Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Cena města Žamberka

Cena města Žamberka
Cena města Žamberka


Cena města Žamberka vznikla na přání mnoha občanů a pravidla pro její udělování byla schválena zastupitelstvem města v roce 2011. Město chce udělením této ceny veřejně a slavnostně poděkovat těm, kteří se výrazným kladným způsobem zapíšou do života svých spoluobčanů.

Uděluje se za:

Návrh na udělení ceny může dát do 1. září příslušného roku kdokoliv z občanů Žamberka. Písemné a řádně odůvodněné návrhy shromažďuje referent pro kulturu a propagaci města MěÚ a tyto návrhy eviduje. Seznam nominovaných občanů projedná Rada města a předloží jej Zastupitelstvu ke schválení.

Cena města Žamberka se uděluje každoročně při slavnostním shromáždění u příležitosti Státního svátku - Dne vzniku samostatného československého státu 28. října.

Cena se může udělit jednotlivci i po jeho smrti in memoriam. V takovém případě se cena předává rodinným příslušníkům oceněného.

Evidence oceněných se vede ve zvláštním oddíle kroniky města Žamberka.