Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Spolkový život, volnočasové aktivity

1. FC Žamberk

1. FC Žamberk

Adresa:U Koupaliště 755, 564 01 Žamberk
Kontakt:Michal Pavelka
Tel.:+420 731 512 841
E-mail:pavelka_m@centrum.cz
Web:www.fczamberk.cz
GPS:50.0852442N, 16.4762019E
 Poloha na mapě

Předseda oddílu: Michal Pavelka
Člen výboru - muži: Jiří Kašpar
Člen výboru - mládež: Milan Menzel
Sekretář klubu: Jakub Rudolecký

Klubové barvy: modrá a bílá

Aeroklub Žamberk

Aeroklub Žamberk

Adresa:Letiště 1023, 564 01 Žamberk
Kontakt:Mgr. Tomáš Mikulecký
Tel.:+420 465 614 693
+420 604 439 296
E-mail:info@aeroklub.zamberk.cz
Web:http://www.aeroklub.zamberk.cz
GPS:50.0821611N, 16.4440769E
 Poloha na mapě

PROVOZNÍ DOBA:
15. dubna - 15. října: So, Ne, svátky: 7:00-14:00
(jinak dle telefonické domluvy)

Žamberk je často nazýván "bránou Orlických hor". Můžete se o tom přesvědčit při některé z námi vybraných tras turistických letů, které se nabízejí uskutečnit z letiště Žamberk. Již při pouhém 15 minutovém letu můžete shlédnout z ptačí perspektivy nejbližší okolí Žamberka s mnoha vzácnými pamětihodnostmi i s krásami nevšední přírody Orlických hor.
Aeroklub nabízí také leteckou školu, která pod vedením zkušených instruktorů nabízí základní, sportovní, speciální a přeškolovací výcvik a kondiční létání.

Cesta pro rodinu, z.ú.

Cesta pro rodinu, z.ú.

Adresa:Nádražní 22, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ing. Dana Hubálková, ředitelka
Tel.:+420 774 621 301
+420 465 381 731
E-mail:centrum@cestaprorodinu.cz
Web:https://cestaprorodinu.cz/
GPS:50.0796436N, 16.4621797E
 Poloha na mapě

Jsme nestátní nezisková organizace a naším posláním je:

Podpora rodiny a jejích hodnot. Chceme v našem regionu vytvořit nabídku aktivit pro posilování fungující rodiny a podporu jejích členů, a profesionálně a v dostatečné kapacitě poskytovat pomoc a zázemí v různých životních situacích.

Poskytujeme tyto prorodinné služby:

- RODINNÉ CENTRUM a DĚTSKÁ SKUPINA MACEŠKA
- AZYLOVÝ DŮM a KRIZOVÁ POMOC
- DŮM NA PŮL CESTY
- SOCIÁLNÍ REHABILITACE
- PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
- STUDIO GRAFIKY A KREATIVNÍ TVORBY

Český rybářský svaz - MO Žamberk

Český rybářský svaz - MO Žamberk

Adresa:Vrbí 244, 564 01 Žamberk
Kontakt:Pavel Exler, předseda
Tel.:+420 737 525 917
E-mail:rybarizamberk@email.cz
Web:https://www.rybarizamberk.estranky.cz/
GPS:50.0893019N, 16.4663733E
 Poloha na mapě

Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport.

Český svaz ochránců přírody - ZO Žamberk

Český svaz ochránců přírody - ZO Žamberk

Adresa:28. října 1327, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ludmila Bartošová
Tel.:+420 739 440 734
E-mail:friml.orlicko@seznam.cz
Web:https://1url.cz/EzclD
GPS:50.0786453N, 16.4656825E
 Poloha na mapě

Posláním této organizace je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Provoz naučné stezky NS Žamberk - Kunvald, vydávání neperiodických publikací (kalendářík ČSOP).

Český svaz včelařů, z.s. - ZO Žamberk

Český svaz včelařů, z.s. - ZO Žamberk

Adresa:Betlém 499, 564 01 Žamberk
Kontakt:Josef Novotný, předseda
Tel.:+420 721 067 229
Web:http://www.vcelarstvi.cz/

Svaz včelařů organizuje pro své členy příležitostně odborné přednášky. Většina členů se věnuje soukromému prodeji domácího medu.

Český zahrádkářský svaz - ZO Žamberk

Český zahrádkářský svaz - ZO Žamberk

Adresa:Betlém 499, 564 01 Žamberk
Kontakt:Josef Novotný, předseda
Tel.:+420 721 067 229
+420 739 405 156
E-mail:mostarnazamberk@gmail.com
Web:http://www.zahradkari.cz/us/usti-no/index.php
GPS:50.0990361N, 16.4508947E
 Poloha na mapě

Zahrádkářský svaz v Žamberku se soustředí ve čtyřech zahrádkářských koloniích.

Zabývá se pěstováním ovoce, zeleniny a květin pro svoji vlastní potřebu a výkupem ovoce a moštováním pro zájemce z řad veřejnosti. Aktuální informace o činnosti a moštování najdete na vývěsní tabuli na pěší zóně v centru města.

MOŠTÁRNA: (Kasárna 739)
středa: 14:00-18:00
sobota: 08:00-12:00

Jezdecký klub Polsko

Jezdecký klub Polsko

Adresa:Polsko 428, 564 01 Žamberk
Kontakt:Lucie Šebková
Tel.:+420 737 109 733
E-mail:sebkova@orlicko.cz
Web:http://www.jk-polsko.estranky.cz/
GPS:50.1018939N, 16.4616772E
 Poloha na mapě

Jezdecký klub Polsko se zabývá chovem koní, jejich výcvikem a tréninkem jezdců. Zároveň se účastní mnoha parkurových závodů. Každý rok pořádá na ukončení jezdecké sezóny Hubertovu jízdu. Zároveň může nabídnout jak obsedání mladých koní tak i pronájem haly.

Jezdecký klub Žamberk

Jezdecký klub Žamberk

Adresa:Česká Rybná 103, 561 85 Česká Rybná
Kontakt:Diana Zemanová
Tel.:+420 776 223 463
E-mail:diana.zemanova@seznam.cz
Web:http://mujweb.cz/jkzamberk/
GPS:50.0697764N, 16.3883122E
 Poloha na mapě

Hlavní náplní klubu je výcvik mladých jezdců počínaje voltižní průpravou, jízdou na ponících až po výcvik v sedle na velkých koních, případně složení ZZVJ a následně účast na jezdeckých závodech. Další náplní jezdeckého klubu je chov a výcvik mladých koní a poníků, ustájení koní a možnost rekreačního ježdění.

Založili jsme také internetový obchod specializovaný na pony a malé jezdce: http://www.ponyservis.cz/.

Junák - český skaut, středisko Žamberk, z.s.

Junák - český skaut, středisko Žamberk, z.s.

Adresa:Tyršova 718, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ing. Bc. Šárka Kladivová, vedoucí střediska
Tel.:+420 774 182 051
E-mail:sarka.kladivova@gmail.com
Web:http://skaut.zamberk.cz/
GPS:50.0875803N, 16.4686144E
 Poloha na mapě

Skauti a skautky se scházejí v klubovnách v remízku za fotbalovým stadionem (vedle areálu Pod Černým lesem).

Kanoistický oddíl SK Žamberk, z.s.

Kanoistický oddíl SK Žamberk, z.s.

Adresa:Pastviny 229, 564 01 Žamberk
Kontakt:Václav Jedlička, předseda oddílu
Tel.:+420 604 434 308
+420 775 066 065
E-mail:jedlicka@orlicko.cz
Web:http://kanoistikazamberk.cz/
GPS:50.0895175N, 16.5598306E
 Poloha na mapě

Kanoistický oddíl sportovního klubu Žamberk se zabývá rychlostní kanoistikou. Loděnice se nachází na Pastvinské přehradě. Kanoistický oddíl byl založen 8. dubna 1941.

Zájemce o tento sport z řad mládeže uvítá oddíl kterýkoliv tréninkový den.

Klub českých turistů, odbor Žamberk

Klub českých turistů, odbor Žamberk

Adresa:17. listopadu 1071, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ing. Jiří Broulík
Tel.:+420 725 766 509
E-mail:kctzamberk@centrum.cz
Web:http://kct-odbor-zamberk0.webnode.cz/
GPS:50.0798667N, 16.4648817E
 Poloha na mapě

Klub českých turistů, odbor Žamberk, sdružuje občany, kteří mají zájem o turistiku pěší, na kole i na lyžích. Vyznávají pohyb v přírodě na čerstvém vzduchu. Klub organizuje pravidelné výlety pro své členy.

Klub důchodců

Klub důchodců

Adresa:Albertova 357, 564 01 Žamberk
Kontakt:Dagmar Zezulková, předsedkyně
Tel.:+420 732 845 526
E-mail:zezulkovadagmar@seznam.cz
GPS:50.0900558N, 16.4618847E
 Poloha na mapě

Klub důchodců pořádá zájezdy, společenská setkání, návštěvy divadel apod. Členové klubu se schází každé pondělí od 13 do 16 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, klub je otevřený veřejnosti i dalším zájemcům o členství.

Klub filatelistů Žamberk

Klub filatelistů Žamberk

Adresa:Lipová 1044, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ing. Pavel Hlaváč
Web:http://www.informace-scf.cz/
GPS:50.0871067N, 16.4717744E
 Poloha na mapě

Svaz českých filatelistů je zapsaným spolkem sdružujícím filatelisty v celé České republice ve více než 300 klubech filatelistů, specializovaných odborných společnostech, komisích a sekcích a rovněž v kroužcích mladých filatelistů. Svaz českých filatelistů je zakládajícím členem Mezinárodní filatelistické federace FIP i Federace evropských filatelistických asociací FEPA.

Klub Maturitas při Gymnáziu Žamberk, z.s.

Klub Maturitas při Gymnáziu Žamberk, z.s.

Adresa:Nádražní 48, 564 01 Žamberk
Kontakt:Dagmar Nožková, předsedkyně
Tel.:+420 461 353 240
E-mail:gyz@gyz.cz
Web:https://gyz.cz/maturitas/
GPS:50.0854986N, 16.4649997E
 Poloha na mapě

Sdružení Maturitas se zapojuje do činnosti školy především finanční podporou mimoškolních aktivit studentů a oceňováním jejich výsledků ve vědomostních a sportovních soutěžích. Podílí se na úhradě cestovních nákladů a pořizuje a zapůjčuje studijní materiály.
Sdružení je dobrovolná nezisková organizace, veškeré příjmy jsou tvořeny dary od rodičů a sponzorů, případně z grantových programů.

Lay.no, o.s.

Lay.no, o.s.

Adresa:Orlická 1103, 564 01 Žamberk
Kontakt:Johana Vavřínová
Tel.:+420 777 298 386
E-mail:info@layno.cz
Web:http://www.layno.cz/
GPS:50.0906397N, 16.4593025E
 Poloha na mapě

Cílem občanského sdružení je organizování kulturních akcí. Z nich je třeba jmenovat tradiční prázdninový (nejen) hudebně-divadelní festival pro děti i dospělé Ejhle, loutka!

Meteors Baseball Team Žamberk

Meteors Baseball Team Žamberk

Adresa:Havlíčkovo nábřeží 1391, 564 01 Žamberk
Kontakt:Milan Džurban
Tel.:+420 724 975 308
E-mail:meteorsbaseball@seznam.cz
Web:http://www.meteors.webnode.cz
GPS:50.0878678N, 16.4629803E
 Poloha na mapě

Zřizovatelem Meteors Baseball Team Žamberk je SVČ ANIMO Žamberk.

Nábor nových hráčů od mladších žáků po muže probíhá celoročně, letní tréninky se odehrávají na Meteors Field Havlíčkovo nábřeží (za stodolami), v zimní sezóně v tělocvičně U Žirafy.

Modelářský klub SMČR - Orlík Žamberk

Modelářský klub SMČR - Orlík Žamberk

Adresa:nám. Gen. Knopa 812, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ing. Miroslav Štěpán
Tel.:+420 602 394 189
E-mail:orlik_zamberk@centrum.cz
Web:http://www.modelar.zamberk.cz
GPS:50.0812700N, 16.4623664E
 Poloha na mapě

Provozujeme letecký modelářský klub v Žamberku. Nabízíme členství v našem modelářském kroužku pro děti a mládež. Poskytujeme prostor a rady při stavění modelů a možnost zkušebních letů. Účastníme se každoročně soutěží a pořádáme společenské akce.

Motoklub Rio Bikers, z.s.

Motoklub Rio Bikers, z.s.

Adresa:Nad Poliklinikou 1033, 564 01 Žamberk
Kontakt:Radek Faltus, prezident klubu
Tel.:+420 736 607 073
E-mail:riobikers@riobikers.com
Web:https://www.facebook.com/Motoklub-RioBikers-1573328659585986/
GPS:50.0829278N, 16.4611033E
 Poloha na mapě

Motoklub Rio Bikers sdružuje milovníky jedné stopy z okolí Žamberka. Klub organizuje každoročně Motosraz v Pastvinách - oblíbenou motorkářskou akci s rockovou zábavou, spanilou jízdou a soutěžemi.

Muzeum starých strojů a technologií, z.s.

Muzeum starých strojů a technologií, z.s.

Adresa:Betlém 506, 564 01 Žamberk
Kontakt:Michal Bednář
Tel.:+420 603 188 664
E-mail:muzeum@starestroje.cz
Web:http://www.starestroje.cz
GPS:50.0957156N, 16.4584517E
 Poloha na mapě

Muzeum starých strojů a technologií je nezisková organizace. Cílem této organizace je záchrana a renovace historické techniky prezentující vývoj našeho průmyslu v minulém a předminulém století.

Muzeum působí v bývalé textilní továrně Vonwiller v Žamberku, kde postupně otevírá jednotlivé expozice se zaměřením na různé odvětví historické techniky a jejího vývoje.

Myslivecký spolek Hůrka Žamberk

Myslivecký spolek Hůrka Žamberk

Adresa:Lukavská 1265, 564 01 Žamberk
Kontakt:Jaromír Plundra, předseda sdružení
Tel.:+420 606 945 669
E-mail:Plundraj@seznam.cz
GPS:50.0780153N, 16.4682581E
 Poloha na mapě

Účelem spolku je společný výkon práva myslivosti, ochrana přírody, krajiny a v ní volně žijící zvěře, jakož i ochrana životního prostředí a práce s dětmi a mládeží.

NOVA Motocross team Žamberk o.s.

NOVA Motocross team Žamberk o.s.

Adresa:Nádražní 754, 564 01 Žamberk
Kontakt:Jari Kurri
Tel.:+420 739 312 101
E-mail:jari.moto@seznam.cz
Web:http://www.novamotocross.com/
GPS:50.0761872N, 16.4599450E
 Poloha na mapě

Motocross team Žamberk se zabývá organizací motocrossových závodů, závody se jezdí v několika kategoriích. Domovským závodištěm je Kotel Žamberk.

Sbor dobrovolných hasičů Žamberk

Sbor dobrovolných hasičů Žamberk

Adresa:Vrbí 257, 564 01 Žamberk
Kontakt:Pavel Dlabka, starosta SDH
Tel.:+420 603 309 331
E-mail:P.Dlabka@seznam.cz
Web:http://www.hasici-zamberk.8u.cz/
GPS:50.0888961N, 16.4663644E
 Poloha na mapě

SDH Žamberk disponuje výjezdovou jednotkou, kterou svolává Operační středisko v Pardubicích.

Sbor založil také kroužek pro děti Mladý hasič, obsahem kroužku je branně požární tematika včetně účastí na soutěžích v požárním sportu podle celorepublikových směrnic hry Plamen.

SK Hokejbal Žamberk

SK Hokejbal Žamberk

Adresa:Školská 146, 564 01 Dlouhoňovice
Tel.:+420 776 173 997
E-mail:vasekmatej@seznam.cz
Web:https://www.facebook.com/SK-Hokejbal-%C5%BDamberk-463682930761886/
GPS:50.0698786N, 16.4405194E
 Poloha na mapě

Amatérský sportovní tým hokejbalistů.

SK Žamberk hokejový oddíl

SK Žamberk hokejový oddíl

Adresa:areál Pod Černým lesem, 564 01 Žamberk
Kontakt:René Toman, předseda oddílu
Tel.:+420 777 898 927
E-mail:rene.toman@centrum.cz
Web:http://www.skzamberk.websnadno.cz/

Hokejový oddíl SK Žamberk nabízí výuku bruslení již od útlého věku. Tréninky probíhají na zimním stadionu v areálu Pod Černým lesem.

SK Žamberk, z.s.

SK Žamberk, z.s.

Adresa:Hlavní 121, 564 01 Dlouhoňovice
Kontakt:Martin Doleček - předseda
Tel.:+420 603 848 331
E-mail:doleckovi.lukavice@outlook.cz
GPS:50.0706419N, 16.4463783E
 Poloha na mapě

SK Žamberk je největší tělovýchovná organizace v Žamberku a organizuje tělovýchovnou činnost devíti sportovních oddílů, ve kterých je zapojeno přes 600 členů, z toho přes 200 členů z řad dětí a mládeže.

Spolek divadelních ochotníků Diviš, z.s.

Spolek divadelních ochotníků Diviš, z.s.

Adresa:Nádražní 39, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ivana Šrámková, předsedkyně
Tel.:+420 603 493 692
E-mail:i.sramkova@centrum.cz
Web:http://www.fidiko.cz/ochotnicky-spolek/
GPS:50.0826419N, 16.4646831E
 Poloha na mapě

Ochotnický spolek Diviš se svým repertoárem pořádá vlastní představení a účinkuje na kulturních akcích pořádaných městem a městským muzeem.

Sportcentrum Neugi o.s.

Sportcentrum Neugi o.s.

Adresa:Na Drahách, 564 01 Žamberk
Kontakt:Mgr. Richard Neugebauer
Tel.:+420 605 551 722
E-mail:ri.neugebauer@gmail.com

Sportcentrum Neugi o.s. spravuje dva tenisové antukové dvorce a zázemí pro hráče. Nabízí i prodej sportovních potřeb pro tenis.

Provozní doba: denně 08:00-20:00

Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Žamberk

Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Žamberk

Adresa:Na Lindrách 23, 564 01 Žamberk
Kontakt:Bohumil Vlk
Web:https://diakar.cz/index.php/cs/
GPS:50.0830247N, 16.4652269E
 Poloha na mapě

Účelem svazu je pomáhat diabetikům na území ČR v jejich plném začlenění do společenského života realizací zdravotních, sociálních a dalších aktivizačních programů a podílet se na osvětě veřejnosti o diabetu.

Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Žamberk

Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Žamberk

Adresa:28. října 1016, 564 01 Žamberk
Kontakt:Marek Rybár, předseda
Tel.:+420 739 575 046
Web:http://www.civilky.cz/nase-organizace/vypis/centrum-sluzeb/zakladni-organizace-z-amberk/
GPS:50.0807083N, 16.4655278E
 Poloha na mapě

Nabízí odborné rehabilitační a rekondiční programy. Jejich cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory a soustředit se na prevenci civilizačních onemocnění.

Šťastný domov Líšnice, z. ú.

Šťastný domov Líšnice, z. ú.

Adresa:Líšnice 205, 561 84 Líšnice
Kontakt:Iva Kaplanová, ředitelka
Tel.:+420 608 428 282
E-mail:ivakaplanova@seznam.cz
Web:http://www.stastny-domov.cz/
GPS:50.0737964N, 16.5056914E
 Poloha na mapě

Šťastný domov Líšnice je obecně prospěšná společnost se sídlem Jiráskovo náměstí 69, 517 41 Kostelec nad orlicí. Arteterapeutické dílny najdete na adrese 561 84 Líšnice čp. 82, Zooterapie: Statek U dubu, 561 84 Líšnice čp. 205.

Společnost si klade za cíl pomáhat mentálně i fyzicky znevýhodněným lidem začlenit se do společnosti. K tomuto účelu zřizuje chráněné dílny v Líšnici a Kameničné a také Krámek chráněných dílen v Žamberku. Společnost zřizuje jezdecký klub, včelařský kroužek, kroužek paličkování, 1. chráněnou medodílnu a další.

TJ Sokol Žamberk

TJ Sokol Žamberk

Adresa:Tyršova 534, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ing. Břetislav Havel
Tel.:+420 721 209 058
E-mail:havel@orlicko.cz
Web:https://www.sokol.eu/sokolovna/tj-sokol-zamberk
GPS:50.0871581N, 16.4683628E
 Poloha na mapě

TJ Sokol zajišťuje sportovní činnosti a akce pro cvičence všech věkových kategorií a také správu sokolovny.

SPORTOVNÍ ODDÍLY - volejbal muži, volejbal ženy, orientační běh, stolní tenis, atletika, šachy.

TOSK Žamberk z.s.

TOSK Žamberk z.s.

Adresa:U Koupaliště 1362, 564 01 Žamberk
Kontakt:Jan Kulhánek
Tel.:+420 775 130 865
E-mail:tenis@zamberk.cz
Web:http://www.tenis.zamberk.cz
GPS:50.0855908N, 16.4753897E
 Poloha na mapě

TOSK Žamberk spravuje tenisový areál - venkovní antuková hřiště, krytou tenisovou halu a kompletní zázemí, které je možno si pronajmout.

Klub zajišťuje také celoroční tréninkový program pro mládež a pořádání různých turnajů.

PROVOZNÍ DOBA: denně 08:00-21:00
REZERVACE DVORCŮ: +420 724 193 236

Základní kynologická organizace Žamberk

Základní kynologická organizace Žamberk

Adresa:Pod Skalami 133, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ivan Vrkoč, předseda
Tel.:+420 602 407 529
+420 724 295 776
E-mail:zkozamberk@seznam.cz
Web:http://www.zkozamberk.estranky.cz
GPS:50.0903217N, 16.4567208E
 Poloha na mapě

ZKO Žamberk se zabývá služebně-sportovním výcvikem psů a základní výchovou psů všech plemen, výcvik probíhá na kynologickém cvičišti Pod Skalami v Žamberku.

ZKO pořádá závody ve služebně-sportovním výcviku a agility, zkoušky dle NZŘ, IPO, SchH, hodiny základního výcviku psa pro veřejnost, letní výcvikové tábory a soustředění, výcvikové semináře.