Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Smlouvy uzavřené městem

ČísloSmluvní partner / PředmětSouborPodepsáno
325/2018
Detail
Pavel Osuský
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Text smlouvy (soubor 325_2018-2.pdf, velikost 406.76 kB, soubor se otevře v novém okně) 27.07.2018
324/2018
Detail
Renata Petráčková
Kupní smlouva - pozemek parc.č. 4244/12 v k.ú. Žamberk
Text smlouvy (soubor 324_2018-2.pdf, velikost 749.31 kB, soubor se otevře v novém okně) 13.07.2018
323/2018
Detail
Alberon Letohrad s.r.o.
Kupní smlouva - pozemek parc.č. 2406/1 v k.ú. žamberk
Text smlouvy (soubor 323_2018-1.pdf, velikost 2.17 MB, soubor se otevře v novém okně) 27.07.2018
322/2018
Detail
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Text smlouvy (soubor 322_2018-1.pdf, velikost 2.70 MB, soubor se otevře v novém okně) 10.09.2018
321/2018
Detail
Markéta Říhová
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
Text smlouvy (soubor 321_2018-2.pdf, velikost 1.64 MB, soubor se otevře v novém okně) 10.09.2018
320/2018
Detail
W A M P , spol. s r.o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2018/REUP "ZŚ Žamberk 581- výplně otvorů"
Text dodatku (soubor 320_2018-1.pdf, velikost 2.94 MB, soubor se otevře v novém okně) 30.08.2018
319/2018
Detail
BO CO, spol. s r.o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08/2018/REUP - "ZŠ 581- šatna na hřišti"
Text dodatku (soubor 319_2018-1.pdf, velikost 2.68 MB, soubor se otevře v novém okně) 03.09.2018
318/2018
Detail
VIKA Kameničná a.s.
Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu ze dne 05.01.2004
Text smlouvy (soubor 318_2018-1.pdf, velikost 899.65 kB, soubor se otevře v novém okně) 30.08.2018
317/2018
Detail
Nikola Barnetová
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Text smlouvy (soubor 317_2018-2.pdf, velikost 411.68 kB, soubor se otevře v novém okně) 27.08.2018
316/2018
Detail
Jan Matějíček
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Text smlouvy (soubor 316_2018-2.pdf, velikost 420.56 kB, soubor se otevře v novém okně) 27.08.2018
315/2018
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu ze dne 05.09.2007 - Centrum nakládání s odpady
Text smlouvy (soubor 315_2018-1.pdf, velikost 604.05 kB, soubor se otevře v novém okně) 29.08.2018
314/2018
Detail
Helena Fišerová
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Text smlouvy (soubor 314_2018-2.pdf, velikost 420.80 kB, soubor se otevře v novém okně) 27.08.2018
313/2018
Detail
Radim Kotleba
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/2018/LF "Žamberk, ZŠ 28. října 581 - oprava fasády na nádvoří vč barevného grafického zpracování"
Text dodatku (soubor 313_2018-1.pdf, velikost 1.19 MB, soubor se otevře v novém okně) 15.08.2018
312/2018
Detail
Povodí Labe, státní podnik
Souhlasné prohlášení - vakový jez
Text smlouvy (soubor 312_2018-1.pdf, velikost 1.21 MB, soubor se otevře v novém okně) 27.06.2018
311/2018
Detail
Radim Jordán
Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora památkové péče - 2.kolo"
Text smlouvy (soubor 311_2018-2.pdf, velikost 1.41 MB, soubor se otevře v novém okně) 15.08.2018
310/2018
Detail
Sdružení Neratov, z.s.
Darovací smlouva - poskytnutí peněžitého datu
Text smlouvy (soubor 310_2018-1.pdf, velikost 366.05 kB, soubor se otevře v novém okně) 27.08.2018
309/2018
Detail
Leona Lux
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Text smlouvy (soubor 309_2018-2.pdf, velikost 403.30 kB, soubor se otevře v novém okně) 27.08.2018
308/2018
Detail
Královské lesy s.r.o.
Kupní smlouva - dřevo
Text smlouvy (soubor 308_2018-1.pdf, velikost 1.01 MB, soubor se otevře v novém okně) 26.05.2018
307/2018
Detail
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Ústí nad Orlicí
Darovací smlouva - poskytnutí peněžitého daru
Text smlouvy (soubor 307_2018-1.pdf, velikost 369.83 kB, soubor se otevře v novém okně) 16.08.2018
306/2018
Detail
AQE advisors, a.s.
Smlouva o poskytování služeb "Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a efektivity veřejné správy - Žamberk"
Text smlouvy (soubor 306_2018-1.pdf, velikost 11.85 MB, soubor se otevře v novém okně) 16.08.2018
305/2018
Detail
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu - Žamberk, rekonstrukce chodníků a komunikace, část C, ul. Komenského a Mánesova
Text smlouvy (soubor 305_2018-1.pdf, velikost 587.92 kB, soubor se otevře v novém okně) 06.08.2018
304/2018
Detail
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu - Žamberk -, stavba chdoníků a parkoviště v prostoru okolo kostela sv. Václava
Text smlouvy (soubor 304_2018-1.pdf, velikost 588.27 kB, soubor se otevře v novém okně) 06.08.2018
303/2018
Detail
MATEX HK s.r.o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09/2018/REUP "Žamberk - prostor u kostela sv. Václava"
Text dodatku (soubor 303_2018-1.pdf, velikost 2.15 MB, soubor se otevře v novém okně) 15.08.2018
302/2018
Detail
Tomáš Biák
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - pozemek parc.č. 2665 v k.ú. Žamberk
Text dodatku (soubor 302_2018-2.pdf, velikost 259.46 kB, soubor se otevře v novém okně) 10.08.2018
301/2018
Detail
VIKA Kameničná a.s.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 20.02.2013
Text smlouvy (soubor 301_2018-1.pdf, velikost 365.68 kB, soubor se otevře v novém okně) 02.08.2018
300/2018
Detail
GasNet, s.r.o.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene STL plynovod a STL přípojka plynu, č. 8800089799
Text smlouvy (soubor 300_2018-1.pdf, velikost 1.88 MB, soubor se otevře v novém okně) 02.08.2018
299/2018
Detail
Česká kancelář pojistitelů
Smlouva o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům
Text smlouvy (soubor 299_2018-1.pdf, velikost 2.42 MB, soubor se otevře v novém okně) 07.08.2018
298/2018
Detail
Jitka Řeháková
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Text smlouvy (soubor 298_2018-2.pdf, velikost 433.96 kB, soubor se otevře v novém okně) 27.07.2018
297/2018
Detail
Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o.
Smlouva o dílo č. 12/2017/REUP "Obnova střechy radnice č.p. 166, Masarykovo náměstí, Žamberk"
Text smlouvy (soubor 297_2018-1.pdf, velikost 1.68 MB, soubor se otevře v novém okně) 07.08.2018
296/2018
Detail
Zuzana Chládková
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Text smlouvy (soubor 296_2018-2.pdf, velikost 397.33 kB, soubor se otevře v novém okně) 27.07.2018
[««] [«]   1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,  7  , 8 , 9 , 10 ,  ... [»] [»»]