Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Smlouvy uzavřené městem

ČísloSmluvní partner / PředmětSouborPodepsáno
209/2019
Detail
MenOpticum s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora památkové péče"
Dokument není k dispozici 16.05.2019
208/2019
Detail
X-Sports racing team
Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora sportu a tělovýchovy"
Dokument není k dispozici 16.05.2019
207/2019
Detail

Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora kultury"
Dokument není k dispozici 16.05.2019
206/2019
Detail
Klub vodních sportů Žamberk, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora sportu a tělovýchovy"
Dokument není k dispozici 17.05.2019
205/2019
Detail
Český kynologický svaz ZKO Žamberk - 497
Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora volnočasových aktivit"
Dokument není k dispozici 09.05.2019
204/2019
Detail
Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12/2017/REUP "Obnova střechy radnice č.p. 166, Masarykovo náměstí, Žamberk"
Dokument není k dispozici 10.05.2019
203/2019
Detail
REKOS Ševčík s.r.o.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 20/2018/REUP Rekonstrukce dětského bazénu na koupališti v Žamberku
Dokument není k dispozici 06.05.2019
202/2019
Detail
CODE spol. s r. o.
Smlouva o dílo č. 06/2019/REUP "PD rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk "
Dokument není k dispozici 06.05.2019
201/2019
Detail
ČEZ Distribuce, a. s.
Smlouva č. 4121493942 - pozemek o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu movité věci
Dokument není k dispozici 30.04.2019
200/2019
Detail
Petra Bílková
Smlouva o zprostředkování uměleckého pořadu
Dokument není k dispozici 03.05.2019
199/2019
Detail
Slavia pojišťovna a.s.
Dodatek č. 1 k rámcové pojistné smlouvě pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla č. 5900021946
Dokument není k dispozici 13.05.2019
198/2019
Detail
Jakub Šimek
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Dokument není k dispozici 10.04.2019
197/2019
Detail
Povodí Labe, státní podnik
Smlouva o zřízení věcného břemene č. D994190113
Dokument není k dispozici 09.04.2019
196/2019
Detail
KAVEMA, s.r.o.
Smlouva o služebnosti inženýrské sítě
Dokument není k dispozici 09.04.2019
195/2019
Detail
Alberon Letohrad s.r.o.
dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 1/2018
Dokument není k dispozici 06.05.2019
194/2019
Detail
Alberon Letohrad s.r.o.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2/2019
Dokument není k dispozici 06.05.5019
193/2019
Detail
ČEZ Distribuce, a. s.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2018362/SOBS VB/1, Žamberk, U Kapličky, parcela 1568/4 - knn
Dokument není k dispozici 06.05.2019
192/2019
Detail
ČEZ Distribuce, a. s.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, IV-12-2000560/VB/1, žamberk, Havlíčkovo n.-Povodí Labe-př.kNN
Dokument není k dispozici 25.03.2019
191/2019
Detail

Smlouva o výpůjčce - pozemek parc.č. 3752/3 v k.ú. Žamberk
Dokument není k dispozici 09.05.2019
190/2019
Detail
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Darovací smlouva - - kmeny lípa velkolistá
Dokument není k dispozici 06.05.2019
189/2019
Detail
KPM Žamberecký divočák, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora volnočasových aktivit"
Dokument není k dispozici 14.05.2019
188/2019
Detail
Tělocvičná jednota Sokol Žamberk
Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora sportu a tělovýchovy"
Dokument není k dispozici 13.05.2019
187/2019
Detail
SK Žamberk, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora sportu a tělovýchovy"
Dokument není k dispozici 13.05.2019
186/2019
Detail
Junák - český skaut, středisko Žamberk, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora volnočasových aktivit"
Dokument není k dispozici 13.05.2019
185/2019
Detail
Chráněnky z.ú.
Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora památkové péče"
Dokument není k dispozici 07.05.2019
184/2019
Detail
Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora sociálních služeb a zdravotnictví"
Dokument není k dispozici 26.04.2019
183/2019
Detail
ALZHEIMER´S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora sociálních služeb a zdravotnictví"
Dokument není k dispozici 26.04.2019
182/2019
Detail
VIKA Kameničná a.s.
Smlouva o užívání nemovité věci - pozemky pro Jamrock
Dokument není k dispozici 02.05.2019
181/2019
Detail
VIKA Kameničná a.s.
Smlouva o užívání nemovitosti - pozemky pro Jamrock
Dokument není k dispozici 02.05.2019
180/2019
Detail
1. FC Žamberk z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora sportu a tělovýchovy"
Dokument není k dispozici 03.05.2019
[««] [«]   1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,  6  , 7 , 8 , 9 , 10 ,  ... [»] [»»]