Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Nový příspěvek
* Předmět:
* Obsah příspěvku:
* Autor:
E-mail autora:
Vyřídit neveřejněUpozornit e-mailem     

* Položky je nutné vyplnit. HTML tagy nejsou povoleny!
Přečtěte si pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
Pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
 1. Služba je určena ke vkládání dotazů, namětů, připomínek, atd...
 2. Na službu dohlíží odpovědná osoba, nadále označená jako "správce služby".
 3. Obsah jednotlivých příspěvků je omezen velikostí (počtem cca 400 znaků). Delší projevy systém automaticky odmítá.
 4. Služba je provozována v tzv. off-line režimu. Váš příspěvek není zveřejněn okamžitě, ale je nejprve správcem služby přidělen odpovědné osobě k vyřízení. Až následně bude, společně s příslušnou reakcí, zveřejněn.
 5. Pokud Váš příspěvek svým charakterem nebude vyžadovat odpověď, bude po posouzení odpovědnou osobou zveřejněn.
 6. V případě, že jste zvolili neveřejný režim, nebude příspěvek, ani příslušné reakce, žádným způsobem zveřejněn. Reakce obdržíte e-mailem na Vámi zadanou elektronickou adresu. V tomto případě je příslušná elektronická adresa vyžadována.

 7. Příspěvky, které jsou zcela mimo téma služby, nebo jí jiným způsobem zbytečně zahlcují, nebudou zveřejněny.
 8. Obsah jakýchkoliv textů vkládaných uživatelem
  1. Nesmí obsahovat sexuálně explicitní informace, případně informace, které by některé osoby mohly pohoršovat nebo urážet!
  2. Nesmí být propagací násílí, urážek kohokoliv a jinak odporovat morálním zvyklostem a zákonům republiky.
  3. Nesmí technicky poškozovat fungování serveru Zamberk.cz (spam, nesmyslné sekvence znaků apod.).
  4. Nesmí obsahovat HTML tagy.
 9. Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 7") budou správcem služby označeny jako závadné a jejich obsah nebude zveřejněn! Nadále však budou uloženy pro případné další jednání.
  Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 8") budou odstraněny.
 10. Správce služby si vyhrazuje právo dle svého uvážení příspěvek ze služby vyřadit (viz  "Pravidla, bod č. 7 a 8).
 11. Dotazy nejsou vyřizovány v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a proto se na ně nevztahuje patnáctidenní lhůta k vyřízení.

Celkový počet příspěvků: 328

Vyhláška města Žamberka o nočním klidu

Vážený pane starosto, do dnešního dne mi nikdo neodpověděl na můj email zaslány Vám 1.6.2017 ohledně dodržování nočního klidu při zásobování Penny marketu.Stale je porušována vyhláška Vámi podepsaná.Dekuji za odpověď, doufám, že ji vyridite sám, jako velitel městské policie

Re: Vyhláška města Žamberka o nočním klidu

Jiří Dyrtr, 17.08.2017
Dobrý den,
Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2016, o nočním klidu, město Žamberk stanovilo výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon. Obecně závaznou vyhláškou mohou být stanoveny výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. Přestupku rušení nočního klidu se dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, který byl zrušen zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, mohla dopustit pouze fyzická osoba. Zákon č. 250/2016 Sb. nabyl účinnosti 01.07.2017. Dle stávající právní úpravy, tj. dle zákona č.251/2016 Sb., který nabyl účinnosti též 01.07.2017, se může dopustit přestupku proti veřejnému pořádku porušením nočního klidu jak fyzická osoba, tak právnická nebo podnikající fyzická osoba. Přestupky proti veřejnému pořádku projednává obecní úřad, nikoli starosta.
Ve Vašem podání pouze obecně uvádíte, že je porušována obecně závazná vyhláška. Z Vašeho podání však nevyplývá, kdo může být podezřelým z přestupku (pokud Vám je to známo), popis skutku, ve kterém je přestupek spatřován, místo a čas, kdy měl být přestupek spáchán. Bez znalosti těchto údajů nemůže správní orgán případný přestupek projednat.

S pozdravem Jiří Dytrt

řidičský průkaz

Dobrý den, jak dlouho dopředu mohu zažádat o nový řidičský průkaz? Děkuji.

Re: řidičský průkaz

Dobrý den,

žádost o výměnu řidičského průkazu je možné podat bezplatně 3 měsíce před koncem jeho platnosti.

S pozdravem

Kateřina Všetičková
Referent registru řidičů

Zasedání zastupitelstva města Žamberka

Proč není možné si na internetu pustit ze záznamu jakékoliv zasedání městského zastupitelstva města Žamberka? Na kanálu youtube jsou volně přístupná zasedání měst Ostrava-Poruba, Louny, Děčín, Jeseník, Přerov, Praha 7, Kralupy nad Vlatavou......

Re: Zasedání zastupitelstva města Žamberka

Dobrý den.

Za stávajících podmínek záznamy z jednání zastupitelstva zpětně k dispozici nebudou.
Na přímý přenos ze zasedání zastupitelstva se neaplikují ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. V případě zveřejňování záznamu pak může docházet i opakovaně ke zpřístupnění osobních údajů subjektu údajů, kdy by mohlo dojít ze strany města k porušení zákona o ochraně osobních údajů. V současné době nejsme schopni osobní údaje třetích osob před zveřejněním odstranit, resp. anonymizovat a tedy videozáznamy zpřístupňovat.

JUDr. Jitka Kubová
Odbor právní

Cestovní pas

Dobrý den, je možné přijít k vyřízení cestovního pasu bez registrace? Dnes jsem to zkusila v 9,00h a dostala jsem informaci, že jsou kapacity pro dnešní den vyčerpány. To přece není možné.

Re: Cestovní pas

Dobrý den,

velice nás mrzí, že z kapacitních důvodů nemůžeme vyhovět všem klientům, kteří k nám zavítají v úřední den.
Nabízím Vám možnost objednat si termín na tel. číslech: 465 670 223, 224, 227.

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy

Svatba

Dobrý den,
jak dlouho prosím trvá svatební obřad na radnici?

Re: Svatba

Občanský sňatek v obřadní síni trvá 25-40 min., záleží na dálce proslovu oddávajícího a počtu svatebčanů při gratulaci novomanželům.

S pozdravem

Bc. Petra Šulcová
matrika, státní občanství

Cestovní pas pro děti

Dobrý den, potřebuji k cestovnímu pasu fotky, nebo fotíte na místě. Děkuji Vaníčková

Re: Cestovní pas pro děti

Dobrý den,

k podání žádosti o cestovní doklad (CD) pro děti do 15-ti let je nutná účast jednoho z rodičů
a dítěte. Rodič předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Formulář žádosti o CD vyplní přímo referent s žadatelem včetně pořízení fotografie, dětem od 12-ti let se snímají i otisky prstů.

Správní poplatek Kč 100,-, platnost dokladu je 5 let.
V případě dalších dotazů volejte: 465 670 223, 224, 227.

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy

Rigol

Dobrý den, zajímalo by mě,zda někdo odstraní nově vzniklý "rigol" na propadlé kanálové desce na začátku zatáčky za muzeem.

Re: Rigol

Uvedená závada byla o prodlouženém víkendu 6.-8.5.2017 odstraněna.
Jednalo se o reklamační závadu, kterou řešil investor stavby (ŘSD) s jejím dodavatelem.

S pozdravem

Ing. Lenka Fránková
Odbor regionálního rozvoje a územního plánován

Občanský průkaz

Dobrý den, jak dlouho po vyhotovení občanského průkazu ho je nutno vyzvednout? V objednaný termín, který byl volný až 5 týdnů od dne podání žádosti o průkaz jsem onemocněla, nemohla jsem se pro něj dostavit a nejbižší termín na objednání je až za další měsíc. děkuji za odpověď Jana K.

Re: Občanský průkaz

Dobrý den,

Váš občanský průkaz si můžete vyzvednout i bez objednání v úřední den nebo po domluvě na tel. číslech:
465 670 223 (224, 227).

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy

Svátky dřeva

Takže to vypadá,že opět populární svátky dřeva letos nebudou?Je to škoda,byla to výborná akce

Re: Svátky dřeva

Jiří Dytrt, 26.04.2017
Dobrý den, v předchozí odpovědi je uvedeno vyjádření pana ředitele Městského muzea v Žamberku. Městské muzeum je pořadatelem mnoha akcí a svátky dřeva jsou velmi náročné na přípravu a technické zajištění. Z důvodu obdobných formátů výstav a prezentací činností souvisejících se dřevem v okolí, dlouhodobě klesala návštěvnost těchto svátků. Věřím, že se Městskému muzeu v Žamberku podaří výhledově podobný a nebo navazující formát uspořádat.
S pozdravem Jiří Dytrt

Svátky dřeva

Dobrý den,
proč se již nekonají svátky dřeva? Vždy jsem se na ně velmi těšila.

Re: Svátky dřeva

Mgr.Petr Hažmuka, 20.04.2017
Vážená paní,

Svátky dřeva jsou velmi náročné na přípravu a technické zajištění, vzhledem k ostatním výstavám, akcím a zaměření Městského muzea jsme se rozhodli, že Svátky dřeva se nebudou prozatím konat každoročně.
Je možné, že se časem objeví jiný formát, podobný této akci.

Děkuji za pochopení

S pozdravem

Mgr.Petr Hažmuka
ředitel
Městské muzeum Žamberk