Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Přesazení šeříku na nám. Gen Knopa

Ondřej Jireš
Dle PD má být pokácen starý šeřík stromového tvaru na nám. G.K. naproti lékárně. Domnívám se, že by stálo za pokus tento strom přesadit. Zrovna šeříky to zvládají dobře, když to provede profesionál.

Re: Přesazení šeříku na nám. Gen Knopa

Dobrý den.
Děkujeme za upozornění. Přesazení šeříku budeme konzultovat se ŽPZE a odborným dodavatelem a případně provedeme začátkem roku před zahájením stavby.

Ing. Lenka Fránková
Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Nová lávka u sokolovny

Ondřej Jireš
Pokud je opravdu nezbytné lávku u sokolovny zbourat, domnívám se, že je vhodné pro novou lávku vypsat otevřenou architektonickou soutěž. Současná lávka má specifickou podobu a je dominantou této lokality, která bude silně narušena už stavbou PPO. Proto není vhodné nahradit lávku nějakou obyčejnou utilitární konstrukcí a tím lokalitu definitivně znehodnotit.

Re: Nová lávka u sokolovny

Dobrý den.
Možnost vypsání architektonické soutěže jsme zvažovali u více projektů, lávka byla jedním z nich.
Vzhledem k tomu, jak je taková soutěž časově a finančně náročná, se její organizace vyplatí pouze pro strategické projekty řádově vyšší hodnoty (např. na návrh řešení budoucí rekonstrukce náměstí, studii rekonstrukce divadla a prostoru okolo něj, využití plochy po plánované stavbě Lidlu apod.). Soutěž je záležitost na měsíce a na odměny účastníků soutěže „padnou“ statisíce korun; u lávky by šlo téměř o cenu kompletní projektové dokumentace.
Lávku je vzhledem k jejímu havarijnímu stavu potřeba řešit rychle, aby mohla být v horizontu 1-2 let realizována. Na její podobě budou spolupracovat odborní projektanti i městský architekt a jistě není jejich záměrem „znehodnotit lokalitu“. Osoby, které by se chtěly k projektu vyjádřit vítáme a rádi jim umožníme názor přednést.
Vypracovaná studie navrhuje tři možné varianty podoby, nad finální podobou je možné diskutovat. Projektovou dokumentaci chceme připravit přes zimu, aby bylo možné na jaře začít s povolováním a následně soutěžit zhotovitele pro realizaci koncem roku 2019 nebo začátkem 2020.

Ing. Lenka Fránková
Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Modernizace Pod Černým lesem?

sportovec
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat.Je v plánu nějaká modernizace sport.areálu Pod Černým lesem?Oprava stařičké tribuny na fotbalovém stadionu,zastřešení zimního stadionu ...Všude se na stadionech modernizuje nebo modernizovalo(Letohrad,V.Mýto,Kostelec n.Orl.)a tady mi příjde jako by v tomto směru"chcípl pes".

Re: Modernizace Pod Černým lesem?

Dobrý den,
na novostavbu zimního stadionu je zpracovaná realizační projektová dokumentace. V současnosti vyřizujeme změnu územního a stavebního povolení a jsme připraveni ke zpracování a podání žádosti o dotaci, která by měla být vyhlášena v polovině října. Na listopad/prosinec plánujeme veřejné představení projektu, pozvánka bude v Žamberských listech, na webu města a městském Facebooku.

Projekt rekonstrukce tenisové haly zpracovává projekční kancelář, je proveden mykologický průzkum a na dokumentaci se intenzivně pracuje; TOSK se na jejím zpracování finančně podílí.

Co se týče koupaliště, máme vyhlášenou výzvu na rekonstrukci povrchu dětského bazénku vyložením nerezem (viz úřední deska), ta bude realizována ještě před zahájením sezóny 2019. Dále zpracováváme zadání pro výběr projektanta/zhotovitele nerezového řešení celého koupaliště. O této akci jsme informovali v ŽL 11/2018 a pokud nalezne podporu, mohla by být realizována v roce 2020.

Na fotbalovou tribunu je vypracovaná variantní studie, o které jsme informovali v ŽL 16/2018. Studie je uveřejněna na webu města (hlavní stránka, „Zprávy od nás“) a i ona bude veřejně představena občanům, poté bude zadán projekt.

S pozdravem Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REÚP MěÚ Žamberk

Kácení lip kvůli PPO

Jan Bříza
Dobrý den, ke kterému datu (prosím konkrétní den), začne kácení lip po skončení vegetačního období kvůli PPO? Kolik celkem lip bude ještě pokáceno?

Re: Kácení lip kvůli PPO

Dobrý den,
konkrétní den není určen. Kácení začne dle schváleného harmonogramu (viz web města) v době vegetačního klidu. Pokud dojde k dohodě s 1 vlastníkem 3 pozemků (výše sokolovny) bude pokáceno 36 stromů.

S pozdravem

Ing. Vladimír Fikejs
vedoucí odboru obrany a krizového řízení MěÚ Žamberk

Kácení dalších 5 lip kvůli PPO

Jan Bříza
Poslední RM schválila “oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les "2ks lípa srdčitá a 3 ks lípa velkolistá na pozemku parc. č. 3718/5 v k.ú. Žamberk" o kterých 5 stromů konktétn jde a proč se dodatečně kácí?

Re: Kácení dalších 5 lip kvůli PPO

Dobrý den.
Zmíněné usnesení RM se týká správního řízení zahájeného na žádost o kácení 5 lip lemujících pravý břeh řeky Divoké Orlice před lávkou v lokalitě Pod Skalami. Zatím nepravomocné rozhodnutí o nekácení bylo vydáno dne 12.09.2018. Nyní běží odvolací lhůta.

Ing. Jaroslava Červená
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Projekty

M.Durchánek
Dobrý den,
chci se zeptat zda a kde je možné nahlédnout do, jak probíhajících tak připravených projektů v rámci města. Na stránkách města se mi to nepodařilo najít.
Děkuji. M.Durchánek

Re: Projekty

Dobrý den,
projektové dokumentace nejsou běžně zveřejňovány. Důvodů je více - velikost souborů, složitost a pro běžného občana nepřehlednost dokumentací, ochrana některých údajů, autorská práva apod.
U probíhajících výběrových řízení na zhotovitele staveb jsou dokumentace po dobu probíhajícího řízení přístupné na úřední desce (aktuálně "Rekonstrukce dětského bazénu na koupališti v Žamberku" a "Rekonstrukce chodníku u Městského muzea Žamberk - nové bezbariérové napojení") a profilu zadavatele https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e6554c83-2f01-4651-9c0d-818701ad16cb.

Plánované projekty ke zpracování v daném roce jsou uvedeny v rozpočtu města. Pokud kohokoliv nějaký konkrétní projekt zajímá, nemáme problém mu jej představit - občané nás s těmito dotazy oslovují celkem často.
Rozpracované dokumentace projednáváme s dotčenými účastníky přímo prostřednictvím projektanta, u větších projektů probíhají i veřejná projednávání (např. projekt komunikace U Dlouhoňovic). Relevantní připomínky a návrhy jsou do projektů zapracovány. Spolupráci na vznikajících projektech vítáme, předchází totiž kolizím při samotné realizaci, zdržení prací a zvýšeným nákladům.

Pokud Vás nějaký konkrétní projekt zajímá, prosíme o sjednání schůzky a specifikaci projektu – rezervujeme si pro Vás potřebný čas a daný projekt připravíme.

Ing. Lenka Fránková
Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

úklid města

Mojmír
Mám trochu obavy ,že po odchodu pana Ševčíka,který tak krásně naše malebné městečko poctivě uklízel,bude všude po městě bordel a nepořádek,zvlášť teď po pouti nebo po Jam Rocku.Nepřemýšlí město nad tím(zda je to vůbec legislativně možné), úklid města zadat povinně např.dlouhodobě nezaměstnaným nebo těm,kdož mají vykonávat veř.prospěš.práce?

Re: úklid města

Jiří Dytrt, 27.09.2018
Dobrý den,
po odchodu pana Ševčíka jsme zaznamenali zvýšený počet požadavků a upozornění občanů na nepořádek po městě. Technické služby s.r.o. Žamberk jsou pověřené na základě smlouvy o zabezpečení služeb mimo jiné i úklidem a dle sdělení jednatele je úklid zajišťován novým pracovníkem a posílen o brigádníky. Po změně legislativy budou TS Žamberk s.r.o. Žamberk využívat možnosti zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných či osob vykonávajících veřejně prospěšné práce.
S pozdravem Jiří Dytrt

Globální oteplování a sucho

Jan Bříza
Co plánuje město proti přehřívání prostoru v době globálního oteplování a sucha? Jak zadrží vodu ve městě, když paradoxně kvůli PPO stovku vzrostlých lip kácí? Jak ochladíte město a především vybetonovanou pěší zónu, kde není žádný vélký strom a žádná voda?

Re: Globální oteplování a sucho

Jiří Dytrt, 17.08.2018
Dobrý den,
Město Žamberk má v platném Strategickém plánu v sekci životní prostředí definovanou důležitou městskou zeleň a významné krajinné prvky, které dotváří město jako celek. Opatření proti přehřívání prostoru v době globálního oteplování a sucha město nepřijímalo. Město Žamberk nemá stanoven systém zadržování vody, ani ochlazování. Pěší zóna byla realizována v roce 2010 dle schváleného projektu a je doplněna prvky zeleně. S končícím termínem doby udržitelnosti je projednáváno doplnění dalších prvků, které by zpříjemnili využívání tohoto prostoru.
S pozdravem Jiří Dytrt

Pokácená lípa v Lipové ulici

Jan Bříza
Proč nebyla vysazena náhradní lípa srdčitá za pokácený strom (pravděpodobně kvůli špatnému stavu) v LIpové ulici, na pravém břehu proti výpustě ze zámeckého rybníka, asi 20m od betonové lávky. Zůstal jen nevzhledný pařez.

Re: Pokácená lípa v Lipové ulici

Hezký den.

Zmíněný strom byl pokácen zřejmě před více než čtyřmi roky. Pařez, který se na pravém břehu Divoké Orlice poblíž betonové lávky nyní nachází, je na pozemku Povodí Labe státní podnik. Na dotaz pracovníků provozního střediska Žamberk, Povodí Labe s. p., a dle terénního šetření mi bylo sděleno, že původní strom již poškozoval kamennou dlažbu břehového porostu koryta řeky a za tuto lípu byla vysazena jiná lípa cca 15 m směrem proti toku mezi vzrostlé stromy. Výsadba stromu na místě, kde je nyní pařez není možná a ani vhodná, a to z důvodu malého prostoru a také navazující asfaltové komunikace a soukromého pozemku.
Náhradní výsadby za pokácené dřeviny se provádí zpravidla do jednoho roku od vlastního kácení, nemusí být umístěny na stejnou lokalitu nebo pozemek. Bohužel někdy jsou nové mladé stromy po výsadbě zničeny nebo poškozeny vlivem vandalismu či nepochopení vlastníků sousedních pozemků.

Ing. Alena Hovádková
odbor ŽPZE

Lípy z pozemku p.Leuchter a p.Bříza

Jan Bříza
Jak dopadlo jednání s pány Leuchterem a Břízou, aby se nemuselo kácet několik lip kvůli PPO? Podle mých informací nedopadlo, proč? Co město dál udělá?

Re: Lípy z pozemku p.Leuchter a p.Bříza

Dobrý den,
jednání s vlastníky pozemků za bývalým zimním stadionem dosud probíhají. Zatím se však nepodařilo se všemi vlastníky dosáhnout konsensu ve věci případné směny či prodeje dotčené části jejich pozemkových parcel.

S úctou a přáním hezkého dne

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta