Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Kdy: středa 15. května 2019 od 08:00 hod.
Pořádá: Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk, Mateřská škola SLUNÍČKO, Žamberk
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se koná 15. května 2019 od 8 do 16 hodin v ředitelnách MŠ.
Zápis dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v souladu s § 34 (Organizace předškolního vzdělávání) a v souladu s § 34a (Povinnost předškolního vzdělávání a způsob jejího plnění).
V souladu s § 34a odst. 2 školského zákona je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Bc. Iva Pražáková, ředitelka MŠ Čtyřlístek, tel. 465 611 630
Blanka Reková, ředitelka MŠ Sluníčko, tel. 465 614 463
Vloženo / datum poslední změny: 22. 03. 2019 / ---
Odpovědná osoba: Škodová Monika, Mgr.
Kategorie: Ostatní