Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Investiční akce ve městě

Akce v letech:   2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 

01 Foyer Divišova divadla

Po letech prodeje vstupenek v "kukani" hned za hlavním vchodem a následně v jedné z šaten byla vybudována recepce uprostřed předsálí divadla. Zakoupíte tam nejen vstupenky a 3D brýle, ale i občerstvení a do budoucna snad i dobrou kávu.

Celkové investiční náklady: 280.000 Kč

Nová recepce Divišova divadla
Nová recepce Divišova divadla

02 Zahrada MŠ Sluníčko – nové houpačky

Zahrada mateřské školy na Náměstí Gen. Knopa byla nově vybavena čtyřmi vahadlovými houpačkami a dvěma houpačkami na pérách (koník + autíčko).

Celkové investiční náklady: 80.600 Kč

Pérová houpačka - koník
Pérová houpačka - koník
Dvojice vahadlových houpaček
Dvojice vahadlových houpaček

03 Hřiště ZŠ 581, Žamberk – rekonstrukce asfaltové plochy

Původní asfaltový povrch hřiště byl již v nevyhovujícím stavu. Postupem času se na něm vytvořily prohlubně, ve kterých po deštích zůstávaly kaluže a znemožňovaly plnohodnotné užívání hřiště. Zároveň i technický stav vybavení hřiště a šaten již nevyhovoval. Byla tedy provedena pokládka nového asfaltového povrchu. V prostoru hřiště se nyní nachází moderní rozběhová dráha s tartanovým povrchem a doskočištěm pro skok daleký, hřiště pro malou kopanou a házenou a dvě hřiště pro basketbal a volejbal. Všechna hřiště jsou plně vybavena potřebnými prvky vyhovujícími příslušným normám. Rekonstrukci hřiště jsme pojali komplexně. Proto byl opraven i plot kolem hřiště včetně vstupních branek.

Hřiště nyní poskytuje vysoký standard především na bezpečnost dětí. Zároveň se zvýšila využitelnost tohoto prostoru pro mnohem rozsáhlejší spektrum sportovních aktivit žáků "dolní" základní školy.

Celkové investiční náklady: 1 017.000 Kč

Původní stav celkový pohled
Původní stav celkový pohled
Nový stav celkový pohled
Nový stav celkový pohled
Nový stav asfaltová plocha
Nový stav asfaltová plocha
Nový stav rozběhová dráha
Nový stav rozběhová dráha

04 Autocamping – výměna střešní krytiny na jedné z chatek

Před zahájením sezóny byla provedena výměna střešní krytiny a okapového systému na jedné z větších chatek v autocampingu Pod černým lesem.

Celkové investiční náklady: 67.200 Kč

Střecha chatky – původní stav
Střecha chatky – původní stav
Střecha chatky – nový stav
Střecha chatky – nový stav

05 Přístupové schodiště ke kapličce Pod Suticí

Drobnou, ale velmi potřebnou a již dlouho očekávanou investiční akcí bylo vybudování nového přístupového schodiště ke kapličce Pod Suticí na soutoku Divoké Orlice s Rokytenkou u Myslivecké chaty. Oproti původnímu záměru na výstavbu mohutného železobetonového schodiště jsme nakonec přistoupili k jednoduššímu, levnějšímu a vhodnějšímu přírodnímu řešení, odpovídajícímu povaze tohoto krásného místa. Naplánujte si sem letní procházku a projděte se i po provizorní lávce vedle rekonstruovaného mostu, stojí to za to…

Celkové investiční náklady: 49.000 Kč

Původní stav
Původní stav
Nový stav
Nový stav

06 Opony v Divišově divadle

Téměř neviditelnou investicí byla výměna potrhaných textilií. Jeviště divadla se pyšní novou černou oponou lemující promítací plátno a bočními šálami.

Celkové investiční náklady: 91.600 Kč

07 Prádelna v MŠ Čtyřlístek

V prádelně MŠ Čtyřlístek došlo k vybourání původní zděné máchací vany a její výměně za vanu novou. Současně byly upraveny související instalace a odpady pro pračky.

Celkové investiční náklady: 21.000 Kč

Vana, původní stav
Vana, původní stav
Vana, nový stav
Vana, nový stav
Odpady, původní stav
Odpady, původní stav
Odpady, nový stav
Odpady, nový stav

08 Obnova nátěru komínu U Žirafy

Letní investiční akcí, kterou málokdo přehlédl, byla obnova nátěru jedné ze žamberských dominant – 71 metrů vysokého komínu u výjezdu ze Žamberka na Letohrad. Komín spolu s kotelnou vznikl ve stejné době jako sousední sídliště, tedy na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Později byla změněna technologie vytápění z uhelné na plynovou, původní sklad uhlí byl přebudován na tělocvičnu a komín se stal nepotřebným. Město zvažovalo jeho odstranění, ale rozpočet na rozebrání byl vysoký, hovořilo o částce okolo jednoho milionu korun. O komín v té době projevila zájem telekomunikační společnost k umístění svých zařízení a zástupci města dali jako podmínku tohoto využití úpravu povrchu stavby. Při pátrání po autorovi motivu žirafy jsme se dozvěděli, že nápad vznikl v hlavě malé holčičky, která byla shodou náhod dcerou zaměstnankyně projekční kanceláře. V této kanceláři poté návrh převedli do grafické podoby a předložili jej zástupcům města ke schválení.

V roce 1997 byl obraz nákladem 200.550 Kč realizován a komín je od té doby pronajímán poskytovatelům datových a telekomunikačních služeb.

Zub času se na vzhledu komína podepsal a tak jsme v letošním roce přistoupili k jeho celkové obnově. Komín byl očištěn tlakovou vodou, došlo ke kompletní opravě spárování, povrch byl napenetrován a ve vrchní části ošetřen proti růstu mechů. Poté zhotovitelé díla provedli dvojnásobný nátěr obrazu i leteckého značení (červených a bílých pruhů). Konečnou fází byl hydrofobizační nástřik, který povrch uzavřel a zajišťuje vodoodpudivost a vyšší trvanlivost nátěru. Součástí investice se stala oprava dvou vstupních portálů a celé dílo pro letošní rok ukončuje výměna vstupních dveří ve směru od Karlovic a nátěr ocelové konstrukce mezi komínem a kotelnou.

Ze stavby se za uplynulých 20 let stal důležitý orientační bod a motiv obrazu dal název sídlišti i celé lokalitě, v níž se nachází. Vnímáme náměty na další využití této městské dominanty (např. umístění horolezecké stěny, umístění "rozhledny") a budeme se jimi zabývat.

Celkové investiční náklady: 432.000 Kč

Původní stav, celkový pohled
Původní stav, celkový pohled
Nový stav, celkový pohled
Nový stav, celkový pohled
Provádění
Provádění
Původní stav
Původní stav
Nový stav
Nový stav

09 Školní jídelna – úprava šaten a přípravny pokrmů

Během dvoutýdenní odstávky školní jídelny na náměstí gen. Knopa byly provedeny opravy v šatně kuchařek včetně přilehlého sociálního zařízení a v přípravně pokrmů. V šatně a sociálním zařízení došlo k otlučení vlhké omítky na obvodové zdi a její nahrazení sanační omítkou, dožilé PVC nahradila nová podlahová krytina a prostor byl vymalován. V přípravně jídel bylo nutné odbourat starou popraskanou keramickou dlažbu a nahradit ji dlažbou novou, protiskluzovou a správně dilatovanou.

Celkové investiční náklady: 67.400 Kč

Sociální zařízení - původní stav
Sociální zařízení - původní stav
Sociální zařízení - nový stav
Sociální zařízení - nový stav
Šatna – nový stav
Šatna – nový stav

10 Šatna základní školy čp. 743

Prázdninová investiční akce v "horní" základní škole navázala na loňskou úpravu, při níž byly klecové kóje nahrazeny moderními skříňkami za 86.300 Kč (informovali jsme v ŽL č. 9/2017).

Letos byly v prostoru šatny provedeny stavební práce, které zahrnovaly úpravu stěn (vyrovnání omítek, keramický obklad, výmalbu), stropu (nový kazetový podhled s moderními svítidly a související úpravou elektroinstalace) a podlahy (vybourání původní dlažby, vyrovnání podlahy, bezbariérová napojení do sousedních prostor a novou dlažbu). Modernizace šaten nekončí, v případě schválení bude pokračovat v příštích letech ve vedlejší místnosti.

Celkové investiční náklady: 239.390 Kč vč. DPH.

Původní stav
Původní stav
Nový stav
Nový stav

11 Most do Polska

Druhá největší investice letošního roku je ukončena a most opět slouží řidičům i chodcům. V předčasném užívání je od 12. října, slavnostní otevření proběhlo 17.října za účasti zástupců města, zhotovitelské firmy, stavebního dozoru a veřejnosti.

Most, který překlenuje tok Divoké Orlice, byl postaven v letech 1952-1956. Jedná se o železobetonovou trámovou konstrukci o třech polích (8+16+8 metrů) s horní mostovkou. Délka mostu je 39,65m, šířka 7,8m. Šířka nové komunikace je 5,5 metru, šířka chodníku 1,5m. Původní dlážděná vozovka je nyní nahrazena asfaltovou, most je správně odvodněn a místo původního železobetonového zábradlí zajišťuje bezpečnost chodců decentní ocelová konstrukce se svislou výplní. Práce si vyžádaly tříměsíční dopravní uzavírku.

K této investici se váže zajímavá historie: v roce 2007 byl nákladem 161.329 Kč vypracován projekt v jiné podobě, než jaká byla realizována. Chodník měl být umístěn na levé straně, bylo navrženo moderní obloukové zábradlí s výplní z tahokovu, rekonstrukce byla navržena ve větším rozsahu a tento projekt vůbec nepočítal s provizorní lávkou pro pěší. Veřejnou zakázku, vypsanou podle uvedené dokumentace, vyhrála vítězná společnost za 7.871.616 Kč a podle smlouvy o dílo, uzavřené dne 17.10.2008 (symbolicky na den přesně 9 let před letošním slavnostním otevřením), měla být stavba realizována v termínu 1.3.2009 - 31.7.2009. K realizaci nakonec z důvodu chybějících finančních prostředků nedošlo a záměr se na dlouhé roky ocitl "u ledu".

V roce 2015 byla investice "oprášena" a zařazena do rozpočtu. Původní projekt byl ale již nepoužitelný, protože v mezidobí vstoupily v platnost nové normy, byl novelizován stavební zákon a související vyhlášky a propadla všechna potřebná vyjádření. Nového projektu se zhostili autoři projektu původního, Ing. Ivan Šír s kolegou Ing. Karlem Krčmou z projektové kanceláře z Hradce Králové. Když už bylo nutné dokumentaci přepracovávat, přeřešili jsme jej i technicky. Chodník jsme umístili na pravou stranu, aby mohl případně jednou navázat na připravované parkoviště u Vonwillerky a praktičtěji zpřístupnil Mysliveckou chatu. Zvolili jsme do této lokality vhodnější typ zábradlí a po provedeném průzkumu nosných konstrukcí jsme přistoupili k jednodušší a dostačující rekonstrukci nosných částí.

Nový projekt stál dalších 220.220 Kč, provedené projekční úpravy ale vedly k výraznému zlevnění stavby. Realizaci vyhrála společnost Skanska a.s. a i s provizorní lávkou pro pěší (za 440.000 Kč) a včetně nutných víceprací, zjištěných v průběhu stavby po odkrytí vrchních vrstev, ji provedla za celkových 5.259.306 Kč, tedy o více než třetinu levněji, než byl původní 9 let starý záměr!!!

Most jsme zrealizovali za 15 týdnů, v termínu 3.7.-12.10.2017.

Ráda bych na tomto místě poděkovala projektantům za profesionální dokumentaci, autorský dozor a rychlou pomoc při nalezení a řešení nutných víceprací. Precizní a vysoce kvalitní práci odvedli na stavbě pracovníci zhotovitelské společnosti Skanska a.s., pan Ing. Pavel Martínek a pan Tomáš Janda se svými spolupracovníky. Na stavbu samotnou a dodržování bezpečnosti práce bedlivě dohlížel Bc. Marek Mazura z rychnovské společnosti Dabona s.r.o. Jako vedoucí odboru, který se investicemi zabývá, bych zde chtěla jmenovitě poděkovat paní Bc. Radce Stránské, která je po většinu roku a pro většinu účastníků investičních akcí tak trošku "neviditelnou" pracovnicí. Připravené výběrové řízení bylo provedeno dvoukolově s využitím elektronické aukce, Radka pečlivě připravila veškeré podklady pro jednání rady města o uvedeném výběrovém řízení a následně o smlouvě o dílo a dodatcích. Ing. Lence Duškové a Bc. Kateřině Halbrštátové děkuji za vyřízení nutné povolovací administrativy.

Mostu přejeme dlouhou životnost, rozumné uživatele, kteří ho nebudou přetěžovat a nám, společně se zhotovitelem, minimum reklamačních závad.

Investiční náklady:
- Projektová příprava: 381.548,- Kč
- Dozorová činnost, zajištění BOZP: 50.000,- Kč
- Realizace: 5.259.306 Kč

Celkové investiční náklady: 5.690.854 Kč

Původní stav
Původní stav
Nový stav
Nový stav
Původní stav
Původní stav
Nový stav
Nový stav
Slavnostní otevření
Slavnostní otevření

12 Parkoviště u sokolovny (Tyršova ulice)

Nově vybudované parkoviště v Tyršově ulici naproti Sokolovně komunikačně navazuje na chodníček ze Zámecké ulice a propojuje Tyršovu ulici s ulicí Pod Schody. Stavba byla provedena během srpna a září na části travnaté plochy po bývalém zbořeništi. Vzniklo zde celkem 21 parkovacích míst, z toho dvě pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Plocha je řádně odvodněna a osvětlena.

Celkové investiční náklady: 1.516.700 Kč

Původní stav
Původní stav
Nový stav
Nový stav
Původní stav
Původní stav
Nový stav
Nový stav

13 Lávka u Povodí Labe - výměna dřevěných prvků

Drobnější investicí je provedená výměna dožilých dřevěných prvků lávky „pod skalami“.

Celkové investiční náklady: 82.500 Kč

Původní stav
Původní stav
Nový stav
Nový stav

14 ZŠ 581 - Dodatečná hydroizolace obvodového zdiva

Během letních prázdnin byla v „dolní“ základní škole provedena další část dodatečné hydroizolace obvodového zdiva. Po loňské investici v prostoru šaten jsme se letos přemístili do druhého křídla, kde se nachází chodba před výdejnou jídel, umývárna a skladovací prostory. Izolovaná obvodová stěna byla z vnější strany obnažena, vodorovně podříznuta diamantovým lanem a proti vodě ochráněna vloženou vodorovnou hydroizolací, napojenou na svislou izolaci z vnější strany. Po přilepení vrstvy tepelné izolace a vložení nopové fólie, zakončené nad terénem ukončovací lištou, byl výkop opětovně zasypán, obvod budovy lemuje nový okapový chodníček a plocha nádvoří byla zpětně doasfaltována. Okna jsou opatřena novými vnějšími i vnitřními parapety, bylo doplněno venkovní oplechování soklu a dešťových svodů.

V interiéru zhotovitel provedl otlučení původních omítek a jejich nahrazení omítkami sanačními, nad podlahou opatřenými keramickými sokly. Místnost umývárny prošla kompletní rekonstrukcí, původně zvýšená podlaha byla odbourána na úroveň chodby. Umývárna je opatřena novým keramickým obkladem, mytí rukou umožňují nové baterie a moderní nerezové žlaby, dostatek teplé vody zajišťuje nový bojler.

Celkové investiční náklady: 1.116.000 Kč

Umývárna původní stav
Umývárna původní stav
Uumývárna nový stav
Umývárna nový stav
Chodba původní stav
Chodba původní stav
Chodba – průběh prací
Chodba – průběh prací
Chodba nový stav
Chodba nový stav

15 ZŠ 581 - Venkovní učebna

Na místě původně stojící pergoly na dvoře školy byla postavena nová venkovní učebna. Původní pergola byla přemístěna do zahrady školní družiny, kde ještě poslouží při venkovních hrách žáčků.

Celkové investiční náklady: 175.700 Kč

Původní stav pergoly
Původní stav pergoly
Pergola přemístěná ke družině
Pergola přemístěná ke družině
Venkovní učebna - nový stav
Venkovní učebna - nový stav
Venkovní učebna – konstrukce střechy
Venkovní učebna – konstrukce střechy

16 Realizace úspor energií – Městská knihovna Žamberk

Největší letošní investiční akcí byla rekonstrukce objektu knihovny, nad kterou se nacházejí ještě učebny, kabinety cvičná kuchyňka a další prostory „horní“ základní školy. Fasáda budovy a ploché střechy byly zatepleny, poškozená dřevěná okna nahradily plastové výplně s trojskly, došlo k dodatečné hydroizolaci suterénu a nepodsklepené části budovy elektroosmózou a dodatečnou venkovní izolací. Budova je nově vybavena systémem řízeného větrání s rekuperací odpadního tepla, který umožňuje ovládat každou místnost nebo úsek samostatně s ohledem na jeho provozní potřeby. Původní osvětlení ustoupilo úsporným LED svítidlům, celá budova byla vymalována, investici doplnila i výměna střešní krytiny nad vstupem do knihovny a nový okapový systém z mědi. Zbývá doregulovat a sladit systém vytápění a řízeného větrání tak, aby prostředí v budově plně vyhovovalo potřebám uživatelů.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, výše dotace činí 2.653.357,60 Kč.

Celkové investiční náklady: 8.700.000 Kč (včetně projektů, potřebných průzkumů a posudků, administrace výběrového řízení, dozorů, nákladů na vyklízení a následné nastěhování knih a nábytku, demontáže a zpětné montáže elektronického zabezpečovacího systému)

Celkové investiční náklady: 8.700.000 Kč

Původní stav
Původní stav
Výměna oken
Výměna oken
Pod lešením
Pod lešením
Nový stav
Nový stav
Nový stav
Nový stav

17 Šikmá parkovací stání v ulici U Polikliniky

Uvedená investiční akce je první etapou dlouhodobějšího řešení nedostatku parkovacích míst v lokalitě okolo Podorlické polikliniky.

Řešenou asfaltovou komunikaci délky 120 m vymezují dvě křižovatky mezi poliklinikou a prodejnou Konzum. Asfaltový povrch komunikace byl narušen výtluky a překopy inženýrských sítí, podélně bylo umožněno parkování pro 16 osobních vozidel.

Z důvodu potřeby navýšení parkovacích stání byla stávající komunikace rozšířena o 1,5 m, čímž vznikl prostor pro šikmá parkovací stání namísto původních podélných. Uvedenou úpravou došlo k navýšení počtu stání z původních 16ti na nynějších 28, část míst je v pracovní době vyhrazena pro zaměstnance polikliniky.

Součástí stavebních úprav byla oprava povrchu komunikace, úpravy a prodloužení přilehlých chodníků a úpravy odvodnění.

Finální povrch v dolní části stavby zhotovitel bohužel neprovedl v požadované kvalitě, nemohli jsme jej tedy převzít jako bezvadný a je veden jako vada nebránící užívání. Na jaře 2018 bude povrch zhotovitelem bezplatně opraven a poté bude uvolněna finanční pozastávka. Předem děkujeme za pochopení.

Celkové investiční náklady: 1.280.000 Kč (včetně studie celé lokality, projektu, geodetických prací a technického dozoru)

Navazující etapou bude obdobné řešení navýšení počtu parkovacích stání na náměstí Gen. Knopa (před lékárnou).

Celkové investiční náklady: 1.280.000 Kč

Původní stav
Původní stav
Nový stav
Nový stav
Původní stav
Původní stav
Nový stav
Nový stav

18 Městské muzeum – bezbariérové WC a výměna oken

Po vybudování bezbariérového přístupu do muzea v roce 2015 (viz ŽL 19/2015), byla na sklonku roku 2017 provedena další investiční akce v této budově. Ta zahrnovala výměnu čtyř oken a bezpečnostních mříží v zadním průčelí budovy (podle požadavku památkářů byla dvě okna vyrobena jako repliky původních), dále výměnu dvou střešních výlezů za tepelně izolační střešní okénka a především rekonstrukci sociálního zařízení s vybudováním bezbariérového WC podle platných předpisů pro tato zařízení. V prostoru WC byl instalován i přebalovací pult pro nejmenší návštěvníky.

Po vybourání původních konstrukcí bylo zjištěno, že stav podloží a rozvodů je výrazně horší, než se dalo předpokládat. S tím souvisely následné úpravy projektu a vzniklé vícepráce, což se bohužel u rekonstrukcí stává.

Na již provedené úpravy naváže další etapa, kterou je napojení chodníku před muzeem až k jeho parkovišti. Chodník v současné době končí u terénního schodiště a osoby s omezenou možností pohybu nebo maminky s kočárky musí buď toto schodiště a následně ještě jedno k hlavnímu vstupu překonat, nebo se dostat na parkoviště muzea složitým přecházením ulic v přilehlé frekventované křižovatce, aby mohly použít zadní bezbariérový vchod.

Vybudování bezbariérového WC bude spolufinancováno Ministerstvem kultury z programu 13421 podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálních kulturních zařízení, výše dotace činí 97.675 Kč (uznatelné jsou pouze náklady přímo související s vybudováním WC v této jedné místnosti).

Celkové investiční náklady: 531.200 Kč

WC ženy - původní stav
WC ženy - původní stav
Bezbariérové WC ženy – nový stav
Bezbariérové WC ženy – nový stav
Bezbariérové WC ženy – nový stav
Bezbariérové WC ženy – nový stav
WC muži – původní stav
WC muži – původní stav
WC muži - nový stav
WC muži - nový stav
Přebalovací pult
Přebalovací pult

19 ZŠ 581 – družina (budova bývalé speciální školy) – úpravy v zahradě družiny

V roce 2017 pokračovaly práce v zahradě budovy čp. 468 a 550 (budova bývalé speciální školy), kde v současné době sídlí družina, dílny a cvičná kuchyňka „dolní“ základní školy 581, depozitáře městského muzea a pedagogicko-psychologická poradna.

Na dřevěné oplocení směrem k budově městského úřadu vloni navázal obdobný oddělovací plot k budově gymnázia, kde hrozilo dětem zranění od plechových krytů anglických dvorků. Ve spodní části zahrady byl demontován stávající již dožilý přístřešek a na jeho místo je přesunuta pergola ze dvora základní školy. Starý a již vetchý, břečťanem porostlý dřevěný plot byl nahrazen novým plotem s podezdívkou. Podařilo se nám vyjednat přesun odpadkového koše a kontejnerů na tříděný odpad a prostor pro děti tak mohl být rozšířen. Minulostí jsou nepoužívané cvičné záhonky, které letos na jaře nahradíme novým pískovištěm. Spodní a horní část zahrady propojilo ocelové roštové schodiště.

Letos budeme v tomto prostoru ještě pokračovat montáží zábradlí na opěrné zídce a terénními pracemi.

Celkové investiční náklady: 282.300 Kč

Pplocení - původní stav
Oplocení - původní stav
Oplocení - nový stav
Oplocení - nový stav
Dvorky u gymnázia - původní stav
Dvorky u gymnázia - původní stav
Dvorky u gymnázia - nový stav
Dvorky u gymnázia - nový stav
Spodní část zahrady - původní stav
Spodní část zahrady - původní stav
Spodní část zahrady - nový stav
Spodní část zahrady - nový stav

20 Smetanova ulice, rekonstrukce opěrné zdi a chodníku, nové oplocení

Poslední investiční akcí loňského roku, o které čtenáře ŽL samostatně informuji, je rekonstrukce opěrné zdi a chodníku ve Smetanově ulici. Chodník byl proveden v návaznosti na stávající již zrekonstruovaný chodník před č.p. 725, kde byl zároveň vybudován sjezd. Mezi komunikací a chodníkem zůstal zachován travnatý pruh o šířce 2,5 m se stromořadím. Nový chodník je opatřen bezbariérovými prvky dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Nedílnou, nákladnou a složitou součástí investice však byla rekonstrukce kamenné opěrné zdi v celkové délce cca 23 m, která chodník „drží“. Nová zeď je železobetonová, chráněná proti vlhkosti a u paty odvodněná. V horní části je zakončená římsou, na které jsou ukotveny plotové sloupky.

Na zeď navazuje konstrukce přístupu k bytovému domu č.p. 655, kterou si projekčně, administrativně, časově i finančně zajistili jeho obyvatelé v součinnosti s přípravou a prováděním investice města. Společně byla provedena i stavba plotu, kde město zajistilo plotové sloupky a majitelé domu jejich nátěr a následnou dodávku a montáž výplně plotu. Celou investici obyvatelé domu pomyslně korunovali krásnými vchodovými dveřmi. Za vstřícné a konstruktivní jednání během provádění prací jim touto cestou děkujeme.

Celkové investiční náklady: 888.150 Kč

Pohled shora - původní stav
Pohled shora - původní stav
Pohled shora - nový stav
Pohled shora - nový stav
Vstup - původní stav
Vstup - původní stav
Vstup - provádění prací
Vstup - provádění prací
Vstup nový
Vstup nový
Vstup nový
Vstup nový
Opěrná zeď a chodník - původní stav
Opěrná zeď a chodník - původní stav
Opěrná zeď - provádění
Opěrná zeď - provádění
Opěrná zeď a chodník - nový stav
Opěrná zeď a chodník - nový stav
Pohled zdola - původní stav
Pohled zdola - původní stav
Pohled zdola - nový stav
Pohled zdola - nový stav

Stručný přehled některých dalších investic z roku 2017

Lavičky na Masarykově náměstí – 5ks, 26.000 Kč Kč Lavičky na Masarykově náměstíLavičky na Masarykově náměstí
MŠ Čtyřlístek - prodloužení přístřešku nad pískovištěm, 31.000 Kč Kč
Oprava komunikace U Líšnice, 598.465 Kč Kč Oprava komunikace U Líšnice
Oprava uličky u Divišova divadla (k Animu), 19.414 Kč Kč Oprava uličky u Divišova divadlaOprava uličky u Divišova divadlaOprava uličky u Divišova divadla
Sportovní hřiště na Daliborce + přívod vody ke hřišti + zpevněná plocha pro kontejnery, 35.365 Kč Kč Sportovní hřiště na DaliborceSportovní hřiště na DaliborceSportovní hřiště na DaliborceSportovní hřiště na Daliborce
Oprava schodů v Zámecké ulici, 3.560 Kč Kč
Vánoční osvětlení, 60.500 Kč Kč
Oprava asfaltového chodníku v Dukelské ulici, 120.050 Kč Kč Oprava asfaltového chodníku v Dukelské uliciOprava asfaltového chodníku v Dukelské uliciOprava asfaltového chodníku v Dukelské ulici
Koupaliště – opravy obkladů, nové dřevěné prvky, ostatní opravy, 226.700 Kč Kč
Nová nerezová skluzavka na koupališti, 74.500 Kč Kč
Radnice – oprava fasády u garáží, 14.500 Kč Kč
1. etapa VO podél Divoké Orlice – Havlíčkovo nábřeží, 496.200 Kč Kč
Předláždění komunikace Pod Skalami, 596.721 Kč Kč
Oprava oplocení u starého kluziště, 45.000 Kč Kč Oprava oplocení u starého kluzištěOprava oplocení u starého kluzištěOprava oplocení u starého kluziště
Oprava brány a zdi na hřbitově, 36.300 Kč Kč
Radnice – D+M vytápění žlabů, 34.800 Kč Kč

Poznámka: Pozn.: Výše investic je uvedena po zaokrouhlení na stovky Kč včetně DPH.

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REUP