Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Spolkový život, volnočasové aktivity

1. FC Žamberk

1. FC Žamberk

Adresa:Pod Černým lesem 755, 564 01 Žamberk
Kontakt:Jaroslav Ramba, předseda oddílu
Tel.:465 614 578
777 947 684
E-mail:ramba.j@seznam.cz
Web:http://www.fczbk.cz/
GPS:50.0866014N, 16.4754639E
 Poloha na mapě

Předseda oddílu: Jaroslav Ramba
Místopředseda oddílu: Michal Pavelka (e-mail: pavelka_m@centrum.cz)
Sekretář oddílu: Jiří Šámal

Číslo oddílu: 5340421
Klubové barvy: modrá a bílá
web: www.fczbk.cz

AEROKLUB Žamberk

AEROKLUB Žamberk

Adresa:Letiště 1023, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ing. Jan Václavík
Tel.:465 614 693
739 182 156
E-mail:info@aeroklub.zamberk.cz
Web:http://www.aeroklub.zamberk.cz
GPS:50°4'55.791"N, 16°26'39.137"E
 Poloha na mapě

Aeroklub Žamberk, občanské sdružení nabízí pro širokou veřejnost vyhlídkové lety (standardní trasy "Hrady, zámky", "Pastvinská údolní nádrž", "Orlické hory", "Suchý vrch", "Jeseníky - Praděd") a také leteckou školu, která pod vedením zkušených instruktorů nabízí základní, sportovní, speciální a přeškolovací výcvik a kondiční létání.

Aktuální informace poskytne web Aeroklubu.

Autokros Žamberk

Autokros Žamberk

Adresa:Do Kotle, 564 01 Žamberk
Kontakt:Jaroslav Kopič, Roman Bednář
Tel.:724 118 925
E-mail:j.kopic@centrum.cz; autokroszamberk@centrum.cz
Web:http://www.autokroszamberk.cz/
GPS:50.0885800N, 16.4544967E
 Poloha na mapě

pořadatelé: Jaroslav Kopič, Roman Bednář
ředitel závodů: Jaroslav Kopič

Cesta pro rodinu, z.ú.

Cesta pro rodinu, z.ú.

Adresa:Nádražní 22, 564 01 Žamberk
Kontakt:Lucie Malá – vedoucí služeb
Tel.:603 813 646
465 614 555
E-mail:centrum@cestaprorodinu.cz
Web:https://cestaprorodinu.cz/
GPS:50°4'46.762"N, 16°27'43.449"E
 Poloha na mapě

Poskytujeme tyto prorodinné služby:

Rodinné centrum - posiluje hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, mateřskou roli žen, podporuje rodiče při výchově dětí.
POŘÁDÁME
• akce pro celé rodiny s dětmi
• kurzy, přednášky
• pravidelné zájmové aktivity
• burzy dětského a dámského oblečení
• jednorázové akce pro děti i dospělé jako jsou besedy, výtvarné dílny, výstavy, karnevaly, soutěže

POSKYTUJEME
• prostor pro osobní rozvoj, trávení volného času, vzdělávání a seberealizaci
• místo pro setkávání a navazování kontaktů
• pomoc při řešení krizových situací
• odbornou podporu při zvládnutí rodičovské role
• sociální a materiální pomoc
• informace a zprostředkování služeb napomáhajících k řešení problémových životních situací


Dětská skupina MACEŠKA - nabízíme rodičům pravidelnou péči o děti ve věku od 1,5 roku do nástupu školní docházky na základě zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Klub bez klíče - nabízíme dětem a mládeži bezpečný prostor, kde mohou trávit svůj volný čas a zapojit se do nabízených aktivit. Podporujeme jejich vlastní aktivitu a rozvíjíme individuální schopnosti, dovednosti a kreativitu.

Jsme nestátní nezisková organizace a naším posláním je: Podpora rodiny a jejích hodnot.
Chceme v našem regionu vytvořit nabídku aktivit pro posilování fungující rodiny a podporu jejích členů, a profesionálně a v dostatečné kapacitě poskytovat pomoc a zázemí v různých životních situacích.

Český rybářský svaz - MO Žamberk

Český rybářský svaz - MO Žamberk

Adresa:Vrbí 244, 564 01 Žamberk
Kontakt:Jaroslav Halbrštát, předseda, Josef Hartman, jednatel
Tel.:607 976 742
724 059 252
E-mail:halbrstat@orlicko.cz; j.hartman@tyhan.cz
Web:http://www.vcus.regis.cz/

Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport.

Český svaz ochránců přírody - ZO ČSOP Žamberk

Adresa:28. října 1327, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ludmila Bartošová
Tel.:739 440 734
E-mail:friml.orlicko@seznam.cz
Web:http://www.csop.cz/prehledzo/zo_karta.php?id=6155&id_zo=352

Péče o krajinu a památky - údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Environmentální výchova - působení na neorganizované děti a mládež, provoz naučné stezky NS Žamberk - Kunvald, vydávání neperiodických publikací (kalendářík ČSOP)

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Žamberk

Adresa:Betlém 499, 564 01 Žamberk
Kontakt:Josef Novotný, předseda
Tel.:721 067 229
Web:http://www.vcelarstvi.cz/

Svaz včelařů organizuje pro své členy příležitostně odborné přednášky atp.

Většina členů se věnuje soukromému prodeji domácího medu.

Český zahrádkářský svaz - ZO ČZS Žamberk

Adresa:Betlém 499, 564 01 Žamberk
Kontakt:Josef Novotný, předseda
Tel.:721 067 229
Web:http://www.zahradkari.cz/us/usti-no/index.php

Zahrádkářský svaz v Žamberku se soustředí ve čtyřech zahrádkářských koloniích.

Zabývá se výkupem ovoce a moštováním pro zájemce z řad veřejnosti. Aktuální informace o činnosti a moštování najdete na vývěsní tabuli na pěší zóně v centru města.

Filmový klub

Filmový klub

Adresa:Divišovo divadlo, Nádražní 39, 564 01 Žamberk
Kontakt:Alena Urbánková
Tel.:465 614 583
464 600 784
E-mail:fidiko@fidiko.cz
Web:http://www.fidiko.cz

Členové Filmového klubu Žamberk se mohou podílet na výběru filmů, které jsou v programu 3D kina uvedeny jako projekce Filmového klubu.

Projekce Filmového klubu jsou přístupné široké veřejnosti, členové Klubu mohou uplatnit slevu.

Gymnázium Žamberk

Gymnázium Žamberk

Adresa:Nádražní 48, 564 01 Žamberk
Kontakt:Mgr. Martin Tyč, ředitel
Tel.:461 353 240
E-mail:gyz@gyz.cz
Web:https://gyz.cz/
GPS:50°5'7.686"N, 16°27'54.452"E
 Poloha na mapě

Zřizovatelem Gymnázia Žamberk je Pardubický kraj. Škola nabízí středoškolské vzdělání zakončené maturitou, navázala významné zahraniční partnerství s městem Rice Lake (Wisconsin). Škola nabízí četné zájmové aktivity včetně pěveckého sboru Corale.

Sdružení MATURITAS při Gymnáziu Žamberk bylo zřízeno jako významná dobrovolná organizace poskytující příspěvky na sportovní činnost, vybavení učebnicemi atp.

Jezdecký klub Polsko

Adresa:Polsko 428, 564 01 Žamberk
Kontakt:Lucie Šebková
Tel.:737 109 733
E-mail:sebkova@orlicko.cz
Web:http://www.jk-polsko.estranky.cz/
GPS:50°6'6,81"N 16°27'42,06"E
 Poloha na mapě

Jezdecký klub Polsko se zabývá chovem koní, jejich výcvikem a tréninkem jezdců. Zároveň se účastní mnoha parkurových závodů. Každý rok pořádá na ukončení jezdecké sezóny Hubertovu jízdu. Zároveň může nabídnout jak obsedání mladých koní tak i pronájem haly.

Jezdecký klub Žamberk

Jezdecký klub Žamberk

Adresa:Česká Rybná 103, 561 85 Česká Rybná
Kontakt:Diana Zemanová
Tel.:776 223 463
731 977 789
E-mail:diana.zemanova@seznam.cz; jkzamberk@centrum.cz
Web:http://mujweb.cz/jkzamberk/
GPS:50.0697764N, 16.3883119E
 Poloha na mapě

Hlavní náplní klubu je výcvik mladých jezdců počínaje voltižní průpravou, jízdou na ponících až po výcvik v sedle na velkých koních, případně složení ZZVJ a následně účast na jezdeckých závodech. Další náplní jezdeckého klubu je chov a výcvik mladých koní a poníků, ustájení koní a možnost rekreačního ježdění.

Založili jsme také internetový obchod specializovaný na pony a malé jezdce: http://www.ponyservis.cz/.

Junák - český skaut, středisko Žamberk, z.s.

Junák - český skaut, středisko Žamberk, z.s.

Adresa:Tyršova 718, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ing. Bc. Šárka Kladivová, vedoucí střediska
Tel.:774182051
E-mail:sarka.kladivova@gmail.com
Web:http://skaut.zamberk.cz/
GPS:50°5'9.787"N, 16°28'41.998"E

Kompletní informace o činnosti skautů najdete na webových stránkách, zde jsou také informace pro uchazeče a přihláška.

Skauti a skautky se scházejí v klubovnách v remízku za fotbalovým stadionem (vedle areálu Pod Černým lesem).

Kanoistický oddíl SK Žamberk

Kanoistický oddíl SK Žamberk

Adresa:564 01 Žamberk
Kontakt:Václav Jedlička, předseda oddílu
Tel.:604 434 308
775 066 065
E-mail:sportorlice@seznam.cz
Web:http://www.sportorlice.wz.cz/kanoistika-zamberk

Kanoistický oddíl sportovního klubu Žamberk se zabývá rychlostní kanoistikou. Loděnice se nachází na Pastvinské přehradě. Kanoistický oddíl byl založen 8. dubna 1941.

Zájemce o tento sport z řad mládeže uvítá oddíl kterýkoliv tréninkový den.

Klub českých turistů, odbor Žamberk

Klub českých turistů, odbor Žamberk

Adresa:17. listopadu 1071, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ing. Jiří Broulík
Tel.:725 766 509
E-mail:kctzamberk@centrum.cz
Web:http://kct-odbor-zamberk0.webnode.cz/

Klub českých turistů, odbor Žamberk, sdružuje občany, kteří mají zájem o turistiku pěší, na kole i na lyžích. Vyznávají pohyb v přírodě na čerstvém vzduchu. Klub organizuje pravidelné výlety pro své členy.

Klub důchodců

Klub důchodců

Adresa:Albertova 357, 564 01 Žamberk
Kontakt:Dagmar Zezulková, předsedkyně
Tel.:732 845 526
E-mail:zezulkovadagmar@seznam.cz

Klub důchodců pořádá zájezdy, společenská setkání, návštěvy divadel apod. Členové klubu se schází každé pondělí od 13 do 16 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, klub je otevřený veřejnosti i dalším zájemcům o členství.

Klub filatelistů Žamberk

Adresa:Lipová 1044, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ing. Pavel Hlaváč
Web:http://www.informace-scf.cz/


Kulturní centrum Vonwillerka, z.s.

Kulturní centrum Vonwillerka, z.s.

Adresa:Betlém 506, 564 01 Žamberk
Kontakt:Pavla Kosová, Zora Střelcová
Tel.:733 704 650
737 239 066
E-mail:kultura@vonwillerka.cz
Web:http://www.vonwillerka.cz/
GPS:50°5'50.256"N, 16°27'26.958"E

Kulturní centrum Vonwillerka je budováno jakou součást Muzea starých strojů a technologií.

Jedinečný prostor umožňující:
– společenská setkání
– koncerty
– plesy
– taneční večery
– svatby
– soukromé i firemní akce

Lay.no, o.s.

Lay.no, o.s.

Adresa:Orlická 1103, 564 01 Žamberk
Kontakt:Johana Vavřínová
Tel.:777 298 386
E-mail:info@layno.cz
Web:http://www.layno.cz/

Cílem občanského sdružení je organizování kulturních akcí. Z nich je třeba jmenovat tradiční prázdninový festival pro děti i dospělé Ejhle, loutka.

Lay.no můžete kontaktovat také na sociální síti Facebook - facebook.com/layno.cz

Meteors Baseball Team Žamberk při SVČ, ANIMO, Žamberk

Meteors Baseball Team Žamberk při SVČ, ANIMO, Žamberk

Adresa:Havlíčkovo nábřeží 1391, 564 01 Žamberk
Kontakt:Milan Džurban
Tel.:724 975 308
E-mail:meteorsbaseball@seznam.cz
Web:http://www.meteors.webnode.cz
GPS:50°4'56.535"N, 16°27'56.1"E
 Poloha na mapě

Zřizovatelem Meteors Baseball Team Žamberk je SVČ ANIMO Žamberk.

Nábor nových hráčů od mladších žáků po muže probíhá celoročně, letní tréninky se odehrávají na Meteors Field Havlíčkovo nábřeží (za stodolami), v zimní sezóně v tělocvičně U Žirafy.

Modelářský klub SMČR - Orlík Žamberk

Modelářský klub SMČR - Orlík Žamberk

Adresa:nám. Gen. Knopa 812, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ing. Miroslav Štěpán
Tel.:602 394 189
E-mail:orlik_zamberk@centrum.cz
Web:http://www.modelar.zamberk.cz


Motoklub Rio Bikers

Adresa:Nad Poliklinikou 1033, 564 01 Žamberk
Kontakt:Radek Faltus, prezident klubu
Tel.:736 607 073
E-mail:riobikers@riobikers.com
Web:http://www.riobikers.com

Motoklub Rio Bikers sdružuje milovníky jedné stopy z okolí Žamberka. Klub organizuje každoročně Motosraz v Pastvinách - oblíbenou motorkářskou akci s rockovou zábavou, spanilou jízdou a soutěžemi.

Muzeum starých strojů a technologií, z.s.

Muzeum starých strojů a technologií, z.s.

Adresa:Betlém 506, 564 01 Žamberk
Kontakt:Michal Bednář
Tel.:603 188 664
E-mail:muzeum@starestroje.cz
Web:http://www.starestroje.cz
GPS:50°5'50.256"N, 16°27'26.958"E

Muzeum starých strojů a technologií je nezisková organizace. Cílem této organizace je záchrana a renovace historické techniky prezentující vývoj našeho průmyslu v minulém a předminulém století.

Muzeum působí v bývalé textilní továrně Vonwiller v Žamberku, kde postupně otevírá jednotlivé expozice, se zaměřením na různé odvětví historické techniky a jejího vývoje.

Myslivecký spolek Hůrka Žamberk

Adresa:Lukavská 1265, 564 01 Žamberk
Kontakt:Jaromír Plundra, předseda sdružení
Tel.:606 945 669
E-mail:Plundraj@seznam.cz

Účelem spolku je společný výkon práva myslivosti, ochrana přírody, krajiny a v ní volně žijící zvěře, jakož i ochrana životního prostředí a práce s dětmi a mládeží.

NOVA Motocross team Žamberk o.s.

Adresa:Nádražní 754, 564 01 Žamberk
Kontakt:Jari Kurri
Tel.:739 312 101
E-mail:jari.moto@seznam.cz
Web:http://www.novamotocross.com/

Motocross team Žamberk se zabývá organizací motocrossových závodů, závody se jezdí v několika kategoriích. Domovským závodištěm je Kotel Žamberk.

Rodinné centrum Pohoda

Rodinné centrum Pohoda

Adresa:Nádražní 22, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ing. Dana Hubálková
Tel.:465 614 555
608 621 301
E-mail:centrum@cema-nno.cz
Web:http://www.cema-nno.cz
GPS:50°4'46.526"N, 16°27'43.215"E
 Poloha na mapě

Rodinné centrum Pohoda posiluje hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, mateřskou roli žen, podporuje rodiče při výchově dětí.

Rodinné centrum Pohoda je služba poskytovaná Centrem pro rodinu občanského sdružení CEMA Žamberk.

Sbor dobrovolných hasičů Žamberk

Sbor dobrovolných hasičů Žamberk

Adresa:Vrbí 257, 564 01 Žamberk
Kontakt:Pavel Dlabka, starosta SDH
Tel.:603 309 331
E-mail:P.Dlabka@seznam.cz
Web:http://www.hasici-zamberk.8u.cz/

SDH Žamberk disponuje výjezdovou jednotkou, kterou svolává Operační středisko v Pardubicích.

Sbor založil také kroužek pro děti Mladý hasič, obsahem kroužku je branně požární tematika včetně účastí na soutěžích v požárním sportu podle celorepublikových směrnic hry Plamen.

SK Žamberk hokejový oddíl

SK Žamberk hokejový oddíl

Adresa:564 01 Žamberk
Kontakt:Jaroslav Hájek, předseda oddílu
Tel.:737 934 690
E-mail:hajekjaroslav.seznam.cz
Web:http://www.skzamberk.websnadno.cz/


SK Žamberk, z.s.

Adresa:Hlavní 121, 564 01 Dlouhoňovice
Kontakt:Ing. Jiří Pěnička
Tel.:465 614 983
603 848 331


Spolek divadelních ochotníků Diviš, z.s.

Spolek divadelních ochotníků Diviš, z.s.

Adresa:Nádražní 39, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ivana Šrámková, předsedkyně
Tel.:603 493 692
Web:http://www.fidiko.cz/ochotnicky-spolek/

Ochotnický spolek Diviš se svým repertoárem pořádá vlastní představení a účinkuje na kulturních akcích pořádaných městem a městským muzeem.

Sportcentrum Neugi o.s.

Adresa:17. Listopadu 1322, 564 01 Žamberk
Kontakt:Mgr. Richard Neugebauer
Tel.:605 551 722
E-mail:ri.neugebauer@gmail.com
Web:http://www.neugi.cz
 Poloha na mapě

Sportcentrum Neugi o.s. spravuje dva tenisové antukové dvorce a zázemí pro hráče.

Středisko volného času, ANIMO, Žamberk

Středisko volného času, ANIMO, Žamberk

Adresa:28. října 713, 564 01 Žamberk
Kontakt:Bc. Alena Němcová, ředitelka
Tel.:465 612 741
603 876 667
E-mail:animo@zamberk.cz
Web:http://www.animo.zamberk.cz
GPS:50°4'56.535"N, 16°27'56.1"E
 Poloha na mapě

SVČ ANIMO Žamberk poskytuje služby v oblasti zájmového vzdělávání – programy pro aktivní využití volného času dětí, mládeže i dospělých účastníků. Hlavními oblastmi programů jsou zájmové kroužky, příležitostné akce, tábory a další prázdninová činnost.

Střední škola a základní škola Žamberk

Střední škola a základní škola Žamberk

Adresa:Tyršova 214, 564 01 Žamberk
Kontakt:Mgr. Věra Říčařová, ředitelka
Tel.:465 614 472
E-mail:oups@oupszamberk.cz
Web:http://www.oupszamberk.cz
GPS:50°5'11.587"N, 16°28'5.404"E
 Poloha na mapě

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj. Střední škola a základní škola Žamberk poskytuje základní a střední vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání žáků probíhá podle školních vzdělávacích programů s využitím speciálně pedagogických metod.

Škola má k dispozici školní jídelnu, družinu, internát, nabízí řadu kroužků pro děti.

Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Žamberk

Adresa:Hluboká 98, 564 01 Žamberk
Kontakt:Marie Plívová
Tel.:605 834 925

Účelem svazu je pomáhat diabetikům na území ČR v jejich plném začlenění do společenského života realizací zdravotních, sociálních a dalších aktivizačních programů a podílet se na osvětě veřejnosti o diabetu.

Šťastný domov Líšnice, o.p.s.

Adresa:Líšnice 205, 561 84 Líšnice
Kontakt:Iva Kaplanová, ředitelka
Tel.:608 428 282
E-mail:ivakaplanova@seznam.cz
Web:http://www.stastny-domov.cz/
GPS:50.0783058N, 16.5114489E
 Poloha na mapě

Šťastný domov Líšnice je obecně prospěšná společnost se sídlem Jiráskovo náměstí 69, 517 41 Kostelec nad orlicí. Arteterapeutické dílny najdete na adrese 561 84 Líšnice čp. 82, Zooterapie: Statek U dubu, 561 84 Líšnice čp. 205.

Společnost si klade za cíl pomáhat mentálně i fyzicky znevýhodněným lidem začlenit se do společnosti. K tomuto účelu zřizuje chráněné dílny v Líšnici a Kameničné a také Krámek chráněných dílen v Žamberku. Společnost zřizuje jezdecký klub, včelařský kroužek, kroužek paličkování, 1. chráněnou medodílnu a další.

Podrobné informace o činnosti Šťastného domova jsou k nalezení na webu společnosti.

Tělocvičná jednota Sokol

Tělocvičná jednota Sokol

Adresa:Tyršova 534, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ing. Břetislav Havel
Tel.:721 209 058
E-mail:havel@orlicko.cz
GPS:50°5'13.676"N, 16°28'6.009"E

TJ Sokol zajišťuje sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií. Vedení sportovních oddílů - volejbal muži, volejbal ženy, orientační běh a stolní tenis, atletika, šachy.

Správa sokolovny náleží TJ Sokol Žamberk.

TOSK Žamberk - tenisový klub

TOSK Žamberk - tenisový klub

Adresa:U Koupaliště 1362, 564 01 Žamberk
Kontakt:J. Kulhánek
Tel.:724 193 236
E-mail:tenis@zamberk.cz
Web:http://www.tenis.zamberk.cz
GPS:50°5'8.308"N, 16°28'29.749"E
 Poloha na mapě

TOSK Žamberk spravuje tenisový areál - venkovní antuková hřiště, krytou tenisovou halu a kompletní zázemí, které je možno si pronajmout.
Klub zajišťuje také celoroční tréninkový program pro mládež a pořádání různých turnajů.

Více informací a podrobné kontakty na webu TOSK.

Základní kynologická organizace Žamberk

Adresa:Pod Skalami 133, 564 01 Žamberk
Kontakt:Ivan Vrkoč
Tel.:602 407 529
724 295 776
E-mail:zkozamberk@seznam.cz
Web:http://www.zkozamberk.estranky.cz
GPS:50°5'24.741"N, 16°27'23.693"E
 Poloha na mapě

ZKO Žamberk se zabývá služebně-sportovním výcvikem psů a základní výchovou psů všech plemen, výcvik probíhá na kynologickém cvičišti Pod Skalami v Žamberku.

ZKO pořádá závody ve služebně-sportovním výcviku a agility, zkoušky dle NZŘ, IPO, SchH, hodiny základního výcviku psa pro veřejnost, letní výcvikové tábory a soustředění, výcvikové semináře.

Základní škola Žamberk,  28. října 581

Základní škola Žamberk, 28. října 581

Adresa:28. října 581, 564 01 Žamberk
Kontakt:Mgr. Jaromír Žejdlík, ředitel
Tel.:465 613 090
608 308 885
E-mail:zs28rijna@orlicko.cz
Web:http://www.zs28rijna-zamberk.cz
GPS:50°5'2.847"N, 16°27'53.701"E
 Poloha na mapě

Zřizovatelem školy je město Žamberk. Škola zřizuje školní družinu, v objektu školy se nachází školní jídelna, pro žáky škola organizuje četné zájmové aktivity (Hravě zdravě, Angličtina pro druháky, Sportovní pohybové hry a pěvecký sbor Viola).

Podrobné informace jsou k dispozici na webu školy.

Základní škola Žamberk, Nádražní 743

Základní škola Žamberk, Nádražní 743

Adresa:Nádražní 743, 564 01 Žamberk
Kontakt:Mgr. Roman Pospíšil, ředitel
Tel.:465 614 434
E-mail:zspospisil@seznam.cz
Web:http://www.zs.zamberk.cz
GPS:50°4'44.853"N, 16°27'45.215"E
 Poloha na mapě

Zřizovatelem ZŠ Nádražní 743 je město Žamberk. Škola využívá tři navzájem propojené budovy, pro své žáky zřizuje školní družinu a četné zájmové aktivity.

Podrobné informace jsou k dispozici na webu školy.

Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk

Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk

Adresa:Masarykovo nám. 145, 564 01 Žamberk
Kontakt:PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka
Tel.:465 612 739
E-mail:zus@orlicko.cz
Web:http://www.zus-zamberk.cz
GPS:50°5'15.846"N, 16°27'52.223"E
 Poloha na mapě

ZUŠ Petra Ebena nabízí dětem studium čtyř oborů: hudebního, literárně-dramatického, tanečního, výtvarného a to ve dvou stupních: 1. stupeň - pro děti 8 - 15 leté; 2. stupeň pro žáky 15 - 19 leté.

Hudební obor zahrnuje jak hru na širokou škálu hudebních nástrojů, tak i sólový a sborový zpěv, v rámci výtvarného oboru se realizuje také kroužek ručně paličkované krajky.

ZO SPCCH Žamberk, z.s.

Adresa:28. října 1016, 564 01 Žamberk
Kontakt:Marek Rybár, předseda
Tel.:739 575 046
Web:http://www.civilky.cz/nase-organizace/vypis/centrum-sluzeb/zakladni-organizace-z-amberk/