Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Informace z ÚP

Podpora územně plánovacích dokumentací obcí

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu pro podávání žádostí o dotaci na zpracování nového ÚP.Tato dotace může být poskytnuta obcím, které nemají žádný ÚP, nebo mají ÚP obce nebo ÚP sídelního útvaru a jeho platnost skončí do 31.12.2020 (tj. ÚP schválený před 1.1.2007).

Stav územně plánovací činnosti ve správním obvodu Žamberk

Stav územně plánovací činnosti ve správním obvodu Žamberk k
18. 2. 2016

Dotace na pořízení územního plánu z MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo finanční prostředky na pořízení ÚP malých obcí. Předpokládá se víceleté financování cca 20 mil. ročně. Vzhledem k obdobnému každoročnímu termínu vyhlášení pro podávání žádostí doporučujeme mít provedený výběr projektanta, projednané a schválené zadání UP.

Dotace na pořízení územních plánů z Pardubického kraje

Oddělení územního plánování Pardubického kraje zveřejnil výzvu k předkládání žádostí o podporu pořízení územních plánů roce 2016.
Bližší informace naleznete na uvedeném odkazu:

Upozornění

Dle ustanovení § 188 platného stavebního zákona lze územní plán obce, (popř. regulační plán a územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny) podle stavebního zákona upravit do 31. 12. 2020, jinak pozbydou platnosti.
Týká se: Jablonné nad Orlicí, Kameničná, Líšnice, Orličky, Písečná

Úloha určeného zastupitele při pořizování územního plánu

Úloha určeného zastupitele při pořizování územního plánu

Oddělení územního plánování

- popis činnosti

Příručka-Občan a územní plánování

Příručka-Občan a územní plánování - práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování

Příručka-Obec a územní plánování

Příručka-Obec a územní plánování - postavení a činnost obcí v územním plánování