Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Certifikáty Bezpečnosti (ISMS) a Kvality (QMS)

Město Žamberk, obec s rozšířenou působností, vyřizuje, zpracovává a ukládá značné množství informací obsahujících chráněné údaje (převážně o klientech - občanech a dalších subjektech), které je nutné podle současné legislativy zabezpečovat, včetně jejich nosičů, proti zneužití nepovolanými osobami. Proto městský úřad přistoupil v roce 2007 k akceptaci standardů ISO 27001 a ČSN 17799 v oblasti bezpečnosti informací a informačních technologií - ISMS (systém řízení bezpečnosti informací) s důrazem na adekvátní činnost Městského úřadu Žamberk v souladu s těmito standardy.

Po splnění rozsáhlých úkolů a opatření v oblasti personální, bezpečnostní, technické a materiální byla celková organizace činnosti v oblasti ISMS auditována odbornou akreditovanou společností CQS z.s. Výsledkem snažení úřadu byl zisk certifikátu, který vždy po 3 letech obhajujeme podle ČSN ISO/IEC 27001:2014 pro systém managementu bezpečnosti informací Městského úřadu Žamberk. MěÚ byl recertifikován v roce 2019.

V roce 2008 přidal městský úřad k certifikátu ISMS i certifikát dle standardů 9001, který se zabývá systémem řízení kvality práce (QMS) u Městského úřadu Žamberk v procesech výkonu státní správy v přenesené působnosti a samosprávy v samostatné působnosti obce s rozšířenou působností. MěÚ byl naposledy recertifikován v roce 2019 již podle ČSN EN ISO 9001 : 2016.

IQ NET Management system - značka Bezpečnost informací - značka Řízení jakosti - značka
Název dokumentu VložilDne
Certifikáty Bezpečnosti (ISMS) a Kvality (QMS)Dokument: Certifikáty ISMS a QMS | soubor: 45309.pdf | velikost: 0.11 MB Vanický Zdeněk19.08.2020
Politika bezpečnosti informacíDokument: Politika bezpečnosti informací | soubor: 45310.pdf | velikost: 0.21 MB Vanický Zdeněk19.08.2020
Politika kvalityDokument: Politika kvality | soubor: 45311.pdf | velikost: 0.13 MB Vanický Zdeněk19.08.2020