Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Investiční akce ve městě

Akce v letech:   2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Rok 2016

01 Revoluční – rekonstrukce komunikace a chodníku

Nově vybudovaná odvodněná asfaltová plocha komunikace v ulici Revoluční vč. nového dlážděného chodníku, potřebných úpravy sítí, dodatečné hydroizolace domů nopovou fólií a dopravního značení, představuje investici ve výši 1.505.400 Kč.

Revoluční – rekonstrukce komunikace a chodníku - před realizací
před realizací
Revoluční – rekonstrukce komunikace a chodníku - před realizací
před realizací
Revoluční – rekonstrukce komunikace a chodníku - po realizaci
po realizaci

02 U Polikliniky – rekonstrukce asfaltové parkovací plochy před BD 1059-1060 a 1054-1056

Před bytovými domy v ulici U Polikliniky proběhlo odfrézování původní svrchní asfaltové vrstvy parkovací plochy a následné položení nového asfaltového povrchu. Součástí rekonstrukce byla i výměna obrubníku za nové a úpravy kanalizačních šachet. Investiční náklady: 731.000 Kč.

U Polikliniky – rekonstrukce asfaltové parkovací plochy před BD 1059-1060 a 1054-1056
před realizací
U Polikliniky – rekonstrukce asfaltové parkovací plochy před BD 1059-1060 a 1054-1056
před realizací
U Polikliniky – rekonstrukce asfaltové parkovací plochy před BD 1059-1060 a 1054-1056
po realizaci
U Polikliniky – rekonstrukce asfaltové parkovací plochy před BD 1059-1060 a 1054-1056
po realizaci

03 Cyklostání na Masarykově náměstí

Před ZUŠ a restaurací Imrvere na Masarykově náměstí proběhla asanace křovin, na jejichž místě byl následně umístěn cyklostojan. Celkové náklady: 80.300 Kč, z toho:

  • investice města: 24.300,- Kč
  • Pardubického kraje: 56.000,- Kč z programu "Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu"
Cyklostání na Masarykově náměstí - před realizací
před realizací
Cyklostání na Masarykově náměstí - po realizaci
po realizaci

04 Radnice – repase historických oken na staré budově

Obnova (repase) historických oken byla prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón. Tato akce přišla na 1.167.200 Kč, z toho:

  • investice města: 717.200,- Kč
  • dotace z Ministerstva kultury: 450.000,- Kč
Radnice – repase historických oken na staré budově
Radnice – repase historických oken na staré budově
Radnice – repase historických oken na staré budově

05 Školní jídelna - výtah

Proběhla 3. etapa úpravy budovy č. p. 433. Náplní této etapy byla demontáž nevyhovujícího stávajícího výtahu vč. strojovny a montáž zcela nového výtahu. Celkové investiční náklady této akce byly 602.600 Kč.

Školní jídelna - výtah - před realizací
před realizací
Školní jídelna - výtah - před realizací
před realizací
Školní jídelna - výtah - před realizací
před realizací
Školní jídelna - výtah - realizace
realizace
Školní jídelna - výtah - po realizaci
po realizaci

06 ZŠ 581 – cvičná kuchyňka

V budově bývalé speciální školy proběhla úprava staré učebny na moderní cvičnou kuchyňku pro ZŠ 581, práce zahrnovaly zejména montáž nového kuchyňského nábytku a zařízení, výměna podlahové krytiny, úpravy vedení odpadního potrubí a elektřiny, výmalbu.

  • Investiční náklady: REUP: zednické a instalatérské práce, úprava elektroinstalace: 69.200,- Kč
  • ZŠ 581: nábytek, nová podlaha, výmalba, vybavení: 311.000 Kč
  • Dibaq: příspěvek na vybavení 14.000 Kč
  • Celkem: 394.200,- Kč
ZŠ 581 – cvičná kuchyňka - po realizaci
po realizaci
ZŠ 581 – cvičná kuchyňka - po realizaci
po realizaci

07 MŠ Čtyřlístek - přístřešky

Bylo zhotoveno lehké zastřešení v prostoru areálu mateřské školy Čtyřlístek. Jeden přístřešek „vyrostl“ vedle stávající buňky pro uskladnění zahradních hraček, kde přístřešek umožní uložení dalších hraček či jízdních kol, samotná původní buňka byla nedostatečné kapacity. Druhé zastřešení vzniklo vložením konzol do obvodového zdiva a tím vzniklo prodloužení stávajícího zastřešení v místě nad popelnicemi. Investiční náklady: 35.800 Kč.

MŠ Čtyřlístek - přístřešky - po realizaci
po realizaci
MŠ Čtyřlístek - přístřešky - po realizaci
po realizaci

08 MŠ Čtyřlístek – dešťové svody

Bylo zjištěno, že neodtéká voda z okapových svodů, když se nezdařilo klasické pročištění, byl proveden výkop a zjištěno, že uvedené vedení je prorostlé kořeny. Byla provedena nutná opatření pro správný odvod dešťové vody. Celkové investiční náklady byly 81.700 Kč.

MŠ Čtyřlístek – dešťové svody - realizace
realizace
MŠ Čtyřlístek – dešťové svody - realizace
realizace

09 ZUŠ zateplení stěny zadního traktu

Během letních měsíců bylo provedeno zateplení zadního traktu budovy Základní umělecké školy Petra Ebena. Součástí bylo i zhotovení průběžné římsy, která imituje římsu původní; předsazení oken, aby po zateplení byly špalety z exteriéru stejně hluboké jako před zateplením; zhotovení zcela nového okenního otvoru; omítnutí a následné natření fasády a klempířských prvků. Celkové investiční náklady: 395.500 Kč.

ZUŠ zateplení stěny zadního traktu - před realizací
před realizací
ZUŠ zateplení stěny zadního traktu - před realizací
před realizací
ZUŠ zateplení stěny zadního traktu - po realizaci
po realizaci
ZUŠ zateplení stěny zadního traktu - po realizaci
po realizaci

10 Depozitáře městského muzea

V budově bývalé speciální školy proběhly v přízemí stavební a doprovodné práce za účelem změny ve využití místností. Z bývalých učeben se staly prostory depozitáře městského muzea. Po odkrytí podlahové krytiny byl zjištěn havarijní stav konstrukce podlahy, ta byla následně komplexně řešena vč. vyhotovení nové hydroizolace. Celkové investiční náklady této akce jsou 338.500 Kč.

Depozitáře městského muzea - před realizací
před realizací
Depozitáře městského muzea - před realizací
před realizací
Depozitáře městského muzea - realizace
realizace
Depozitáře městského muzea - po realizaci
po realizaci

11 ZŠ 581 - dílny

V souvislosti s ukončením působení speciální škole v budově č. p. 468 a 550 se uskutečnila i další akce ke zvýšení kvality výuky ZŠ 581, která znamenala změnu dispozice vybouráním dělící stěny. Tím je zhotovení nových dělnických dílen vč. potřebného vybavení. Investiční náklady: 199.000 Kč (za stavební úpravy prostor). Vybavení dílen bylo pořízeno v rámci projektu MŠMT Výzva 57 a za podpory Bühler CZ s.r.o., DIBAQ a.s., ZEZ SILKO s.r.o. a Würth spol. s r.o.

ZŠ 581 - dílny - před realizací
před realizací
ZŠ 581 - dílny - před realizací
před realizací
ZŠ 581 - dílny - po realizaci
po realizaci
ZŠ 581 - dílny - po realizaci
po realizaci

12 ZŠ 581 – izolace obvodové stěny

Z důvodu vlhkého suterénního zdiva v budově ZŠ 581 v prostoru šaten se začala na interiérových stěnách hromadit nezdravá plíseň. Takové prostředí bylo velmi nevhodné pro zdržování žáků, byly tedy vynaloženy prostředky na nápravná opatření, kterými byly podřezání vlhkého zdiva, uložení vodorovné a svislé hydroizolace a nanesení sanační omítky. Součástí prací byla dále i úprava ostění a výměna suterénních oken. Celkové náklady: 413.800 Kč.

ZŠ 581 – izolace obvodové stěny - realizace
realizace
ZŠ 581 – izolace obvodové stěny - realizace
realizace
ZŠ 581 – izolace obvodové stěny - okna před výměnou
okna před výměnou
ZŠ 581 – izolace obvodové stěny - okna po výměně
okna po výměně

13 Střešní krytina MŠ Sluníčko

Byla realizována výměna střešní krytiny na budově MŠ Sluníčko a školní jídelny v části zadního vchodu. Stávající krytina již vykazovala účinky stáří a atmosférických činitelů, čímž hrozila zhoršená funkčnost krytiny a střechy jako celku. Tato krytina byla nahrazena novou krytinou z asfaltového šindele vč. prvků oplechování. Investiční náklady akce: 96.900 Kč.

Střešní krytina MŠ Sluníčko - před realizací
před realizací
Střešní krytina MŠ Sluníčko - po realizaci
po realizaci
Střešní krytina MŠ Sluníčko - po realizaci
po realizaci

14 Nová garáž MŠ Čtyřlístek

Proběhla výměna již nevyhovující garáže na zahradě MŠ Čtyřlístek za novou plechovou garáž, pod kterou byl vyhotoven nový zpevněný podklad z dlaždic. Investiční náklady: 43.000 Kč.

Nová garáž MŠ Čtyřlístek - před realizací
před realizací
Nová garáž MŠ Čtyřlístek - před realizací
před realizací
Nová garáž MŠ Čtyřlístek - po realizaci
po realizaci

15 SVČ ANIMO sanace spodní stavby

Vzhledem ke stále se zvyšující oblibě střediska volného času v očích veřejnosti, byla v létě provedena sanace části suterénu, který byl doposud nevyužíván. Jedná se především o nové sanační omítky a osazení mycího koryta se dvěma bateriemi. Tím se naskytl další prostor pro nabídku služeb SVČ. Investiční náklady činily: 175.500 Kč.

SVČ ANIMO sanace spodní stavby - před realizací
před realizací
SVČ ANIMO sanace spodní stavby - před realizací
před realizací
SVČ ANIMO sanace spodní stavby - po realizaci
po realizaci

16 Lávka přes Rokytenku

Na tichém místě kousek od Dymlovského rybníka se nachází jednoduchá dřevěná lávka, která umožňuje překonání Rokytenky a komunikační propojení lokality u Dymlovského rybníka s loukou za Albertinem. Lávka se koncem roku 2016 zbortila a před napadnutím sněhové nadílky byla nahrazena novou lávkou. Tato drobná investice má pro některé občany Žamberka velký význam. Přejeme jim i všem nově příchozím krásnou a romantickou procházku. Investiční náklady této akce byly: 25.000 Kč.

Lávka přes Rokytenku - původní
původní
Lávka přes Rokytenku - nová
nová

17 Zimní stadion – oprava chlazení

Aby se nejen hokejisté, ale i občané mohli v zimních měsících těšit z ledové plochy na zimním stadionu, byla nutná oprava stávajícího chladícího zařízení. Tento rok byla provedena i teplená izolace zařízení. Na chlazení ledové plochy zimního stadionu byla vynaložena částka: 296.000 Kč.

Zimní stadion – oprava chlazení - realizace
provádění
Zimní stadion – oprava chlazení - realizace
provádění

18 Terénní úpravy pozemků odkoupených od spol. LIDL Česká republika v.o.s.

Vzhledem ke stavu pozemků by bylo vhodné provést na nich terénní úpravy, spočívající v zavezení jam po likvidaci ekologické zátěže, srovnání terénních nerovností, osetí, umístění 2 ks odp. košů (1x komunální odpad, 1x psí exkrementy) a pár laviček, odstranění plotu. Investiční náklady: 239.800,- Kč.

Terénní úpravy pozemků odkoupených od spol. LIDL Česká republika v.o.s.
před realizací
Terénní úpravy pozemků odkoupených od spol. LIDL Česká republika v.o.s.
po realizaci

Stručný přehled některých dalších investic z roku 2016

Lávka v Polsku u Balášů – drobné opravy a úprava vstupu, 50.000 KčLávka v Polsku u Balášů - před realizacíLávka v Polsku u Balášů - po realizaci
Dymlovská – zatrubnění příkopu, 69.000 KčDymlovská – zatrubnění příkopu
Vánoční osvětlení, 88.800 Kč 
Školní jídelna – dokončení plotu u nové rampy, 25.700 KčŠkolní jídelna – dokončení plotu u nové rampyŠkolní jídelna – dokončení plotu u nové rampy
Tělocvična u Žirafy – nový mycí stroj, 47.200 KčTělocvična u Žirafy – nový mycí stroj
AUTOKEMP – rekonstrukce kuchyňky, 84.700 KčAUTOKEMP – rekonstrukce kuchyňky - před realizacíAUTOKEMP – rekonstrukce kuchyňky - realizace
Kontejnerové stání u knihovny, 21.600 Kč 
ZŠ 743 – úprava prostoru šaten, 86.300 KčZŠ 743 – úprava prostoru šaten - před realizacíZŠ 743 – úprava prostoru šaten - po realizaci
ZŠ 743 – výměna 3ks umyvadel ve třídách školní družiny, 15.000,- Kč 
MŠ Sluníčko – výměna části plotu, 24.200 KčMŠ Sluníčko – výměna části plotuMŠ Sluníčko – výměna části plotu
MŠ Čtyřlístek – Čtyřlístek –výměna 6ks lamp veřejného osvětlení , 65.200,- Kč 
Azylový dům č. p. 728 – výměna oken, 22.300 KčAzylový dům č. p. 728 – výměna oken - před realizacíAzylový dům č. p. 728 – výměna oken - po realizaci
Tělocvična – oprava dle BOZP, 2.700 Kč 
SDH úprava prostoru kolem muzea, 20.100 Kč 
Schody k židovské kapli, 25.800 KčSchody k židovské kapli - před realizacíSchody k židovské kapli - po realizaci
Betonové schody u BD U Polikliniky - oprava , 16.500,- Kč 
ZŠ 581 – tělocvična v družině – úprava vnitřních omítek, 50.300 Kč 
ZŠ 581 - dřevěný plot na zahradě školní družiny: 25.200 Kč KčZŠ 581 - dřevěný plot na zahradě školní družiny
Albertovo náměstí – úprava ostrůvku s lavičkou 17.600 Kč 

Pozn.: Výše investic je uvedena po zaokrouhlení na stovky Kč včetně DPH.

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REUP


Notice: Undefined variable: note in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/prezentace/skripty/stranky/obsah.cz/investicni.akce.php on line 82
Poznámka:


Notice: Undefined variable: author in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/prezentace/skripty/stranky/obsah.cz/investicni.akce.php on line 83