Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Nový příspěvek
* Předmět:
* Obsah příspěvku:
* Autor:
E-mail autora:
Vyřídit neveřejněUpozornit e-mailem     

* Položky je nutné vyplnit. HTML tagy nejsou povoleny!
Přečtěte si pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
Pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
 1. Služba je určena ke vkládání dotazů, namětů, připomínek, atd...
 2. Na službu dohlíží odpovědná osoba, nadále označená jako "správce služby".
 3. Obsah jednotlivých příspěvků je omezen velikostí (počtem cca 400 znaků). Delší projevy systém automaticky odmítá.
 4. Služba je provozována v tzv. off-line režimu. Váš příspěvek není zveřejněn okamžitě, ale je nejprve správcem služby přidělen odpovědné osobě k vyřízení. Až následně bude, společně s příslušnou reakcí, zveřejněn.
 5. Pokud Váš příspěvek svým charakterem nebude vyžadovat odpověď, bude po posouzení odpovědnou osobou zveřejněn.
 6. V případě, že jste zvolili neveřejný režim, nebude příspěvek, ani příslušné reakce, žádným způsobem zveřejněn. Reakce obdržíte e-mailem na Vámi zadanou elektronickou adresu. V tomto případě je příslušná elektronická adresa vyžadována.

 7. Příspěvky, které jsou zcela mimo téma služby, nebo jí jiným způsobem zbytečně zahlcují, nebudou zveřejněny.
 8. Obsah jakýchkoliv textů vkládaných uživatelem
  1. Nesmí obsahovat sexuálně explicitní informace, případně informace, které by některé osoby mohly pohoršovat nebo urážet!
  2. Nesmí být propagací násílí, urážek kohokoliv a jinak odporovat morálním zvyklostem a zákonům republiky.
  3. Nesmí technicky poškozovat fungování serveru Zamberk.cz (spam, nesmyslné sekvence znaků apod.).
  4. Nesmí obsahovat HTML tagy.
 9. Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 7") budou správcem služby označeny jako závadné a jejich obsah nebude zveřejněn! Nadále však budou uloženy pro případné další jednání.
  Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 8") budou odstraněny.
 10. Správce služby si vyhrazuje právo dle svého uvážení příspěvek ze služby vyřadit (viz  "Pravidla, bod č. 7 a 8).
 11. Dotazy nejsou vyřizovány v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a proto se na ně nevztahuje patnáctidenní lhůta k vyřízení.

Celkový počet příspěvků: 406

Zs

biat
Proč město nepokračovalo ve výstavbě ZS podle PD z roku 2005 kde nejvyšší rozpočtová cena byla 52mil. a rozhodlo se jít do úplně nového projektu kde rozpočtová cena je víc jak 100mil.
Děkuji za odpověď

Re: Zs

Dobrý den,
v roce 2015 hledala nově zvolená samospráva optimální řešení pro dostavbu zimního stadionu. Původní projekt byl analyzován nejen ohledně kvality, kdy byly zaznamenány například kritické připomínky ohledně stanovení odchylky rovinatosti, v jejímž důsledku se povrch po realizaci 1. etapy potýká z viditelnými nerovnostmi, ale rovněž byla vyvolána široká diskuse ohledně požadovaných parametrů ve vztahu k uživatelům. Vzhledem ke skutečnosti, že v této době prezentoval ČSLH svoje studie na výstavbu nízkonákladových zimních stadionů s celkovou cenou, která se příliš nelišila od té naší původní, přičemž projekt ČSLH poskytoval nesrovnatelně vyšší komfort minimálně v podobě 6 a více šaten, nejevilo se jako neracionální původní projekt opustit.

K tomuto dále nutno uvést, že v této době byla zpracována další alternativní technická studie zimního stadionu v Žamberku tehdejším městským arch. Prokopem a arch. Čížkem. Zastupitelstvo tedy vybíralo z několika variant, přičemž náklady na stávající a schválené řešení dostavby byly ve vybrané variantě v době před projednáním v zastupitelstvu odhadovány na cca 65 - 70 mil. Kč.

S úctou a přáním hezkého dne

Oldřich Jedlička
starosta

Ukulele nebo mandolína

Bořivoj Mysliveček
A nevíte prosím,jestli někde v okolních uměleckých školách nenabízí obor hry na ukulele a mandolínu?

Re: Ukulele nebo mandolína

Vážený pane Myslivečku,
o žádné škole, kde by se vyučovalo na tyto nástroje, nevíme.
V případě ukulele doporučujeme obrátit se na mocný internet, kde najdete všechny pokyny. Zvládnutí tohoto nástroje je velmi jednoduché.

Srdečně zdraví
PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk

Relaxace a meditace

Pramha Butha Nutha Thun(klášterní mníšek)
Dobrý den ,myslíte si,že by v našem krásném městečku mohla také vzniknout nějaká zóna pro relaxaci a meditaci?Třeba s lehátky a lavičkami a Tibetskými mísami a zvonky a tamburínou a jinými bubínky.A samozřejmě by tam měla být fontánka s prýštící vodou.A kdyby se z reproduktorů pouštěl cvrklikot ptáčků tak by to bylo úplně nej.Vymyslíte na to nějaké místečko v našem městečku?

Re: Relaxace a meditace

Dobrý den,
zatím jsme mimo Vašeho dotazu nezaznamenali v rámci místní samosprávy zájem veřejnosti o vytvoření takové specifické zóny, zaměřené na relativně úzkou cílovou skupinu.

S pozdravem

Oldřich Jedlička
starosta

Ukulele nebo mandolína

Bořivoj Mysliveček
Prosím bude na zdejší umělecké škole otevřen obor hry na ukulele případně na mandolínu?

Re: Ukulele nebo mandolína

Vážený pane Myslivečku,
ZUŠ Petra Ebena Žamberk nabízí z drnkacích nástrojů pouze hru na kytaru. Hra na mandolínu nebo ukulele není v naší nabídce.

Srdečně zdraví
PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk

Participativní rozpočet

Jan Bříza
Dobrý den, proč Žamberk nepoužívá participativní rozpočet, který podporuje aktivitu občanů a jejich zapojení do veřejného života?

Re: Participativní rozpočet

Dobrý den,
otázku spojenou se zavedením participativního rozpočtu v současné době zvažujeme a vyhodnocujeme v rámci místní samosprávy. Příprava a implementace participativního rozpočtu vyžaduje relativně dlouhou přípravu (až 1 rok). V případě konsenzu v příslušných orgánech města by mohl být aplikován v rámci návrhu rozpočtu na rok 2021.

Děkujeme za Váš podnět

Oldřich Jedlička
starosta

PPO

Miloš Lesák
Nesmyslnou technologií stavby na kterou jsme upozorňovali včas než dojde k nějakým škodám , byl poškozen náš dům , praskliny jsou prakticky všude , i kolem domu , i na komíně a možná máme poškozené základy i izolaci sklepa , když jsme na tato rizika upozorňovali před započetím prací , každej byl chytrej až na půdu , tak vám všem pěkně děkuju chytráci.

Re: PPO

Dobrý den,
u Vašeho domu proběhla pasportizace odbornou osobou, se kterou byste měl být seznámen. Pokud se stav domu zhoršil ode dne pasportizace a toto souvisí s výstavbou PPO, doporučuji podat oficiální žádost na řešení vzniklé škody k investorovi stavby – Povodí Labe s.p., V. Nejedlého 951, 530 00 Hradec Králové. Vzniklou škodu je nutno dle možnosti specifikovat a zadokumentovat.

Ing. Vladimír Fikejs, vedoucí odboru obrany a kriz. řízení

PPO

Miloš Lesák
Proč nám bylo tvrzeno že neexistuje jiná technologie výstavby a byla zamítnuta naše žádost na její změnu ? když se nyní dozvídáme že u domů ve stejné situaci jako u nás se bude stavět jiným způsobem ?

Re: PPO

Dobrý den,
odlišná technologie výstavby byla řešena pouze v případě 2 nemovitostí v bezprostřední blízkosti stavby, kdy hrozilo jejich nevratné poškození. Tato skutečnost vyplynula z odborného posouzení. S jejich majiteli byla sepsána již v minulosti Smlouva o právu k provedení stavby a situace s předstihem řešena tak, aby nebyl ohrožen termín dokončení projektu.

Ing. Vladimír Fikejs, vedoucí odboru obrany a kriz. řízení

PPO

Miloš Lesák
Dosud mi nebylo odpovězeno proč došlo k bourání staré navigace od lávky k mostu když její základy nikdo nezkoumal a byly velmi kvalitní , proč se takto zbytečně vyhazují milióny z našich daní ?

Re: PPO

Dobrý den,
v rámci projektové přípravy při zpracování dokumentace pro územní řízení nechal projektant stavby mimo jiného provést 3 sondy ke zjištění stavu rubové strany nábř. zdí. Jedna byla provedena i v SO 01.4 v místě nyní budovaného technického sjezdu ke korytu. V návaznosti na příslušné zjištění projektant jako odpovědná osoba shledal, že stav nábřežních zdí nevyhovuje dalšímu navýšení a rozhodl se pro jiné technické řešení.

Ing. Vladimír Fikejs, vedoucí odboru obrany a kriz. řízení

Kašna

Jan Bříza
Proč není opravenákašna už konečně osazena zrestaurovanou sochou kentaura a nymfy? Už dva roky není celková oprava dokončena. Když se opravoval kašna, zároveň se měla restaurovat socha!

Re: Kašna

Vážený pane Břízo,

socha byla dne 23.7.2019 instalována zpět. Oprava sousoší se zdržela vzhledem ke složitosti opravy vnitřního rozvodu, kvůli kterému bylo potřeba udělat do boku sochy montážní otvor. To si vyžádalo detailní restaurátorský průzkum a schválení památkáři. Oprava rozvodu v původní variantě se dlouho jevila jako nemožná. Socha byla již v loňském roce předána odborné restaurátorské firmě, ale ta ji po několika měsících vrátila s tím, že se jim nepodařilo rozvod opravit. Nakonec se nám po dlouhém hledání podařilo najít odborníka, který ho opravit dokázal. Socha byla současně povrchově restaurována a ošetřena.

S úctou a přáním hezkého dne

Oldřich Jedlička
starosta

žádost

jipel
č.usnesení rady 18/2019 se týká schválení rozsahu změn prací realizovaných v rámci zakázky,,realizace úspor energii MěÚ č.p.833 Žamberk.
Rád bych věděl jakých konkrétních prací se to týká a jaký vliv to bude mít na cenu díla.
Děkuji

Re: žádost

Dobrý den,

Vámi požadované informace město touto cestou zveřejňovat nebude. O tyto informace si můžete požádat dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Formulář žádosti je zveřejněn na webových stránkách města - http://www.zamberk.cz/index.php?ids=216&idkz=27.

S úctou a přáním hezkého dne

Oldřich Jedlička
starosta