Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Certifikáty Bezpečnosti (ISMS) a Kvality (QMS)

Město Žamberk, obec s rozšířenou působností, vyřizuje, zpracovává a ukládá značné množství informací obsahujících chráněné údaje (převážně o klientech - občanech a dalších subjektech), které je nutné podle současné legislativy zabezpečovat, včetně jejich nosičů, proti zneužití nepovolanými osobami. Proto městský úřad přistoupil v roce 2007 k akceptaci standardů ISO 27001 a ČSN 17799 v oblasti bezpečnosti informací a informačních technologií - ISMS (systém řízení bezpečnosti informací) s důrazem na adekvátní činnost Městského úřadu Žamberk v souladu s těmito standardy.

Po splnění rozsáhlých úkolů a opatření v oblasti personální, bezpečnostní, technické a materiální byla celková organizace činnosti v oblasti ISMS auditována odbornou akreditovanou společností. Výsledkem snažení je zisk certifikátu podle ČSN ISO/IEC 27001:2006 pro systém managementu bezpečnosti informací Městského úřadu Žamberk. MěÚ byl recertifikován v roce 2010.

V roce 2008 přidal městský úřad k certifikátu ISMS i certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2008, který se zabývá systémem řízení kvality práce (QMS) na Městském úřadu Žamberk v procesech výkonu státní správy v přenesené působnosti a samosprávy v samostatné působnosti obce s rozšířenou působností. MěÚ byl recertifikován v roce 2011.

IQ NET Management system - značka Bezpečnost informací - značka Řízení jakosti - značka
Název dokumentu VložilDne
Politika bezpečnosti informací - ISMSDokument: Politika bezpečnosti informací - ISMS | soubor: 0539ef05401b38.pdf | velikost: 0.23 MB Rýznarová Ludmila16.06.2014
Politika jakosti 2014Dokument: Politika jakosti 2014 | soubor: 0539eeec120cef.pdf | velikost: 0.14 MB Rýznarová Ludmila16.06.2014
Politika bezpečnosti informací - ISMSDokument: Politika bezpečnosti informací | soubor: 051de41aad6257.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: politika bezpečnosti informací | soubor: 051de42ab6f032.pdf | velikost: 0.09 MB Fikejs Vladimír, Ing.11.07.2013
Certifikát bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001Dokument: certifikát ISMS | soubor: 051de3e11ef01c.pdf | velikost: 0.37 MB Fikejs Vladimír, Ing.11.07.2013
Politika jakosti 2013Dokument: Politika jakosti 2013 | soubor: 051adec555f22a.pdf | velikost: 0.16 MB Křenová Radomíra, Mgr.04.06.2013
Politika jakosti 2012Dokument: Politika jakosti 2012 | soubor: 04fa902acde5e9.pdf | velikost: 0.13 MB Křenová Radomíra, Mgr.08.05.2012
Cena Ministerstva vnitra ČR za rok 2011Dokument: Ocenění MV ČR za rok 2011 | soubor: 04f51dfddc81ec.doc | velikost: 0.02 MB Dokument: Ocenění MV ČR za rok 2011 | soubor: 04f51dff17fe9f.pdf | velikost: 0.08 MB Dokument: Cena - skleněný kotouč | soubor: 04f51e01756db0.jpg | velikost: 3.37 MB Dokument: Cena - diplom | soubor: 04f51e0244b060.jpg | velikost: 2.94 MB Křenová Radomíra, Mgr.03.03.2012
Certifikát řízení kvality (QMS) dle ISO 9001Dokument: Certifikát QMS | soubor: 04f335f1d02c96.pdf | velikost: 0.1 MB Křenová Radomíra, Mgr.06.01.2012
Certifikát bezpečnosti informací (ISMS) dle ISO/IEC 27001:2006Dokument: Certifikát ISMS 2010 | soubor: 04f3361bcedb19.pdf | velikost: 0.1 MB Křenová Radomíra, Mgr.04.03.2011
Ceny Ministerstva vnitra ČR za rok 2010Dokument: Ceny MV za ISMS a QMS | soubor: 04f335d182a67e.doc | velikost: 0.03 MB Dokument: Ceny MV za ISMS a QMS | soubor: 04f335d2ee888f.pdf | velikost: 0.08 MB Dokument: Ocenění MV ĆR 2011 | soubor: 04f335d4f91ca4.JPG | velikost: 0.29 MB Dokument: Ocenění MV ČR 2011 | soubor: 04f335d6b1ec4b.JPG | velikost: 0.46 MB Křenová Radomíra, Mgr.09.02.2011
ISMS - Politika bezpečnosti informacíDokument: Politika ISMS | soubor: 04f335c90a3335.doc | velikost: 0.1 MB Dokument: Politika ISMS | soubor: 04f335cb9181db.pdf | velikost: 0.22 MB Křenová Radomíra, Mgr.10.11.2008