Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Nový příspěvek
* Předmět:
* Obsah příspěvku:
* Autor:
E-mail autora:
Vyřídit neveřejněUpozornit e-mailem     

* Položky je nutné vyplnit. HTML tagy nejsou povoleny!
Přečtěte si pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
Pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
 1. Služba je určena ke vkládání dotazů, namětů, připomínek, atd...
 2. Na službu dohlíží odpovědná osoba, nadále označená jako "správce služby".
 3. Obsah jednotlivých příspěvků je omezen velikostí (počtem cca 400 znaků). Delší projevy systém automaticky odmítá.
 4. Služba je provozována v tzv. off-line režimu. Váš příspěvek není zveřejněn okamžitě, ale je nejprve správcem služby přidělen odpovědné osobě k vyřízení. Až následně bude, společně s příslušnou reakcí, zveřejněn.
 5. Pokud Váš příspěvek svým charakterem nebude vyžadovat odpověď, bude po posouzení odpovědnou osobou zveřejněn.
 6. V případě, že jste zvolili neveřejný režim, nebude příspěvek, ani příslušné reakce, žádným způsobem zveřejněn. Reakce obdržíte e-mailem na Vámi zadanou elektronickou adresu. V tomto případě je příslušná elektronická adresa vyžadována.

 7. Příspěvky, které jsou zcela mimo téma služby, nebo jí jiným způsobem zbytečně zahlcují, nebudou zveřejněny.
 8. Obsah jakýchkoliv textů vkládaných uživatelem
  1. Nesmí obsahovat sexuálně explicitní informace, případně informace, které by některé osoby mohly pohoršovat nebo urážet!
  2. Nesmí být propagací násílí, urážek kohokoliv a jinak odporovat morálním zvyklostem a zákonům republiky.
  3. Nesmí technicky poškozovat fungování serveru Zamberk.cz (spam, nesmyslné sekvence znaků apod.).
  4. Nesmí obsahovat HTML tagy.
 9. Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 7") budou správcem služby označeny jako závadné a jejich obsah nebude zveřejněn! Nadále však budou uloženy pro případné další jednání.
  Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 8") budou odstraněny.
 10. Správce služby si vyhrazuje právo dle svého uvážení příspěvek ze služby vyřadit (viz  "Pravidla, bod č. 7 a 8).
 11. Dotazy nejsou vyřizovány v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a proto se na ně nevztahuje patnáctidenní lhůta k vyřízení.

Celkový počet příspěvků: 357

Lípy z pozemku p.Leuchter a p.Bříza

Jak dopadlo jednání s pány Leuchterem a Břízou, aby se nemuselo kácet několik lip kvůli PPO? Podle mých informací nedopadlo, proč? Co město dál udělá?

Re: Lípy z pozemku p.Leuchter a p.Bříza

Dobrý den,
jednání s vlastníky pozemků za bývalým zimním stadionem dosud probíhají. Zatím se však nepodařilo se všemi vlastníky dosáhnout konsensu ve věci případné směny či prodeje dotčené části jejich pozemkových parcel.

S úctou a přáním hezkého dne

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta

Nepořádek

Dobrý den, na náměstí generála Knopa je nepořádek kolem lavičky již několik dní.
Pohozená páska, která byla umístěna při natírání lavičky a spousta papírků.
Chybí i koš na odpadky.

Re: Nepořádek

Jiří Dytrt, 22.08.2018
Dobrý den,
podnět jsme předali k vyřízení TS Žamberk s.r.o. .
S pozdravem Jiří Dytrt

Poškozené lavičky a nepořádek

Po městě jsou desítky poškozených laviček - zámecký park, kolem řeky, v Třešňovce atd. Počítá se s jejich opravou a kdy? Jak je zajišťován úklid mimo centrum? V parku, kolem řeky, na schodech od zámku na podměstí se válí kdeco. V parku by měli uklízet žáci střední školy, kteří převážně ten nepořádek produkují.

Re: Poškozené lavičky a nepořádek

Jiří Dytrt, 17.08.2018
Dobrý den,
opravu majetku města zajišťují TS Žamberk s.r.o. V letošním roce je opraveno přes 70 ks laviček v majetku města a zbývající budou opraveny do poloviny měsíce září. Úklid veřejných ploch tzn. vlastněných městem zajišťují rovněž TS Žamberk s.r.o. Zámecký park je soukromý majetek a město v této lokalitě úklid nezajišťuje.
S pozdravem Jiří Dytrt

Kontejnery na bio odpad

Dobrý den.CHtěl jsem se optat proč zmizely ze sídliště u Žirafy kontejnery na bio odpad.

Re: Kontejnery na bio odpad

Dobrý den,
kontejner na sběr bioodpadů o objemu 1.100 litrů byl umístěn pro obyvatele bytových domů na sídlišti „u žirafy“ v ulici Sokolovská již koncem roku 2017. Při vývozu naplněného kontejneru v červnu letošního roku došlo k poškození mechanizmu zavírání víka a také jednoho gumového kolečka. Svozová společnost, TS ŽAMBERK s.r.o., byla nucena objednat náhradní díly ke kontejneru, proto jej odvezly. Opravený kontejner byl na stanoviště opět vrácen koncem července 2018. Sama jsem se byla přesvědčit, zda hnědý kontejner na sběr bioodpadu je pro obyvatele sídliště zpět (naposledy 12.08.2018). Je umístěn vedle zděného boxu pro kontejner na směsný odpad a žlutý kontejner na plasty v ulici Sokolovská poblíž domu č.p. 1328-1330.

Ing. Alena Hovádková
Odbor ŽPZE

Sloupek starosty 27.7. Pokračování PPO

Žádám radnici o zveřejnění reálné vizualizace PPO, o zveřejnění drobných úprav projektu, o kterých se mluví ve sloupku starosty, o zveřejnění definitivního vegetačního doprovodu projektu, o zveřejnění časového harmonogramu prací Madosu, o zpracování projektu mobiliáře, který není součástí projektu PPO, vyčlenění prostředků na něj z rozpočtu města a stanovení termínu, dokdy bude realizován.

Re: Sloupek starosty 27.7. Pokračování PPO

Jiří Dytrt, 08.08.2018
Dobrý den,
reálná vizualizace není k dispozici a bude zadána s novým projektem na výsadbu zeleně. Drobné úpravy jsou zveřejněny ne webových stránkách města a rovněž popisovány na facebookových stránkách města. Časový harmonogram bude projednán a odsouhlasen investorem stavby dne 16.8.2018. Projekt mobiliáře je připravován a bude finalizován po dokončení stavby protipovodňové ochrany města Žamberk.
S pozdravem Jiří Dytrt

Kácení lip

Dobrý den, je pravda, že paní Červené po vystoupení na jednání zastupitelstva byla nařízena dovolená, aby nemohla zastavit kácení lip v rámci PPO, a že nyní může město (starosta, právní odbor) může povolit kácení lip i ve vegetačním období?

Re: Kácení lip

Jiří Dytrt, 23.07.2018
Dobrý den,
pracovní poměr je soukromoprávní vztah, ze kterého nebudeme informace poskytovat.

V případě kácení dřevin Vám sdělujeme následující:
Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, kterým je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad. Město, resp. starosta nebo právní odbor, tedy nemůže povolovat kácení dřevin. Dle organizačního řádu je povolování kácení dřevin v pravomoci Městského úřadu Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství. V případě protipovodňových opatření nebylo v žádném z vydaných rozhodnutí povoleno kácení dřevin ve vegetačním období.

S pozdravem
Jiří Dytrt


OP

Dobrý den, foto na občanský průkaz je možno pořídit u vás? Děkuji Langrová

Re: OP

Dobrý den,

odpovídám na Váš dotaz:
ano, fotografie na OP se pořizuje u nás na úřadě.

V případě dalších dotazů volejte:
465 670 223, 224, 227.

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy

Řidičské průkazy

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda na řidičské průkazy fotíte přímo na místě?

Re: Řidičské průkazy

Dobrý den,
od 1.7.2018 si agenda řidičských průkazů stáhne Vaší fotografii z agendy občanských průkazů nebo cestovních dokladů - pokud bude k dispozici, v opačném případě si Vás vyfotíme přímo na místě.

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy“

Dotazy

Dobrý den, vznesl jsem dva dotazy ohledně obsazení místa tajemníka a ohledně PPO, dosud jsem ani na jeden nedostal odpověď, proč? Jan Bříza

Re: Dotazy

Zdeněk Vanický, 16.07.2018
Dobrý den,
Vaše dotazy ohledně obsazení pozice tajemníka a vystoupení Ing. Červené rámci jednání ZM se nám, bohužel, vinou technické závady, zatoulaly v systému. Za to s Vám omlouvám. Dnes jsem jej předal k vyjádření panu starostovi.

Dotaz ve věci banerů k PPO ze dne 03.07.2018 jsem dnes předal k vyjádření vedoucímu odboru OBR, do jehož kompetence daná záležitost spadá.

S pozdravem

Zdeněk Vanický
Vedoucí oddělení informatiky

Cestovní doklad

Dobrý den,
chci se zeptat, chtěli bychom s přítelem po svatbě odjet do zahraničí na dovolenou, jak je to s cestovním dokladem popřípadě občankou? Děkuji

Re: Cestovní doklad

Dobrý den,

na Váš dotaz ohledně dokladů:
- Občan je povinen požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového OP po obdržení oddacího listu.
- Platnost cestovního dokladu skončí uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství.

V případě podání žádosti na MÚ v Žamberku sděluji úřední hodiny:
Po + St 8:00-11:00, 12:00-17:00, Čt 8:00-11:00, ostatní dny po telefonické domluvě.

Dále sděluji, že na webových stránkách města Žamberk můžete využít služby pro objednání v oddíle Portál občana - rezervační systém.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit přímo na správní oddělení:
tel. 465670223, 465670224, 465670227.

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy