Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Informace z ÚP

Určený zastupitel a jeho úloha při pořizování územního plánu

Určený zastupitel a jeho úloha při pořizování územního plánu

Prodloužení příjmu žádostí o podporu pořízení územních studií

Předmětem aktualizace je prodloužení příjmu žádostí do 10. 10. 2017, do 14:00, a změna alokace výzvy na 150 mil. Kč z prostředků Evropské unie.
Jedná se o dotace na pořízení ÚS krajiny a zaměřených na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu nebo veřejného prostranství.

Upozornění

Dle ustanovení § 188 platného stavebního zákona lze územní plán obce, (popř. regulační plán a územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny) podle stavebního zákona upravit do 31. 12. 2020, jinak pozbydou platnosti.
Týká se: Jablonné nad Orlicí, Kameničná, Líšnice, Orličky, Písečná

Příručka-Občan a územní plánování

Příručka-Občan a územní plánování - práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování

Příručka-Obec a územní plánování

Příručka-Obec a územní plánování - postavení a činnost obcí v územním plánování