Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Informace z ÚP

Ukončení příjmu žádostí k pořízení územních studií

ŘO IROP oznámil, že dne 6. 6. 2017 byla vydána aktualizace textu 9. výzvy „Územní studie“. Předmětem aktualizace je zkrácení ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 10. 10. 2017 na 4. 7. 2017 do 14 hodin. Důvodem změny je vyčerpání alokace 9.výzvy IROP.

Určený zastupitel a jeho úloha při pořizování územního plánu

Určený zastupitel a jeho úloha při pořizování územního plánu

Příručka-Občan a územní plánování

Příručka-Občan a územní plánování - práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování

Příručka-Obec a územní plánování

Příručka-Obec a územní plánování - postavení a činnost obcí v územním plánování