Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Organizační řád MěÚ

Organizační řád Městského úřadu v Žamberku je vnitřním předpisem Města Žamberka, který určuje organizační strukturu městského úřadu, upravuje zásady činnosti a řízení městského úřadu, dělbu práce mezi jeho složkami, jejich vzájemné vztahy a vztahy k příspěvkovým organizacím, organizačním složkám a dalším organizacím, které zakládá nebo zřizuje město Žamberk. Stanoví správní obvody v rozsahu pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonávané Městským úřadem Žamberk při výkonu přenesené působnosti.

Organizační řád vydává a schvaluje rada města Žamberka ve smyslu § 102 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Název dokumentu VložilDne
ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ŽAMBERKUDokument: Organizační řád | soubor: 32728.doc | velikost: 0.93 MB Dokument: Organizační řád | soubor: 32729.pdf | velikost: 0.72 MB Kubová Jitka, JUDr.01.03.2017
Příloha č. 1 - Organizační schéma města ŽamberkaDokument: Příloha č. 1 | soubor: 32730.doc | velikost: 0.15 MB Dokument: Příloha č. 1 | soubor: 32731.pdf | velikost: 0.41 MB Kubová Jitka, JUDr.01.03.2017
Příloha č. 2 - Organizační struktura MěÚ ŽamberkDokument: Příloha č. 2 | soubor: 32732.doc | velikost: 0.11 MB Dokument: Příloha č. 2 | soubor: 32733.pdf | velikost: 0.41 MB Kubová Jitka, JUDr.01.03.2017
Příloha č. 3a - popis činnosti odboru - kancelář starostyDokument: Příloha č. 3a | soubor: 32734.doc | velikost: 0.16 MB Dokument: Příloha č. 3a | soubor: 32735.pdf | velikost: 0.12 MB Kubová Jitka, JUDr.01.03.2017
Příloha č. 3b - popis činnosti odboru - kancelář tajemníkaDokument: Příloha č. 3b | soubor: 32736.doc | velikost: 0.16 MB Dokument: Příloha č. 3b | soubor: 32737.pdf | velikost: 0.14 MB Kubová Jitka, JUDr.01.03.2017
Příloha č. 3c - popis činnosti odboru právníhoDokument: Příloha č. 3c | soubor: 32738.doc | velikost: 0.17 MB Dokument: Příloha č. 3c | soubor: 32739.pdf | velikost: 0.17 MB Kubová Jitka, JUDr.01.03.2017
Příloha č. 3d - popis činnosti odboru obrany a krizového řízeníDokument: Příloha č. 3d | soubor: 32740.doc | velikost: 0.16 MB Dokument: Příloha č. 3d | soubor: 32741.pdf | velikost: 0.13 MB Kubová Jitka, JUDr.01.03.2017
Příloha č. 3e - popis činnosti odboru správního a dopravyDokument: Příloha č. 3e | soubor: 32742.doc | velikost: 0.17 MB Dokument: Příloha č. 3e | soubor: 32743.pdf | velikost: 0.13 MB Kubová Jitka, JUDr.01.03.2017
Příloha č. 3f - popis činnosti odboru finančníhoDokument: Příloha č. 3f | soubor: 32744.doc | velikost: 0.17 MB Dokument: Příloha č. 3f | soubor: 32745.pdf | velikost: 0.18 MB Kubová Jitka, JUDr.01.03.2017
Příloha č. 3g - popis činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictvíDokument: Příloha č. 3g | soubor: 32746.doc | velikost: 0.16 MB Dokument: Příloha č. 3g | soubor: 32747.pdf | velikost: 0.18 MB Kubová Jitka, JUDr.01.03.2017
Příloha č. 3i - popis činnosti odboru životního prostředí a zemědělstvíDokument: Příloha č. 3i | soubor: 32750.doc | velikost: 0.19 MB Dokument: Příloha č. 3i | soubor: 32751.pdf | velikost: 0.18 MB Kubová Jitka, JUDr.01.03.2017
Příloha č. 3h - popis činnosti odboru regionálního rozvoje a územního plánováníDokument: Příloha č. 3h | soubor: 32748.doc | velikost: 0.16 MB Dokument: Příloha č. 3h | soubor: 32749.pdf | velikost: 0.14 MB Kubová Jitka, JUDr.01.03.2017
Příloha č. 3j - popis činnosti odboru - informační střediskoDokument: Příloha č. 3j | soubor: 32752.doc | velikost: 0.15 MB Dokument: Příloha č. 3j | soubor: 32753.pdf | velikost: 0.12 MB Kubová Jitka, JUDr.01.03.2017
Příloha č. 4 - Správní obvodyDokument: Příloha č. 4 | soubor: 32726.doc | velikost: 0.08 MB Dokument: Příloha č. 4 | soubor: 32727.pdf | velikost: 0.39 MB Kubová Jitka, JUDr.01.03.2017
Příloha č. 5 - rozdělení konkrétních úkolů mezi starostu, místostarostu a tajemníka MěÚDokument: Příloha č. 5 | soubor: 32724.doc | velikost: 0.07 MB Dokument: Příloha č. 5 | soubor: 32725.pdf | velikost: 0.23 MB Kubová Jitka, JUDr.01.03.2017