Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Nové kontejnery na třídění papíru

V polovině června letošního roku byla v Žamberku rozmístěno dalších 50 ks modrých nádob na třídění papíru. Původní nádoby na papír se spodním výsypem byly na několika posledních stanovištích nahrazeny kontejnery s horním výsypem.
Jedná se o stejný typ nádob na kolečkách, který se u nás využívá druhým rokem na plasty. Nyní je obměna nádob na papír z tzv. zvonů dokončena.

Hlavním cílem výměny nádob na papír i plasty je snížení donáškové vzdálenosti pro uživatele zejména z bytových domů, zlepšení efektivity tříděného sběru, omezení nepořádku na stanovištích a také zajištění dobré dostupnosti pro svozovou techniku. Nové nádoby mají velké vhozové otvory, které pojmou i objemnější předměty, budou obsluhovány každý týden vozem s lineárním presem, který umožní lisování odpadu a vyprázdní obsah více nádob.

Po vhození obalových odpadů (papíru i plastů) je třeba dovřít víko kontejnerů. Zejména při deštivém počasí se může vytříděná surovina znehodnotit.

Třídění odpadů je povinností každého z nás a je třeba pro něj zajistit co nejvíce optimální podmínky. Do budoucna bude ještě potřeba mnohá stanoviště kontejnerů upravit, vybavit je zpevněnou plochou, sníženými obrubníky nebo nájezdy, aby se usnadnila manipulace s nádobami, popř. předešlo jejich poškození.

Nové kontejnery byly pořízeny z finančních prostředků Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. Děkujeme všem, kteří odpady správné třídí.

www.jaktridit.cz, www.samosebou.cz

MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD!
Hovádková Alena, Ing. | dne 24.06.2021
Nové kontejnery na papír - stanoviště BILLANové kontejnery na papír - stanoviště Havlíčkovo nábřežíNové kontejnery na papír - stanoviště Polsko-Dymlovská