Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Městské symboly

Znak města Žamberka

Městský znak je vyjádřením udělení svobod a svrchovanosti měšťanů. Znak patří mezi nejvýznamnější městská práva a je prestižní záležitostí města.

Pečeť s Minsterberskou orlicí

Znak dostal Žamberk nepochybně již v 15. století, a to díky knížeti Jindřichu Minsterberskému. Vyplývá to zřetelně z černo-červené orlice s pružinou přes prsa. Tato orlice byla součástí jejich erbu a mohla se tedy do znaku města dostat jen jejich udělením. K tomuto aktu došlo pravděpodobně v období 1483-1495, kdy Žamberk náležel Jindřichu Minsterberskému. Samotné pečetidlo se znakem se v této původní podobě nezachovalo, máme k dispozici až otisk pečeti, přivěšený k listině z roku 1568, uložený ve Státním oblastním archívu v Zámrsku, kde po obvodu otisku nacházíme nápis, "Sigillum civitatis de Žiamberk" tj. volně přeloženo "Pečeť obce Žamberk".

Teprve po roce 1575, kdy se jediným majitelem obou částí Žamberka stává Mikuláš z Bubna, získává město do svého znaku k Minsterberské orlici také divočáka. Divoký kanec se dostává do znaku pravděpodobně díky Bubnům. To dokládá listina datovaná rokem 1576, na které je znak již v dnešní podobě, tzn. orlice s kancem. Otisky pečetí jsou vystaveny v expozici městského muzea stejně tak jako městský znak.

Podle pověsti se jednoho dne dívala z okna žamberského zámku zámecká paní a uviděla na louce divokého kance, kterému dosedla na hřbet veliká orlice, od těch dob jsou orlice i kanec ve znaku města.

Jiná pověst říká, že Žamberk kdysi zažil nevídanou událost, kdy se letící orel snesl na louku a měl takovou sílu, že do svých drápů sevřel malého divočáka. Na památku této podívané dostal Žamberk do znaku divočáka.

Popis znaku

Ve žlutém štítě (historicky užíván také zlatý štít) je u spodu zelený trávník. Na něm stojí divoký kanec černé barvy doprava obrácený (heraldicky směrující doleva), na jehož hřbetě stojí orlice s rozloženými křídly, rovněž doprava hledící (opět heraldicky směřující doleva), je svisle půlená. Jedna polovina je černá a druhá červená. Orlice má zlatý zobák a spáry a stříbrnou pružinu přes prsa.

Znak města Žamberka

Malá a velká pečeť města Žamberka

V Městském muzeu v Žamberku je uložen typář (pečetidlo) tzv. velká pečeť z roku 1576, na němž je znak v podobě, jak ho známe dnes. Tedy orlice, která spočívá na divočákovi, kolem dokola je nápis "Peczet wietssi miesta Ziamberka 1576". Zachovala se také malá, pečeť datovaná rokem 1600. Žamberk měl právo používat obou pečetí. Existovala přesná pravidla pro to, kdo a k jakým úkonům smí užívat velkou a malou pečeť.

Velká pečeť z roku 1576

Popis vlajky města Žamberka

O podobě vlajky města Žamberka rozhodlo Ministerstvo vnitra na podkladě usnesení místního národního výboru ze dne 1. června 1948 podle § 3, odst. 1 zák. č. 269/1936 Sb. Pro město Žamberk stanovilo vlajku v barvách zelené, žluté, červené.

Vlajka se skládá ze spodního pole zeleného, prostředního pole žlutého a vrchního pole červeného, přičemž poměr vlajkové šířky k její délce je 2:3. Všechna pole mají stejnou šířku, t.j. rovnají se jedné třetině šířky vlajky.

Vlajkový stožár (žerď) je vyzdoben trikolorou a to v pruzích červenožlutozelených, sbíhajících v podobě závitnice od vrcholu stožáru dolů, při čemž všechny pruhy jsou stejně široké. Stožár (žerď) vlajky je přímý, kruhového průřezu, bez jakýchkoli příkras a z pevného materiálu (dřeva, kovu), Vrchol stožáru (žerdi) má tvar jednoduché a oblé hlavice, červené barvy, z níž se odvíjí červený pruh trikolory.

Vlajkové pole má tvar obdélníku. Vlajka je na obou stranách stejná.

Městská vlajka obsahuje podle požadavku heraldiky (část.) barvy odvozené z barev zastoupených v městském znaku žamberském t.j. polovina orlice - červená, pole štítu - žlutá, a trávník - zelená.