Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Řidičský průkaz

Romana Tejklová
Dobrý den,
potřebuji si vyřídit nový řidičský průkaz. Musím s sebou mít fotografii? Nebo mě vyfotíte, stejně jako při vyřizování OP?

Re: Řidičský průkaz

Dobrý den,

k žádosti o vydání řidičského průkazu
je nutné přiložit 1 ks Vaší aktuální fotografie.

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy

Video záznam jednání zastupitelstva města

Vít Polák
Prosím o informaci, od kdy budou k dispozici rovněž záznamy jednání zastupitelstva města. Každý občan nemá možnost navštívit zasedání ZM osobně nebo jej on-line sledovat na internetu.
Děkuji za odpověď

Re: Video záznam jednání zastupitelstva města

Dobrý den.

Za stávajících podmínek záznamy z jednání zastupitelstva zpětně k dispozici nebudou.
Na přímý přenos ze zasedání zastupitelstva se neaplikují ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. V případě zveřejňování záznamu pak může docházet i opakovaně ke zpřístupnění osobních údajů subjektu údajů, kdy by mohlo dojít ze strany města k porušení zákona o ochraně osobních údajů. V současné době nejsme schopni osobní údaje třetích osob před zveřejněním odstranit, resp. anonymizovat a tedy videozáznamy zpřístupňovat.

JUDr. Jitka Kubová
Odbor právní

Plná mooc

Rölle D.
dobrý den, kde bych sehnal formulář ,,plnou moc,, k odhlášení(zrušení) vozidla.

Re: Plná mooc

Dobrý den,

k Vašemu dotazu uvádím:
- plná moc "zákonem - daný tiskopis neexistuje", pouze je uvedno co má obsahovat,
- na tomto základě je vytvořen pro evidenci vozidel formulář - plné moci, který lze využít
- plná moc - je potřebné aby byla vydána jen k jednomu úkonu
- v případě k zrušení vozidla tj.vyřazení z evidence není nutné úředně ověřený podpis

Přeji pěkný den

Ing. Vladimír Janoušek
vedoucí oddělení
Oddělení dopravních agend

Zasedání městského zastupitelstva

Vladislav Šmirous
Prosím o sdělení internetové adresy s video záznamem zasedání městského zastupitelstva ze dne 6.12.2016

Re: Zasedání městského zastupitelstva

Zdeněk Vanický, 07.12.2016
Dobrý den,
v současnosti nejsou videozáznamy z jednání zastupitelstva města Žamberka veřejnosti k dispozici. Můžete pouze sledovat on-line přenos v době jednání.

S pozdravem

Zdeněk Vanický
vedoucí oddělení informatiky

Žlutá přerušovaná čára

Zdeněk Moravec,předseda Společenství
Dobrý den,moc by nás zajímalo, kdo rozhodl, že se "vyřeší problém s parkováním" před domem 28.října 1324,1325,1326,1327 tím, že místo kde jsme parkovali, tedy půlkou vozidla na cestě a půlkou vozidla na chodníku, nechal někdo namalovat žlutou přerušovanou čáru! Jaký měl důvod, kdo o tom rozhodl?!

Re: Žlutá přerušovaná čára

Jiří Dyrtr, 02.11.2016
Dobrý den,
dopravní značení na místní komunikaci v uvedené lokalitě bylo změněno na základě podmětu Hasičského záchranného sboru ČR.
Jedná se o stanovení dopravního značení s vyznačením nástupní plochy pro požární techniku v Žamberku, ul. 28.října, před čp. 1324 – 1327. Toto dopravní značení projednala dopravní komise. Povinnost vyznačení nástupní plochy pro požární techniku u výškové budovy vyplývá z vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. „Mnozí vlastníci a provozovatelé nástupních ploch si neuvědomují, že nástupní plochy skutečně musí být označeny a toto označení je nadmíru důležité, protože jedině tak občan pozná, kde tato nástupní plocha je a že zde nesmí parkovat.“ Pokud nástupní plocha není označena a z tohoto důvodu plocha není volná pro požární techniku, jedná se o porušení povinnosti dané přímo zákonem o PO a lze v tomto případě právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu až 500 tisíc korun. Záchrana osob je při požárním zásahu tou nejdůležitější otázkou, proto je výše možné pokuty nastavena takto vysoko.

Článek HZS:

http://www.hzscr.cz/clanek/za-neoznacenou-nastupni-plochu-pro-pozarni-techniku-hrozi-pokuta-az-500-tisic-kc.aspx


S pozdravem Jiří Dytrt

Dotaz na OP

Vít Bednář
Dobrý den,

chtěl bych se informovat zda je už zhotovený a připravený k vyzvednutí můj nový občanský průkaz na jméno:

Vít Bednář
XXXXXX/XXXX

Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Vít Bednář (XXX XXX XXX)

Re: Dotaz na OP

Zdeněk Vanický, 02.11.2016
Dobrý den.

Znáte-li přesné datum podání žádosti o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu nebo řidičského průkazu, můžete si zde jednoduše ověřit, zda-li je Váš nový doklad připraven k převzetí. Na adrese http://www.zamberk.cz/hotove-doklady.

S pozdravem.

Zdeněk Vanický
administrátor

Povolební nepořádek

dr. Paarová
Dobrý den, nějak jsem tu nenašla odpověď na můj dotaz ohledně povolebního úklidu nejrůznějších reklamních politických upoutávek z veřejného prostranství. To je normální, že se tu ztrácejí příspěvky ?

Re: Povolební nepořádek

Zdeněk Vanický, 01.11.2016
Dobrý den.

Váš dotaz byl předán odpovědné osobě k vyjádření. V okamžiku kdy byla odpověď k dispozici byla zde uveřejněna. K žádnému ztracení Vašeho příspěvku nedošlo, tudíž nemám jak bych mohl na Vaši připomínku reagovat.
S pozdravem.

Zdeněk Vanický
administrátor

Povolební nepořádek

dr.Paarová
Dobrý den, zajímalo by mě, kdo a do jakého termínu po volbách je povinen uklidit různé volební propagační materiály z veřejného prostranství? např. v telefon.budce u Polikliniky je dokonce nápis, že volební plakát byl vylepen bez souhlasu majitele pozemku

Re: Povolební nepořádek

Dobrý den.

„Povolební nepořádek“ si musí uklidit ti, kteří různé volební materiály vylepili. Ten, kdo znečistí veřejné prostranství, může se dopustit přestupku proti veřejnému pořádku dle ust. § 47 od.st1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

J.Kubová

Rada Mesta Zamberk

Tomanova Gabriela
Dobry den.Zajimalo by mne,kdy bude o letnich prazdninach zasedat Rada mesta Zamberk?Dekuji Tomanova Gabriela

Re: Rada Mesta Zamberk

Vážená paní Tomanová,
Rada města bude zasedat dne 28.07.2016 a dne 25.08.2016.

Kamila Borovičková

Vrak na soukromém pozemku

Lenka Vondráčková
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda může mít soused na svém soukromém pozemku umístěny autovraky. Má jich tam celkem 11. Dle osobního rozhovoru s ním je má na náhradní díly. Některé z nich chce zlikvidovat, ale až bude mít čas. Děkuji za odpověď

Re: Vrak na soukromém pozemku

Ing. Ivan Prchal, 12.07.2016
Ptáte se, zda soused může mít na svém soukromém pozemku umístěno 11 autovraků. Uvádíte, že je má na náhradní díly a některé z nich chce zlikvidovat, až bude mít čas. Zároveň dotaz nazýváte „vrak na soukromém pozemku“.

Problematika vozidel, která již neslouží k původnímu účelu použití je poměrně komplikovaná, protože prolíná větším počtem právních předpisů a jejich terminologie i postoj k zacházením s nimi není jednotný a dobře provázaný.

Osoba, která umístí autovrak na místě, kde poškodí nebo ohrozí životní prostředí, porušuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech).

Otázkou však je, zda se v dotazovaném případu skutečně jedná o autovrak či autovraky. Když jde o vozidla, která nejsou odpadem (ačkoliv na první pohled tak mohou působit), potom si je vlastník podle zákona o odpadech na pozemku může umístit, když tím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny.

Podle toho, zda je, nebo není pozemek pozemní komunikací (např. soukromou parkovací plochou nebo přístupovou komunikací), se určuje příslušnost zákona, podle kterého se pochybné umístění vozidel řeší. V úvahu připadají zákon č. 185/2001 Sb. a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Do záležitosti vstupuje i zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Při určování, zda se jedná o autovrak (odpad) nebo vozidlo (movitý majetek), musí brát příslušný správní orgán v úvahu i občanský zákoník. Při posouzení varianty, že umístěním vozidla osoba poškodí nebo ohrozí životní prostředí, se vychází ze zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. A při zvažování, zda došlo k narušení estetického vzhledu obce, je správní orgán odkázán na použití relevantních judikátů, protože pojem není definován žádným právním předpisem. A když majitel odstavených vozidel vyřazených z provozu odstraní jejich podstatnou část, pak porušil zákon č. 56/2001 Sb., ust. § 12 odst. 3 písm. b) a věcná příslušnost k vyřízení spadá pod zákon č. 56/2001 Sb.
Z této legislativní situace je patrné, že na zdánlivě jednoduchou otázku, v níž jste pravděpodobně vycházela ze svého subjektivního pohledu na situaci, nelze odpověď stručně a zároveň přesně a správně.

Abychom mohli Váš dotaz prověřit na místě, potřebuje upřesnit místo, případně adresu.
S pozdravem

Ing. Ivan Prchal – tajemník MěÚ