Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Smlouvy uzavřené městem

ČísloSmluvní partner / PředmětSouborPodepsáno
265/2018
Detail
Muzeum starých strojů a technologií, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora památkové péče - 2. kolo"
Text smlouvy (soubor 265_2018-1.pdf, velikost 1.43 MB, soubor se otevře v novém okně) 23.07.2018
264/2018
Detail
Denisa Rudolecká
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Text smlouvy (soubor 264_2018-2.pdf, velikost 408.42 kB, soubor se otevře v novém okně) 18.06.2018
263/2018
Detail
GasNet, s.r.o.
Smlouva o zřízení věcného břemene - STL plynovod a přípojka pro areál firmy Dibaq a.s.
Text smlouvy (soubor 263_2018-1.pdf, velikost 4.28 MB, soubor se otevře v novém okně) 17.05.2018
262/2018
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Smlouva o pronájmu dopravního značení č. 9/2018
Text smlouvy (soubor 262_2018-1.pdf, velikost 555.62 kB, soubor se otevře v novém okně) 07.06.2018
261/2018
Detail
Josef Šafář
Smlouva o nájmu - pozemek parc.č. 1320/14 v k.ú. Žamberk
Text smlouvy (soubor 261_2018-2.pdf, velikost 912.63 kB, soubor se otevře v novém okně) 04.07.2018
260/2018
Detail
W A M P , spol. s r.o.
Smlouva o dílo č. 6/2018/REUP "ZŚ žamberk 581- výplně otvorů"
Text smlouvy (soubor 260_2018-1.pdf, velikost 3.47 MB, soubor se otevře v novém okně) 16.07.2018
259/2018
Detail
BO CO, spol. s r.o.
Smlouva o dílo č. 08/2018/REUP - "ZŠ 581- šatna na hřišti"
Text smlouvy (soubor 259_2018-1.pdf, velikost 3.43 MB, soubor se otevře v novém okně) 10.07.2018
258/2018
Detail
Jaroslav Flekr
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2018/REUP "Divadelní kavárna v Žamberku - změna vzduchotechniky a vytápění"
Text dodatku (soubor 258_2018-1.pdf, velikost 2.91 MB, soubor se otevře v novém okně) 04.07.2018
257/2018
Detail
Iva Černohousová
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Text smlouvy (soubor 257_2018-2.pdf, velikost 411.06 kB, soubor se otevře v novém okně) 29.06.2018
256/2018
Detail
Jana Javorová
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Text smlouvy (soubor 256_2018-2.pdf, velikost 412.08 kB, soubor se otevře v novém okně) 29.06.2018
255/2018
Detail
Ivana Heidenreichová
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Text smlouvy (soubor 255_2018-2.pdf, velikost 417.27 kB, soubor se otevře v novém okně) 29.06.2018
254/2018
Detail
Pardubický kraj
Darovací smlouva - pozemky
Text smlouvy (soubor 254_2018-1.pdf, velikost 1.61 MB, soubor se otevře v novém okně) 23.05.2018
253/2018
Detail
Pardubický kraj
Smlouva o poskytnutí dotace z podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit na rok 2018 - žamberské jarní slavnosti
Text smlouvy (soubor 253_2018-1.pdf, velikost 1.33 MB, soubor se otevře v novém okně) 26.06.2018
252/2018
Detail
Pardubický kraj
Smlouva o poskytnutí dotace z podprogramu 2 - Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na rok 2018 - vabavení depozitářů a stále expozice bezeč.vitrínami a regály
Text smlouvy (soubor 252_2018-1.pdf, velikost 1.35 MB, soubor se otevře v novém okně) 26.06.2018
251/2018
Detail
Pardubický kraj
Smlouva o poskytnutí dotace z podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit na rok 2018 - kulturní festival Orlická brána
Text smlouvy (soubor 251_2018-1.pdf, velikost 1.34 MB, soubor se otevře v novém okně) 26.06.2018
250/2018
Detail
Základní škola Žamberk, 28. října 581
Smlouva o poskytnutí finanční odměny v rámci soutěže ve sběru druhotných surovin pro žamberské školy pro školní rok 2017/2018
Text smlouvy (soubor 250_2018-1.pdf, velikost 888.21 kB, soubor se otevře v novém okně) 22.06.2018
249/2018
Detail
D A B O N A s.r.o.
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě - "Realizace úspor energií - MěÚ č.p. 833 Žamberk a Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk III"
Text dodatku (soubor 249_2018-1.pdf, velikost 1.46 MB, soubor se otevře v novém okně) 25.06.2018
248/2018
Detail
Obec Červená Voda
Kupní smlouva - dýchací přístroje SCOTT
Text smlouvy (soubor 248_2018-1.pdf, velikost 591.73 kB, soubor se otevře v novém okně) 26.06.2018
247/2018
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Smlouva o nájmu párty stanu č. 3/2018
Text smlouvy (soubor 247_2018-1.pdf, velikost 527.69 kB, soubor se otevře v novém okně) 12.06.2018
246/2018
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Smlouva o pronájmu dopravního značení č. 10/2018
Text smlouvy (soubor 246_2018-1.pdf, velikost 633.98 kB, soubor se otevře v novém okně) 11.06.2018
245/2018
Detail
Radim Kotleba
Smlouva o dílo č. 04/2018/LF "Žamberk, ZŠ 28. října 581 - oprava fasády na nádvoří vč barevného grafického zpracování"
Text smlouvy (soubor 245_2018-1.pdf, velikost 4.42 MB, soubor se otevře v novém okně) 06.06.2018
244/2018
Detail
Jaroslav Flekr
Smlouva o dílo č. 2/2018/REUP "Divadelní kavárna v Žamberku - změna vzduchotechniky a vytápění"
Text smlouvy (soubor 244_2018-1.pdf, velikost 3.71 MB, soubor se otevře v novém okně) 09.04.2018
243/2018
Detail
ALL4TREES, s.r.o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Ošetření lipové aleje na Rozárce v Žamberku
Text dodatku (soubor 243_2018-1.pdf, velikost 1.80 MB, soubor se otevře v novém okně) 08.06.2018
242/2018
Detail
Agro Žamberk a.s.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Text smlouvy (soubor 242_2018-1.pdf, velikost 1.80 MB, soubor se otevře v novém okně) 29.06.2018
241/2018
Detail
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování - městské koupaliště
Text smlouvy (soubor 241_2018-1.pdf, velikost 2.73 MB, soubor se otevře v novém okně) 29.06.2018
240/2018
Detail
Michaela Nešťáková
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Text smlouvy (soubor 240_2018-2.pdf, velikost 1.18 MB, soubor se otevře v novém okně) 29.06.2018
239/2018
Detail
CALLISTO-WOOD, spol. s r.o. v likvidaci
Dohoda o narovnání
Text smlouvy (soubor 239_2018-1.pdf, velikost 1.42 MB, soubor se otevře v novém okně) 29.06.2018
238/2018
Detail
Sdružení obcí Orlicko
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvků
Text smlouvy (soubor 238_2018-1.pdf, velikost 466.81 kB, soubor se otevře v novém okně) 25.06.2018
237/2018
Detail
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.
Smlouva č. CQS D-Q-183/18, Smlouva č. CQS D-I-117/18 o integrovaném dozorovém auditu
Text smlouvy (soubor 237_2018-1.pdf, velikost 2.30 MB, soubor se otevře v novém okně) 21.06.2018
236/2018
Detail
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.
Smlouva č. 801636 o atestaci dlouhodobého řízení ISVS
Text smlouvy (soubor 236_2018-1.pdf, velikost 1.19 MB, soubor se otevře v novém okně) 21.06.2018
[««] [«]   1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... ... 7 , 8 ,  9  , 10 , 11 ,  ... [»] [»»]