Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Územně analytické podklady ORP Žamberk

Logo IOP, EU, MMR

4. úplná aktualizace 2016

4. úplná aktualizace ÚAP ORP Žamberk 2016 byla předána na Krajský úřad Pardubického kraje dne 16.  12. 2016.

ÚAP ORP Žamberk z roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu v rámci Integrovaného operačního programu.

Bližší informace o Integrovaném operačním programu
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Grafická část

Výkres hodnot v územíDokument: Hodnoty v území | soubor: 32089.pdf | velikost: 37.91 MB Skalická Radka, Mgr.19.12.2016
Výkres problémů k řešení v ÚPDDokument: Výkres problémů k řešení v ÚPD | soubor: 32083.pdf | velikost: 26.41 MB Skalická Radka, Mgr.19.12.2016
Výkres záměrů na provedení změn v územíDokument: Výkres záměrů na provedení změn v území | soubor: 32082.pdf | velikost: 3.56 MB Skalická Radka, Mgr.19.12.2016
Výkres limitů v územíDokument: Limity v území | soubor: 32081.pdf | velikost: 13.53 MB Skalická Radka, Mgr.19.12.2016

Textová část

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území a rozbor udržitelného rozvoje územíDokument: Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území a rozbor udržitelného rozvoje území | soubor: 32084.pdf | velikost: 3.98 MB Skalická Radka, Mgr.19.12.2016
Karty obcíDokument: Karty obcí | soubor: 32088.pdf | velikost: 1.99 MB Skalická Radka, Mgr.19.12.2016

Informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Rok 2018

Vodafone Czech Republic a.s.Dokument: Pasport údaje o území (jev 81) | soubor: 39286.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma | soubor: 39287.pdf | velikost: 1.35 MB Neumann Zdeněk, Ing.19.09.2018
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.Dokument: Pasport údaje o území (jev 81, 82) | soubor: 39284.pdf | velikost: 0.21 MB Dokument: Prostorová poloha sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. | soubor: 39285.pdf | velikost: 1.78 MB Neumann Zdeněk, Ing.19.09.2018
Vodovody a kanalizace Žamberk v.o.s.Dokument: Pasport údaje o území (jev 67,68,70) | soubor: 39282.pdf | velikost: 0.6 MB Dokument: technologický obj. zásob. vodou (jev 67), vodovodní síť (jev 68) síť kanal. stok (jev 70) včetně OP | soubor: 39283.pdf | velikost: 0.6 MB Neumann Zdeněk, Ing.19.09.2018
Tyhan s.r.oDokument: Pasport údaje o území (jev 82) | soubor: 39280.pdf | velikost: 0.72 MB Dokument: Komunikační vedení (jev 82) | soubor: 39281.pdf | velikost: 0.64 MB Neumann Zdeněk, Ing.19.09.2018
ČEPS a.s.Dokument: Pasport údaje o území (jev 73) | soubor: 39271.pdf | velikost: 0.09 MB Dokument: nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma | soubor: 39272.pdf | velikost: 0.56 MB Neumann Zdeněk, Ing.18.09.2018
ČEZ Distribuce a.s., Telco Pro Services, a.s.Dokument: Pasport údaje o území (jev 72) | soubor: 39261.pdf | velikost: 0.04 MB Dokument: Pasport údaje o území (jev 72 - rozvojový záměr) | soubor: 39262.pdf | velikost: 0.04 MB Dokument: Pasport údaje o území (jev 73) | soubor: 39263.pdf | velikost: 0.04 MB Dokument: Pasport údaje o území (jev 73 - rozvojový záměr) | soubor: 39264.pdf | velikost: 0.04 MB Dokument: Pasport údaje o území (jev 82) | soubor: 39265.pdf | velikost: 0.04 MB Dokument: Elektrické stanice (jev 72) | soubor: 39266.pdf | velikost: 0.57 MB Dokument: Elektrické stanice (jev 72 - rozvojový záměr) | soubor: 39267.pdf | velikost: 1.36 MB Dokument: Elektrické vedení (jev 73) | soubor: 39268.pdf | velikost: 1.76 MB Dokument: Elektrické vedení (jev 73 - rozvojový záměr) | soubor: 39269.pdf | velikost: 1.37 MB Dokument: Komunikační vedení (jev 82) | soubor: 39270.pdf | velikost: 1.36 MB Neumann Zdeněk, Ing.18.09.2018

Rok 2016

Vodovody a kanalizace Žamberk v.o.s.Dokument: Pasport údaje o území | soubor: 32333.pdf | velikost: 0.52 MB Dokument: Čerpací stanice vodovodu | soubor: 32334.pdf | velikost: 0.56 MB Dokument: Vedení vodovodu | soubor: 32336.pdf | velikost: 0.58 MB Dokument: Vedení kanalizace | soubor: 32338.pdf | velikost: 0.57 MB Skalická Radka, Mgr.03.01.2017
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.Dokument: Pasport údaje o území 1 | soubor: 32329.pdf | velikost: 0.3 MB Dokument: Pasport údaje o území 2 | soubor: 32330.pdf | velikost: 0.32 MB Dokument: Vedení vodovodu | soubor: 32331.pdf | velikost: 2.04 MB Dokument: Vedení kanalizace | soubor: 32332.pdf | velikost: 1.85 MB Skalická Radka, Mgr.03.01.2017
Vodafone Czech Republic a.s.Dokument: Pasport údaje o území | soubor: 32327.pdf | velikost: 0.04 MB Dokument: Komunikační zařízení | soubor: 32328.pdf | velikost: 1.81 MB Skalická Radka, Mgr.03.01.2017
UPC Česká republika s.r.o.Dokument: Pasport údaje o území | soubor: 32325.pdf | velikost: 0.74 MB Dokument: Komunikační vedení | soubor: 32326.pdf | velikost: 0.74 MB Skalická Radka, Mgr.03.01.2017
Správa železniční dopravní cesty s.o.Dokument: Pasport údaje o území | soubor: 32323.pdf | velikost: 0.65 MB Dokument: Železniční dráha, železniční vlečka, ochranné pásmo | soubor: 32324.pdf | velikost: 1.93 MB Skalická Radka, Mgr.03.01.2017
Ředitelství silnic a dálnic ČRDokument: Pasport údaje o území | soubor: 32315.pdf | velikost: 0.31 MB Dokument: Silnice I. třídy včetně ochranného pásma | soubor: 32317.pdf | velikost: 1.84 MB Skalická Radka, Mgr.03.01.2017
RWE GasNet s.r.o.Dokument: Pasport údaje o území | soubor: 32308.pdf | velikost: 0.1 MB Dokument: Elektrické vedení | soubor: 32309.pdf | velikost: 1.81 MB Dokument: Technologický objekt na plynovodu | soubor: 32310.pdf | velikost: 1.82 MB Dokument: Prvky katodové ochrany plynovodu | soubor: 32311.pdf | velikost: 1.81 MB Dokument: Vedení plynovodu | soubor: 32312.pdf | velikost: 2.24 MB Dokument: Vedení plynovodu záměr | soubor: 32313.pdf | velikost: 1.81 MB Skalická Radka, Mgr.03.01.2017
České Radiokomunikace a.s.Dokument: Pasport údaje o území 1 | soubor: 32305.pdf | velikost: 0.81 MB Dokument: Pasport údaje o území 2 | soubor: 32306.pdf | velikost: 0.94 MB Dokument: Komunikační zařízení, komunikační vedení, ochranné pásmo | soubor: 32307.pdf | velikost: 1.83 MB Skalická Radka, Mgr.03.01.2017
Ministerstvo obrany ČRDokument: Pasport údaje o území 1 | soubor: 32297.pdf | velikost: 5.88 MB Dokument: Pasport údaje o území 2 | soubor: 32298.pdf | velikost: 0.85 MB Dokument: Vedení kanalizace | soubor: 32299.pdf | velikost: 1.81 MB Dokument: Elektrické vedení | soubor: 32300.pdf | velikost: 1.81 MB Dokument: Ochranné pásmo komunikačního zařízení | soubor: 32301.pdf | velikost: 1.82 MB Dokument: Ochranné pásmo radiových směrových spojů | soubor: 32302.pdf | velikost: 1.82 MB Dokument: Objekt významný pro obranu státu | soubor: 32303.pdf | velikost: 1.83 MB Dokument: Ochranné pásmo zásobovacího střediska munice | soubor: 32304.pdf | velikost: 1.81 MB Skalická Radka, Mgr.03.01.2017
Krajský úřad Pardubického krajeDokument: Pasport údaje o území | soubor: 32295.pdf | velikost: 0.66 MB Dokument: Silnice II. a III. třídy | soubor: 32296.pdf | velikost: 1.85 MB Skalická Radka, Mgr.03.01.2017
ČEZ Distribuce a.s., ČEZ ICT Services a.s.Dokument: Pasport údaje o území_elstan | soubor: 32285.pdf | velikost: 0.04 MB Dokument: Pasport údaje o území_elstanzamer | soubor: 32286.pdf | velikost: 0.04 MB Dokument: Pasport údaje o území_elved | soubor: 32287.pdf | velikost: 0.04 MB Dokument: Pasport údaje o území_elvedzamer | soubor: 32288.pdf | velikost: 0.04 MB Dokument: Pasport údaje o území_komved | soubor: 32289.pdf | velikost: 0.06 MB Dokument: Elektrické stanice | soubor: 32290.pdf | velikost: 1.87 MB Dokument: Elektrické stanice záměr | soubor: 32291.pdf | velikost: 1.84 MB Dokument: Elektrické vedení | soubor: 32292.pdf | velikost: 2.44 MB Dokument: Elektrické vedení záměr | soubor: 32293.pdf | velikost: 1.86 MB Dokument: Komunikační vedení | soubor: 32294.pdf | velikost: 0.51 MB Skalická Radka, Mgr.03.01.2017
ČEPS a.s.Dokument: Pasport údaje o území | soubor: 32283.pdf | velikost: 0.49 MB Dokument: Elektrické vedení včetně ochranného pásma | soubor: 32284.pdf | velikost: 1.81 MB Skalická Radka, Mgr.03.01.2017
ČD - Telematika a.s.Dokument: Pasport údaje o území | soubor: 32280.pdf | velikost: 0.5 MB Dokument: Komunikační vedení | soubor: 32281.pdf | velikost: 1.82 MB Skalická Radka, Mgr.03.01.2017
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.Dokument: Pasport údaje o území | soubor: 32273.pdf | velikost: 0.18 MB Dokument: Elektrické vedení | soubor: 32274.pdf | velikost: 1.81 MB Dokument: Komunikační zařízení | soubor: 32275.pdf | velikost: 1.82 MB Dokument: Komunikační vedení | soubor: 32276.pdf | velikost: 2.47 MB Dokument: Radiové směrové spoje | soubor: 32277.pdf | velikost: 1.81 MB Dokument: Ochranné pásmo komunikačního zařízení | soubor: 32279.pdf | velikost: 1.81 MB Skalická Radka, Mgr.03.01.2017
Alberon Letohrad s.r.o.Dokument: Pasport údaje o území | soubor: 32271.pdf | velikost: 0.54 MB Dokument: Komunikační vedení | soubor: 32272.pdf | velikost: 1.82 MB Skalická Radka, Mgr.03.01.2017

Rok 2015

ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s.Dokument: Grafická část - jev 72 | soubor: 22827.pdf | velikost: 1.85 MB Dokument: Pasport údaje o území - jev 72 | soubor: 22828.pdf | velikost: 0.03 MB Dokument: Grafická část - jev 72 - rozvojový záměr | soubor: 22829.pdf | velikost: 1.82 MB Dokument: Pasport údaje o území - jev 72 - rozvojový záměr | soubor: 22830.pdf | velikost: 0.03 MB Dokument: Grafická část - jev 73 | soubor: 22831.pdf | velikost: 1.89 MB Dokument: Pasport údaje o území - jev 73 | soubor: 22832.pdf | velikost: 0.04 MB Dokument: Grafická část - jev 73 - rozvojový záměr | soubor: 22833.pdf | velikost: 1.83 MB Dokument: Pasport údaje o území - jev 73 - rozvojový záměr | soubor: 22834.pdf | velikost: 0.04 MB Dokument: Grafická část - jev 82 | soubor: 22835.pdf | velikost: 0.36 MB Dokument: Pasport údaje o území - jev 82 | soubor: 22836.pdf | velikost: 0.06 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.04.2020
O2 Czech Republic a.s.Dokument: Grafická část - jev 73 | soubor: 22841.pdf | velikost: 1.82 MB Dokument: Grafická část - jev 81 | soubor: 22842.pdf | velikost: 1.82 MB Dokument: Grafická část - jev 81 - ochranné pásmo | soubor: 22843.pdf | velikost: 1.82 MB Dokument: Grafická část - jev 82 | soubor: 22844.pdf | velikost: 2.67 MB Dokument: Grafická část - jev 82 (RSS) | soubor: 22845.pdf | velikost: 1.82 MB Dokument: Pasport údaje o území | soubor: 22846.pdf | velikost: 0.18 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.04.2020

Rok 2014

UPC Česká republika s.r.o.Dokument: Grafická část - jev 82 | soubor: 22865.pdf | velikost: 0.16 MB Dokument: Pasport údaje o území - jev 82 | soubor: 22866.pdf | velikost: 2.26 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.04.2020
Ředitelství silnic a dálnic ČR, odělení silniční databanky a Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy, silničního hospodářství a investicDokument: Grafická část - jev 90 | soubor: 22867.pdf | velikost: 1.83 MB Dokument: Pasport údaje o území - jev 90 | soubor: 22868.pdf | velikost: 0.05 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.04.2020
ČD TelematikaDokument: Grafická část | soubor: 22869.pdf | velikost: 1.84 MB Dokument: Pasport údaje o území | soubor: 22870.pdf | velikost: 0.96 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.04.2020
České Radiokomunikace a. s.Dokument: Grafická část | soubor: 22871.pdf | velikost: 1.83 MB Dokument: Pasport údaje o území - jev 81 | soubor: 22872.pdf | velikost: 0.03 MB Dokument: Pasport údaje o území - jev 82 | soubor: 22873.pdf | velikost: 0.04 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.04.2020
MO ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkemDokument: Grafická část - jev 70 | soubor: 22891.pdf | velikost: 1.83 MB Dokument: Pasport údaje o území - jev 70 | soubor: 22897.pdf | velikost: 0.03 MB Dokument: Grafická část - jev 73 | soubor: 22898.pdf | velikost: 1.83 MB Dokument: Pasport údaje o území - jev 73 | soubor: 22899.pdf | velikost: 0.03 MB Dokument: Grafická část - jev 75 | soubor: 22900.pdf | velikost: 1.82 MB Dokument: Pasport údaje o území - jev 75 | soubor: 22901.pdf | velikost: 0.03 MB Dokument: Grafická část - jev 81 | soubor: 22902.pdf | velikost: 1.82 MB Dokument: Pasport údaje o území - jev 81 | soubor: 22903.pdf | velikost: 0.04 MB Dokument: Grafická část - jev 82 | soubor: 22904.pdf | velikost: 1.84 MB Dokument: Pasport údaje o území - jev 82 | soubor: 22905.pdf | velikost: 0.04 MB Dokument: Grafická část - jev 107 | soubor: 22906.pdf | velikost: 1.83 MB Dokument: Pasport údaje o území - jev 107 | soubor: 22907.pdf | velikost: 0.03 MB Dokument: Grafická část - jev 114 | soubor: 22908.pdf | velikost: 1.82 MB Dokument: Pasport údaje o území - jev 114 | soubor: 22909.pdf | velikost: 0.03 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.04.2020
RWE GasNet, s.r.o., zastoupený na základe plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o.Dokument: Grafická část - jev 73 | soubor: 22851.pdf | velikost: 1.82 MB Dokument: Grafická část - jev 74 - objekt | soubor: 22852.pdf | velikost: 1.83 MB Dokument: Grafická část - jev 74 - vedení | soubor: 22853.pdf | velikost: 1.82 MB Dokument: Grafická část - jev 75 | soubor: 22854.pdf | velikost: 1.99 MB Dokument: Grafická část - jev 73 - záměr | soubor: 22855.pdf | velikost: 1.82 MB Dokument: Grafická část - jev 75 - OP | soubor: 22856.pdf | velikost: 2.07 MB Dokument: Pasport údaje o území | soubor: 22858.pdf | velikost: 0.09 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.04.2020
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.Dokument: Grafická část - jev 68 | soubor: 22861.pdf | velikost: 1.96 MB Dokument: Pasport údaje o území - jev 68 | soubor: 22862.pdf | velikost: 0.65 MB Dokument: Grafická část - jev 70 | soubor: 22863.pdf | velikost: 1.85 MB Dokument: Pasport údaje o území - jev 70 | soubor: 22864.pdf | velikost: 0.56 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.04.2020
Povodí Labe, státní podnikDokument: GRAFICKÁ ČÁST - JEV 71 | soubor: 051b84a9eb7fe3.pdf | velikost: 0.1 MB Dokument: Pasport údaje o území | soubor: 22499.pdf | velikost: 0.73 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.04.2020
ČEPS a.s.Dokument: Grafická část - jev 73 | soubor: 22839.pdf | velikost: 1.82 MB Dokument: Pasport údaje o území - jev 73 | soubor: 22840.pdf | velikost: 0.48 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.04.2020
Vodovody a kanalizace ŽamberkDokument: Grafická část - jev67 | soubor: 22847.pdf | velikost: 0.56 MB Dokument: Grafická část - jev 68 | soubor: 22848.pdf | velikost: 0.58 MB Dokument: Grafická část - jev 70 | soubor: 22849.pdf | velikost: 0.57 MB Dokument: Pasport údaje o území | soubor: 22850.pdf | velikost: 0.52 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.04.2020
Vodafone Czech Republic a.s.Dokument: Grafická část 1 | soubor: 053ce3cdeb0fa2.pdf | velikost: 0.04 MB Dokument: Pasport údaje o území | soubor: 053ce3cf3670db.pdf | velikost: 0.04 MB Dokument: Potvrzení správnosti a platnosti dat | soubor: 22479.pdf | velikost: 0.07 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.04.2020
Krajský úřad Pardubického krajeDokument: Grafická část - jev 91, 92 | soubor: 22859.pdf | velikost: 1.86 MB Dokument: Pasport údaje o území | soubor: 22860.pdf | velikost: 0.7 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.04.2020

Rok 2013

Správa železniční dopravní cesty s.o. a Správa železniční geodézie PrahaDokument: Grafická část | soubor: 22888.pdf | velikost: 1.85 MB Dokument: Grafická část | soubor: 22889.pdf | velikost: 1.92 MB Dokument: Pasport údaje o území | soubor: 22890.pdf | velikost: 0.57 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.04.2020