Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Smlouvy uzavřené městem

ČísloSmluvní partner / PředmětSouborPodepsáno
512/2018
Detail
Pardubický kraj
Darovací smlouva - pozemky parc.č. 487/59, 487/63, 487/90, 3687/9, 3687/10, 3687/11, 3687/12, 3687/13, 3878/4 v k.ú. Žamberk
Dokument není k dispozici 27.11.2018
511/2018
Detail
Petra Lipenská
Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru pro děti
Dokument není k dispozici 17.12.2018
507/2018
Detail
Žaneta Jančíková
Darovací smlouva- poskytnutí finančního daru pro děti
Dokument není k dispozici 17.12.2018
506/2018
Detail
KPV SYSTÉM s.r.o.
Smlouva o dílo - Realizace úspor energií Měú č.p. 833 Žamberk
Text smlouvy (soubor 506_2018-1.pdf, velikost 37.28 MB, soubor se otevře v novém okně) 04.12.2018
505/2018
Detail
Jaroslav Flekr
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2018/REUP "Divadelní kavárna v Žamberku - změna vzduchotechniky a vytápění"
Text dodatku (soubor 505_2018-1.pdf, velikost 1.71 MB, soubor se otevře v novém okně) 17.12.2018
504/2018
Detail
Zdeněk Pauk - Stavopa
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 05/2018/REUP "ZŠ Žamberk 743-rekonstrukce WC dívky"
Text dodatku (soubor 504_2018-1.pdf, velikost 2.78 MB, soubor se otevře v novém okně) 12.12.2018
503/2018
Detail
BO CO, spol. s r.o.
Dodatek č. 1 ke smlouvš o dílo č. 15/2018/REUP " Nové zázemí na dětském dopravním hřišti - Žamberk"
Text dodatku (soubor 503_2018-1.pdf, velikost 970.00 kB, soubor se otevře v novém okně) 03.12.2018
502/2018
Detail
FINGEO s.r.o.
Smlouva o dílo - Dlouhoňovice monitoring uzavřené skládky na odbobí 2019-2013
Text smlouvy (soubor 502_2018-1.pdf, velikost 978.01 kB, soubor se otevře v novém okně) 08.11.2018
501/2018
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Svoz biologicky rozložitelných odpadů ze speciálních nádob - compostainerů z města Žamberk
Text smlouvy (soubor 501_2018-1.pdf, velikost 1.42 MB, soubor se otevře v novém okně) 03.12.2018
500/2018
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Svoz biologicky rozložitelných odpadů ze speciálních nádob - compostainerů
Text smlouvy (soubor 500_2018-1.pdf, velikost 845.48 kB, soubor se otevře v novém okně) 03.12.2018
499/2018
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Smlouva o pronájmu stavu č. 8/2018
Text smlouvy (soubor 499_2018-1.pdf, velikost 473.65 kB, soubor se otevře v novém okně) 27.11.2018
498/2018
Detail
Josef Šafář
Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy
Text smlouvy (soubor 498_2018-2.pdf, velikost 209.19 kB, soubor se otevře v novém okně) 05.12.2018
497/2018
Detail
Milan Tham
Smlouva o nájmu - pozemek parc.č. 3726/1 v k.ú. Žamberk
Text smlouvy (soubor 497_2018-2.pdf, velikost 936.79 kB, soubor se otevře v novém okně) 04.12.2018
496/2018
Detail
Školní jídelna
Darovací smlouva - movité věci
Text smlouvy (soubor 496_2018-1.pdf, velikost 611.39 kB, soubor se otevře v novém okně) 17.12.2018
495/2018
Detail
Obec Mistrovice
Darovací smlouva - movité věci
Text smlouvy (soubor 495_2018-1.pdf, velikost 978.74 kB, soubor se otevře v novém okně) 17.12.2018
494/2018
Detail
Obec Těchonín
Darovací smlouva - movité věci
Text smlouvy (soubor 494_2018-1.pdf, velikost 960.26 kB, soubor se otevře v novém okně) 17.12.2018
493/2018
Detail
Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí
Darovací smlouva - movité věci
Text smlouvy (soubor 493_2018-1.pdf, velikost 665.87 kB, soubor se otevře v novém okně) 17.12.2018
492/2018
Detail
Základní škola Žamberk, Nádražní 743
Darovací smlouva - movité věci
Text smlouvy (soubor 492_2018-1.pdf, velikost 722.86 kB, soubor se otevře v novém okně) 17.12.2018
491/2018
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Kalukalce cen na Sběrný dvůr pro rok 2019
Text smlouvy (soubor 491_2018-1.pdf, velikost 982.06 kB, soubor se otevře v novém okně) 17.12.2018
490/2018
Detail
ČEZ Distribuce, a. s.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, IV-12-2016187/VB/3, Žamberk , 2148/2, Veselý-nové OM, knn
Text smlouvy (soubor 490_2018-1.pdf, velikost 3.08 MB, soubor se otevře v novém okně) 02.11.2018
489/2018
Detail
ČEZ Distribuce, a. s.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnsoti č. IV-12-2016745/VB/1, žamberk, 2314_4, Venclová Veselá - nové OM
Text smlouvy (soubor 489_2018-1.pdf, velikost 2.59 MB, soubor se otevře v novém okně) 02.11.2018
488/2018
Detail
Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018
Text smlouvy (soubor 488_2018-1.pdf, velikost 1.43 MB, soubor se otevře v novém okně) 14.12.2018
487/2018
Detail
Zuzana Bubnová
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Text smlouvy (soubor 487_2018-2.pdf, velikost 1.83 MB, soubor se otevře v novém okně) 14.12.2018
486/2018
Detail
Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Text smlouvy (soubor 486_2018-1.pdf, velikost 1.86 MB, soubor se otevře v novém okně) 07.12.2018
485/2018
Detail
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Text smlouvy (soubor 485_2018-1.pdf, velikost 1.85 MB, soubor se otevře v novém okně) 07.12.2018
484/2018
Detail
Obec Dlouhoňovice
Dohoda o změně společenské smlouvy společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost
Text smlouvy (soubor 484_2018-1.pdf, velikost 1.59 MB, soubor se otevře v novém okně) 08.11.2018
483/2018
Detail
Jaroslav Charfreitag
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z programu "Podpora památkové péče"
Text dodatku (soubor 483_2018-2.pdf, velikost 400.68 kB, soubor se otevře v novém okně) 06.12.2018
482/2018
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o převzetí vybraných druhů odpadů z města Žamberk a specifikace podmínek při provozování zařízení CNO Dlouhoňovice ze dne 28.08.2008
Text smlouvy (soubor 482_2018-1.pdf, velikost 419.39 kB, soubor se otevře v novém okně) 03.12.2018
481/2018
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Dodatek č. 8 ke smlouvě o svozu a uložení kontejneru na komunální odpad od občanů města Žamberk ze dne 03.05.2004
Text smlouvy (soubor 481_2018-1.pdf, velikost 340.96 kB, soubor se otevře v novém okně) 03.12.2018
480/2018
Detail
TS ŽAMBERK s.r.o.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o převzetí odpadů na CNO Dlouhoňovice ze dne 28.07.2008
Text smlouvy (soubor 480_2018-1.pdf, velikost 540.64 kB, soubor se otevře v novém okně) 03.12.2018
[««] [«]   1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... ... 8 , 9 ,  10  , 11 , 12 ,  ... [»] [»»]