Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Školy a školská zařízení

Školy

Gymnázium Žamberk

Gymnázium Žamberk

Adresa:Nádražní 48, 564 01 Žamberk
Kontakt:Mgr. Martin Tyč, ředitel
Tel.:+420 461 353 240
E-mail:gyz@gyz.cz
Web:https://gyz.cz/
GPS:50.0854986N, 16.4649997E
 Poloha na mapě

Škola s dlouholetou tradicí, jež vychovala několik generací úspěšných absolventů. Zřizovatelem Gymnázia Žamberk je Pardubický kraj. Škola nabízí gymnaziální vzdělání ve čtyřletém a osmiletém oboru zakončené maturitou. Navázala významné zahraniční partnerství s městem Rice Lake (Wisconsin, USA) a nabízí také četné zájmové aktivity včetně pěveckého sboru Corale.

FB: www.facebook.com/gyzamb

Střední škola a základní škola Žamberk

Střední škola a základní škola Žamberk

Adresa:Tyršova 214, 564 01 Žamberk
Kontakt:Mgr. Věra Říčařová, ředitelka
Tel.:+420 465 614 472
E-mail:oups@oupszamberk.cz
Web:http://www.oupszamberk.cz
GPS:50.0865828N, 16.4682106E
 Poloha na mapě

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj. Speciální střední škola a základní škola Žamberk poskytuje základní a střední vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání žáků probíhá podle školních vzdělávacích programů s využitím speciálně pedagogických metod.

Škola má k dispozici školní jídelnu, družinu, internát, nabízí řadu kroužků pro děti.

FB: https://www.facebook.com/SSaZSZamberk

Střední škola gastronomická a technická Žamberk

Střední škola gastronomická a technická Žamberk

Adresa:Zámecká 1, 564 01 Žamberk
Kontakt:PhDr. Zuzana Pecháčková, ředitelka
Tel.:+420 465 614 225
+420 774 610 641
E-mail:zamek@zamek.zamberk.cz
Web:https://www.skola-zamberk.cz/
GPS:50.0856436N, 16.4675119E
 Poloha na mapě

Škola nabízí studijní obory (instalatér, truhlář, zedník, kuchař - číšník, prodavač, cukrář, obchodník, gastronomie, podnikání) zakončené výučním listem nebo maturitou.

Škola zřizuje také školní jídelnu a domov mládeže, kde je možné zejména o prázdninách využít volné ubytovací kapacity.

Základní škola ERUDIO Orlicko

Základní škola ERUDIO Orlicko

Adresa:Velký Hájek 1554, 564 01 Žamberk
Kontakt:Mgr. Dana Bartlová, ředitelka
Tel.:+420 775 418 793
+420 770 159 129
E-mail:mail-skola@program-erudio.cz
Web:http://www.skolaerudio.cz/
GPS:50.0772908N, 16.4549619E
 Poloha na mapě

ZŠ Erudio zahájilo svůj provoz ve školním roce 2016/2017. Už pro následující rok byla připravena nová moderní budova v rozvojové lokalitě Velký Hájek. Tuto školní budovu postavila pro Erudio farmaceutická firma Contipro z Dolní Dobrouče.

Základní škola Žamberk, 28. října 581

Základní škola Žamberk, 28. října 581

Adresa:28. října 581, 564 01 Žamberk
Kontakt:Mgr. Jaromír Žejdlík, ředitel
Tel.:+420 465 612 518
+420 608 308 885
E-mail:zejdlik.jaromir@zs28rijna-zamberk.cz
Web:http://www.zs28rijna-zamberk.cz
GPS:50.0841522N, 16.4649119E
 Poloha na mapě

Základní škola 28. října je jednou ze dvou základních škol ve městě, zřizovatelem je město Žamberk. Tato škola se nachází přímo v centru města, přibližně 500 metrů od Masarykova náměstí a sídlí v budově bývalého okresního hejtmanství a okresního soudu z roku 1908.
Součástí školy je školní družina, v objektu školy se nachází školní jídelna. Na škole působí pěvecký sbor Viola, v nabídce je řada dalších zájmových mimoškolních aktivit.
Od roku 2006 udržuje škola partnerské styky s Dr. Otto Rindt Oberschule v německém Senftenbergu.

Základní škola Žamberk, Nádražní 743

Základní škola Žamberk, Nádražní 743

Adresa:Nádražní 743, 564 01 Žamberk
Kontakt:Mgr. Roman Pospíšil, ředitel
Tel.:+420 465 614 434
+420 737 100 228
E-mail:zspospisil@seznam.cz
Web:http://www.zs.zamberk.cz
GPS:50.0790581N, 16.4621656E
 Poloha na mapě

Základní škola Nádražní je jednou ze dvou základních škol ve městě, zřizovatelem je město Žamberk. Tato škola se nachází v blízkosti sídliště U Žirafy.
Škola včetně školní družiny je umístěna ve třech propojených budovách. Pro sportovní aktivity využívá především městskou tělocvičnu a městský sportovní areál v těsné blízkosti školy.
Žáci mají možnost navštěvovat spoustu zájmových útvarů, především ve spolupráci se SVČ Animo (např.: sportovní, keramický, gastronomický či přírodovědný kroužek).

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk

Adresa:Masarykovo náměstí 145, 564 01 Žamberk
Kontakt:Mgr. Ilona Chocholatá, ředitelka
Tel.:+420 465 612 739
E-mail:zus@orlicko.cz
Web:http://www.zus-zamberk.cz
GPS:50.0877883N, 16.4644531E
 Poloha na mapě

ZUŠ Petra Ebena nabízí dětem studium čtyř oborů: hudebního, literárně-dramatického, tanečního, výtvarného, a to ve dvou stupních: 1. stupeň (pro děti 8 - 15 let), 2. stupeň (pro žáky 15 - 19 let).

Hudební obor zahrnuje jak hru na širokou škálu hudebních nástrojů, tak i sólový a sborový zpěv, v rámci výtvarného oboru se realizuje také kroužek ručně paličkované krajky.

Školky

Dětská skupina MACEŠKA

Dětská skupina MACEŠKA

Adresa:Nádražní 22, 564 01 Žamberk
Kontakt:Lucie Malá
Tel.:+420 603 813 646
E-mail:mala@cestaprorodinu.cz
Web:https://1url.cz/oz6xL
GPS:50.0796436N, 16.4621797E
 Poloha na mapě

Kapacita dětské skupiny je 12 dětí ve věku od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky.

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí - pátek: 6:30 - 17:00

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk

Adresa:Tylova 1244, 564 01 Žamberk
Kontakt:Bc. Iva Pražáková, ředitelka
Tel.:+420 465 613 405
+420 465 611 630
E-mail:ctyrlistek.zamberk@tiscali.cz
Web:http://msctyrlistek-zamberk.cz
GPS:50.0753894N, 16.4580456E
 Poloha na mapě

Mateřská škola Čtyřlístek se nachází v prostředí krásného lesoparku, pro děti je k dispozici venkovní hřiště, dopravní hřiště, pískoviště, brouzdaliště, prolézačky a svah pro zimní sáňkování. Kapacita školky je 112 dětí.

Mateřská škola ERUDIO Orlicko

Mateřská škola ERUDIO Orlicko

Adresa:Masarykovo náměstí 90, 564 01 Žamberk
Kontakt:Mgr. Dana Bartlová, ředitelka
Tel.:+420 721 320 998
E-mail:dana.bartlova@program-erudio.cz
Web:http://www.program-erudio.cz
GPS:50.0875614N, 16.4640611E
 Poloha na mapě

Erudio je soukromé vzdělávací zařízení pro děti ve věku od 2 do 6 let sídlící v centru města. Individuální přístup zajišťují 2 pedagogové na 18 dětí a dále rodilý mluvčí angličtiny.
Nabízíme celoroční provoz, rozšířenou provozní dobu, kroužky a další aktivity v ceně školného.

Mateřská škola SLUNÍČKO, Žamberk

Mateřská škola SLUNÍČKO, Žamberk

Adresa:náměstí Generála Knopa 433, 564 01 Žamberk
Kontakt:Markéta Koblížková, ředitelka
Tel.:+420 465 614 463
+420 737 489 747
E-mail:reditelka@msslunickozamberk.cz
Web:http://www.msslunickozamberk.cz/
GPS:50.0812333N, 16.4639942E
 Poloha na mapě

Mateřská škola Sluníčko se nachází ve dvoupodlažní budově blízko centra města. Má celkovou kapacitu 104 dětí, které jsou rozděleny do čtyř tříd. V přízemí budovy se nalézá školní jídelna, v prvním a druhém patře jsou prostory školky. Z jedné strany je stavba lemována hlavní silnicí, na druhé straně je oplocená zahrada, která slouží pouze dětem z mateřské školy. Školka využívá také nedaleký zámecký park a dopravní hřiště.

Školská zařízení

Pedagogicko-psychologická poradna, Ústí nad Orlicí, pobočka Žamberk

Pedagogicko-psychologická poradna, Ústí nad Orlicí, pobočka Žamberk

Adresa:Nádražní 550, 564 01 Žamberk
Kontakt:PhDr. Petra Novotná, psycholog
Tel.:+420 465 611 023
+420 465 521 296
E-mail:info@pppuo.cz; novotna@pppuo.cz
Web:http://www.pppuo.cz
GPS:50.0850822N, 16.4649011E
 Poloha na mapě

Pracoviště v Žamberku je otevřeno dle objednaných klientů nebo po telefonické domluvě.
Pro informace a OBJEDNÁNÍ na pracoviště v Žamberku volejte na telefonní číslo 465 521 296 nebo 776 611 695.

Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433

Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433

Adresa:náměstí Generála Knopa 433, 564 01 Žamberk
Kontakt:Marta Kacálková, ředitelka
Tel.:+420 465 612 775
+420 731 579 656
E-mail:reditelka@jidelna.com
Web:http://www.jidelna.com
GPS:50.0812333N, 16.4639942E
 Poloha na mapě

Zřizovatelem školní jídelny je město Žamberk. ŠJ ve své hlavní činnosti v současné době stravuje dvě základní školy, speciální školu a gymnázium a také dvě mateřské školy. Ve školní jídelně se mohou stravovat i cizí strávníci, zaveden je elektronický objednávkový systém.
Jídelna nabízí možnost pořádání různých typů hostin - svatby, oslavy narozenin, smuteční hostiny, předváděcí akce, rauty aj. Kapacita je přibližně 100 osob.