Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Ročník 2011

Cena města Žamberka
pamětní listy


Pamětní list vydaný k Ceně města Žamberka 2011

U příležitosti Státního svátku vzniku československého státu
se uděluje
Cena města Žamberka

váženým manželům Františku Pírkovi a Vlastě Pírkové (†2011), In memoriam,
za
významnou a rozsáhlou celoživotní badatelskou, publikační, spisovatelskou a přednáškovou činnost věnující se mnoha oblastem historie města – především historii Židovské obce a Židovského hřbitova v Žamberku.
Za donátorství a dlouholetou koncepční práci pro Městské muzeum v Žamberku.

Pamětní list vydaný k Ceně města Žamberka 2011

U příležitosti Státního svátku vzniku československého státu
se uděluje
Cena města Žamberka

váženým manželům JUDr. Zdeňku Jaškovi a Jarmile Jaškové
za
celoživotní badatelskou a publikační činnost věnující se mnoha oblastem historie města Žamberka – především historii městského znaku, tvrze Trundorf, rodiny Parishů.
Za mnohaletou koncepční práci pro Městské muzeum v Žamberku.
Za širokou spolkovou činnost a aktivní působení ve sportovních klubech.

Pamětní list vydaný k Ceně města Žamberka 2011

U příležitosti Státního svátku vzniku československého státu
se uděluje
Cena města Žamberka

vážené paní Haně Michaličkové
za
celoživotní práci s dětmi a mládeží v oblasti společenské a taneční výchovy, za mimořádný osobní přístup motivující mladé lidi k dalšímu studiu profesionálního uměleckého tance.
Za úspěšnou choreografickou činnost vyjádřenou při celovečerních tanečních večerech "Mládí tančí", v nespočetných veřejných vystoupeních ve městě, celé České republice a při prezentaci města v zahraničí.

Pamětní list vydaný k Ceně města Žamberka 2011

U příležitosti Státního svátku vzniku československého státu
se uděluje
Cena města Žamberka

váženému panu Jiřímu Mergancovi (†2006), In memoriam,
za
celoživotní badatelskou a publikační činnost věnující se mnoha oblastem historie města.
Za iniciativní a praktickou práci pro městské muzeum, která vedla k vytvoření stálých muzejních expozic, realizaci příležitostných výstav a ke zpřístupnění Domku Prokopa Diviše.
Za realizaci a odhalení pamětních desek mnoha významným žamberským osobnostem.