Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – zákazové značky a dodatkové tabulky

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,
provedení, význam, popřípadě užití zákazových značek a dodatkových tabulek je uveden ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
V dnešním případě se jedná o dopravní značku č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ a dodatkovou tabulku č. E 5 „Největší povolená hmotnost“.
Štrup Ivo, Bc. | dne 23.04.2021
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mezNejvětší povolená hmotnostPravidla provozu na pozemních komunikacích