Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Protipovodňová ochrana

Povodně jsou stálým negativním fenoménem nejen pro stát, ale i pro město Žamberk. Četnost povodní se nesnižuje, ale naopak a navíc hrozí i v oblastech, které v minulosti tento druh přírodní katastrofy nepoznaly. My všichni se musíme naučit s povodněmi žít a hlavně se dokázat proti nim reálně chránit. Ničivé povodně s výraznými škodami na majetku postihly město v novodobé historii v letech 1997 a 2000.

Město Žamberk reálně přistoupilo k protipovodňové ochraně a vyvíjí v této oblasti patřičnou aktivitu. Jedním z opatření je i přistoupení k programu P 129120 - "Podpora prevence před povodněmi II" - dotační titul na stavbu ochranných hrází podél vodních toků. V r. 2008 jsme podali žádost na MZe ČR o přidělení dotace a byla zpracována dokumentace územního řízení. Následně nastal kolotoč majetkoprávních jednání s vlastníky pozemků a staveb, řešení připomínek a nesouhlasů občanů a jednání s příslušnými orgány, složkami a subjekty a provedení nutných změn v projektu. Ne vždy šlo o jednoduchá jednání.

Koncem roku 2010 jsme dokumentaci ukončeného územního řízení odevzdali investorovi Povodí Labe s. p., který již organizuje další činnosti a postupy až do kolaudace a předání díla. Pokud bude akce potvrzena MZe ČR, stavět by se mělo po určitých komplikacích od r. 2015 a bude se jednat o jednu z největších stavebních akcí ve městě za posledních několik desetiletí.

Cílem je ochrana zdraví a majetku občanů města a několika následných generací v záplavovém území. Předpokladem pro zdárné ukončení a funkčnost díla je vzájemná spolupráce města, dotčených občanů a investora (Povodí Labe s.p.).

V protipovodňové ochraně nezůstáváme jen u stavby protipovodňových opatření, ale vyvíjíme aktivity k získání dalších dotačních titulů a činíme opatření i v dalších oblastech jako je ochrana obyvatel, připravenost povodňových a krizových orgánů, materiálně technické zabezpečení, komunikace, spolupráce s majitelem vodního díla Pastviny a správcem vodního toku a další aktivity.

Příslušné aktuality a dokumenty v oblasti protipovodňové ochrany města naleznete níže.

Dokumenty ...

Protipovodňová ochrana

Jednotlivé prvky PPO Žamberk, rozdělení, délkaDokument: Souhrnný přehled PPO | soubor: 34582.pdf | velikost: 0.64 MB Dokument: Podrobná situace PPO níže železného mostu | soubor: 34583.pdf | velikost: 1.2 MB Dokument: Podrobná situace výše želez.mostu po sil. č. 11 | soubor: 34584.pdf | velikost: 1.76 MB Dokument: Podrobná stuace koupaliště, AC, náhon | soubor: 34585.pdf | velikost: 0.82 MB Dokument: Podrobná situace jez Líšnice | soubor: 34586.pdf | velikost: 0.2 MB Fikejs Vladimír, Ing.21.08.2017
Povodňový plán města Žamberk.Dokument: Povodňový plán města | soubor: 34489.doc | velikost: 0.86 MB Fikejs Vladimír, Ing.21.08.2017
Povodňový plán obce s rozšířenou působností ŽamberkDokument: Povodňový plán ORP | soubor: 24303.doc | velikost: 0.29 MB Dokument: Povodňový plán ORP | soubor: 24304.pdf | velikost: 0.3 MB Fikejs Vladimír, Ing.05.08.2015
Schémata, otázky a odpovědi k dotačnímu titulu "Protipovodňová ochrana na toku Divoká Orlice, Žamberk"Dokument: Situace PPO II | soubor: 0516be68df36ca.pdf | velikost: 1.71 MB Dokument: Situace PPO 3 | soubor: 0516be6a57f579.pdf | velikost: 1.05 MB Dokument: Situace PPO 4 | soubor: 0516be6b93eb3f.pdf | velikost: 0.83 MB Dokument: Situace PPO 5 | soubor: 0516be6e8e9182.pdf | velikost: 0.46 MB Dokument: Situace PPO 1 | soubor: 30593.pdf | velikost: 0.34 MB Dokument: Situace 1a | soubor: 30594.pdf | velikost: 1.05 MB Dokument: Otázky a odpovědi k PPO | soubor: 30595.pdf | velikost: 0.07 MB Fikejs Vladimír, Ing.14.07.2016
Záplavové území - ŽamberkDokument: Záplavové území ORP Žamberk | soubor: 04f33a8c6f1df1.pdf | velikost: 11.73 MB Dokument: Záplavové území města Žamberk | soubor: 053c6831d3bd87.pdf | velikost: 1.77 MB Fikejs Vladimír, Ing.16.07.2014
Plán evakuace obyvatel města při vzniku povodní - výpis pro občany.Dokument: Plán evakuace - výpis | soubor: 24338.docx | velikost: 0.05 MB Dokument: Plán evakuace - výpis | soubor: 24339.pdf | velikost: 0.13 MB Fikejs Vladimír, Ing.17.08.2015