Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Soutěž ve sběru druhotných surovin pro žamberské školy - 15. ročník

Město Žamberk vyhlašuje pro školní rok 2021/2022 patnáctý ročník soutěže ve sběru druhotných surovin pro všechny školy a školky, které mají sídlo v Žamberku.
Podrobná pravidla soutěže i přihláška jsou přílohou tohoto článku, případně lze o ně požádat na odboru životního prostředí a zemědělství (ŽPZE) Městského úřadu Žamberk.

Cílem soutěže je vychovat děti k třídění odpadu, zavést trvalý systém separování ve školách, zajistit aktivní účast většího počtu obyvatel i domácností na třídění, a také zvýšit množství separovaného odpadu ve městě a snížit množství využitelných složek odpadu ukládaných bez využití na skládku. Děti ze škol mohou sbírat PAPÍR, NÁPOJOVÉ KARTONY, DOSLOUŽILÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE A NÁPOJOVÉ PLECHOVKY.

Pravidla soutěže jsou upravena tak, aby byla co nejvíce spravedlivá pro všechna školská zařízení, a to podle průměru odevzdaných druhotných surovin na jednoho žáka školy. Neměly by tak být znevýhodněny školy, které mají nižší počet žáků.

V průběhu soutěže bude vedena evidence množství nasbíraných druhotných surovin (papíru, nápojových kartonů, drobných elektrospotřebičů a nápojových plechovek). Vytříděné množství se bude opět během soutěže připočítávat škole k jejím předešlým dosaženým výsledkům. Tato evidence se bude aktualizovat a koncem školního roku bude zveřejněna na webových stránkách města www.zamberk.cz. Průběžné výsledky budou také publikovány v Žamberských listech. Starý papír ze školních sběrů (odděleně sbírané noviny, časopisy a zvlášť lepenka, kartony) a drobné kovové obaly (nápojové plechovky či víčka od jogurtů) převezme, případně vykoupí za smluvní ceny společnost Suroviny Plundra s.r.o., v provozovně v Nádražní ulici č.p. 1560. Dosloužilá elektrozařízení převezmou pracovníci TS ŽAMBERK s.r.o. do sběrného dvora v Zemědělské ulici (NEZAPOMEŇTE si je nechat zvážit!). Děti se svými rodiči mohou předat papír, hliníkové plechovky a staré elektro nejen ve škole, ale také přímo v těchto provozovnách dle otvírací doby kterýkoli den včetně soboty. Pokud nahlásí, že odevzdané druhotné suroviny jsou do "soutěže škol", bude jim vydán doklad o předaném množství a případná finanční odměna za papír či hliník.

Pevně doufáme, že bude soutěž probíhat celý školní rok 2021/2022, a nebude předčasně ukončena z důvodu mimořádných zdravotních opatření nebo nestabilní situace na trhu s druhotnými surovinami. Předpokládáme, že do 17. června 2022 budou vyhlášeny a zveřejněny celkové výsledky soutěže a školy obdrží případnou pozvánku na slavnostní vyhodnocení. V celkem čtyřech kategoriích budou pro děti ze žamberských škol připraveny ceny.
Langrová Hana, Ing. | dne 01.09.2021
Ke stažení:

Dokument: Pravidla_Soutěž pro školy_15. ročník | soubor: 49337.pdf | velikost: 0.25 MB   - Pravidla_Soutěž pro školy_15. ročník
Dokument: Přihláška_Soutěž pro školy_15.ročník | soubor: 49338.doc | velikost: 0.03 MB   - Přihláška_Soutěž pro školy_15.ročník