Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Informace z ÚP

Rozdělení územně plánovací činnosti pořizovatelů v PO3 Žamberk dle obcí

Rozdělení územně plánovací činnosti pořizovatelů v PO3 Žamberk dle obcí

Novela stavebního zákona a dalších souvisejících vyhlášek

Na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz/územní a bytová politika/stavební zákon a prováděcí vyhlášky jsou umístěny informace o novele stavebního zákona jak na úseku stavebního řádu tak úseku územního plánování včetně novelizací souvisejících vyhlášek.

Podpora územně plánovací činnosti obcí

Dotační titul 2018 - Územní plán
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu pro přijímání žádostí o podporu na pořízení územních plánů v r. 2018 v termínu od 18. 10. 2017 do 28. 12. 2017. Výzvu, metodický pokyn a znění Programu naleznete na uvedeném odkazu:

Určený zastupitel a jeho úloha při pořizování územního plánu

Určený zastupitel a jeho úloha při pořizování územního plánu

Příručka-Občan a územní plánování

Příručka-Občan a územní plánování - práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování

Příručka-Obec a územní plánování

Příručka-Obec a územní plánování - postavení a činnost obcí v územním plánování