Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Technologické centrum ORP Žamberk

Projekt IOP
Název projektu: Zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby včetně vnitřní integrace úřadu

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/06.06733
Plánovací období: květen 2011 - březen 2012
Program: IOP – Integrovaný operační program
Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Žadatel: Město Žamberk
Místo realizace projektu: Město Žamberk
Datum realizace: květen 2011 - březen 2012
Celkové náklady: 6.275.647,- Kč   Dotace EU: 5.334.230,- Kč

Popis projektu

Projektový záměr na realizaci vznikl na základě požadavků a potřeb obcí ve správním obvodu ORP Žamberk. Tyto obce deklarovaly svůj zájem o zřízení elektronické spisové služby a připojení k technologickému centru. Z celkového počtu 26 obcí ve správním obvodu ORP Žamberk projevilo zájem o připojení 22 obce.

Účelem projektu je zlepšit dostupnost služeb státní správy všem občanům ve správním obvodu města Žamberk, snížit administrativní zátěž a zajistit efektivní komunikaci jak mezi úřady a občanem tak mezi subjekty veřejné správy navzájem. Základem je zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, prostřednictvím zavádění ICT a vytvořit tak nové portfolio služeb, které bude dostupné všem skupinám obyvatel.

Realizace projektu

Projekt byl realizován ve třech etapách:

  1. Vybudování technologického centra ORP Žamberk - realizace třetí čtvrtletí roku 2011.
  2. Upgrade spisové služby ORP Žamberk, rozšíření spisové služby do okolních obcí - realizace třetí čtvrtletí - konec roku 2011.
  3. Vnitřní integrace úřadu ORP Žamberk - realizace konec roku 2011.

Cíle projektu

Celkovým cílem předkládaného projektu bylo snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru a zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy.

Celkového cíle bylo dosaženo prostřednictvím dílčích cílů

Výsledky

V současné době se projekt nachází v období udržitelnosti.

Kontaktní osoba

Kontakt: Zdeněk Vanický, z.vanicky@zamberk.eu, tel.: 465 670 203

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Integrovaný operační program - logo