Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Organizační řád MěÚ

Organizační řád Městského úřadu v Žamberku je vnitřním předpisem Města Žamberka, který určuje organizační strukturu městského úřadu, upravuje zásady činnosti a řízení městského úřadu, dělbu práce mezi jeho složkami, jejich vzájemné vztahy a vztahy k příspěvkovým organizacím, organizačním složkám a dalším organizacím, které zakládá nebo zřizuje město Žamberk. Stanoví správní obvody v rozsahu pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonávané Městským úřadem Žamberk při výkonu přenesené působnosti.

Organizační řád vydává a schvaluje rada města Žamberka ve smyslu § 102 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Název dokumentu VložilDne
ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ŽAMBERKUDokument: Organizační řád | soubor: 40414.doc | velikost: 0.96 MB Dokument: Organizační řád | soubor: 40415.pdf | velikost: 0.76 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
Příloha č. 1 - Organizační schéma města ŽamberkaDokument: Příloha č. 1 | soubor: 40416.doc | velikost: 0.15 MB Dokument: Příloha č. 1 | soubor: 40417.pdf | velikost: 0.41 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
Příloha č. 2 - Organizační struktura MěÚ ŽamberkDokument: Příloha č. 2 | soubor: 40418.doc | velikost: 0.12 MB Dokument: Příloha č. 2 | soubor: 40419.pdf | velikost: 0.44 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
Příloha č. 3a - popis činnosti odboru - kancelář starostyDokument: Příloha č. 3a | soubor: 40420.doc | velikost: 0.17 MB Dokument: Příloha č. 3a | soubor: 40421.pdf | velikost: 0.12 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
Příloha č. 3b - popis činnosti odboru - kancelář tajemníkaDokument: Příloha č. 3b | soubor: 40422.doc | velikost: 0.18 MB Dokument: Příloha č. 3b | soubor: 40423.pdf | velikost: 0.14 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
Příloha č. 3c - popis činnosti odboru právníhoDokument: Příloha č. 3c | soubor: 40424.doc | velikost: 0.18 MB Dokument: Příloha č. 3c | soubor: 40425.pdf | velikost: 0.14 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
Příloha č. 3d - popis činnosti odboru obrany a krizového řízeníDokument: Příloha č. 3d | soubor: 40426.doc | velikost: 0.17 MB Dokument: Příloha č. 3d | soubor: 40427.pdf | velikost: 0.13 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
Příloha č. 3e - popis činnosti odboru správního a dopravyDokument: Příloha č. 3e | soubor: 40428.doc | velikost: 0.18 MB Dokument: Příloha č. 3e | soubor: 40429.pdf | velikost: 0.14 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
Příloha č. 3f - popis činnosti odboru finančníhoDokument: Příloha č. 3f | soubor: 40430.doc | velikost: 0.19 MB Dokument: Příloha č. 3f | soubor: 40431.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
Příloha č. 3g - popis činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictvíDokument: Příloha č. 3g | soubor: 40432.doc | velikost: 0.18 MB Dokument: Příloha č. 3g | soubor: 40433.pdf | velikost: 0.18 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
Příloha č. 3i - popis činnosti odboru životního prostředí a zemědělstvíDokument: Příloha č. 3i | soubor: 40436.doc | velikost: 0.2 MB Dokument: Příloha č. 3i | soubor: 40437.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
Příloha č. 3h - popis činnosti odboru regionálního rozvoje a územního plánováníDokument: Příloha č. 3h | soubor: 40434.doc | velikost: 0.18 MB Dokument: Příloha č. 3h | soubor: 40435.pdf | velikost: 0.14 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
Příloha č. 3j - popis činnosti odboru - informační střediskoDokument: Příloha č. 3j | soubor: 40438.doc | velikost: 0.17 MB Dokument: Příloha č. 3j | soubor: 40439.pdf | velikost: 0.12 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
Příloha č. 4 - Správní obvodyDokument: Příloha č. 4 | soubor: 40440.doc | velikost: 0.09 MB Dokument: Příloha č. 4 | soubor: 40441.pdf | velikost: 0.42 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020
Příloha č. 5 - rozdělení konkrétních úkolů mezi starostu, místostarostu a tajemníka MěÚDokument: Příloha č. 5 | soubor: 40442.doc | velikost: 0.07 MB Dokument: Příloha č. 5 | soubor: 40443.pdf | velikost: 0.4 MB Kubová Jitka, JUDr.21.04.2020