Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Smlouvy uzavřené městem

ČísloSmluvní partner / PředmětSouborPodepsáno
239/2019
Detail
ČEZ Distribuce, a. s.
Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení zařízení k distribuční soustavě č. 19_SOP_1_4121529194 - VO Pod Sanatoriem
Dokument není k dispozici 17.06.2019
238/2019
Detail
Marcela Jarmanová
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Dokument není k dispozici 14.06.2019
237/2019
Detail

Darovací smlouva - poskytnutí finančního příspěvku pro děti
Dokument není k dispozici 03.06.2019
236/2019
Detail

Licenční smlouva o veřejném provozování - Majáles 2019
Dokument není k dispozici 10.06.2019
235/2019
Detail
Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost
Dohoda o zrušení věcného břemene a smlouva o zřízení věcného břemene
Dokument není k dispozici 09.05.2019
234/2019
Detail
Kateřina Musílková
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Dokument není k dispozici 03.06.2019
233/2019
Detail
Hana Džurbanová
Smlouva o posyktnutí příspěvku z Fondu na podporu studijních pobytů studentů v zahraničí
Dokument není k dispozici 06.06.2019
232/2019
Detail
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Smlouva o bezúplatném převodu majetku - vyprošťovací zařízení
Dokument není k dispozici 21.05.2019
231/2019
Detail
UNILES, a.s.
Smlouva o dílo č. 32/2800/2019 - prodej dřeva
Dokument není k dispozici 17.05.2019
230/2019
Detail
STRABAG a.s.
Smlouva o dílo č. 07/2019/REUP "Oprava parkoviště u Městského muzea v Žamberku "
Dokument není k dispozici 03.06.2019
229/2019
Detail
Pardubický kraj
Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019
Dokument není k dispozici 30.05.2019
228/2019
Detail
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.
Smlouva č. CQS QI-141/19 o intergoravém certifikačním auditu
Dokument není k dispozici 05.06.2019
227/2019
Detail
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování - Městské koupaliště
Dokument není k dispozici 05.06.2019
226/2019
Detail
Hana Fojtíková
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Dokument není k dispozici 03.06.2019
225/2019
Detail
Pardubický kraj
Smlouva o poskytování dotace z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2019
Dokument není k dispozici 30.05.2019
224/2019
Detail
Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora sociálních služeb a zdravotnictví"
Dokument není k dispozici 31.05.2019
223/2019
Detail
Vodafone Czech Republic a.s.
Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 008928
Dokument není k dispozici 30.05.2019
222/2019
Detail
ČEZ Distribuce, a. s.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IE-12-2007761/VB/4A, Žamberk, rekonstrukce NN z TS UO_0128
Dokument není k dispozici 03.06.2019
221/2019
Detail
MATEX HK s.r.o.
Smlouva o dílo - rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú. Žamberk, část F. ulice Nad Poliklinikou
Dokument není k dispozici 27.05.2019
220/2019
Detail
D A B O N A s.r.o.
Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě - administrace o organizace veřejné zakázky "chodník Zámecká Žamberk"
Dokument není k dispozici 16.05.2019
219/2019
Detail
Líšnická a.s.
Dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu ze dne 19.05.2004
Dokument není k dispozici 13.05.2019
218/2019
Detail
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk
Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora sportu a tělovýchovy"
Dokument není k dispozici 22.05.2019
217/2019
Detail
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žamberk
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019
Dokument není k dispozici 22.05.2019
216/2019
Detail
Jezdecký klub Polsko
Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora sportu a tělovýchovy"
Dokument není k dispozici 06.05.2019
215/2019
Detail
Jana Cviková
Smlouva o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu studijních pobytů studentů v zahraničí
Dokument není k dispozici 23.05.2019
214/2019
Detail
Vojtěch Molnár
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Dokument není k dispozici 06.05.2019
213/2019
Detail
Josef Pecháček
Kupní smlouva - pozemek parc.č. 477/63 v k.ú.Žamberk
Dokument není k dispozici 18.04.2019
212/2019
Detail
WOOD & PAPER a.s.
Kupní smlouva - dřevo
Dokument není k dispozici 17.05.2019
211/2019
Detail
RADIOHOUSE s.r.o.
Obchodní smlouva- reklamní kampaň v rádiu na Městské koupaliště
Dokument není k dispozici 14.05.2019
210/2019
Detail
Česká pošta, s.p.
Souhlas vlastníka nemovité věci s provedením technického zhodnocení nájemcem
Dokument není k dispozici 20.05.2019
[««] [«]   1 , 2 , 3 , 4 ,  5  , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ,  ... [»] [»»]