Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Certifikáty Bezpečnosti (ISMS) a Kvality (QMS)

Město Žamberk, obec s rozšířenou působností, vyřizuje, zpracovává a ukládá značné množství informací obsahujících chráněné údaje (převážně o klientech - občanech a dalších subjektech), které je nutné podle současné legislativy zabezpečovat, včetně jejich nosičů, proti zneužití nepovolanými osobami. Proto městský úřad přistoupil v roce 2007 k akceptaci standardů ISO 27001 a ČSN 17799 v oblasti bezpečnosti informací a informačních technologií - ISMS (systém řízení bezpečnosti informací) s důrazem na adekvátní činnost Městského úřadu Žamberk v souladu s těmito standardy.

Po splnění rozsáhlých úkolů a opatření v oblasti personální, bezpečnostní, technické a materiální byla celková organizace činnosti v oblasti ISMS auditována odbornou akreditovanou společností. Výsledkem snažení je zisk certifikátu podle ČSN ISO/IEC 27001:2006 pro systém managementu bezpečnosti informací Městského úřadu Žamberk. MěÚ byl recertifikován v roce 2010.

V roce 2008 přidal městský úřad k certifikátu ISMS i certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2008, který se zabývá systémem řízení kvality práce (QMS) na Městském úřadu Žamberk v procesech výkonu státní správy v přenesené působnosti a samosprávy v samostatné působnosti obce s rozšířenou působností. MěÚ byl recertifikován v roce 2011.

IQ NET Management system - značka Bezpečnost informací - značka Řízení jakosti - značka
Název dokumentu VložilDne
Certifikát ISMS - bezpečnosti informací Městského úřadu Žamberk dle ČSN 27001 obhájený v 6/2019.Dokument: Certifikát ISMS | soubor: 44991.pdf | velikost: 0.06 MB Fikejs Vladimír, Ing.13.07.2020
Certifikát QMS - kvality Městského úřadu Žamberk dle ČSN 9001 obhájený v 6/2019Dokument: Certifikát QMS | soubor: 44992.pdf | velikost: 0.06 MB Fikejs Vladimír, Ing.13.07.2020
Certifikát řízení kvality (QMS) dle ISO 9001Dokument: Certifikát | soubor: 33538.pdf | velikost: 0.12 MB Vanický Zdeněk25.05.2017
Certifikát bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001Dokument: Certifikát | soubor: 33537.pdf | velikost: 0.12 MB Vanický Zdeněk25.05.2017
Politika bezpečnosti informacíDokument: Politika bezpečnosti informací | soubor: 33536.pdf | velikost: 0.43 MB Vanický Zdeněk25.05.2017
Politika kvalityDokument: Politika kvality | soubor: 33390.pdf | velikost: 0.33 MB Vanický Zdeněk22.05.2017