Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Dotaz na vodoprávní úřad

Jiří Brejtr
Dobrý den,ke kolaudaci můstku v obci Bystřec potřebuji povodňový plán a chci tuto věc prokonzultovat s vodoprávním úřadem,který by měl být právě v Žamberku. Potřeboval bych kontakt na někoho z tohoto úřadu. Spadá to někam pod životní prostředí a já nevím kam.Předem děkuji.

Re: Dotaz na vodoprávní úřad

Ing. P. Schöps, 02.11.2010
Vážený pane,

v případě, že potřebujete prokonzultovat s vodoprávním úřadem v Žamberku některé záležitosti dotýkající se vodního zákona, je možné se obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství - Ing. P. Schöps (Tel.: 465 670 263).

Lukavská ulice

Exler Josef
Po různých majitelich bývalé KOVENTY, zůstaly po překopech vozovky 2 hlubší "rýhy"
které při přejezdu neprozpívají jak autum, tak občanům zde bydlícím, pro nadměrný hluk.Byla naděje, že se to odstraní při novém potahu, to se však nestalo.

Re: Lukavská ulice

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět ve věci opravy povrchu v ul. Lukavská. Vámi uvedené místo leží v úseku, který je v relativně dobrém stavu a s jeho celkovou opravou se prozatím nepočítá. Vámi zmíněná část bude navržena na realizaci místní opravy komunikace pro nadcházející rozpočtové období.

S pozdravem
Ing. Vladimír Fabián

Ulice Lukavská

Exler Josef
Vzhledem k tomu, že se Lukavská ulice stala součásti cyklostezky,zda se uvažuje o omezení rychlosti motorových vozidel.Po rekonstrukci povrchu se zvýšila rychlost projíždějicích vozidel.

Re: Ulice Lukavská

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět ohledně dopravních opatření na nové opravené ulici Lukavská. Od počátku je známo, že opravou povrchu komunikace dojde ke zkvalitnění jízdy nejen pro cyklisty navazující cyklostezky, ale i pro ostatní vozidla. V rámci přípravných dopravních opatření již došlo k omezení vjezdu vozidel nad výši povolené hmotnosti 3,5t a případná další dopravní opatření (omezení) jsou závislá na chování účastníků silničního provozu.

V této souvislosti bude Váš podnět zařazen na nejbližší jednání dopravní komise, které by mělo proběhnout do konce letošního roku.

S pozdravem
Ing. Vladimír Fabián

ÚHOS

Jaroslav Novotný
Mohl by být zveřejněný dopis od ÚHOS, který přišel v 07.2010 na město?

Re: ÚHOS

Jiří Dytrt, 13.10.2010
Dobrý den,

dopis od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vkládáme na web města.

S pozdravem

Jiří Dytrt

Doplnění: Dopis byl umístěn do sekce "Sloupek starosty". Z. Vanický

Doklad o spusobilosti se ozenit v cizine

jhkt
dobry den chci se zeptat chci se ozenit v zahranici a chteji po me potvrzeni zpusobilosti k svatbe j za jak dlouho a kolik toto osvedceni stoji dekuji

Re: Doklad o spusobilosti se ozenit v cizine

Dobrý den,

doklad se nazývá vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Vysvědčení vydá na žádost občana matriční úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu občana na území České republiky před odchodem do ciziny, a pokud takový pobyt nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1.

I. Vysvědčení obsahuje:
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) rodné číslo,
d) osobní stav,
e) údaj o místu trvalého pobytu,
f) státní občanství,
g) údaj o tom, že občan, popřípadě bezdomovec, který má povolen pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, je podle právních předpisů České republiky způsobilý k uzavření manželství, popřípadě ke vstupu do partnerství,
h) jméno, popřípadě jména a příjmení, datum a místo narození a místo trvalého pobytu druhého snoubence, popřípadě druhé osoby, která chce vstoupit do partnerství,
i) datum vydání, otisk úředního razítka, jméno, příjmení a podpis matrikáře.

II. K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá:
a) občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,
b) rodný list,
c) výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
e) úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
f) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
g) úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů.

III. Žadatel není povinen předkládat doklady uvedené v odstavci 2 písm. c) a d), prokáže-li skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem.

IV. Vysvědčení se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání. Při osobní návštěvě je doklad vystaven na počkání, při podání písemné žádosti může být vystaven do 30ti dnů, správní poplatek je 500 Kč.


Také je důležité v jakém státě budete manželství uzavírat. Některé státy vyžadují vyšší ověření dokladů (appostile/superlegalizace), bez nich je doklad neplatný. Toto ověření provádí krajský úřad a následně MZV ČR v Praze, při osobní návštěvě opět na počkání, písemně počítejte s 1-2 měsíci.

Pokud jste v zahraničí, můžete o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zažádat přes naše velvyslanectví.

S pozdravem

Petra Šulcová
matrika Žamberk
tel.: 465 670 222

Prodej bytů u polikliniky

zájemce o byt
Zajistí město před prodejem, jakožto vlastník a oprávněný toto provést, odhlášení osob, které v těchto domech dávno nebydlí, z trvalého pobytu domů, kde bude prodávat byty? Případná exekuce na ně by mohla způsobit nepříjemnosti budoucím spoluvlastníkům domů.

Re: Prodej bytů u polikliniky

Dobrý den,

město průběžně podává u osob, které jsou trvale hlášeny v domech, které jsou ve vlastnictví města a kterým zaniklo užívací právo k bytu, návrhy na zrušení trvalého pobytu. Toto provede i u domů, které jsou předmětem prodeje. Dle zjištění se jedná o celkem 12 osob.

Upozorňujeme na to, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu určenému k bydlení - přihlášení má pouze evidenční charakter.

JUDr. Jitka Kubová

SMS z MÚ

Bohouš
Prosím o sdělení, zda by bylo možno do SMS, které rozesíláte občanům zařadit informaci o plošném vypínání el.proudu z důvodu údržby, nebo jiných, předem plánovaných akcí. Děkuji

Re: SMS z MÚ

Dobrý den,

zasílání hromadných SMS o plošném vypínání EE je možné. V systému máme přes 120 adresátů (75 občanů, zastupitele, hasiče, povod. komise,..). Cena za 1 SMS je 1,20 Kč. Muselo by tedy docházet k převodu finanční částky za odeslanou SMS. To předpokládá vytvořit určitou smlouvu či dohodu.

S pozdravem.

Ing. Vladimír Fikejs

Dotaz

standeko
Pane starosto rád bych Vás touto cestou požádal o zveřejnění skutečného stavu provádění výstavby ZS v ŽL. Jedná se mi zveřejnění termínových etap výstavby, jejich cenovou kalkulaci.
Děkuji

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 17.09.2010
Dobrý den,
popis výstavby a etapizace víceúčelové sportovní haly v Žamberku byl zveřejněn v Žamberských listech.

S pozdravem Jiří Dytrt

Pěší zona

H. Bušová
Dobrý den,
mohla bych někde nahlédnout na plány pěší zony? Jen chci vědět, jak to asi bude vypadat, jestli bude ulice Kostelní průjezdná a dá-li s v ní pak parkovat atd.

Re: Pěší zona

Ing. Jiří Šmok, 20.08.2010
Dobrý den,

ulice Kostelní zůstane dále průjezdná, parkování v ulici je možné za předpokladu dodržení dopravních předpisů.

S pozdravem

Ing. Jiří Šmok
---------------------------------------------
Pozn.: situační nákres byl žadatelce zaslán e-mailem.

Plesy

Alča
Dobrý den, prosím napiště mi, kdy budou v Žamberku plesy v roce 2011, děkuji

Re: Plesy

Zdeněk Vanický, 20.08.2010
Dobrý den,

dle vyjádření pracovnice informačního střediska (tel.: 465 612 946), budou termíny plesů k dispozici až v listopadu.

S pozdravem.

Zdeněk Vanický