Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Spolkový život, volnočasové aktivity

1. FC Žamberk - fotbalový klub

Adresa:Pod Černým lesem 755, 564 01 Žamberk
Kontakt:Jaroslav Ramba, předseda oddílu
Tel.:465 614 578
777 947 684
E-mail:ramba.j@seznam.cz
Web:http://www.fczbk.cz/
GPS:50.0866014N, 16.4754639E
 Poloha na mapě

Předseda oddílu: Jaroslav Ramba
Místopředseda oddílu: Michal Pavelka (e-mail: pavelka_m@centrum.cz)
Sekretář oddílu: Jiří Šámal

Číslo oddílu: 5340421
Klubové barvy: modrá a bílá
web: www.fczbk.cz

AEROKLUB Žamberk

Adresa:Letiště 1023, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ing. Jan Václavík
Tel.:465 614 693
739 182 156
E-mail:info@aeroklub.zamberk.cz
Web:http://www.aeroklub.zamberk.cz
GPS:50°4'55.791"N, 16°26'39.137"E
 Poloha na mapě

Aeroklub Žamberk, občanské sdružení nabízí pro širokou veřejnost vyhlídkové lety (standardní trasy "Hrady, zámky", "Pastvinská údolní nádrž", "Orlické hory", "Suchý vrch", "Jeseníky - Praděd") a také leteckou školu, která pod vedením zkušených instruktorů nabízí základní, sportovní, speciální a přeškolovací výcvik a kondiční létání.

Aeroklub pořádá také různé akce, nejznámější z nich je tradiční Airshow.
Aktuální informace poskytne web Aeroklubu.

Autokros Žamberk

Autokros Žamberk

Adresa:Do Kotle, 564 01 Žamberk
Kontakt:Jaroslav Kopič, Roman Bednář
Tel.:724 118 925
E-mail:j.kopic@centrum.cz; autokroszamberk@centrum.cz
Web:http://www.autokroszamberk.cz/
GPS:50.0885800N, 16.4544967E
 Poloha na mapě

pořadatelé: Jaroslav Kopič, Roman Bednář
ředitel závodů: Jaroslav Kopič

Baseball Žamberk o.s.

Adresa:Havlíčkovo nábřeží 1391, 564 01 Žamberk
Kontakt:Milan Džurban
Tel.:724 975 308
E-mail:baseballzamberk@seznam.cz
Web:http://www.meteors.webnode.cz

Baseball Žamberk občanské sdružení si klade za cíl, přispět k rozvoji baseballu v našem městě a okolí.

Úzce se podílí na činnosti Meteors Baseball Team Žamberk.

CEMA Žamberk, z.ú.

CEMA Žamberk, z.ú.

Adresa:Nádražní 22, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ing. Dana Hubálková
Tel.:465 614 555
E-mail:centrum@cema-nno.cz
Web:http://www.cema-nno.cz/
GPS:50°4'46.762"N, 16°27'43.449"E
 Poloha na mapě

Občanského sdružení CEMA Žamberk je nestátní nezisková organizace, která posiluje hodnoty rodiny, aktivní seberealizaci dětí a dospělých, pomáhá hledat řešení v těžkých životních situacích. Sdružení je otevřeno spolupráci v místní komunitě se všemi, kteří usilují o slušnost, toleranci a lepší vzájemné soužití.

CEMA spravuje:
Centrum pro rodinu
Domov na skalách
Dům na půl cesty
Grafické studio Cema a Obchůdek

Český červený kříž - ZO Žamberk

Adresa:17. listopadu 1070, 564 01 Žamberk
Kontakt:Marcela Divíšková, předsedkyně
Tel.:732 164 919
E-mail:marcela.diviskova@seznam.cz
Web:http://www.cckuo.cz/

Český červený kříž - základní organizace Žamberk organizačně spadá pod ČČK Ústí nad Orlicí.

Organizace vykonává zdravotnický dozor, organizuje ukázky první pomoci, zajišťuje rekondice, zúčastňuje se nejrůznějších akcí jako je Dětský den, Český den proti rakovině, Den diabetu atp.

Český rybářský svaz - ČRS MO Žamberk

Adresa:17. listopadu 1322, 564 01 Žamberk
Kontakt:Jaroslav Halbrštát, předseda, Josef Hartman, jednatel
Tel.:607 976 742
724 059 252
E-mail:halbrstat@orlicko.cz; j.hartman@tyhan.cz
Web:http://www.vcus.regis.cz/

Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport.

Český svaz ochránců přírody - ZO ČSOP Žamberk

Adresa:28. října 1327, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ludmila Bartošová
Tel.:739 440 734
E-mail:friml.orlicko@seznam.cz
Web:http://www.csop.cz/prehledzo/zo_karta.php?id=6155&id_zo=352

Péče o krajinu a památky - údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Environmentální výchova - působení na neorganizované děti a mládež, provoz naučné stezky NS Žamberk - Kunvald, vydávání neperiodických publikací (kalendářík ČSOP)

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Žamberk

Adresa:Betlém 499, 564 01 Žamberk
Kontakt:Josef Novotný, předseda
Tel.:721 067 229
Web:http://www.vcelarstvi.cz/

Svaz včelařů organizuje pro své členy příležitostně odborné přednášky atp.

Většina členů se věnuje soukromému prodeji domácího medu.

Český zahrádkářský svaz - ZO ČZS Žamberk

Adresa:Betlém 499, 564 01 Žamberk
Kontakt:Josef Novotný, předseda
Tel.:721 067 229
Web:http://www.zahradkari.cz/us/usti-no/index.php

Zahrádkářský svaz v Žamberku se soustředí ve čtyřech zahrádkářských koloniích.

Zabývá se výkupem ovoce a moštováním pro zájemce z řad veřejnosti. Aktuální informace o činnosti a moštování najdete na vývěsní tabuli na pěší zóně v centru města.

Filmový klub

Filmový klub

Adresa:Divišovo divadlo, Nádražní 39, 564 01 Žamberk
Kontakt:Alena Urbánková
Tel.:465 614 583
464 600 784
E-mail:fidiko@fidiko.cz
Web:http://www.fidiko.cz

Členové Filmového klubu Žamberk se mohou podílet na výběru filmů, které jsou v programu 3D kina uvedeny jako projekce Filmového klubu.

Projekce Filmového klubu jsou přístupné široké veřejnosti, členové Klubu mohou uplatnit slevu.

Gymnázium Žamberk

Gymnázium Žamberk

Adresa:Nádražní 48, 564 01 Žamberk
Kontakt:Mgr. Ing. Jaroslav Kvapil, ředitel
Tel.:461 353 240
E-mail:gyzamb@gyzamb.cz
Web:http://www.gyzamb.cz
GPS:50°5'7.686"N, 16°27'54.452"E
 Poloha na mapě

Zřizovatelem Gymnázia Žamberk je Pardubický kraj. Škola nabízí středoškolské vzdělání zakončené maturitou, navázala významné zahraniční partnerství s městem Rice Lake (Wisconsin). Škola nabízí četné zájmové aktivity včetně pěveckého sboru Corale.

Sdružení MATURITAS při Gymnáziu Žamberk bylo zřízeno jako významná dobrovolná organizace poskytující příspěvky na sportovní činnost, vybavení učebnicemi atp.

Zájmové aktivity:
Basketbalový oddíl: Mgr. Petr Andrle
Kroužek 3D modelování na PC: Bc. Roman Zajíc
Pěvecký sbor Corale: Mgr. Iva Mimrová
Šachový kroužek: Ing. Eduard Dvořák

Podrobné informace jsou dostupné na webu gymnázia.

Jezdecký klub Polsko

Adresa:Polsko 428, 564 01 Žamberk
Kontakt:Lucie Šebková
Tel.:737 109 733
E-mail:sebkova@orlicko.cz
Web:http://www.jk-polsko.estranky.cz/
GPS:50°6'6,81"N 16°27'42,06"E
 Poloha na mapě

Jezdecký klub Polsko se zabývá chovem koní, jejich výcvikem a tréninkem jezdců. Zároveň se účastní mnoha parkurových závodů. Každý rok pořádá na ukončení jezdecké sezóny Hubertovu jízdu. Zároveň může nabídnout jak obsedání mladých koní tak i pronájem haly.

Jezdecký klub Žamberk

Jezdecký klub Žamberk

Adresa:Česká Rybná 103, 561 85 Česká Rybná
Kontakt:Diana Zemanová
Tel.:776 223 463
731 977 789
E-mail:diana.zemanova@seznam.cz; jkzamberk@centrum.cz
Web:http://mujweb.cz/jkzamberk/
GPS:50.0697764N, 16.3883119E
 Poloha na mapě

Hlavní náplní klubu je výcvik mladých jezdců počínaje voltižní průpravou, jízdou na ponících až po výcvik v sedle na velkých koních, případně složení ZZVJ a následně účast na jezdeckých závodech. Další náplní jezdeckého klubu je chov a výcvik mladých koní a poníků, ustájení koní a možnost rekreačního ježdění.

Založili jsme také internetový obchod specializovaný na pony a malé jezdce: http://www.ponyservis.cz/.

Junák - český skaut, středisko Žamberk, z.s.

Adresa:Zámecká, 564 01 Žamberk
Kontakt:Martin Kroul, vedoucí střediska
Tel.:736 260 042
E-mail:martin.kroul@skaut.cz
Web:http://skaut.zamberk.cz/
GPS:50°5'9.787"N, 16°28'41.998"E

Kompletní informace o činnosti skautů najdete na webových stránkách, zde jsou také informace pro uchazeče a přihláška.

Skauti a skautky se scházejí v klubovnách v remízku za fotbalovým stadionem (vedle areálu Pod Černým lesem).

1. oddíl skautů - Vladislav Severin, 602 428 096
1. oddíl skautek - Kateřina Šmajzrová, 732 148 474
5. oddíl skautů Klášterec - Renata Zavřelová, 728 950 413
Kmen dospělých - Jan Adamec, 602 832 428

Kanoistický oddíl SK Žamberk

Kanoistický oddíl SK Žamberk

Adresa:Na Rozárce 1197, 564 01 Žamberk
Kontakt:Vladimír Kalous, Václav Stejskal
Tel.:732 519 898
775 066 065
E-mail:kalousv@orlice.cz
Web:http://www.sportorlice.wz.cz/kanoistika-zamberk

Kanoistický oddíl sportovního klubu Žamberk se zabývá rychlostní kanoistikou. Loděnice se nachází na Pastvinské přehradě. Kanoistický oddíl byl založen 8. dubna 1941.

Zájemce o tento sport z řad mládeže uvítá oddíl kterýkoliv tréninkový den.

Klub českých filatelistů - MO Žamberk

Adresa:564 01 Žamberk


Klub českých turistů, odbor Žamberk

Klub českých turistů, odbor Žamberk

Adresa:17. listopadu 1071, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ing. Jiří Broulík
Tel.:725 766 509
E-mail:broulik@razdva.cz
Web:http://kct-odbor-zamberk0.webnode.cz/

Klub českých turistů, odbor Žamberk, sdružuje občany, kteří mají zájem o turistiku pěší, na kole i na lyžích. Vyznávají pohyb v přírodě na čerstvém vzduchu. Klub organizuje pravidelné výlety pro své členy.

Klub důchodců

Adresa:Albertova 357, 564 01 Žamberk
Kontakt:Dagmar Zezulková, předsedkyně
Tel.:732 845 526
E-mail:zezulkovadagmar@seznam.cz

Klub důchodců pořádá zájezdy, společenská setkání, návštěvy divadel apod. Členové klubu se schází každé pondělí od 13 do 16 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, klub je otevřený veřejnosti i dalším zájemcům o členství.

Lay.no, o.s.

Lay.no, o.s.

Adresa:Orlická 1103, 564 01 Žamberk
Kontakt:Johana Vaňousová
Tel.:777 298 386
E-mail:info@layno.cz
Web:http://www.layno.cz/

Cílem občanského sdružení je organizování kulturních akcí. Z nich je třeba jmenovat tradiční prázdninový festival pro děti i dospělé Ejhle, loutka.

Lay.no můžete kontaktovat také na sociální síti Facebook - facebook.com/layno.cz

Meteors Baseball Team Žamberk, SVČ Animo Žamberk

Meteors Baseball Team Žamberk, SVČ Animo Žamberk

Adresa:Havlíčkovo nábřeží 1391, 564 01 Žamberk
Kontakt:Milan Džurban
Tel.:724 975 308
E-mail:meteorsbaseball@seznam.cz
Web:http://www.meteors.webnode.cz
GPS:50°4'56.535"N, 16°27'56.1"E
 Poloha na mapě

Zřizovatelem Meteors Baseball Team Žamberk je SVČ ANIMO.

Nábor nových hráčů od mladších žáků po muže probíhá celoročně, letní tréninky se odehrávají na Meteors Field Havlíčkovo nábřeží (za stodolami), v zimní sezóně v tělocvičně U Žirafy.

Modelářský klub SMČR - Orlík Žamberk

Adresa:nám. Gen. Knopa 812, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ing. Miroslav Štěpán
Tel.:602 394 189
E-mail:orlik_zamberk@centrum.cz
Web:http://www.modelar.zamberk.cz


Motoklub Rio Bikers

Adresa:Nad Poliklinikou 1033, 564 01 Žamberk
Kontakt:Radek Faltus, prezident klubu
Tel.:736 607 073
E-mail:riobikers@riobikers.com
Web:http://www.riobikers.com

Motoklub Rio Bikers sdružuje milovníky jedné stopy z okolí Žamberka. Klub organizuje každoročně Motosraz v Pastvinách - oblíbenou motorkářskou akci s rockovou zábavou, spanilou jízdou a soutěžemi.

Myslivecké sdružení Hůrka

Adresa:Lukavská 1265, 564 01 Žamberk
Kontakt:Jaromír Plundra, předseda sdružení
Tel.:606 945 669
E-mail:Plundraj@seznam.cz


NOVA Motocross team Žamberk o.s.

Adresa:Nádražní 754, 564 01 Žamberk
Kontakt:Jari Kurri
Tel.:739 312 101
E-mail:jari.moto@seznam.cz
Web:http://www.novamotocross.com/

Motocross team Žamberk se zabývá organizací motocrossových závodů, závody se jezdí v několika kategoriích. Domovským závodištěm je Kotel Žamberk.

Rodinné centrum Pohoda

Rodinné centrum Pohoda

Adresa:Nádražní 22, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ing. Dana Hubálková
Tel.:465 614 555
608 621 301
E-mail:centrum@cema-nno.cz
Web:http://www.cema-nno.cz
GPS:50°4'46.526"N, 16°27'43.215"E
 Poloha na mapě

Rodinné centrum Pohoda posiluje hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, mateřskou roli žen, podporuje rodiče při výchově dětí.

Rodinné centrum Pohoda je služba poskytovaná Centrem pro rodinu občanského sdružení CEMA Žamberk.

Sbor dobrovolných hasičů Žamberk

Adresa:Vrbí 257, 564 01 Žamberk
Kontakt:Pavel Dlabka, starosta SDH
Tel.:603 309 331
E-mail:P.Dlabka@seznam.cz
Web:http://www.hasici-zamberk.8u.cz/

SDH Žamberk disponuje výjezdovou jednotkou, kterou svolává Operační středisko v Pardubicích.

Sbor založil také kroužek pro děti Mladý hasič, obsahem kroužku je branně požární tematika včetně účastí na soutěžích v požárním sportu podle celorepublikových směrnic hry Plamen.

Skupina scénického a historického šermu Mortem Iter o.s.

Adresa:Kněžství 436, 564 01 Žamberk
Kontakt:Václav Kodytek
Tel.:775 922 529
E-mail:mortem.iter@seznam.cz
Web:http://mortemiter.webnode.cz/

Skupina scénického a historického šermu Mortem Iter se soustředí na šermířské produkce zhruba z období 10.-14. století, vystupuje na kulturních akcích nejen v Žamberku a okolí.

Speciální střední škola a základní škola Žamberk

Speciální střední škola a základní škola Žamberk

Adresa:Tyršova 214, 564 01 Žamberk
Kontakt:Mgr. Věra Říčařová, ředitelka
Tel.:465 614 472
E-mail:oups@oupszamberk.cz
Web:http://www.oupszamberk.cz
GPS:50°5'11.587"N, 16°28'5.404"E
 Poloha na mapě

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj. Speciální střední škola a základní škola Žamberk poskytuje základní a střední vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání žáků probíhá podle školních vzdělávacích programů s využitím speciálně pedagogických metod.

Škola má k dispozici školní jídelnu, družinu, internát, nabízí řadu kroužků pro děti.

Spolek divadelních ochotníků DIVIŠ

Adresa:Nádražní 39, 564 01 Žamberk
Kontakt:Lenka Semrádová, předsedkyně
Tel.:737 818 582
603 493 692
Web:http://www.fidiko.cz/ochotnicky-spolek/

Ochotnický spolek Diviš se svým repertoárem pořádá vlastní představení a účinkuje na kulturních akcích pořádaných městem a městským muzeem.

Sportcentrum Neugi o.s.

Adresa:17. Listopadu 1322, 564 01 Žamberk
Kontakt:Mgr. Richard Neugebauer
Tel.:605 551 722
E-mail:ri.neugebauer@gmail.com
Web:http://www.neugi.cz
 Poloha na mapě

Sportcentrum Neugi o.s. spravuje dva tenisové antukové dvorce a zázemí pro hráče.

Sportovní klub Žamberk

Adresa:Dlouhoňovice 121, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ing. Jiří Pěnička
Tel.:465 614 983
603 848 331

- ASPV - volejbal - Kateřina Šmirousová
- ASPV - Bohumil Vik
- Cyklistika - Martin Doleček
- Klub českých turistů - Ing. Jiří Broulík
- Lední hokej - Jaroslav Hájek
- Lyžování - Jindřich Doleček
- Kanoistika - Vladimír Kalous
- Šachy - Miloš Mazura

Středisko volného času, ANIMO, Žamberk

Středisko volného času, ANIMO, Žamberk

Adresa:28. října 713, 564 01 Žamberk
Kontakt:Bc. Alena Němcová, ředitelka
Tel.:465 611 666
603 876 667
E-mail:animo@zamberk.cz
Web:http://www.animo.zamberk.cz
GPS:50°4'56.535"N, 16°27'56.1"E
 Poloha na mapě

SVČ ANIMO Žamberk poskytuje služby v oblasti zájmového vzdělávání – programy pro aktivní využití volného času dětí, mládeže i dospělých účastníků. Hlavními oblastmi programů jsou zájmové kroužky, příležitostné akce, tábory a další prázdninová činnost.

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Adresa:Zámecká 1, 564 01 Žamberk
Kontakt:PhDr. Zuzana Pecháčková, ředitelka
Tel.:465 614 225
774 610 640
E-mail:zamek@zamek.zamberk.cz
Web:http://www.zamek.zamberk.cz
GPS:50°5'9.268"N, 16°28'1.873"E
 Poloha na mapě

Úřední hodiny podatelny: PO až ČT 7:00 - 15:00, PÁ 7:00 - 13:30

Škola nabízí studijní obory (instalatér, truhlář, zedník, kuchař - číšník, prodavač, cukrář, obchodník, gastronomie, podnikání) zakončené výučním listem nebo maturitou.

Škola zřizuje také školní jídelnu a domov mládeže, kde je možné zejména o prázdninách využít volné ubytovací kapacity.

- Gastronomický a barmanský kroužek - Mgr. Z. Pecháčková
- Truhlářský kroužek Pantůček - Ing. Stanislav Cukor

Svaz diabetiků ČR Územní organizace Žamberk

Adresa:Hluboká 98, 564 01 Žamberk
Kontakt:Miroslav Vondřich
Tel.:721 150 585


Svaz postižených civilizačními chorobami - MO SPCCH Žamberk

Adresa:Hluboká 98, 564 01 Žamberk
Kontakt:Vlasta Pavlousková
Tel.:606 228 442
E-mail:redakce@zamberk.eu
Web:http://www.civilky.cz/nase-organizace/vypis/centrum-sluzeb/zakladni-organizace-z-amberk/


ŠŤASTNÝ DOMOV o. s.

Adresa:č. p. 82, 561 84 Líšnice
Kontakt:Iva Kaplanová
Tel.:608 428 282
E-mail:ivakaplanova@seznam.cz
Web:http://www.stastny-domov.cz/
GPS:50.0783058N, 16.5114489E
 Poloha na mapě

Šťastný domov Líšnice je obecně prospěšná společnost se sídlem Jiráskovo náměstí 69, 517 41 Kostelec nad orlicí. Arteterapeutické dílny najdete na adrese 561 84 Líšnice čp. 82, Zooterapie: Statek U dubu, 561 84 Líšnice čp. 205.

Společnost si klade za cíl pomáhat mentálně i fyzicky znevýhodněným lidem začlenit se do společnosti. K tomuto účelu zřizuje chráněné dílny v Líšnici a Kameničné a také Krámek chráněných dílen v Žamberku. Společnost zřizuje jezdecký klub, včelařský kroužek, kroužek paličkování, 1. chráněnou medodílnu a další.

Podrobné informace o činnosti Šťastného domova jsou k nalezení na webu společnosti.

Tělocvičná jednota Sokol

Adresa:Tyršova 534, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ing. Břetislav Havel
Tel.:721 209 058
E-mail:havel@orlicko.cz
GPS:50°5'13.676"N, 16°28'6.009"E

TJ Sokol zajišťuje sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií. Vedení sportovních oddílů - volejbal muži, volejbal ženy, orientační běh a stolní tenis, atletika, šachy.

Správa sokolovny náleží TJ Sokol Žamberk.

TOSK Žamberk - tenisový klub

TOSK Žamberk - tenisový klub

Adresa:U Koupaliště 1362, 564 01 Žamberk
Kontakt:J. Kulhánek
Tel.:724 193 236
E-mail:tenis@zamberk.cz
Web:http://www.tenis.zamberk.cz
GPS:50°5'8.308"N, 16°28'29.749"E
 Poloha na mapě

TOSK Žamberk spravuje tenisový areál - venkovní antuková hřiště, krytou tenisovou halu a kompletní zázemí, které je možno si pronajmout.
Klub zajišťuje také celoroční tréninkový program pro mládež a pořádání různých turnajů.

Více informací a podrobné kontakty na webu TOSK.

Základní kynologická organizace Žamberk

Adresa:Pod Skalami 133, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ivan Vrkoč
Tel.:602 407 529
724 295 776
E-mail:zkozamberk@seznam.cz
Web:http://www.zkozamberk.estranky.cz
GPS:50°5'24.741"N, 16°27'23.693"E
 Poloha na mapě

ZKO Žamberk se zabývá služebně-sportovním výcvikem psů a základní výchovou psů všech plemen, výcvik probíhá na kynologickém cvičišti Pod Skalami v Žamberku.

ZKO pořádá závody ve služebně-sportovním výcviku a agility, zkoušky dle NZŘ, IPO, SchH, hodiny základního výcviku psa pro veřejnost, letní výcvikové tábory a soustředění, výcvikové semináře.

Základní škola Žamberk,  28. října 581

Základní škola Žamberk, 28. října 581

Adresa:28. října 581, 564 01 Žamberk
Kontakt:PaedDr. Hana Nosálová, ředitelka
Tel.:465 613 090
608 308 885
E-mail:zs28rijna@orlicko.cz
Web:http://www.zs28rijna-zamberk.cz
GPS:50°5'2.847"N, 16°27'53.701"E
 Poloha na mapě

Zřizovatelem školy je město Žamberk. Škola zřizuje školní družinu, v objektu školy se nachází školní jídelna, pro žáky škola organizuje četné zájmové aktivity (Hravě zdravě, Angličtina pro druháky, Sportovní pohybové hry a pěvecký sbor Viola).

Podrobné informace jsou k dispozici na webu školy.

Základní škola Žamberk, Nádražní 743

Základní škola Žamberk, Nádražní 743

Adresa:Nádražní 743, 564 01 Žamberk
Kontakt:Mgr. Roman Pospíšil, ředitel
Tel.:465 614 434
E-mail:zspospisil@seznam.cz
Web:http://www.zs.zamberk.cz
GPS:50°4'44.853"N, 16°27'45.215"E
 Poloha na mapě

Zřizovatelem ZŠ Nádražní 743 je město Žamberk. Škola využívá tři navzájem propojené budovy, pro své žáky zřizuje školní družinu a četné zájmové aktivity.

Podrobné informace jsou k dispozici na webu školy.

Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk

Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk

Adresa:Masarykovo nám. 145, 564 01 Žamberk
Kontakt:PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka
Tel.:465 612 739
E-mail:zus@orlicko.cz
Web:http://www.zus-zamberk.cz
GPS:50°5'15.846"N, 16°27'52.223"E
 Poloha na mapě

ZUŠ Petra Ebena nabízí dětem studium čtyř oborů: hudebního, literárně-dramatického, tanečního, výtvarného a to ve dvou stupních: 1. stupeň - pro děti 8 - 15 leté; 2. stupeň pro žáky 15 - 19 leté.

Hudební obor zahrnuje jak hru na širokou škálu hudebních nástrojů, tak i sólový a sborový zpěv, v rámci výtvarného oboru se realizuje také kroužek ručně paličkované krajky.

ŽIFA - Žamberská asociace mezinárodních kontaktů

Adresa:Polsko 1384, 564 01 Žamberk
Kontakt:Mgr. Jana Fialová
Tel.:608 630 670
E-mail:simon@orlicko.cz
Web:http://zifa.orlicko.cz/doku.php

ŽIFA Žamberk je neziskové, dobrovolné, samosprávné sdružení občanů, jejichž společným zájmem je:

“…napomáhat setkávání lidí dobré vůle z nejrůznějších zemí celého světa za účelem vzájemného poznávání rozdílných kultur, přispívat tak k mezinárodnímu porozumění, odstraňování národnostních a rasových předsudků, které následně vede k vyšší vzájemné toleranci občana občanem, národa národem…„

(viz. stanovy ŽIFA)