Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Nový příspěvek
* Předmět:
* Obsah příspěvku:
* Autor:
E-mail autora:
Vyřídit neveřejněUpozornit e-mailem     

* Položky je nutné vyplnit. HTML tagy nejsou povoleny!
Přečtěte si pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
Pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
 1. Služba je určena ke vkládání dotazů, namětů, připomínek, atd...
 2. Na službu dohlíží odpovědná osoba, nadále označená jako "správce služby".
 3. Obsah jednotlivých příspěvků je omezen velikostí (počtem cca 400 znaků). Delší projevy systém automaticky odmítá.
 4. Služba je provozována v tzv. off-line režimu. Váš příspěvek není zveřejněn okamžitě, ale je nejprve správcem služby přidělen odpovědné osobě k vyřízení. Až následně bude, společně s příslušnou reakcí, zveřejněn.
 5. Pokud Váš příspěvek svým charakterem nebude vyžadovat odpověď, bude po posouzení odpovědnou osobou zveřejněn.
 6. V případě, že jste zvolili neveřejný režim, nebude příspěvek, ani příslušné reakce, žádným způsobem zveřejněn. Reakce obdržíte e-mailem na Vámi zadanou elektronickou adresu. V tomto případě je příslušná elektronická adresa vyžadována.

 7. Příspěvky, které jsou zcela mimo téma služby, nebo jí jiným způsobem zbytečně zahlcují, nebudou zveřejněny.
 8. Obsah jakýchkoliv textů vkládaných uživatelem
  1. Nesmí obsahovat sexuálně explicitní informace, případně informace, které by některé osoby mohly pohoršovat nebo urážet!
  2. Nesmí být propagací násílí, urážek kohokoliv a jinak odporovat morálním zvyklostem a zákonům republiky.
  3. Nesmí technicky poškozovat fungování serveru Zamberk.cz (spam, nesmyslné sekvence znaků apod.).
  4. Nesmí obsahovat HTML tagy.
 9. Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 7") budou správcem služby označeny jako závadné a jejich obsah nebude zveřejněn! Nadále však budou uloženy pro případné další jednání.
  Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 8") budou odstraněny.
 10. Správce služby si vyhrazuje právo dle svého uvážení příspěvek ze služby vyřadit (viz  "Pravidla, bod č. 7 a 8).
 11. Dotazy nejsou vyřizovány v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a proto se na ně nevztahuje patnáctidenní lhůta k vyřízení.

Celkový počet příspěvků: 390

PPO

Miloš Lesák
A do třetice se chci zeptat proč se vlastně vůbec staví takováto PPO projektovaná na 20-ti letou vodu která ve skutečnosti nikoho před velkou vodou neochrání. Osobně to pokládám za mrhání prostředky a to v žádném případě nemůže být veřejným zájmem.

Re: PPO

Dobrý den.

Úroveň ochrany na 20-ti letou vodu v předmětném projektu byla stanovena mj. s přihlédnutím k ekonomické efektivitě projektu. Je nutné upřesnit, že téměř každá povodeň je specifikována rozdílným průtokem a nelze tedy tvrdit, že tyto PPO nikoho neochrání. Navržený projekt PPO by například ochránil Žamberk před povodní v r. 1997.

S pozdravem

Ing. Vladimír Fikejs


PPO

Miloš Lesák
Dobrý den dále bych se rád zeptal jak to že v projektu PPO chybějí schody přístupů k řece a kdo z města tedy kontroloval projekt před započetím stavby ?

Re: PPO

Dobrý den.

Přístupová schodiště ke korytu byla dle vyjádření Povodí Labe s.p. budována prioritně pro přístup obsluhy na bermu k zabezpečení údržby břehových částí.

Schodiště v SO 01.4 (levý břeh výše mostu Draha) nebude provedeno ze 2 důvodů:
- o několik desítek metrů výše je vybudován technický sjezd ke korytu, který umožní bezproblémový přístup na bermu
- nové veřejné schodiště odpovídající normám a předpisům, by zúžilo stávající úzký chodník tak, že by se tento stal téměř neprůchodný.

Ing. Vladimír Fikejs

PPO

Miloš Lesák
Dobrý den , zajímalo by mě proč a z jakého důvodu nás všechny kteří bydlíme na břehu mezi lávkou a mostem na Draha město nezahrnulo ač mohlo do stavebního řízení PPO ačkoli se nás stavba bytostně dotýká a ohrožuje naše domy, město nás tím zbavilo možnosti stavbu věcně připomínkovat, a možnosti pojistit se, zastupujete nás občany nebo povodí labe ?

Re: PPO

Dobrý den.

V této věci nemůžeme odpovědět, protože město není správním orgánem, a proto nerozhoduje o účastenství ve správním řízení. Doporučujeme se obrátit na příslušný správní orgán.

Ing. Vladimír Fikejs

Obložení nábřežních zdí PPO kamenem

Jan Bříza
V zápise z rady města č.11/2019 rada neschválila obložení vybraných úseků nábřežních zdí kamenem. O jaké úseky PPO se jedná? Prosím čísla úseků podle projektu.

Re: Obložení nábřežních zdí PPO kamenem

Vážený pane,
odpověď Vám bude zaslána tento týden podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Hezký den

Oldřich Jedlička
starosta

Co se starým kluzištěm

Ondřej Jireš
Navrhuji nabídnout staré kluziště zdarma skautům, aby si zde postavili klubovnu a hřiště. Nyní složitě hledají vhodný pozemek. Naopak staré hřiště nemá moc velký potenciál k jinému rozumnému využití. Zakládání dalších parčíků je zbytečné.

Re: Co se starým kluzištěm

Dobrý den,
děkujeme za Váš podnětný návrh, se kterým budeme dále při hledání optimálního využití pro danou lokalitu pracovat.

S pozdravem

Oldřich Jedlička
starosta

Úprava nábřeží u lávky

Ondřej Jireš
Navrhuji upravit hojně využívané nábřeží naproti výpusti z rybníka společně se stavbou nové lávky. Nějaké decentní přírodní řešení by si toto místo rozhodně zasloužilo. V létě zde bývá plno. Předem děkuji za zvážení.

Re: Úprava nábřeží u lávky

Dobrý den,
děkujeme za Váš námět, se kterým budeme dále pracovat.

Hezký den

Oldřich Jedlička
starosta

Dotaz

Marie Dvořáková
Dobrý den, uvažuje se o obnovení mobilního svozu objemných odpadů,který byl v r.2011 zrušen?
Je dobře že existuje sběrný dvůr, ale je velké množství občanů,kteří nemají možnost vlastní dopravy. Myslím,že svoz 1x za rok by nikoho nezruinoval.Děkuji, M.Dvořáková

Re: Dotaz

Hezký den,
o obnovení mobilních svozů objemných ani jiných odpadů se v současné době neuvažuje. Pokud kdokoli z občanů potřebuje zavézt nějaký odpad nebo nepotřebnou věc do sběrného dvora, a nemůže využít vlastní dopravní prostředky, lze k této službě oslovit společnost TS ŽAMBERK s.r.o. Kontaktní údaje do kanceláře: tel. 465 612 987, 602 407 529, e-mail: vrkoc.ts@orlicko.cz

Ing. Alena Hovádková
odbor ŽPZE

Dotaz

Zdeněk Horák
Dobrý den, chtěl jsem zjistit v seznamu pracovníků MěÚ jméno pana tajemníka, ale není uvedeno. Prosím o sdělení jeho jména, rád bych si s ním sjednal osobní schůzku. Děkuji a v úctě Zdeněk Horák

Re: Dotaz

Dobrý den,

sdělujeme Vám, že místo tajemníka Městského úřadu Žamberk není v současné době obsazeno. V čele městského úřadu je dle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starosta města. V částečném rozsahu je delegována pravomoc tajemníka na JUDr. Jitku Kubovou, vedoucí právního odboru, a Mgr. Radomíru Křenovou, vedoucí kanceláře tajemníka.

J.Kubová
Odbor právní

Odměny zastupitelům

Jan Bříza
Před časem jsem se ptal na odměny zastupitelům. Starosta mi odpověděl, že se nezveřejňují. A ejhle jsou v rozpočtu. Takže cca 130 tisíc ročně. Tak zas tajné to není.

Re: Odměny zastupitelům

Vážený pane Břízo,
dovoluji si Vás zdvořile upozornit, že odpověď na Váš dotaz byla zcela relevantní. Položka, kterou jste objevil v rozpočtu a která opravdu není „tak tajná“ jak sám uvádíte, není identická s přílohou podle které ZM schválilo odměny radních a kterou zastupitelů. Předmětná příloha obsahuje více údajů (informací), o které si můžete požádat dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Děkujeme za Váš názor, s pozdravem

Oldřich Jedlička
starosta

Projekt nové výsadby PPO

Jan Bříza
Je zpracován projekt nové výsadby kolem PPO, jeho rozpočet je 1,7 mio CZK. Bude předložen veřejnosti k projednání? Je s touto částkou počítáno v rozpočtu města na rok 2019? Kdy bude vypracován projekt doprovodného mobiliáře k PPO a kdy bude mobiliář instalován?

Re: Projekt nové výsadby PPO

Vážený pane Břízo,

děkujeme za Vaše dotazy. Projekt nové výsadby – PPO Žamberk byl dokončen a v současné době probíhá kontrola jeho věcné správnosti. Do jeho zpracování byla zapojena veřejnost např. schůzkami paní projektantky s vlastníky dotčených pozemků a dále například účastí zástupců spolku Živý Žamberk a dalších osob na pracovních jednáních nad návrhem projektu, kde mohli uplatnit své připomínky či návrhy. Město Žamberk má pro letošní rok v rozpočtu určitou částku na úhradu nákladů v souvislosti s PPO, které jsou nad rámec realizovaného projektu avšak nelze dovodit závěr, že by město Žamberk mělo Vámi uvedenou částku na realizaci nové výsadby hradit celou ze svého rozpočtu. Důvodem je skutečnost, že v položkovém rozpočtu stavby PPO na řece Divoké Orlici, kde je investorem Povodí Labe, státní podnik je obsažena rovněž určitá částka vztahující se k položkám nové výsadby. Bude zapotřebí jednat s investorem, zhotovitelem a případně poskytovatelem dotace, které položky a v jakých částkách půjde vzájemně započíst a pak jakým způsobem bude řešen zbytek předmětné částky. Doprovodný mobiliář s velkou pravděpodobností bude město řešit po dokončení výstavby PPO a to jak projektově, tak realizačně.

S pozdravem

Oldřich Jedlička
starosta