Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Třídění bioodpadu na městském hřbitově

Pro oddělené separování bioodpadů byl pro městský hřbitov v Žamberku pořízen hnědý kontejner. Prozatím bude umístěn na parkovišti před vchodem do dolní části hřbitova a označen nápisem BIOODPAD. Je určen VÝHRADNĚ na zvadlé rostliny, listí, trávu, plevel, zeminu a podobné organické odpady.
Aby mohly být bioodpady využity a zpracovány na kompostárně, není možné do kontejneru vhazovat biologicky nerozložitelné odpady.

Žádáme občany a návštěvníky hřbitova, pokud chtějí odložit rostlinný materiál z hrobových míst do kontejneru na bioodpady, aby do něj NEVHAZOVALI „UMĚLÉ KVĚTINY“, plastové květináče, dekorace nebo stuhy, sklo, vázací drátky, umělé věnečky ani ostatní odpady. Zbytečně by tak došlo k znehodnocení úsilí jiných osob, které si s roztříděním bioodpadu dali práci.

Třídění odpadů je povinností každého z nás a materiál, který dokážeme zpracovat, by neměl skončit na skládce odpadů. Odkloněním bioodpadů ze směsného odpadu lze ušetřit náklady na svoz a likvidaci a zároveň využít cenné látky, které biologicky rozložitelný odpad obsahuje. Děkujeme všem, kteří odpady správně třídí.
Hovádková Alena, Ing. | dne 24.06.2021
Kontejner na bioodpady - městský hřbitovKontejner na bioodpady - městský hřbitov