo možné na jaře začít s povolováním a následně soutěžit zhotovitele pro realizaci koncem roku 2019 nebo začátkem 2020.

Ing. Lenka Fránková
Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Modernizace Pod Černým lesem?

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat.Je v plánu nějaká modernizace sport.areálu Pod Černým lesem?Oprava stařičké tribuny na fotbalovém stadionu,zastřešení zimního stadionu ...Všude se na stadionech modernizuje nebo modernizovalo(Letohrad,V.Mýto,Kostelec n.Orl.)a tady mi příjde jako by v tomto směru"chcípl pes".

Re: Modernizace Pod Černým lesem?

Dobrý den,
na novostavbu zimního stadionu je zpracovaná realizační projektová dokumentace. V současnosti vyřizujeme změnu územního a stavebního povolení a jsme připraveni ke zpracování a podání žádosti o dotaci, která by měla být vyhlášena v polovině října. Na listopad/prosinec plánujeme veřejné představení projektu, pozvánka bude v Žamberských listech, na webu města a městském Facebooku.

Projekt rekonstrukce tenisové haly zpracovává projekční kancelář, je proveden mykologický průzkum a na dokumentaci se intenzivně pracuje; TOSK se na jejím zpracování finančně podílí.

Co se týče koupaliště, máme vyhlášenou výzvu na rekonstrukci povrchu dětského bazénku vyložením nerezem (viz úřední deska), ta bude realizována ještě před zahájením sezóny 2019. Dále zpracováváme zadání pro výběr projektanta/zhotovitele nerezového řešení celého koupaliště. O této akci jsme informovali v ŽL 11/2018 a pokud nalezne podporu, mohla by být realizována v roce 2020.

Na fotbalovou tribunu je vypracovaná variantní studie, o které jsme informovali v ŽL 16/2018. Studie je uveřejněna na webu města (hlavní stránka, „Zprávy od nás“) a i ona bude veřejně představena občanům, poté bude zadán projekt.

S pozdravem Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REÚP MěÚ Žamberk

Kácení lip kvůli PPO

Dobrý den, ke kterému datu (prosím konkrétní den), začne kácení lip po skončení vegetačního období kvůli PPO? Kolik celkem lip bude ještě pokáceno?

Re: Kácení lip kvůli PPO

Dobrý den,
konkrétní den není určen. Kácení začne dle schváleného harmonogramu (viz web města) v době vegetačního klidu. Pokud dojde k dohodě s 1 vlastníkem 3 pozemků (výše sokolovny) bude pokáceno 36 stromů.

S pozdravem

Ing. Vladimír Fikejs
vedoucí odboru obrany a krizového řízení MěÚ Žamberk

Kácení dalších 5 lip kvůli PPO

Poslední RM schválila “oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les "2ks lípa srdčitá a 3 ks lípa velkolistá na pozemku parc. č. 3718/5 v k.ú. Žamberk" o kterých 5 stromů konktétn jde a proč se dodatečně kácí?

Re: Kácení dalších 5 lip kvůli PPO

Dobrý den.
Zmíněné usnesení RM se týká správního řízení zahájeného na žádost o kácení 5 lip lemujících pravý břeh řeky Divoké Orlice před lávkou v lokalitě Pod Skalami. Zatím nepravomocné rozhodnutí o nekácení bylo vydáno dne 12.09.2018. Nyní běží odvolací lhůta.

Ing. Jaroslava Červená
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství