Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Přihláška k závodu RALLYE ŠMÍDL 2018

Kdy: v termínu od čtvrtka 1. března do soboty 21. dubna 2018
Kde/pořádá: 
RALLYE ŠMÍDL - 21. DUBNA 2018

Důležití informace:
1. Každý účastník startuje na vlastní riziko a náklady.

2. Soutěž se koná za běžného silničního provozu, každý soutěžící je povinen dodržovat platné vyhlášky o pravidlech silničního provozu. Podáním přihlášky se soutěžící zavazuje nahradit škody způsobené třetím osobám nebo pořadateli. Každý řidič odpovídá za technický stav svého vozidla.

3. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za zdravotní problémy či jakákoliv zranění, k nimž dojde během soutěže ve voze nebo mimo něj, ať už z důvodů přecenění vlastních sil, nesprávného odhadu situace, zásahu třetích osob či přírodních sil nebo z jakýchkoliv jiných příčin.

4. Soutěžící je tak povinen zachovávat veškeré bezpečnostní opatření a dbát pokynů pořadatelů.

Startovné

Při přihlášení do 31.3. 2018 je startovné 200,- Kč – nutno zaslat pořadateli na účet: 43-8326800207/0100; VS koncové čtyřčíslí RZ vozu (např. 1E2 3456, potom VS = 3456)
!!! do zprávy pro příjemce uveďte příjmení řidiče !!!

Od 1.4. 2018 do startu 21.4. 2018 je startovné 250,- Kč

Při odhlášení do 31.3. 2018 se zaslaný poplatek vrací zpět. Při odhlášení po tomto datu, a v případě neúčasti, se poplatek nevrací a bude věnován ve prospěch pořadatele pro zabezpečení celé soutěže.

Přijetí těchto právních závazků stvrzuje řidič a plnoletý navigátor svým podpisem, při prezentaci, za celou soutěžní posádku

Více informací na http://rallye2016l.formees.com/f/rallye-2018/
Vloženo / datum poslední změny: 22. 02. 2018 / ---
Odpovědná osoba: Hanáková Silvie Elizabeth, Bc.
Kategorie: Sportovní akce