Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Smlouvy uzavřené městem

ČísloSmluvní partner / PředmětSouborPodepsáno
416/2018
Detail
Středisko volného času, ANIMO, Žamberk
Smlouva o užívání - tělocvična u žifary
Text smlouvy (soubor 416_2018-1.pdf, velikost 1.08 MB, soubor se otevře v novém okně) 24.09.2018
415/2018
Detail
Pavel Nešpor
Smlouva o uskutečnění hudební produkce - rozsvícení vánočního stromu
Text smlouvy (soubor 415_2018-2.pdf, velikost 241.99 kB, soubor se otevře v novém okně) 09.10.2018
414/2018
Detail
Kateřina Kapounová
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Text smlouvy (soubor 414_2018-2.pdf, velikost 406.83 kB, soubor se otevře v novém okně) 05.10.2018
413/2018
Detail
Alena Urbásková
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
Text smlouvy (soubor 413_2018-2.pdf, velikost 890.64 kB, soubor se otevře v novém okně) 11.10.2018
412/2018
Detail
BO CO, spol. s r.o.
Smlouva o dílo č. 15/2018/REUP " Nové zázemí na dětském dopravním hřišti - Žamberk"
Text smlouvy (soubor 412_2018-1.pdf, velikost 5.84 MB, soubor se otevře v novém okně) 04.10.2018
411/2018
Detail
ČEZ Distribuce, a. s.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnsoti č. IV-12-2015817/VB/03, žamberk, Kostelní č.p. 1500-BILLA-kNN
Text smlouvy (soubor 411_2018-1.pdf, velikost 2.22 MB, soubor se otevře v novém okně) 07.09.2018
410/2018
Detail
Libuše Dvorská
Darovací smlouva - poskytnutí finančního příspěvku pro děti
Text smlouvy (soubor 410_2018-2.pdf, velikost 409.63 kB, soubor se otevře v novém okně) 04.10.2018
409/2018
Detail
Šárka Malošková
Darovací smlouva - poskytnutí finančního příspěvku pro děti
Text smlouvy (soubor 409_2018-2.pdf, velikost 409.84 kB, soubor se otevře v novém okně) 05.10.2018
408/2018
Detail
Jiří Divíšek
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy ze dne 19.02.2001
Text smlouvy (soubor 408_2018-2.pdf, velikost 198.01 kB, soubor se otevře v novém okně) 04.10.2018
407/2018
Detail
Povodí Labe, státní podnik
Dohoda o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku č. O994180259
Text smlouvy (soubor 407_2018-1.pdf, velikost 4.11 MB, soubor se otevře v novém okně) 26.09.2018
406/2018
Detail
IterSoft s.r.o. Choceň
Dodatek č. 1 k servisní smlouvě -poskytování systémové a uživatelské podpory
Text dodatku (soubor 406_2018-1.pdf, velikost 1.39 MB, soubor se otevře v novém okně) 18.09.2018
405/2018
Detail
Základní škola Žamberk, Nádražní 743
Smlouva o užívání - tělocvična u žirafy
Text smlouvy (soubor 405_2018-1.pdf, velikost 1.04 MB, soubor se otevře v novém okně) 24.09.2018
404/2018
Detail
Základní škola Žamberk, 28. října 581
Smlouva o užívání - tělocvična u žirafy
Text smlouvy (soubor 404_2018-1.pdf, velikost 1.05 MB, soubor se otevře v novém okně) 24.09.2018
403/2018
Detail
Základní škola Erudio Orlicko
Smlouva o užívání - tělocvična u žirafy
Text smlouvy (soubor 403_2018-1.pdf, velikost 1,013.81 kB, soubor se otevře v novém okně) 24.09.2018
402/2018
Detail
Markéta Marková
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Text smlouvy (soubor 402_2018-2.pdf, velikost 407.27 kB, soubor se otevře v novém okně) 05.10.2018
401/2018
Detail
Povodí Labe, státní podnik
Smlouva o financování akce realizované v rámci programu 129 260
Text smlouvy (soubor 401_2018-1.pdf, velikost 1.41 MB, soubor se otevře v novém okně) 21.09.2018
400/2018
Detail
Alurey s.r.o.
Smlouva o dílo č. 16/2018/REUP "Divišovo divadlo - nové vstupní dveře"
Text smlouvy (soubor 400_2018-1.pdf, velikost 9.54 MB, soubor se otevře v novém okně) 27.09.2018
399/2018
Detail
MATEX HK s.r.o.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 10/2018/REUP "Rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú. Žamberk, část C, ulice Komenského, Mánesova"
Text dodatku (soubor 399_2018-1.pdf, velikost 429.62 kB, soubor se otevře v novém okně) 26.10.2018
398/2018
Detail
VZDUCHOTECHNIKA - ŠLAPAL, spol. s r.o.
Smlouva o dílo č. 03/2018/REUP "Divadelní kavárna v Žamberku - změna vzduchotechniky a vytápění, část A. vzduchotechnika"
Text smlouvy (soubor 398_2018-1.pdf, velikost 4.61 MB, soubor se otevře v novém okně) 24.09.2018
397/2018
Detail
AS PROJECT CZ s.r.o.
Smlouva o dílo č. 13/2018/REUP "Realizace úspor energií - PD rekonstrukce tenisové haly v areálu Pod Černým lesem""
Text smlouvy (soubor 397_2018-1.pdf, velikost 2.08 MB, soubor se otevře v novém okně) 21.09.2018
396/2018
Detail
MATEX HK s.r.o.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 09/2018/REUP "Žamberk - prostor u kostela sv. Václava"
Text dodatku (soubor 396_2018-1.pdf, velikost 2.55 MB, soubor se otevře v novém okně) 19.09.2018
395/2018
Detail
Junák - český skaut, středisko Žamberk, z. s.
Smlouva o výprose pozemek parc.č. 1664/5 v k.ú. Žamberk
Text smlouvy (soubor 395_2018-1.pdf, velikost 899.23 kB, soubor se otevře v novém okně) 26.09.2018
394/2018
Detail
Pedagogicko-psychologická poradna
Darovací smlouva -movitá věc
Text smlouvy (soubor 394_2018-1.pdf, velikost 338.21 kB, soubor se otevře v novém okně) 25.09.2018
393/2018
Detail
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Smlouva o užívání - tělocvična u žirafy
Text smlouvy (soubor 393_2018-1.pdf, velikost 1.06 MB, soubor se otevře v novém okně) 24.09.2018
392/2018
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Cenový dodatek č. 20 ke smlouvě o zabezpečení služeb mezi městem Žamberk s TS Žamberk s.r.o.
Text smlouvy (soubor 392_2018-1.pdf, velikost 1.63 MB, soubor se otevře v novém okně) 19.09.2018
391/2018
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Dodatek č. 6 ke smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb ze dne 10.12.2003
Text smlouvy (soubor 391_2018-1.pdf, velikost 348.13 kB, soubor se otevře v novém okně) 19.09.2018
390/2018
Detail
Hana Rousová
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Text smlouvy (soubor 390_2018-2.pdf, velikost 410.61 kB, soubor se otevře v novém okně) 21.09.2018
389/2018
Detail
Denisa Jakubcová
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Text smlouvy (soubor 389_2018-2.pdf, velikost 404.73 kB, soubor se otevře v novém okně) 21.09.2018
388/2018
Detail
Jana Paříková
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Text smlouvy (soubor 388_2018-2.pdf, velikost 408.96 kB, soubor se otevře v novém okně) 21.09.2018
387/2018
Detail
Alberon Letohrad s.r.o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 3/2018
Text dodatku (soubor 387_2018-1.pdf, velikost 532.98 kB, soubor se otevře v novém okně) 21.09.2018
[««] [«]   1 , 2 , 3 ,  4  , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ,  ... [»] [»»]