Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Stručná historie partnerských styků města

Žamberk - Senftenberg (BRD) - Senftenberg (Rakousko)

Partnerství s kdysi průmyslovým městem Senftenberg v lužické hnědouhelné pánvi začalo podepsáním partnerské smlouvy v roce 1963. Důvodem navázání partnerských styků byl vlastně německý ekvivalent českého jména města, které se na všech dokumentech z minulosti jmenuje německy Senftenberg.

Tehdejší starosta Senftenbergu (DDR) měl ideu spojit do jednoho svazku čtyři evropská města se stejným jménem - Senftenberg. Protože však dvě z dalších tří Senftenbergů ležely za železnou oponou v tehdejší NSR a Rakousku, bylo partnerství možné jen s námi. Čile se rozvíjelo až do roku 1989, mělo mnoho rovin od politické až po ryze privátní a fungovalo ku prospěchu obou měst.

Po revoluci jsme vyčkávali, jak se naši partneři k nové situaci postaví, ale hned v roce 1990 se nový starosta přijel domluvit na pokračování styků.

Po roce 1989 se německý Senftenberg sdružil s rakouským, se kterým jsme podepsali v roce 1998 partnerskou smlouvu i my. Senftenberg v někdejší BRD se mezitím integroval s jiným městem a jako samostatná obec zanikl.

Naše oficiální evropská partnerská města jsou tedy Senftenberg v BRD (Brandenburg) a Senftenberg v Rakousku (Niederösterreich).

Evropský svazek měst

Vznikl díky našemu spojení se Senftenbergem a jeho dalším partnerským aktivitám v Evropě.

Püttlingen v Sársku a Nowa Sól v Polsku byly jeho partnery, kteří do svazku přivedli svá partnerská města - francouzské Saint Michel sur Orge a maďarský Veszprém.

Tak byla 26.5.1996 podepsána listina o vzniku Evropského svazku měst pro mládež a kulturu.

Každoročně se od té doby konají mládežnická setkání, malířské plenéry a mnoho menších multilaterálních i bilaterálních akcí.

V roce 2001 přistoupilo ke svazku italské město z regionu Abruzzo - Fresagrandinaria. Bylo partnerským městem Püttlingenu a ač nejmenší, stalo se štikou v našem partnerském rybníčku.

K dnešnímu dni má tedy naše evropská aliance 7 členů:

Woerden - Holandsko

Přestože město Woerden není oficiálním partnerem města Žamberka, už v roce 1991 začaly čilé a dodnes trvající kontakty. Prvotně zprostředkovány Rotary-clubem jsou nejzdařilejší mezi Žamberským gymnáziem a woerdenskou Minkema school. Ale také sportovní mezi naším tenisovým klubem a jejich Jeugdplan. Školy se od roku 1991 vzájemně navštěvují každý rok, tenisté mají společné setkání vždy jednou v Žamberku a další rok ve Woerdenu. Od roku 1992 se uskutečnilo několik úspěšných manažerských stáží, které ve Woerdenu uspořádal místní Rotary - club pro začínající žamberské manažery a podnikatele.

Rice Lake - USA

Původně neperspektivně vyhlížející kontakt na město Rice Lake ve státě Wisconsin se brzy stal zajímavou realitou. Díky pracovní stáži jednoho z našich občanů došlo k naplnění přání výboru pro přátelství v Rice Lake. Toto farmářské město a celou oblast obývá mnoho potomků českých vystěhovalců, kteří si přáli navázat kontakty s vlastí jejich rodičů.

V roce 1994 byla na dálku podepsána partnerská smlouva a od té doby se každoročně odehrává několik oboustranně prospěšných partnerských aktivit.

Pro studenty žamberského gymnázia je každý rok velmi atraktivní možnost vyslat dva studenty na celý školní rok na high school v Rice Lake.

Protože i Rice Lake má další partnerské město - japonské Miharu - vznikly brzy i zde trilaterální a velmi podnětné aktivity s tímto japonským městem.

*****

Město Žamberk partnerské styky vždy podporovalo a podporuje, zřizuje pro tuto oblast komisi Rady zastupitelstva pro zahraniční styky a každoročně pamatuje v rozpočtu města na prostředky na partnerské styky.