Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Nový příspěvek
* Předmět:
* Obsah příspěvku:
* Autor:
E-mail autora:
Vyřídit neveřejněUpozornit e-mailem     

* Položky je nutné vyplnit. HTML tagy nejsou povoleny!
Přečtěte si pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
Pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
 1. Služba je určena ke vkládání dotazů, namětů, připomínek, atd...
 2. Na službu dohlíží odpovědná osoba, nadále označená jako "správce služby".
 3. Obsah jednotlivých příspěvků je omezen velikostí (počtem cca 400 znaků). Delší projevy systém automaticky odmítá.
 4. Služba je provozována v tzv. off-line režimu. Váš příspěvek není zveřejněn okamžitě, ale je nejprve správcem služby přidělen odpovědné osobě k vyřízení. Až následně bude, společně s příslušnou reakcí, zveřejněn.
 5. Pokud Váš příspěvek svým charakterem nebude vyžadovat odpověď, bude po posouzení odpovědnou osobou zveřejněn.
 6. V případě, že jste zvolili neveřejný režim, nebude příspěvek, ani příslušné reakce, žádným způsobem zveřejněn. Reakce obdržíte e-mailem na Vámi zadanou elektronickou adresu. V tomto případě je příslušná elektronická adresa vyžadována.

 7. Příspěvky, které jsou zcela mimo téma služby, nebo jí jiným způsobem zbytečně zahlcují, nebudou zveřejněny.
 8. Obsah jakýchkoliv textů vkládaných uživatelem
  1. Nesmí obsahovat sexuálně explicitní informace, případně informace, které by některé osoby mohly pohoršovat nebo urážet!
  2. Nesmí být propagací násílí, urážek kohokoliv a jinak odporovat morálním zvyklostem a zákonům republiky.
  3. Nesmí technicky poškozovat fungování serveru Zamberk.cz (spam, nesmyslné sekvence znaků apod.).
  4. Nesmí obsahovat HTML tagy.
 9. Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 7") budou správcem služby označeny jako závadné a jejich obsah nebude zveřejněn! Nadále však budou uloženy pro případné další jednání.
  Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 8") budou odstraněny.
 10. Správce služby si vyhrazuje právo dle svého uvážení příspěvek ze služby vyřadit (viz  "Pravidla, bod č. 7 a 8).
 11. Dotazy nejsou vyřizovány v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a proto se na ně nevztahuje patnáctidenní lhůta k vyřízení.

Celkový počet příspěvků: 364

Modernizace Pod Černým lesem?

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat.Je v plánu nějaká modernizace sport.areálu Pod Černým lesem?Oprava stařičké tribuny na fotbalovém stadionu,zastřešení zimního stadionu ...Všude se na stadionech modernizuje nebo modernizovalo(Letohrad,V.Mýto,Kostelec n.Orl.)a tady mi příjde jako by v tomto směru"chcípl pes".

Re: Modernizace Pod Černým lesem?

Dobrý den,
na novostavbu zimního stadionu je zpracovaná realizační projektová dokumentace. V současnosti vyřizujeme změnu územního a stavebního povolení a jsme připraveni ke zpracování a podání žádosti o dotaci, která by měla být vyhlášena v polovině října. Na listopad/prosinec plánujeme veřejné představení projektu, pozvánka bude v Žamberských listech, na webu města a městském Facebooku.

Projekt rekonstrukce tenisové haly zpracovává projekční kancelář, je proveden mykologický průzkum a na dokumentaci se intenzivně pracuje; TOSK se na jejím zpracování finančně podílí.

Co se týče koupaliště, máme vyhlášenou výzvu na rekonstrukci povrchu dětského bazénku vyložením nerezem (viz úřední deska), ta bude realizována ještě před zahájením sezóny 2019. Dále zpracováváme zadání pro výběr projektanta/zhotovitele nerezového řešení celého koupaliště. O této akci jsme informovali v ŽL 11/2018 a pokud nalezne podporu, mohla by být realizována v roce 2020.

Na fotbalovou tribunu je vypracovaná variantní studie, o které jsme informovali v ŽL 16/2018. Studie je uveřejněna na webu města (hlavní stránka, „Zprávy od nás“) a i ona bude veřejně představena občanům, poté bude zadán projekt.

S pozdravem Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REÚP MěÚ Žamberk

Kácení lip kvůli PPO

Dobrý den, ke kterému datu (prosím konkrétní den), začne kácení lip po skončení vegetačního období kvůli PPO? Kolik celkem lip bude ještě pokáceno?

Re: Kácení lip kvůli PPO

Dobrý den,
konkrétní den není určen. Kácení začne dle schváleného harmonogramu (viz web města) v době vegetačního klidu. Pokud dojde k dohodě s 1 vlastníkem 3 pozemků (výše sokolovny) bude pokáceno 36 stromů.

S pozdravem

Ing. Vladimír Fikejs
vedoucí odboru obrany a krizového řízení MěÚ Žamberk

Kácení dalších 5 lip kvůli PPO

Poslední RM schválila “oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les "2ks lípa srdčitá a 3 ks lípa velkolistá na pozemku parc. č. 3718/5 v k.ú. Žamberk" o kterých 5 stromů konktétn jde a proč se dodatečně kácí?

Re: Kácení dalších 5 lip kvůli PPO

Dobrý den.
Zmíněné usnesení RM se týká správního řízení zahájeného na žádost o kácení 5 lip lemujících pravý břeh řeky Divoké Orlice před lávkou v lokalitě Pod Skalami. Zatím nepravomocné rozhodnutí o nekácení bylo vydáno dne 12.09.2018. Nyní běží odvolací lhůta.

Ing. Jaroslava Červená
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Projekty

Dobrý den,
chci se zeptat zda a kde je možné nahlédnout do, jak probíhajících tak připravených projektů v rámci města. Na stránkách města se mi to nepodařilo najít.
Děkuji. M.Durchánek

Re: Projekty

Dobrý den,
projektové dokumentace nejsou běžně zveřejňovány. Důvodů je více - velikost souborů, složitost a pro běžného občana nepřehlednost dokumentací, ochrana některých údajů, autorská práva apod.
U probíhajících výběrových řízení na zhotovitele staveb jsou dokumentace po dobu probíhajícího řízení přístupné na úřední desce (aktuálně "Rekonstrukce dětského bazénu na koupališti v Žamberku" a "Rekonstrukce chodníku u Městského muzea Žamberk - nové bezbariérové napojení") a profilu zadavatele https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e6554c83-2f01-4651-9c0d-818701ad16cb.

Plánované projekty ke zpracování v daném roce jsou uvedeny v rozpočtu města. Pokud kohokoliv nějaký konkrétní projekt zajímá, nemáme problém mu jej představit - občané nás s těmito dotazy oslovují celkem často.
Rozpracované dokumentace projednáváme s dotčenými účastníky přímo prostřednictvím projektanta, u větších projektů probíhají i veřejná projednávání (např. projekt komunikace U Dlouhoňovic). Relevantní připomínky a návrhy jsou do projektů zapracovány. Spolupráci na vznikajících projektech vítáme, předchází totiž kolizím při samotné realizaci, zdržení prací a zvýšeným nákladům.

Pokud Vás nějaký konkrétní projekt zajímá, prosíme o sjednání schůzky a specifikaci projektu – rezervujeme si pro Vás potřebný čas a daný projekt připravíme.

Ing. Lenka Fránková
Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

úklid města

Mám trochu obavy ,že po odchodu pana Ševčíka,který tak krásně naše malebné městečko poctivě uklízel,bude všude po městě bordel a nepořádek,zvlášť teď po pouti nebo po Jam Rocku.Nepřemýšlí město nad tím(zda je to vůbec legislativně možné), úklid města zadat povinně např.dlouhodobě nezaměstnaným nebo těm,kdož mají vykonávat veř.prospěš.práce?

Re: úklid města

Jiří Dytrt, 27.09.2018
Dobrý den,
po odchodu pana Ševčíka jsme zaznamenali zvýšený počet požadavků a upozornění občanů na nepořádek po městě. Technické služby s.r.o. Žamberk jsou pověřené na základě smlouvy o zabezpečení služeb mimo jiné i úklidem a dle sdělení jednatele je úklid zajišťován novým pracovníkem a posílen o brigádníky. Po změně legislativy budou TS Žamberk s.r.o. Žamberk využívat možnosti zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných či osob vykonávajících veřejně prospěšné práce.
S pozdravem Jiří Dytrt

Globální oteplování a sucho

Co plánuje město proti přehřívání prostoru v době globálního oteplování a sucha? Jak zadrží vodu ve městě, když paradoxně kvůli PPO stovku vzrostlých lip kácí? Jak ochladíte město a především vybetonovanou pěší zónu, kde není žádný vélký strom a žádná voda?

Re: Globální oteplování a sucho

Jiří Dytrt, 17.08.2018
Dobrý den,
Město Žamberk má v platném Strategickém plánu v sekci životní prostředí definovanou důležitou městskou zeleň a významné krajinné prvky, které dotváří město jako celek. Opatření proti přehřívání prostoru v době globálního oteplování a sucha město nepřijímalo. Město Žamberk nemá stanoven systém zadržování vody, ani ochlazování. Pěší zóna byla realizována v roce 2010 dle schváleného projektu a je doplněna prvky zeleně. S končícím termínem doby udržitelnosti je projednáváno doplnění dalších prvků, které by zpříjemnili využívání tohoto prostoru.
S pozdravem Jiří Dytrt

Pokácená lípa v Lipové ulici

Proč nebyla vysazena náhradní lípa srdčitá za pokácený strom (pravděpodobně kvůli špatnému stavu) v LIpové ulici, na pravém břehu proti výpustě ze zámeckého rybníka, asi 20m od betonové lávky. Zůstal jen nevzhledný pařez.

Re: Pokácená lípa v Lipové ulici

Hezký den.

Zmíněný strom byl pokácen zřejmě před více než čtyřmi roky. Pařez, který se na pravém břehu Divoké Orlice poblíž betonové lávky nyní nachází, je na pozemku Povodí Labe státní podnik. Na dotaz pracovníků provozního střediska Žamberk, Povodí Labe s. p., a dle terénního šetření mi bylo sděleno, že původní strom již poškozoval kamennou dlažbu břehového porostu koryta řeky a za tuto lípu byla vysazena jiná lípa cca 15 m směrem proti toku mezi vzrostlé stromy. Výsadba stromu na místě, kde je nyní pařez není možná a ani vhodná, a to z důvodu malého prostoru a také navazující asfaltové komunikace a soukromého pozemku.
Náhradní výsadby za pokácené dřeviny se provádí zpravidla do jednoho roku od vlastního kácení, nemusí být umístěny na stejnou lokalitu nebo pozemek. Bohužel někdy jsou nové mladé stromy po výsadbě zničeny nebo poškozeny vlivem vandalismu či nepochopení vlastníků sousedních pozemků.

Ing. Alena Hovádková
odbor ŽPZE

Lípy z pozemku p.Leuchter a p.Bříza

Jak dopadlo jednání s pány Leuchterem a Břízou, aby se nemuselo kácet několik lip kvůli PPO? Podle mých informací nedopadlo, proč? Co město dál udělá?

Re: Lípy z pozemku p.Leuchter a p.Bříza

Dobrý den,
jednání s vlastníky pozemků za bývalým zimním stadionem dosud probíhají. Zatím se však nepodařilo se všemi vlastníky dosáhnout konsensu ve věci případné směny či prodeje dotčené části jejich pozemkových parcel.

S úctou a přáním hezkého dne

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta

Nepořádek

Dobrý den, na náměstí generála Knopa je nepořádek kolem lavičky již několik dní.
Pohozená páska, která byla umístěna při natírání lavičky a spousta papírků.
Chybí i koš na odpadky.

Re: Nepořádek

Jiří Dytrt, 22.08.2018
Dobrý den,
podnět jsme předali k vyřízení TS Žamberk s.r.o. .
S pozdravem Jiří Dytrt

Poškozené lavičky a nepořádek

Po městě jsou desítky poškozených laviček - zámecký park, kolem řeky, v Třešňovce atd. Počítá se s jejich opravou a kdy? Jak je zajišťován úklid mimo centrum? V parku, kolem řeky, na schodech od zámku na podměstí se válí kdeco. V parku by měli uklízet žáci střední školy, kteří převážně ten nepořádek produkují.

Re: Poškozené lavičky a nepořádek

Jiří Dytrt, 17.08.2018
Dobrý den,
opravu majetku města zajišťují TS Žamberk s.r.o. V letošním roce je opraveno přes 70 ks laviček v majetku města a zbývající budou opraveny do poloviny měsíce září. Úklid veřejných ploch tzn. vlastněných městem zajišťují rovněž TS Žamberk s.r.o. Zámecký park je soukromý majetek a město v této lokalitě úklid nezajišťuje.
S pozdravem Jiří Dytrt